De Basisregistratie | Toegewijde weergaven BAG en BRK bevat informatie nodig voor implementatie op het Data Verkenner platform.

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Betrokkenbij

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid.
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beginGeldigheid BRK/RO yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
betrokenBijBeginGeldigheid BRK/RO yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
betrokenBijBeginGeldigheid[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokenBijBeginGeldigheid[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
betrokenBijBeginGeldigheid[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokenBijBeginGeldigheid[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
betrokenBijBeginGeldigheid[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokenBijBeginGeldigheid[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
betrokenBijBeginGeldigheid[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
betrokenBijEindGeldigheid BRK/RO yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
betrokenBijEindGeldigheid[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokenBijEindGeldigheid[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
betrokenBijEindGeldigheid[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokenBijEindGeldigheid[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
betrokenBijEindGeldigheid[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokenBijEindGeldigheid[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
betrokenBijEindGeldigheid[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
betrokenBijId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
betrokenBijId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokenBijId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betrokenBijId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokenBijId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokenBijId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betrokenBijIdentificatie BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
betrokenBijIdentificatie[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokenBijIdentificatie[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betrokenBijIdentificatie[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokenBijIdentificatie[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokenBijIdentificatie[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betrokenBijKadastraleobjectenId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
betrokenBijKadastraleobjectenId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokenBijKadastraleobjectenId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betrokenBijKadastraleobjectenId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokenBijKadastraleobjectenId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokenBijKadastraleobjectenId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betrokenBijVolgnummer BRK/RO Geheel getal Test op exacte waarde (==)
betrokenBijVolgnummer[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokenBijVolgnummer[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
betrokenBijVolgnummer[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokenBijVolgnummer[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
betrokenBijVolgnummer[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokenBijVolgnummer[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
betrokenBijVolgnummer[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid BRK/RO yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
id BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isOntstaanUitBrkGPerceelIdentificatie BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
isOntstaanUitBrkGPerceelIdentificatie[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isOntstaanUitBrkGPerceelIdentificatie[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isOntstaanUitBrkGPerceelIdentificatie[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isOntstaanUitBrkGPerceelIdentificatie[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isOntstaanUitBrkGPerceelIdentificatie[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastraleAanduiding BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastraleAanduiding[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastraleAanduiding[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastraleAanduiding[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastraleAanduiding[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastraleAanduiding[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
neuronId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
neuronId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
volgnummer BRK/RO Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
volgnummer[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).