Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Functionelegebieden

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
naamFries String De Friese naam van het functionele gebied.
naamNl String De Nederlandse naam van het functionele gebied.
type String Het soort functioneel gebied.
geometriePunt Point puntgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Gebouwen

Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte of door pilaren ondersteunde dakconstructie, die direct of indirect met de grond is verbonden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
naamFries String De Friese naam van het gebouw.
naamNl String De Nederlandse naam van het gebouw.
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
hoogteklasse String De klasse van hoogte waar de bebouwing toe behoort.
hoogte Number De hoogte van het object (t.o.v. het maaiveld of t.o.v. NAP).
type String Het type gebouw, het doel waarvoor de bebouwing gebruikt wordt (gaat worden / werd).
geometriePunt Point puntgeometrie
geometrieVlak Multipolygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogte Getal Test op exacte waarde (==)
hoogte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogte[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogte[gt] None Test op groter dan (>).
hoogte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
hoogteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoogteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoogteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Hoogtes

Virtuele objecten met informatie over de hoogte van het terrein of de diepte van het water.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
hoogte Number Hoogte van het object t.o.v. het referentievlak in meters met een nauwkeurigheid van 1 decimeter. / De diepte van het water.
type String Het soort hoogte.
geometriePunt Point puntgeometrie
geometrieLijn Linestring lijngeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogte Getal Test op exacte waarde (==)
hoogte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogte[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogte[gt] None Test op groter dan (>).
hoogte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Inrichtingselementen

Ruimtelijk object, punt- of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
naamFries String De Friese naam van het inrichtingselement.
naamNl String De Nederlandse naam van het inrichtingselement.
hoogteniveau Integer Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen.
type String Het soort inrichtingselement.
status String De staat waarin het object zich bevindt.
geometriePunt Point puntgeometrie
geometrieLijn Linestring lijngeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Registratievegebieden

Op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politieke/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
naamFries String De Friese naam van het registratief gebied.
naamNl String De Nederlandse naam van het registratief gebied.
nummer String Het administratieve nummer van het registratief gebied.
type String Het soort administratief gebied.
geometrieVlak Multipolygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummer Tekst Test op exacte waarde (==)
nummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Relief

Object dat tot doel heeft hoogteverschillen in het landschap te representeren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
naamFries String De Friese naam van het relief.
naamNl String De Nederlandse naam van het relief.
hoogteniveau Integer Het hoogteniveau van het object
hoogteklasse String Klasse van de hoogte van een object ten opzichte van het maaiveld.
functie String Aanduiding of het object een geluidswerende functie heeft.
type String Het soort reliëf.
geometrieLijn Linestring lijngeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
functie Tekst Test op exacte waarde (==)
functie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
functie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
functie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
functie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
functie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
hoogteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoogteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoogteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Spoorbaandelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje spoorbaan met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een spoorwegnet wordt onderscheiden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
type String Het soort vervoermiddel waarvoor het spoorbaandeel bestemd is.
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
aantalSporen String Het aantal sporen van het spoorbaandeel.
status String De staat waarin het object zich bevindt.
hoogteniveau Integer Het hoogteniveau van het object.
geometrieLijn Linestring lijngeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalSporen Tekst Test op exacte waarde (==)
aantalSporen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aantalSporen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalSporen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalSporen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalSporen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Terreinen

Zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde een van de andere opdelende ruimtelijke objecten (wegdeel of waterdeel).

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
type String De gebruiksbestemming van het terrein.
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Waterdelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
naamNl String De Nederlandse naam van het water.
naamFries String De Friese naam van het water.
type String Het type water.
breedteklasse String De breedte van het water ingedeeld in klassen.
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
hoogteniveau Integer Het hoogteniveau van het object
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie
geometrieLijn Linestring lijngeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
breedteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
breedteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
breedteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
breedteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
breedteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Wegdelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land. Hieronder wordt het gehele weglichaam begrepen (incl. rijstroken, trottoirs, bermen, etc.).

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
geometrie Geometry geometrie
naamNl String De Nederlandse naam van de weg.
naamFries String De Friese naam van de weg.
brugnaam String De naam van een brug.
tunnelnaam String Naam van een tunnel.
hoogteniveau Integer Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen.
typeInfrastructuur String Aanduiding of het object een verbinding, een kruising of een overig verkeersgebied is.
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
type String Het type weg.
hoofdverkeersgebruik String Soort verkeer waarvoor een weg bestemd is.
verhardingsbreedteklasse String De breedte van de verharding ingedeeld in klassen.
gescheidenRijbaan String Aanduiding of het object onderdeel uitmaakt van een weg met gescheiden rijbanen.
verhardingstype String Het type verharding van een wegdeel.
aWegnummer String Nummering van de rijkswegen (autosnelwegen en autowegen) behorende tot het nationale wegenstelsel.
nWegnummer String Nummering van de provinciale wegen behorende tot het nationale wegenstelsel en nummering van rijkswegen die nog niet de status van autosnelweg hebben.
eWegnummer String Nummering van rijkswegen behorende tot het stelsel van europese doorgaande routes.
sWegnummer String Nummering van secundaire wegen behorende tot het provinciale wegenstelsel.
afritnummer String Afritnummering op autosnelweg en hoofdweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
afritnaam String Afritbenaming op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
knooppuntnaam String Naam van een knooppunt.
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie
geometrieLijn Linestring lijngeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
aWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afritnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afritnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afritnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afritnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afritnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afritnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afritnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
afritnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afritnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afritnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afritnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afritnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brugnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
brugnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brugnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brugnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brugnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brugnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
eWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gescheidenRijbaan Tekst Test op exacte waarde (==)
gescheidenRijbaan[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gescheidenRijbaan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gescheidenRijbaan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gescheidenRijbaan[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gescheidenRijbaan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoofdverkeersgebruik Tekst Test op exacte waarde (==)
hoofdverkeersgebruik[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoofdverkeersgebruik[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdverkeersgebruik[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoofdverkeersgebruik[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoofdverkeersgebruik[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knooppuntnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
knooppuntnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
knooppuntnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
knooppuntnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
knooppuntnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
knooppuntnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
nWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
sWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
sWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tunnelnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeInfrastructuur Tekst Test op exacte waarde (==)
typeInfrastructuur[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeInfrastructuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeInfrastructuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeInfrastructuur[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeInfrastructuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verhardingsbreedteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
verhardingsbreedteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verhardingsbreedteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verhardingsbreedteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verhardingsbreedteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verhardingsbreedteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verhardingstype Tekst Test op exacte waarde (==)
verhardingstype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verhardingstype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verhardingstype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verhardingstype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verhardingstype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Pluslabels

Amsterdamse plusinformatie: labels. Dit zijn teksten, omgezet naar vlakken zodat de positie en weergave van de originele teksten intact blijft.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De identiteit van het geo-object; in dit geval een 'teller'.
geometrie Geometry geometrie
type String Het soort label.
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Plusterreinen

Amsterdamse plusinformatie: terreinen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De identiteit van het geo-object; in dit geval een 'teller'.
geometrie Geometry geometrie
type String Het soort terrein.
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).