De Basisregistratie | Toegewijde weergaven BAG en BRK bevat informatie nodig voor implementatie op het Data Verkenner platform.

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Kadastraleobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime
eindGeldigheid Datetime

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeenteId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecodeId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkKadastralesectieId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid BRK/RO yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid BRK/RO yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
grootte BRK/RO Getal Test op exacte waarde (==)
grootte[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
grootte[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
grootte[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
grootte[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
grootte[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grootte[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
grootte[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobjectIdentificatie[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indexletter BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
indexletter[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indexletter[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indexletter[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indexletter[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indexletter[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indexnummer BRK/RO Geheel getal Test op exacte waarde (==)
indexnummer[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
indexnummer[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
indexnummer[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indexnummer[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
indexnummer[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indexnummer[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
indexnummer[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastraleAanduiding BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastraleAanduiding[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastraleAanduiding[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastraleAanduiding[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastraleAanduiding[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastraleAanduiding[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
koopjaar BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
koopjaar[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
koopjaar[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
koopjaar[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
koopjaar[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
koopjaar[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
koopsom BRK/RO Getal Test op exacte waarde (==)
koopsom[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
koopsom[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
koopsom[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
koopsom[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
koopsom[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
koopsom[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
koopsom[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
neuronId[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
neuronId[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortCultuurBebouwdCode BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
soortCultuurBebouwdCode[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortCultuurBebouwdCode[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortCultuurBebouwdCode[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortCultuurBebouwdCode[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortCultuurBebouwdCode[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortCultuurBebouwdOmschrijving BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
soortCultuurBebouwdOmschrijving[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortCultuurBebouwdOmschrijving[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortCultuurBebouwdOmschrijving[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortCultuurBebouwdOmschrijving[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortCultuurBebouwdOmschrijving[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortCultuurOnbebouwdCode BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
soortCultuurOnbebouwdCode[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortCultuurOnbebouwdCode[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortCultuurOnbebouwdCode[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortCultuurOnbebouwdCode[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortCultuurOnbebouwdCode[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortCultuurOnbebouwdOmschrijving BRK/RO Tekst Test op exacte waarde (==)
soortCultuurOnbebouwdOmschrijving[isempty] BRK/RO true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortCultuurOnbebouwdOmschrijving[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortCultuurOnbebouwdOmschrijving[like] BRK/RO Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortCultuurOnbebouwdOmschrijving[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortCultuurOnbebouwdOmschrijving[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer BRK/RO Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[lte] BRK/RO None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[lt] BRK/RO None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[in] BRK/RO Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[gt] BRK/RO None Test op groter dan (>).
volgnummer[isnull] BRK/RO true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[gte] BRK/RO None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[not] BRK/RO None Test of waarde niet overeenkomt (!=).