Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Deadline: 1 februari 2024
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Energielabel

De energielabel per verblijfsobject van de gemeente Amsterdam.

Endpoints

Tabellen

Energielabel

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding energielabel
opnamedatum Date Datum van de opname van de energielabel
opnametype String Het opnametype van de energielabel
status String Status
berekeningstype String Berekeningstype van de energielabel
energieindex String De energieprestatieindex van het verblijfsobject
energieklasse String De energieklasse van het verblijfsobject
energielabelIsPrive Boolean -
isOpBasisVanReferentieGebouw Boolean -
gebouwklasse String De energieklasse van het gebouw
metingGeldigTot Date Datum geldigheid van de meting van de energielabel
registratiedatum Date Datum waarop de energielabel is geregistreerd
postcode String postcode van het verblijfsobject
huisnummer Integer Huisnummer van het verblijfsobject
huisletter String Huisletter van het verblijfsobject
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het verblijfsobject
detailaanduiding String -
bagVerblijfsobject String (relatie) Id van het verblijfsobject in de BAG
bagLigplaats String (relatie) Id van de ligplaats in de BAG
bagStandplaats String (relatie) Id van de standplaats in de BAG
bagPand String (relatie) Id van het pand in de BAG
gebouwtype String Soort gebouwtype
gebouwsubtype String Soort gebouwsubtype
projectnaam String Naam van het project dat bij het verblijfsobject behoort
projectobject String projectobject
sbicode String Standaard bedrijfsindeling code
gebruiksoppervlakteThermischeZone String Oppervlakte dat gemeten is op vloerniveau van het verblijfsobject
energiebehoefte String Energiebehoefte per verblijfsobject
eisEnergiebehoefte String Eis energiebehoefte per verblijfsobject
primaireFossieleEnergie String Is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren
eisPrimaireFossieleEnergie String Eis primaire fossiele energie
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair String Primaire fossiele energie EMG forfaitair
aandeelHernieuwbareEnergie String Aandeel hernieuwbare energie
eisAandeelHernieuwbareEnergie String Eis aandeel hernieuwbare energie
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair String Aandeel hernieuwbare energie EMG forfaitair
temperatuuroverschrijding String Temperatuuroverschrijding
eisTemperatuuroverschrijding String Eis temperatuuroverschrijding
warmtebehoefte String Warmte Behoefte
energieindexMetEmgForfaitair String Energieindex met EMG forfaitair

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aandeelHernieuwbareEnergie Tekst Test op exacte waarde (==)
aandeelHernieuwbareEnergie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aandeelHernieuwbareEnergie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelHernieuwbareEnergie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelHernieuwbareEnergie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aandeelHernieuwbareEnergie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair Tekst Test op exacte waarde (==)
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagLigplaats.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagLigplaats.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagLigplaats.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagLigplaats.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagLigplaats.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagLigplaats.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPand.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPand.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPand.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPand.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPand.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPand.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStandplaats.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStandplaats.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStandplaats.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStandplaats.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStandplaats.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStandplaats.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagVerblijfsobject.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagVerblijfsobject.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagVerblijfsobject.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagVerblijfsobject.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagVerblijfsobject.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagVerblijfsobject.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
berekeningstype Tekst Test op exacte waarde (==)
berekeningstype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
berekeningstype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
berekeningstype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
berekeningstype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
berekeningstype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
detailaanduiding Tekst Test op exacte waarde (==)
detailaanduiding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
detailaanduiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
detailaanduiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
detailaanduiding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
detailaanduiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisAandeelHernieuwbareEnergie Tekst Test op exacte waarde (==)
eisAandeelHernieuwbareEnergie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisAandeelHernieuwbareEnergie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisAandeelHernieuwbareEnergie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisAandeelHernieuwbareEnergie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisAandeelHernieuwbareEnergie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisEnergiebehoefte Tekst Test op exacte waarde (==)
eisEnergiebehoefte[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisEnergiebehoefte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisEnergiebehoefte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisEnergiebehoefte[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisEnergiebehoefte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisPrimaireFossieleEnergie Tekst Test op exacte waarde (==)
eisPrimaireFossieleEnergie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisPrimaireFossieleEnergie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisPrimaireFossieleEnergie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisPrimaireFossieleEnergie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisPrimaireFossieleEnergie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisTemperatuuroverschrijding Tekst Test op exacte waarde (==)
eisTemperatuuroverschrijding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisTemperatuuroverschrijding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisTemperatuuroverschrijding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisTemperatuuroverschrijding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisTemperatuuroverschrijding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energiebehoefte Tekst Test op exacte waarde (==)
energiebehoefte[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energiebehoefte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energiebehoefte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energiebehoefte[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energiebehoefte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energieindex Tekst Test op exacte waarde (==)
energieindex[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energieindex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energieindex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energieindex[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energieindex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energieindexMetEmgForfaitair Tekst Test op exacte waarde (==)
energieindexMetEmgForfaitair[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energieindexMetEmgForfaitair[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energieindexMetEmgForfaitair[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energieindexMetEmgForfaitair[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energieindexMetEmgForfaitair[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energieklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
energieklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energieklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energieklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energieklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energieklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energielabelIsPrive true | false Test op exacte waarde (==)
energielabelIsPrive[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
gebouwklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebouwklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebouwklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebouwklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebouwsubtype Tekst Test op exacte waarde (==)
gebouwsubtype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebouwsubtype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwsubtype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebouwsubtype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebouwsubtype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebouwtype Tekst Test op exacte waarde (==)
gebouwtype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebouwtype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwtype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebouwtype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebouwtype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksoppervlakteThermischeZone Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksoppervlakteThermischeZone[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksoppervlakteThermischeZone[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksoppervlakteThermischeZone[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksoppervlakteThermischeZone[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksoppervlakteThermischeZone[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isOpBasisVanReferentieGebouw true | false Test op exacte waarde (==)
isOpBasisVanReferentieGebouw[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
metingGeldigTot yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
metingGeldigTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
metingGeldigTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
metingGeldigTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
metingGeldigTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
metingGeldigTot[gt] None Test op groter dan (>).
metingGeldigTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
metingGeldigTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
opnamedatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opnamedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opnamedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opnamedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opnamedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
opnamedatum[gt] None Test op groter dan (>).
opnamedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opnamedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
opnametype Tekst Test op exacte waarde (==)
opnametype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opnametype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opnametype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opnametype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opnametype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
primaireFossieleEnergie Tekst Test op exacte waarde (==)
primaireFossieleEnergie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
primaireFossieleEnergie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
primaireFossieleEnergie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
primaireFossieleEnergie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
primaireFossieleEnergie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair Tekst Test op exacte waarde (==)
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectobject Tekst Test op exacte waarde (==)
projectobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
registratiedatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
registratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
registratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
registratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
registratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
registratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
sbicode Tekst Test op exacte waarde (==)
sbicode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sbicode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sbicode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sbicode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sbicode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
temperatuuroverschrijding Tekst Test op exacte waarde (==)
temperatuuroverschrijding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
temperatuuroverschrijding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
temperatuuroverschrijding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
temperatuuroverschrijding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
temperatuuroverschrijding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
warmtebehoefte Tekst Test op exacte waarde (==)
warmtebehoefte[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
warmtebehoefte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
warmtebehoefte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
warmtebehoefte[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
warmtebehoefte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bagLigplaats bag:ligplaatsen
bagPand bag:panden
bagStandplaats bag:standplaatsen
bagVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten