Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Bagpanden

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
pandBeginGeldigheid Datetime Begindatum van de geldigheid van de gegevens van het pand.
pandEindGeldigheid Datetime Einddatum van de geldigheid van de gegevens van het pand.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
pandAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
pandDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
pandDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
pandDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
pandGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
pandIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandLiggingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandLiggingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLiggingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandLiggingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLiggingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLiggingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
pandNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandOorspronkelijkBouwjaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandOorspronkelijkBouwjaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gt] None Test op groter dan (>).
pandOorspronkelijkBouwjaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandOorspronkelijkBouwjaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandTypeWoonobject Tekst Test op exacte waarde (==)
pandTypeWoonobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandTypeWoonobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandTypeWoonobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandTypeWoonobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandTypeWoonobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
pandVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).