Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Energielabel

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding energielabel
opnamedatum Date Datum van de opname van de energielabel
opnametype String Het opnametype van de energielabel
status String Status
berekeningstype String Berekeningstype van de energielabel
energieindex String De energieprestatieindex van het verblijfsobject
energieklasse String De energieklasse van het verblijfsobject
energielabelIsPrive Boolean -
isOpBasisVanReferentieGebouw Boolean -
gebouwklasse String De energieklasse van het gebouw
metingGeldigTot Date Datum geldigheid van de meting van de energielabel
registratiedatum Date Datum waarop de energielabel is geregistreerd
postcode String postcode van het verblijfsobject
huisnummer Integer Huisnummer van het verblijfsobject
huisletter String Huisletter van het verblijfsobject
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het verblijfsobject
detailaanduiding String -
bagVerblijfsobject String (relatie) Id van het verblijfsobject in de BAG
bagLigplaats String (relatie) Id van de ligplaats in de BAG
bagStandplaats String (relatie) Id van de standplaats in de BAG
bagPand String (relatie) Id van het pand in de BAG
gebouwtype String Soort gebouwtype
gebouwsubtype String Soort gebouwsubtype
projectnaam String Naam van het project dat bij het verblijfsobject behoort
projectobject String projectobject
sbicode String Standaard bedrijfsindeling code
gebruiksoppervlakteThermischeZone String Oppervlakte dat gemeten is op vloerniveau van het verblijfsobject
energiebehoefte String Energiebehoefte per verblijfsobject
eisEnergiebehoefte String Eis energiebehoefte per verblijfsobject
primaireFossieleEnergie String Is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren
eisPrimaireFossieleEnergie String Eis primaire fossiele energie
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair String Primaire fossiele energie EMG forfaitair
aandeelHernieuwbareEnergie String Aandeel hernieuwbare energie
eisAandeelHernieuwbareEnergie String Eis aandeel hernieuwbare energie
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair String Aandeel hernieuwbare energie EMG forfaitair
temperatuuroverschrijding String Temperatuuroverschrijding
eisTemperatuuroverschrijding String Eis temperatuuroverschrijding
warmtebehoefte String Warmte Behoefte
energieindexMetEmgForfaitair String Energieindex met EMG forfaitair

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aandeelHernieuwbareEnergie Tekst Test op exacte waarde (==)
aandeelHernieuwbareEnergie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aandeelHernieuwbareEnergie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelHernieuwbareEnergie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelHernieuwbareEnergie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aandeelHernieuwbareEnergie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair Tekst Test op exacte waarde (==)
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aandeelHernieuwbareEnergieEmgForfaitair[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagLigplaats.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagLigplaats.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagLigplaats.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagLigplaats.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagLigplaats.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagLigplaats.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPand.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPand.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPand.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPand.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPand.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPand.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStandplaats.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStandplaats.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStandplaats.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStandplaats.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStandplaats.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStandplaats.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagVerblijfsobject.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagVerblijfsobject.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagVerblijfsobject.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagVerblijfsobject.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagVerblijfsobject.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagVerblijfsobject.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
berekeningstype Tekst Test op exacte waarde (==)
berekeningstype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
berekeningstype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
berekeningstype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
berekeningstype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
berekeningstype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
detailaanduiding Tekst Test op exacte waarde (==)
detailaanduiding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
detailaanduiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
detailaanduiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
detailaanduiding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
detailaanduiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisAandeelHernieuwbareEnergie Tekst Test op exacte waarde (==)
eisAandeelHernieuwbareEnergie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisAandeelHernieuwbareEnergie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisAandeelHernieuwbareEnergie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisAandeelHernieuwbareEnergie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisAandeelHernieuwbareEnergie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisEnergiebehoefte Tekst Test op exacte waarde (==)
eisEnergiebehoefte[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisEnergiebehoefte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisEnergiebehoefte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisEnergiebehoefte[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisEnergiebehoefte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisPrimaireFossieleEnergie Tekst Test op exacte waarde (==)
eisPrimaireFossieleEnergie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisPrimaireFossieleEnergie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisPrimaireFossieleEnergie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisPrimaireFossieleEnergie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisPrimaireFossieleEnergie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eisTemperatuuroverschrijding Tekst Test op exacte waarde (==)
eisTemperatuuroverschrijding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eisTemperatuuroverschrijding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eisTemperatuuroverschrijding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eisTemperatuuroverschrijding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eisTemperatuuroverschrijding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energiebehoefte Tekst Test op exacte waarde (==)
energiebehoefte[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energiebehoefte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energiebehoefte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energiebehoefte[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energiebehoefte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energieindex Tekst Test op exacte waarde (==)
energieindex[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energieindex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energieindex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energieindex[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energieindex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energieindexMetEmgForfaitair Tekst Test op exacte waarde (==)
energieindexMetEmgForfaitair[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energieindexMetEmgForfaitair[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energieindexMetEmgForfaitair[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energieindexMetEmgForfaitair[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energieindexMetEmgForfaitair[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energieklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
energieklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
energieklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
energieklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
energieklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
energieklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
energielabelIsPrive true | false Test op exacte waarde (==)
energielabelIsPrive[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
gebouwklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebouwklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebouwklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebouwklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebouwsubtype Tekst Test op exacte waarde (==)
gebouwsubtype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebouwsubtype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwsubtype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebouwsubtype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebouwsubtype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebouwtype Tekst Test op exacte waarde (==)
gebouwtype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebouwtype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebouwtype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebouwtype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebouwtype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksoppervlakteThermischeZone Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksoppervlakteThermischeZone[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksoppervlakteThermischeZone[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksoppervlakteThermischeZone[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksoppervlakteThermischeZone[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksoppervlakteThermischeZone[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isOpBasisVanReferentieGebouw true | false Test op exacte waarde (==)
isOpBasisVanReferentieGebouw[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
metingGeldigTot yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
metingGeldigTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
metingGeldigTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
metingGeldigTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
metingGeldigTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
metingGeldigTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
metingGeldigTot[gt] None Test op groter dan (>).
metingGeldigTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opnamedatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opnamedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opnamedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opnamedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opnamedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
opnamedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
opnamedatum[gt] None Test op groter dan (>).
opnamedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opnametype Tekst Test op exacte waarde (==)
opnametype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opnametype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opnametype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opnametype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opnametype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
primaireFossieleEnergie Tekst Test op exacte waarde (==)
primaireFossieleEnergie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
primaireFossieleEnergie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
primaireFossieleEnergie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
primaireFossieleEnergie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
primaireFossieleEnergie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair Tekst Test op exacte waarde (==)
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
primaireFossieleEnergieEmgForfaitair[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectobject Tekst Test op exacte waarde (==)
projectobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
registratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
registratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
registratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
registratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
registratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
registratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sbicode Tekst Test op exacte waarde (==)
sbicode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sbicode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sbicode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sbicode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sbicode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
temperatuuroverschrijding Tekst Test op exacte waarde (==)
temperatuuroverschrijding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
temperatuuroverschrijding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
temperatuuroverschrijding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
temperatuuroverschrijding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
temperatuuroverschrijding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
warmtebehoefte Tekst Test op exacte waarde (==)
warmtebehoefte[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
warmtebehoefte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
warmtebehoefte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
warmtebehoefte[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
warmtebehoefte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bagLigplaats bag:ligplaatsen
bagPand bag:panden
bagStandplaats bag:standplaatsen
bagVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten