De Basisregistratie | Toegewijde weergaven BAG en BRK bevat informatie nodig voor implementatie op het Data Verkenner platform.

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Tenaamstellingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aandeelNoemer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelNoemer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelNoemer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelNoemer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelNoemer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
aandeelNoemer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelNoemer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
aandeelNoemer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aandeelTeller BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelTeller[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelTeller[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelTeller[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelTeller[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
aandeelTeller[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelTeller[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
aandeelTeller[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
id BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenGeslachtCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenGeslachtCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenGeslachtCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenGeslachtCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenGeslachtCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenGeslachtCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenGeslachtsnaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenStatutaireNaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenStatutaireNaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenStatutaireNaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenStatutaireNaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenStatutaireNaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenStatutaireNaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenTypeSubject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenTypeSubject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenTypeSubject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenTypeSubject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenTypeSubject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenTypeSubject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenVoornamen BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenVoornamen[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenVoornamen[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenVoornamen[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenVoornamen[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenVoornamen[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenVoorvoegsels BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenVoorvoegsels[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenVoorvoegsels[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenVoorvoegsels[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenVoorvoegsels[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenVoorvoegsels[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
volgnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).