Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Functionele gebieden

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

  • ID: functionele_gebieden

  • Versie: 0.0.1

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Basisstatistiek

  • Bronhouder: Basisstatistiek

  • Versie: 0.0.1

  • Endpoints:

Tabellen


Groen

Alle functionele gebieden, die onderdeel vormen van de groen hoofdstructuur

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

Uniek identificatie van het functionele gebied

functie

String

Functie van het functionele gebied

naam

String

Naam van het functionele gebied

bron

String

Bron van het functionele gebied

bronId

String

Unieke identificatie, zoals bekend in de bron

geometrie

Geometry

Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

functie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

functie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

functie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

functie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

functie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

functie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bron=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bron[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bron[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bron[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bron[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bron[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bronId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bronId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bronId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bronId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bronId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bronId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of GEOMETRY(x y ...)

Test op exacte waarde (==).