Energielabel

De energielabel per verblijfsobject van de gemeente Amsterdam.

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Stedelijke Ontwikkeling & Beheer

Endpoints

Tabellen

Energielabel

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding energielabel
opnamedatum Date Datum van de opname van de energielabel
opnametype String Het opnametype van de energielabel
status String Status
berekeningstype String Berekeningstype van de energielabel
energieindex String De energieprestatieindex van het verblijfsobject
energieklasse String De energieklasse van het verblijfsobject
energielabelIsPrive Boolean -
isOpBasisVanReferentieGebouw Boolean -
gebouwklasse String De energieklasse van het gebouw
metingGeldigTot Date Datum geldigheid van de meting van de energielabel
registratiedatum Date Datum waarop de energielabel is geregistreerd
postcode String postcode van het verblijfsobject
huisnummer Integer Huisnummer van het verblijfsobject
huisletter String Huisletter van het verblijfsobject
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het verblijfsobject
detailaanduiding String -
bagVerblijfsobject String (relatie) Id van het verblijfsobject in de BAG
bagVerblijfsobjectId gaat vervallen String (relatie) Id van het verblijfsobject in de BAG
bagLigplaats String (relatie) Id van de ligplaats in de BAG
bagLigplaatsId gaat vervallen String (relatie) Id van de ligplaats in de BAG
bagStandplaats String (relatie) Id van de standplaats in de BAG
bagStandplaatsId gaat vervallen String (relatie) Id van de standplaats in de BAG
bagPand String (relatie) Id van het pand in de BAG
bagPandId gaat vervallen String (relatie) Id van het pand in de BAG
gebouwtype String Soort gebouwtype
gebouwsubtype String Soort gebouwsubtype
projectnaam String Naam van het project dat bij het verblijfsobject behoort
projectobject String projectobject
sbicode String Standaard bedrijfsindeling code
gebruiksoppervlakteThermischeZone String Oppervlakte dat gemeten is op vloerniveau van het verblijfsobject
energiebehoefte String Energiebehoefte per verblijfsobject
eisEnergiebehoefte String Eis energiebehoefte per verblijfsobject
primaireFossieleEnergie String Is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren
eisPrimaireFossieleEnergie String Eis primaire fossiele energie
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair String Primaire fossiele energie EMG forfaitair
aandeelHernieuwbareEnergie String Aandeel hernieuwbare energie
eisAandeelHernieuwbareEnergie String Eis aandeel hernieuwbare energie
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair String Aandeel hernieuwbare energie EMG forfaitair
temperatuuroverschrijding String Temperatuuroverschrijding
eisTemperatuuroverschrijding String Eis temperatuuroverschrijding
warmtebehoefte String Warmte Behoefte
energieindexMetEmgForfaitair String Energieindex met EMG forfaitair

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
id[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opnamedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opnamedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
opnamedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
opnamedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
opnamedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opnamedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opnamedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opnamedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opnametype FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
opnametype[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opnametype[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opnametype[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opnametype[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opnametype[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
status[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
berekeningstype FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
berekeningstype[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
berekeningstype[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
berekeningstype[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
berekeningstype[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
berekeningstype[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energieindex FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
energieindex[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energieindex[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energieindex[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energieindex[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energieindex[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energieklasse FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
energieklasse[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energieklasse[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energieklasse[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energieklasse[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energieklasse[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energielabelIsPrive FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
isOpBasisVanReferentieGebouw FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
gebouwklasse FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gebouwklasse[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebouwklasse[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebouwklasse[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebouwklasse[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwklasse[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
metingGeldigTot FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
metingGeldigTot[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
metingGeldigTot[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
metingGeldigTot[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
metingGeldigTot[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
metingGeldigTot[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
metingGeldigTot[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
metingGeldigTot[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
registratiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
registratiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
registratiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
registratiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
registratiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
registratiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummer FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
detailaanduiding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
detailaanduiding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
detailaanduiding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
detailaanduiding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
detailaanduiding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
detailaanduiding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagVerblijfsobject.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagVerblijfsobject.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagVerblijfsobject.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagVerblijfsobject.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagVerblijfsobject.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagVerblijfsobject.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagLigplaats.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagLigplaats.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagLigplaats.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagLigplaats.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagLigplaats.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagLigplaats.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStandplaats.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStandplaats.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStandplaats.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStandplaats.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStandplaats.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStandplaats.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPand.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPand.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPand.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPand.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPand.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPand.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebouwtype FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gebouwtype[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebouwtype[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebouwtype[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebouwtype[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwtype[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebouwsubtype FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gebouwsubtype[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebouwsubtype[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebouwsubtype[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebouwsubtype[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwsubtype[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectobject FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
projectobject[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectobject[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectobject[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectobject[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectobject[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sbicode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
sbicode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sbicode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sbicode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sbicode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sbicode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksoppervlakteThermischeZone FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksoppervlakteThermischeZone[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksoppervlakteThermischeZone[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksoppervlakteThermischeZone[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksoppervlakteThermischeZone[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksoppervlakteThermischeZone[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energiebehoefte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
energiebehoefte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energiebehoefte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energiebehoefte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energiebehoefte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energiebehoefte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisEnergiebehoefte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
eisEnergiebehoefte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisEnergiebehoefte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisEnergiebehoefte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisEnergiebehoefte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisEnergiebehoefte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
primaireFossieleEnergie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
primaireFossieleEnergie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
primaireFossieleEnergie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
primaireFossieleEnergie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
primaireFossieleEnergie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
primaireFossieleEnergie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisPrimaireFossieleEnergie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
eisPrimaireFossieleEnergie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisPrimaireFossieleEnergie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisPrimaireFossieleEnergie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisPrimaireFossieleEnergie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisPrimaireFossieleEnergie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aandeelHernieuwbareEnergie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
aandeelHernieuwbareEnergie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelHernieuwbareEnergie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aandeelHernieuwbareEnergie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelHernieuwbareEnergie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelHernieuwbareEnergie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisAandeelHernieuwbareEnergie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
eisAandeelHernieuwbareEnergie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisAandeelHernieuwbareEnergie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisAandeelHernieuwbareEnergie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisAandeelHernieuwbareEnergie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisAandeelHernieuwbareEnergie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
temperatuuroverschrijding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
temperatuuroverschrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
temperatuuroverschrijding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
temperatuuroverschrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
temperatuuroverschrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
temperatuuroverschrijding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisTemperatuuroverschrijding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
eisTemperatuuroverschrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisTemperatuuroverschrijding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisTemperatuuroverschrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisTemperatuuroverschrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisTemperatuuroverschrijding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
warmtebehoefte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
warmtebehoefte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
warmtebehoefte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
warmtebehoefte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
warmtebehoefte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
warmtebehoefte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energieindexMetEmgForfaitair FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
energieindexMetEmgForfaitair[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energieindexMetEmgForfaitair[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energieindexMetEmgForfaitair[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energieindexMetEmgForfaitair[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energieindexMetEmgForfaitair[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bagLigplaats bag:ligplaatsen
bagPand bag:panden
bagStandplaats bag:standplaatsen
bagVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten