Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Pedigree

Table 1 voor de end-to-end test.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
key Integer Primary Key.
id Integer Uniek id in order to test SCD.
active Boolean Test boolean values, set to TRUE for active FALSE for inactive.
dateIngest Datetime Timestamp of ingestion into this table UTC.
dateGenerated Datetime Timestamp of data generation UTC.
comment String Comment field.
binarycolumn String Test to send binary data.
json Json
json.jsonFoo Object String type JSON field.
json.jsonFoo.jsonFooBar String
geo Point Geometrie van het type POINT van een locatie in RD stelsel (epsg:28992)
random String Veld 1 voor willekeurige data.
random2 String Veld 2 voor willekeurige data.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
active true | false Test op exacte waarde (==)
active[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
binarycolumn Tekst Test op exacte waarde (==)
binarycolumn[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
binarycolumn[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
binarycolumn[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
binarycolumn[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
binarycolumn[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
comment Tekst Test op exacte waarde (==)
comment[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
comment[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
comment[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
comment[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
comment[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
dateGenerated yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
dateGenerated[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dateGenerated[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
dateGenerated[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dateGenerated[gt] None Test op groter dan (>).
dateGenerated[lt] None Test op kleiner dan (<).
dateGenerated[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dateGenerated[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
dateIngest yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
dateIngest[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dateIngest[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
dateIngest[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dateIngest[gt] None Test op groter dan (>).
dateIngest[lt] None Test op kleiner dan (<).
dateIngest[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dateIngest[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geo GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
key Geheel getal Test op exacte waarde (==)
key[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
key[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
key[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
key[gt] None Test op groter dan (>).
key[lt] None Test op kleiner dan (<).
key[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
key[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
random Tekst Test op exacte waarde (==)
random[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
random[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
random[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
random[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
random[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
random2 Tekst Test op exacte waarde (==)
random2[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
random2[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
random2[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
random2[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
random2[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Royalcanin

Table 2 most simple test.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Some id.
date Datetime Some timestamp in UTC.
comment String Comment field.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
comment Tekst Test op exacte waarde (==)
comment[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
comment[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
comment[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
comment[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
comment[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
date yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
date[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
date[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
date[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
date[gt] None Test op groter dan (>).
date[lt] None Test op kleiner dan (<).
date[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
date[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).