De Basisregistratie | Toegewijde weergaven BAG en BRK bevat informatie nodig voor implementatie op het Data Verkenner platform.

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Zakelijkerechten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid.
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aardZakelijkRechtOmschrijving BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
aardZakelijkRechtOmschrijving[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aardZakelijkRechtOmschrijving[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aardZakelijkRechtOmschrijving[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aardZakelijkRechtOmschrijving[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aardZakelijkRechtOmschrijving[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
id BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rustOpBrkKadastraalObjectIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
rustOpBrkKadastraalObjectIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rustOpBrkKadastraalObjectIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rustOpBrkKadastraalObjectIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rustOpBrkKadastraalObjectIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rustOpBrkKadastraalObjectIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).