Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Kadastraleobject

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime
eindGeldigheid Datetime

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
gemeente Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeente[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeente[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeente[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeente[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeente[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
grootte Getal Test op exacte waarde (==)
grootte[lt] None Test op kleiner dan (<).
grootte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
grootte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grootte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
grootte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
grootte[gt] None Test op groter dan (>).
grootte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indexletter Tekst Test op exacte waarde (==)
indexletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indexletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indexletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indexletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indexletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indexnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
indexnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
indexnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
indexnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indexnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indexnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indexnummer[gt] None Test op groter dan (>).
indexnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
kadastraleAanduiding Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastraleAanduiding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastraleAanduiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastraleAanduiding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastraleAanduiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastraleAanduiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId Tekst Test op exacte waarde (==)
neuronId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
neuronId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ontUitBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ontUitBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ontUitBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontUitBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontUitBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ontUitBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ontUitBrkKadastraalobjectId Tekst Test op exacte waarde (==)
ontUitBrkKadastraalobjectId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ontUitBrkKadastraalobjectId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontUitBrkKadastraalobjectId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ontUitBrkKadastraalobjectId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontUitBrkKadastraalobjectId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitBrkKadastraalobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ontUitBrkKadastraalobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ontUitBrkKadastraalobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontUitBrkKadastraalobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ontUitBrkKadastraalobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontUitBrkKadastraalobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitBrkKadastraalobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ontUitBrkKadastraalobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ontUitBrkKadastraalobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ontUitBrkKadastraalobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontUitBrkKadastraalobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontUitBrkKadastraalobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitBrkKadastraalobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ontUitBrkKadastraalobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ontUitEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ontUitEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ontUitEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ontUitEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontUitEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontUitEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ontUitEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ontUitId Tekst Test op exacte waarde (==)
ontUitId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ontUitId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontUitId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ontUitId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontUitId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitKadastraleobjectenId Tekst Test op exacte waarde (==)
ontUitKadastraleobjectenId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ontUitKadastraleobjectenId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontUitKadastraleobjectenId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ontUitKadastraleobjectenId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontUitKadastraleobjectenId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitKadastraleobjectenIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ontUitKadastraleobjectenIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ontUitKadastraleobjectenIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontUitKadastraleobjectenIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ontUitKadastraleobjectenIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontUitKadastraleobjectenIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitKadastraleobjectenVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ontUitKadastraleobjectenVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ontUitKadastraleobjectenVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ontUitKadastraleobjectenVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontUitKadastraleobjectenVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontUitKadastraleobjectenVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontUitKadastraleobjectenVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ontUitKadastraleobjectenVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
perceelnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
perceelnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
perceelnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
perceelnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
perceelnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
perceelnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
perceelnummer[gt] None Test op groter dan (>).
perceelnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).