Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Tenaamstellingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aandeelNoemer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelNoemer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelNoemer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
aandeelNoemer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
aandeelNoemer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
aandeelNoemer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelNoemer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelNoemer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelTeller BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelTeller[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelTeller[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
aandeelTeller[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
aandeelTeller[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
aandeelTeller[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelTeller[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelTeller[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
id BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenGeslachtCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenGeslachtCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenGeslachtCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenGeslachtCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenGeslachtCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenGeslachtCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenGeslachtsnaam BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenGeslachtsnaam[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenStatutaireNaam BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenStatutaireNaam[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenStatutaireNaam[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenStatutaireNaam[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenStatutaireNaam[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenStatutaireNaam[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenTypeSubject BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenTypeSubject[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenTypeSubject[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenTypeSubject[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenTypeSubject[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenTypeSubject[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenVoornamen BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenVoornamen[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenVoornamen[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenVoornamen[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenVoornamen[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenVoornamen[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastralesubjectenVoorvoegsels BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastralesubjectenVoorvoegsels[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastralesubjectenVoorvoegsels[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastralesubjectenVoorvoegsels[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastralesubjectenVoorvoegsels[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastralesubjectenVoorvoegsels[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanBrkZakelijkRechtIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).