Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Isontstaanuit

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String
identificatie String De unieke aanduiding van een Kadastraal object.
volgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het object.
kadastraleAanduiding String De unieke aanduiding van een Kadastraal Object samengesteld uit gemeentecode, kadastrale sectie, perceelnummer, indexletter en indexnummer.
neuronId Integer Neuron ID
isOntstaanUitKadastraalobjectenId String Id van onderliggende percelen. Dit veld is alléén gevuld wanneer het beschreven kadastrale object een A-perceel betreft.
isOntstaanUitKadastraalobjectenIdentificatie String Identificatie van onderliggende percelen. Dit veld is alléén gevuld wanneer het beschreven kadastrale object een A-perceel betreft.
isOntstaanUitKadastraalobjectenVolgnummer Integer Volgnummer van onderliggende percelen. Dit veld is alléén gevuld wanneer het beschreven kadastrale object een A-perceel betreft.
isOntstaanUitKadastraleAanduiding String De unieke aanduiding van onderliggende percelen. Dit veld is alléén gevuld wanneer het beschreven kadastrale object een A-perceel betreft.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isOntstaanUitKadastraalobjectenId Tekst Test op exacte waarde (==)
isOntstaanUitKadastraalobjectenId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isOntstaanUitKadastraalobjectenId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isOntstaanUitKadastraalobjectenId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isOntstaanUitKadastraalobjectenId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isOntstaanUitKadastraalobjectenId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isOntstaanUitKadastraalobjectenIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
isOntstaanUitKadastraalobjectenIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isOntstaanUitKadastraalobjectenIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isOntstaanUitKadastraalobjectenIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isOntstaanUitKadastraalobjectenIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isOntstaanUitKadastraalobjectenIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isOntstaanUitKadastraalobjectenVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
isOntstaanUitKadastraalobjectenVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isOntstaanUitKadastraalobjectenVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
isOntstaanUitKadastraalobjectenVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
isOntstaanUitKadastraalobjectenVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isOntstaanUitKadastraalobjectenVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
isOntstaanUitKadastraalobjectenVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isOntstaanUitKadastraalobjectenVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
isOntstaanUitKadastraleAanduiding Tekst Test op exacte waarde (==)
isOntstaanUitKadastraleAanduiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isOntstaanUitKadastraleAanduiding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isOntstaanUitKadastraleAanduiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isOntstaanUitKadastraleAanduiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isOntstaanUitKadastraleAanduiding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastraleAanduiding Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastraleAanduiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastraleAanduiding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastraleAanduiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastraleAanduiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastraleAanduiding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
neuronId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
neuronId[lt] None Test op kleiner dan (<).
neuronId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
neuronId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).