De Basisregistratie | Toegewijde weergaven BAG en BRK bevat informatie nodig voor implementatie op het Data Verkenner platform.

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Kadastraleobject

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime
eindGeldigheid Datetime

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beginGeldigheid BRK/RO yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid BRK/RO yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
grootte BRK/RO Getal Test op exacte waarde (==)
grootte[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grootte[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
grootte[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
grootte[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
grootte[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
grootte[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
grootte[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indexletter BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
indexletter[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indexletter[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indexletter[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indexletter[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indexletter[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indexnummer BRK/RO Geheel getal Test op exacte waarde (==)
indexnummer[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indexnummer[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
indexnummer[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indexnummer[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
indexnummer[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indexnummer[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
indexnummer[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
kadastraleAanduiding BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastraleAanduiding[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastraleAanduiding[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastraleAanduiding[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastraleAanduiding[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastraleAanduiding[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
neuronId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
neuronId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
volgnummer BRK/RO Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
volgnummer[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).