Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Bagadresinformatie

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime De datum waarop de gegevens in dit object actueel zijn geworden.
eindGeldigheid Datetime De datum waarop de gegevens in dit object niet meer actueel zijn.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
documentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
documentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
documentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
documentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
documentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
documentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
documentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
documentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBouwblokCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBouwblokIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBouwblokIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBouwblokVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebruiksdoelOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksdoelOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoelOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoelOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
ligplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onderzoekenBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
onderzoekenBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderzoekenBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
onderzoekenBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderzoekenBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
onderzoekenBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
onderzoekenBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderzoekenBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onderzoekenEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
onderzoekenEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderzoekenEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
onderzoekenEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderzoekenEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
onderzoekenEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
onderzoekenEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderzoekenEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onderzoekenInOnderzoek Tekst Test op exacte waarde (==)
onderzoekenInOnderzoek[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderzoekenInOnderzoek[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onderzoekenInOnderzoek[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderzoekenInOnderzoek[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderzoekenInOnderzoek[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderzoekenObjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
onderzoekenObjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderzoekenObjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onderzoekenObjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderzoekenObjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderzoekenObjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderzoekenVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onderzoekenVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderzoekenVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
onderzoekenVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderzoekenVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
onderzoekenVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
onderzoekenVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderzoekenVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteTypeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteTypeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteTypeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteTypeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteTypeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteTypeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
pandIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
pandVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
standplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
standplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toegangOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
toegangOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toegangOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toegangOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toegangOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toegangOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdres Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalKamers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalKamers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalKamers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalKamers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalKamers[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalKamers[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalKamers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalKamers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectOppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectOppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectOppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectOppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectOppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectOppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectOppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectOppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectVerdiepingToegang Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVerdiepingToegang[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).