Functionele gebieden

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

Endpoints

Tabellen

Groen

Alle functionele gebieden, die onderdeel vormen van de groen hoofdstructuur

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Uniek identificatie van het functionele gebied
functie String Functie van het functionele gebied
naam String Naam van het functionele gebied
bron String Bron van het functionele gebied
bronId String Unieke identificatie, zoals bekend in de bron
geometrie Geometry Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bron Tekst Test op exacte waarde (==)
bron[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bron[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bron[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bron[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bron[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronId Tekst Test op exacte waarde (==)
bronId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
functie Tekst Test op exacte waarde (==)
functie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
functie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
functie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
functie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
functie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')