De Basisregistratie | Toegewijde weergaven BAG en BRK bevat informatie nodig voor implementatie op het Data Verkenner platform.

Endpoints

Tabellen

Bagzoek

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime De datum waarop de nummeraanduiding geldig is geworden.
eindGeldigheid Datetime De datum waarop de nummeraanduiding niet meer geldig is.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteTypeCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteTypeCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteTypeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteTypeCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteTypeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteTypeCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteTypeCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteTypeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdres Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).