Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Gebieden

  • ID: gebieden_azure

  • Versie: 2.0.0

  • Eigenaar: Onderzoek, Informatie en Statistiek

  • Uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

  • Bronhouder: Basisinformatie

  • Versie: 2.0.0

  • Endpoints:


Bouwblokken

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van het object.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

code

String

Officiële code van het object.

beginGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is gecreëerd.

eindGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is komen te vervallen.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

ligtInGebiedenBuurtId gaat vervallen

Object relatie

De buurt waar het bouwblok in ligt.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie

String relatie

De buurt waar het bouwblok in ligt.

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenBuurt.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenBuurt.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Polygon

Geometrische beschrijving van een object.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

code=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

code[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

code[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

code[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

code[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

code[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurtId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurtId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurtId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurtId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

ligtInGebiedenBuurt

gebieden:buurten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Buurten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van het object.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

naam

String

De naam van het object.

code

String

Volledige, samengestelde, code, bestaande uit stadsdeelcode en wijkcode.

beginGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is gecreëerd.

eindGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is komen te vervallen.

documentdatum

Date

De datum waarop het document is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

documentnummer

String

De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

cbsCode

String

De CBS-code van het object.

ligtInGebiedenWijkId gaat vervallen

Object relatie

De wijk waar de buurt in ligt.

ligtInGebiedenWijk.identificatie

String relatie

De wijk waar de buurt in ligt.

ligtInGebiedenWijk.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenWijk.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenWijk.eindGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenGgpgebiedId gaat vervallen

Object relatie

Het GGP gebied waar de buurt in ligt.

ligtInGebiedenGgpgebied.identificatie

String relatie

Het GGP gebied waar de buurt in ligt.

ligtInGebiedenGgpgebied.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenGgpgebied.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenGgpgebied.eindGeldigheid

Datetime

datumActueelTot

Datetime

ligtInGebiedenGgwgebiedId gaat vervallen

Object relatie

Het GGW gebied waar de buurt in ligt.

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie

String relatie

Het GGW gebied waar de buurt in ligt.

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenGgwgebied.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenGgwgebied.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Polygon

Geometrische beschrijving van een object.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

code=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

code[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

code[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

code[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

code[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

code[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

cbsCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

cbsCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

cbsCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

cbsCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

cbsCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

cbsCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenWijk.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenWijk.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenWijk.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenWijk.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenWijk.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenWijk.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenWijk.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenWijk.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenWijk.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenWijk.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenWijk.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenWijk.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenWijk.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenWijk.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenWijkId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenWijkId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenWijkId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenWijkId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenWijkId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenWijkId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenGgpgebied.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenGgpgebied.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenGgpgebied.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenGgpgebied.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenGgpgebied.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgpgebied.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenGgpgebied.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenGgpgebied.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenGgpgebied.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenGgpgebied.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenGgpgebied.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenGgpgebied.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenGgpgebied.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenGgpgebied.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgpgebiedId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenGgpgebiedId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenGgpgebiedId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenGgpgebiedId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgpgebiedId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenGgpgebiedId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgwgebiedId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenGgwgebiedId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenGgwgebiedId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenGgwgebiedId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgwgebiedId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenGgwgebiedId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

ligtInGebiedenGgpgebied

gebieden:ggpgebieden

ligtInGebiedenGgwgebied

gebieden:ggwgebieden

ligtInGebiedenWijk

gebieden:wijken

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Wijken

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van het object.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

naam

String

De naam van het object.

code

String

Volledige, samengestelde, code, bestaande uit stadsdeelcode en wijkcode.

beginGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is ontstaan.

eindGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is komen te vervallen.

documentdatum

Date

De datum waarop het document is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

documentnummer

String

De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

cbsCode

String

De CBS-code van het object.

ligtInGebiedenStadsdeelId gaat vervallen

Object relatie

Het stadsdeel waar de wijk in ligt.

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie

String relatie

Het stadsdeel waar de wijk in ligt.

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenStadsdeel.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenStadsdeel.eindGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenGgwgebiedId gaat vervallen

Object relatie

Het GGW gebied waar de buurt in ligt.

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie

String relatie

Het GGW gebied waar de buurt in ligt.

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenGgwgebied.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenGgwgebied.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Polygon

Geometrische beschrijving van een object.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

code=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

code[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

code[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

code[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

code[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

code[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

cbsCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

cbsCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

cbsCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

cbsCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

cbsCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

cbsCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeelId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeelId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeelId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeelId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgwgebied.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenGgwgebied.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgwgebiedId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenGgwgebiedId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenGgwgebiedId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenGgwgebiedId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenGgwgebiedId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenGgwgebiedId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

ligtInGebiedenGgwgebied

gebieden:ggwgebieden

ligtInGebiedenStadsdeel

gebieden:stadsdelen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Ggwgebieden

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van het object.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

naam

String

De naam van het object.

code

String

De code van het object.

beginGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is gecreëerd.

eindGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is komen te vervallen.

documentdatum

Date

De datum waarop het document is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

documentnummer

String

Unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

ligtInGebiedenStadsdeelId gaat vervallen

Object relatie

Het stadsdeel waar het ggwgebied in ligt.

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie

String relatie

Het stadsdeel waar het ggwgebied in ligt.

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenStadsdeel.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenStadsdeel.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Polygon

Geometrische beschrijving van een object.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

code=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

code[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

code[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

code[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

code[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

code[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeelId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeelId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeelId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeelId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

ligtInGebiedenStadsdeel

gebieden:stadsdelen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Ggpgebieden

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van het object.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

naam

String

De naam van het object.

code

String

De code van het object.

beginGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is gecreëerd.

eindGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is komen te vervallen.

documentdatum

Date

De datum waarop het document is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

documentnummer

String

Unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

ligtInGebiedenStadsdeelId gaat vervallen

Object relatie

Het stadsdeel waar het ggpgebied in ligt.

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie

String relatie

Het stadsdeel waar het ggpgebied in ligt.

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer

Integer relatie

ligtInGebiedenStadsdeel.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenStadsdeel.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Polygon

Geometrische beschrijving van een object.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

code=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

code[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

code[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

code[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

code[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

code[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeelId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeelId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeelId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeelId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

ligtInGebiedenStadsdeel

gebieden:stadsdelen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Stadsdelen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van het object.

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

naam

String

De naam van het object.

code

String

Volledige, samengestelde, code, bestaande uit stadsdeelcode en wijkcode.

beginGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is gecreëerd.

eindGeldigheid

Datetime

De datum waarop het object is komen te vervallen.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

documentdatum

Date

De datum waarop het document is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

documentnummer

String

De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van het object heeft plaatsgevonden.

ligtInBrkGemeenteId gaat vervallen

String relatie

De gemeente waar het stadsdeel in ligt.

geometrie

Polygon

Geometrische beschrijving van een object.

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

code=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

code[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

code[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

code[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

code[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

code[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentdatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

documentdatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

documentdatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

documentdatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

documentdatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

documentdatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentdatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentdatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

documentnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

documentnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

documentnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

documentnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

documentnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInBrkGemeente.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInBrkGemeente.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBrkGemeente.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInBrkGemeente.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBrkGemeente.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBrkGemeente.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInBrkGemeente.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBrkGemeente.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBrkGemeenteId= gaat vervallen

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInBrkGemeenteId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInBrkGemeenteId[not]= gaat vervallen

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInBrkGemeenteId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInBrkGemeenteId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInBrkGemeenteId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

ligtInBrkGemeente

brk:gemeentes

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Grootstedelijkegebieden

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

geometrie

Multipolygon

naam

String

type

String

Categorie GSP, OD, PHS of PHSOD

url

Uri

URL naar bekendmaking

typering

String

Omschrijving type

datum

String

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

legenda

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geometrie=

GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

type=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

type[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

type[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

type[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

type[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

type[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

url=

https://….

Test op exacte waarde (==).

url[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

url[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

url[not]=

https://….

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

url[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

url[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typering=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typering[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typering[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typering[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typering[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typering[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datum=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datum[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datum[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datum[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

legenda=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

legenda[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

legenda[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

legenda[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

legenda[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

legenda[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')