Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Betrokkenbij

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String
identificatie String De unieke aanduiding van een Kadastraal object.
volgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het object.
kadastraleAanduiding String De unieke aanduiding van een Kadastraal Object samengesteld uit gemeentecode, kadastrale sectie, perceelnummer, indexletter en indexnummer.
neuronId String Neuron ID
betrokkenBijKadastraleobjectenId String Bovenliggende (gesplitste) A-percelen.
betrokkenBijIdentificatie String Bovenliggende (gesplitste) A-percelen.
betrokkenBijVolgnummer Integer Bovenliggende (gesplitste) A-percelen.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
betrokkenBijIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
betrokkenBijIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betrokkenBijIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokkenBijIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokkenBijIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betrokkenBijIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokkenBijKadastraleobjectenId Tekst Test op exacte waarde (==)
betrokkenBijKadastraleobjectenId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betrokkenBijKadastraleobjectenId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokkenBijKadastraleobjectenId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokkenBijKadastraleobjectenId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betrokkenBijKadastraleobjectenId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokkenBijVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
betrokkenBijVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokkenBijVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
betrokkenBijVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokkenBijVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokkenBijVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
betrokkenBijVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
betrokkenBijVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastraleAanduiding Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastraleAanduiding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastraleAanduiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastraleAanduiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastraleAanduiding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastraleAanduiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId Tekst Test op exacte waarde (==)
neuronId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
neuronId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).