De Basisregistratie | Toegewijde weergaven BAG en BRK bevat informatie nodig voor implementatie op het Data Verkenner platform.

Endpoints

Tabellen

Bagpanden

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
pandBeginGeldigheid Datetime Begindatum van de geldigheid van de gegevens van het pand.
pandEindGeldigheid Datetime Einddatum van de geldigheid van de gegevens van het pand.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
pandAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandId Tekst Test op exacte waarde (==)
pandId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
pandIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLiggingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandLiggingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandLiggingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLiggingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandLiggingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLiggingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
pandNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandOorspronkelijkBouwjaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandOorspronkelijkBouwjaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandOorspronkelijkBouwjaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gt] None Test op groter dan (>).
pandOorspronkelijkBouwjaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandTypeWoonobject Tekst Test op exacte waarde (==)
pandTypeWoonobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandTypeWoonobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandTypeWoonobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandTypeWoonobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandTypeWoonobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
pandVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).