De Basisregistratie | Toegewijde weergaven BAG en BRK bevat informatie nodig voor implementatie op het Data Verkenner platform.

Endpoints

Tabellen

Bevatverblijfsobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime De datum waarop de nummeraanduiding geldig is geworden.
eindGeldigheid Datetime De datum waarop de nummeraanduiding niet meer geldig is.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
ligtInPandenId Tekst Test op exacte waarde (==)
ligtInPandenId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInPandenId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligtInPandenId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInPandenId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInPandenId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligtInPandenIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligtInPandenIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInPandenIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligtInPandenIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInPandenIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInPandenIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligtInPandenVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligtInPandenVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInPandenVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligtInPandenVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInPandenVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligtInPandenVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInPandenVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligtInPandenVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectenId Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectenId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectenId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectenId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectenId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectenId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectenIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectenIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectenIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectenIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectenIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectenIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectenVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectenVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectenVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectenVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectenVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectenVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectenVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectenVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).