Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Energielabel

De energielabel per verblijfsobject van de gemeente Amsterdam.

  • ID: duurzaamheid (autorisatie: FP/MDW)

  • Versie: 1.0.0

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Omgevingswet

  • Bronhouder: bronhouder onbekend

  • Versie: 1.0.0

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Omgevingswet

  • Endpoints:

Tabellen


Energielabel

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id (autorisatie: FP/MDW)

String identificatie

Unieke aanduiding energielabel

opnamedatum (autorisatie: FP/MDW)

Date

Datum van de opname van de energielabel

opnametype (autorisatie: FP/MDW)

String

Het opnametype van de energielabel

status (autorisatie: FP/MDW)

String

Status

berekeningstype (autorisatie: FP/MDW)

String

Berekeningstype van de energielabel

energieprestatieindex (autorisatie: FP/MDW)

String

De energieprestatieindex van het verblijfsobject

energieklasse (autorisatie: FP/MDW)

String

De energieklasse van het verblijfsobject

energielabelIsPrive (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

isOpBasisVanReferentieGebouw (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

gebouwklasse (autorisatie: FP/MDW)

String

De energieklasse van het gebouw

metingGeldigTot (autorisatie: FP/MDW)

Date

Datum geldigheid van de meting van de energielabel

registratiedatum (autorisatie: FP/MDW)

Date

Datum waarop de energielabel is geregistreerd

postcode (autorisatie: FP/MDW)

String

postcode van het verblijfsobject

huisnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Huisnummer van het verblijfsobject

huisnummertoevoeging (autorisatie: FP/MDW)

String

Huisnummertoevoeging van het verblijfsobject

detailaanduiding (autorisatie: FP/MDW)

String

bagVerblijfsobjectId gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

String relatie

Id van het verblijfsobject in de BAG

bagLigplaatsId gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

String relatie

Id van de ligplaats in de BAG

bagStandplaatsId gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

String relatie

Id van de standplaats in de BAG

bagPandId gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

String relatie

Id van het pand in de BAG

gebouwtype (autorisatie: FP/MDW)

String

Soort gebouwtype

gebouwsubtype (autorisatie: FP/MDW)

String

Soort gebouwsubtype

projectnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Naam van het project dat bij het verblijfsobject behoort

projectobject (autorisatie: FP/MDW)

String

projectobject

sbicode (autorisatie: FP/MDW)

String

Standaard bedrijfsindeling code

gebruiksoppervlakte (autorisatie: FP/MDW)

String

Oppervlakte dat gemeten is op vloerniveau van het verblijfsobject

energiebehoefte (autorisatie: FP/MDW)

String

Energiebehoefte per verblijfsobject

eisEnergiebehoefte (autorisatie: FP/MDW)

String

Eis energiebehoefte per verblijfsobject

primaireFossieleEnergie (autorisatie: FP/MDW)

String

Is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren

eisPrimaireFossieleEnergie (autorisatie: FP/MDW)

String

Eis primaire fossiele energie

primaireFossieleEnergieEmgForfaitair (autorisatie: FP/MDW)

String

Primaire fossiele energie emg forfaitair

aandeelHernieuwbareEnergie (autorisatie: FP/MDW)

String

Aandeel hernieuwbare energie

eisAandeelHernieuwbareEnergie (autorisatie: FP/MDW)

String

Eis aandeel hernieuwbare energie

aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair (autorisatie: FP/MDW)

String

Aandeel hernieuwbare energie Emg forfaitair

temperatuuroverschrijding (autorisatie: FP/MDW)

String

Temperatuuroverschrijding

eisTemperatuuroverschrijding (autorisatie: FP/MDW)

String

Eis temperatuuroverschrijding

warmtebehoefte (autorisatie: FP/MDW)

String

Warmte Behoefte

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

opnamedatum= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

opnamedatum[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

opnamedatum[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

opnamedatum[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

opnamedatum[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

opnamedatum[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

opnamedatum[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

opnamedatum[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

opnametype= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

opnametype[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

opnametype[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

opnametype[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

opnametype[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

opnametype[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

status= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

status[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

status[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

status[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

status[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

berekeningstype= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

berekeningstype[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

berekeningstype[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

berekeningstype[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

berekeningstype[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

berekeningstype[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

energieprestatieindex= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

energieprestatieindex[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

energieprestatieindex[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

energieprestatieindex[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

energieprestatieindex[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

energieprestatieindex[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

energieklasse= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

energieklasse[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

energieklasse[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

energieklasse[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

energieklasse[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

energieklasse[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

energielabelIsPrive= (autorisatie: FP/MDW)

true | false

Test op exacte waarde (==).

isOpBasisVanReferentieGebouw= (autorisatie: FP/MDW)

true | false

Test op exacte waarde (==).

gebouwklasse= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebouwklasse[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebouwklasse[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebouwklasse[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebouwklasse[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebouwklasse[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

metingGeldigTot= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

metingGeldigTot[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

metingGeldigTot[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

metingGeldigTot[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

metingGeldigTot[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

metingGeldigTot[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

metingGeldigTot[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

metingGeldigTot[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

postcode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

postcode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

postcode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

postcode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

huisnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

huisnummer[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

huisnummer[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

huisnummer[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

huisnummer[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

huisnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisnummertoevoeging= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

huisnummertoevoeging[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummertoevoeging[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

huisnummertoevoeging[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummertoevoeging[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisnummertoevoeging[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

detailaanduiding= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

detailaanduiding[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

detailaanduiding[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

detailaanduiding[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

detailaanduiding[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

detailaanduiding[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagVerblijfsobject.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagVerblijfsobject.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagVerblijfsobject.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagVerblijfsobject.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagVerblijfsobject.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagVerblijfsobject.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagVerblijfsobject.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagVerblijfsobject.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagVerblijfsobject.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagVerblijfsobject.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagVerblijfsobject.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagVerblijfsobject.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagVerblijfsobject.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagVerblijfsobject.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagVerblijfsobjectId= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagVerblijfsobjectId[in]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagVerblijfsobjectId[not]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagVerblijfsobjectId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagVerblijfsobjectId[like]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagVerblijfsobjectId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagLigplaats.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagLigplaats.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagLigplaats.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagLigplaats.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagLigplaats.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagLigplaats.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagLigplaats.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagLigplaats.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagLigplaats.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagLigplaats.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagLigplaats.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagLigplaats.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagLigplaats.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagLigplaats.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagLigplaatsId= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagLigplaatsId[in]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagLigplaatsId[not]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagLigplaatsId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagLigplaatsId[like]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagLigplaatsId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagStandplaats.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagStandplaats.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagStandplaats.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagStandplaats.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagStandplaats.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagStandplaats.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagStandplaats.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagStandplaats.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagStandplaats.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagStandplaats.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagStandplaats.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagStandplaats.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagStandplaats.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagStandplaats.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagStandplaatsId= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagStandplaatsId[in]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagStandplaatsId[not]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagStandplaatsId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagStandplaatsId[like]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagStandplaatsId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagPand.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagPand.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagPand.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagPand.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagPand.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagPand.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagPand.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagPand.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagPand.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagPand.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagPand.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagPand.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagPand.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagPand.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagPandId= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagPandId[in]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagPandId[not]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagPandId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagPandId[like]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagPandId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebouwtype= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebouwtype[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebouwtype[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebouwtype[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebouwtype[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebouwtype[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebouwsubtype= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebouwsubtype[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebouwsubtype[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebouwsubtype[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebouwsubtype[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebouwsubtype[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

projectnaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

projectnaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

projectnaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

projectnaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

projectnaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

projectnaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

projectobject= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

projectobject[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

projectobject[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

projectobject[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

projectobject[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

projectobject[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sbicode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sbicode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sbicode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sbicode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sbicode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sbicode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebruiksoppervlakte= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebruiksoppervlakte[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksoppervlakte[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebruiksoppervlakte[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksoppervlakte[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksoppervlakte[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

energiebehoefte= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

energiebehoefte[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

energiebehoefte[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

energiebehoefte[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

energiebehoefte[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

energiebehoefte[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

eisEnergiebehoefte= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

eisEnergiebehoefte[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eisEnergiebehoefte[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

eisEnergiebehoefte[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eisEnergiebehoefte[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eisEnergiebehoefte[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

primaireFossieleEnergie= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

primaireFossieleEnergie[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

primaireFossieleEnergie[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

primaireFossieleEnergie[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

primaireFossieleEnergie[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

primaireFossieleEnergie[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

eisPrimaireFossieleEnergie= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

eisPrimaireFossieleEnergie[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eisPrimaireFossieleEnergie[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

eisPrimaireFossieleEnergie[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eisPrimaireFossieleEnergie[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eisPrimaireFossieleEnergie[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

primaireFossieleEnergieEmgForfaitair= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

aandeelHernieuwbareEnergie= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

aandeelHernieuwbareEnergie[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aandeelHernieuwbareEnergie[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

aandeelHernieuwbareEnergie[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aandeelHernieuwbareEnergie[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aandeelHernieuwbareEnergie[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

eisAandeelHernieuwbareEnergie= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

eisAandeelHernieuwbareEnergie[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eisAandeelHernieuwbareEnergie[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

eisAandeelHernieuwbareEnergie[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eisAandeelHernieuwbareEnergie[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eisAandeelHernieuwbareEnergie[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

temperatuuroverschrijding= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

temperatuuroverschrijding[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

temperatuuroverschrijding[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

temperatuuroverschrijding[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

temperatuuroverschrijding[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

temperatuuroverschrijding[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

eisTemperatuuroverschrijding= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

eisTemperatuuroverschrijding[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eisTemperatuuroverschrijding[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

eisTemperatuuroverschrijding[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eisTemperatuuroverschrijding[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eisTemperatuuroverschrijding[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

warmtebehoefte= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

warmtebehoefte[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

warmtebehoefte[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

warmtebehoefte[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

warmtebehoefte[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

warmtebehoefte[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

bagLigplaats

bag:ligplaatsen

bagPand

bag:panden

bagStandplaats

bag:standplaatsen

bagVerblijfsobject

bag:verblijfsobjecten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.