Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Groen

Alle functionele gebieden, die onderdeel vormen van de groen hoofdstructuur

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Uniek identificatie van het functionele gebied
functie String Functie van het functionele gebied
naam String Naam van het functionele gebied
bron String Bron van het functionele gebied
bronId String Unieke identificatie, zoals bekend in de bron
geometrie Geometry Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bron Tekst Test op exacte waarde (==)
bron[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bron[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bron[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bron[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bron[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronId Tekst Test op exacte waarde (==)
bronId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
functie Tekst Test op exacte waarde (==)
functie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
functie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
functie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
functie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
functie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).