Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Handelsregister

  • ID: handelsregister (autorisatie: HR/R)

  • Versie: 0.0.1

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

  • Bronhouder: bronhouder onbekend

  • Versie: 0.0.1

  • Endpoints:


Maatschappelijkeactiviteiten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

kvknummer (autorisatie: HR/R)

String identificatie

Betreft het identificerende gegeven voor de Maatschappelijke Activiteit, het KvK-nummer.

datumAanvangMac (autorisatie: HR/R)

String

De datum waarbij de Maatschappelijke Activiteit in de echte wereld is ontstaan.

datumEindeMac (autorisatie: HR/R)

String

De datum waarbij de Maatschappelijke Activiteit in de echte wereld is beëindigd.

registratieTijdstipMac (autorisatie: HR/R)

Datetime

Het tijdstip waarop de maatschappelijke activiteit bij de KvK in het handelsregistere is geregistreerd. Indien het registratietijdstip om (migratie)redenen niet bekend is wordt de waarde 'vastgesteldOnbekend' opgenomen.

naam (autorisatie: HR/R)

String

De statutaire naam of eerste handelsnaam van de inschrijving.

heeftBezoekadresId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Het geregistreerde bezoekadres behorende bij de maatschappelijke activiteit.

heeftBezoekadres.identificatie (autorisatie: HR/R)

String

heeftBezoekadres.volgnummer (autorisatie: HR/R)

Integer

heeftPostadresId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Het geregistreerde postadres behorende bij de maatschappelijke activiteit.

heeftPostadres.identificatie (autorisatie: HR/R)

String

heeftPostadres.volgnummer (autorisatie: HR/R)

Integer

communicatienummer (autorisatie: HR/R)

Array

Communicatienummer is het telefoon- of faxnummer. Zowel het netnummer als het abonneenummer worden teruggegeven in het nummer. De internationale toegangscode van het land waarop het nummer (telefoon of fax) betrekking heeft staat in het veld toegangscode. toegangscode

communicatienummer.soort (autorisatie: HR/R)

String

communicatienummer.nummer (autorisatie: HR/R)

String

communicatienummer.toegangscode (autorisatie: HR/R)

String

domeinnaam (autorisatie: HR/R)

Array

De domeinnaam is de naam waaronder de betrokkene zaken doet of informatie verschaft op het internet, het internetadres (URL). naam

domeinnaam.naam (autorisatie: HR/R)

String

emailAdres (autorisatie: HR/R)

Array

Het e-mail adres dat de betrokkene open heeft gesteld voor communicatie. adres

emailAdres.adres (autorisatie: HR/R)

String

nonMailing (autorisatie: HR/R)

Boolean

Indicator die aangeeft of de inschrijving haar adresgegevens beschikbaar stelt voor mailing-doeleinden.

incidenteelUitlenenArbeidskrachten (autorisatie: HR/R)

Boolean

Indicatie die aangeeft of de ondernemer tijdelijk arbeidskrachten ter beschikking stelt en dit niet onderdeel is van zijn 'reguliere' activiteiten.

heeftHoofdvestigingId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

De vestiging die als hoofdvestiging wordt gebruikt.

heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer (autorisatie: HR/R)

Integer

sbiVoorMac (autorisatie: HR/R)

Array

De omschrijving van de activiteiten die de maatschappelijke activiteit uitoefent.

sbiVoorMac.sbiActiviteitNummer (autorisatie: HR/R)

String

registratieTijdstipOnderneming (autorisatie: HR/R)

Datetime

Het tijdstip waarop de maatschappelijke activiteit bij de KvK in het handelsregistere is geregistreerd. Indien het registratietijdstip om (migratie)redenen niet bekend is wordt de waarde 'vastgesteldOnbekend' opgenomen.

datumAanvangOnderneming (autorisatie: HR/R)

String

De datum van aanvang van de Onderneming.

datumEindeOnderneming (autorisatie: HR/R)

String

De datum van beëindiging van de Onderneming.

isOverdrachtVoortzettingOnderneming (autorisatie: HR/R)

Boolean

Indicatie of de Onderneming is voortgezet of is overgedragen. Nee betekent Overdracht, Ja betekent Voortzetting.

datumOverdrachtVoortzettingOnderneming (autorisatie: HR/R)

String

De datum waarop de onderneming is overgedragen of voortgezet.

totaalWerkzamePersonen (autorisatie: HR/R)

Integer

Het totaal aantal werkzame personen bij de onderneming

voltijdWerkzamePersonen (autorisatie: HR/R)

Integer

Het aantal voltijd (meer dan 15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming

deeltijdWerkzamePersonen (autorisatie: HR/R)

Integer

Het aantal deeltijd (kleiner of gelijk aan 15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming

sbiVoorOnderneming (autorisatie: HR/R)

Array

De omschrijving van de activiteiten die de onderneming uitoefent.

sbiVoorOnderneming.sbiActiviteitNummer (autorisatie: HR/R)

String

uitgeoefendInCvs (autorisatie: HR/R)

Array

Een vestiging is gebouw of een complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van activiteiten van een Onderneming of Rechtspersoon plaatsvindt.

uitgeoefendInCvs.vestigingsnummer (autorisatie: HR/R)

Integer

uitgeoefendInNcv (autorisatie: HR/R)

Array

Een vestiging is gebouw of een complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van activiteiten van een Onderneming of Rechtspersoon plaatsvindt.

uitgeoefendInNcv.vestigingsnummer (autorisatie: HR/R)

Integer

handeltOnderHn (autorisatie: HR/R)

Array

Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming handelt. Een onderneming mag meerdere handelsnamen hebben. De handelsnamen van de onderneming zijn een opsomming van alle handelsnamen van alle vestigingen. omschrijving

handeltOnderHn.volgorde (autorisatie: HR/R)

Integer

handeltOnderHn.omschrijving (autorisatie: HR/R)

String

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie (autorisatie: HR/R)

Datetime

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam (autorisatie: HR/R)

String

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam (autorisatie: HR/R)

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

kvknummer= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

kvknummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

kvknummer[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

kvknummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

kvknummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

kvknummer[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumAanvangMac= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datumAanvangMac[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumAanvangMac[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datumAanvangMac[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumAanvangMac[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumAanvangMac[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumEindeMac= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datumEindeMac[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumEindeMac[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datumEindeMac[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumEindeMac[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumEindeMac[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

registratieTijdstipMac= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratieTijdstipMac[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratieTijdstipMac[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratieTijdstipMac[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratieTijdstipMac[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratieTijdstipMac[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratieTijdstipMac[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratieTijdstipMac[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBezoekadres.identificatie= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBezoekadres.identificatie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBezoekadres.identificatie[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBezoekadres.identificatie[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBezoekadres.identificatie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBezoekadres.identificatie[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBezoekadres.volgnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftBezoekadres.volgnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftBezoekadres.volgnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftBezoekadres.volgnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftBezoekadres.volgnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftBezoekadres.volgnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBezoekadres.volgnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBezoekadres.volgnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBezoekadresId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftBezoekadresId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBezoekadresId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBezoekadresId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBezoekadresId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBezoekadresId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftPostadres.identificatie= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftPostadres.identificatie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftPostadres.identificatie[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftPostadres.identificatie[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftPostadres.identificatie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftPostadres.identificatie[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftPostadres.volgnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftPostadres.volgnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftPostadres.volgnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftPostadres.volgnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftPostadres.volgnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftPostadres.volgnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftPostadres.volgnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftPostadres.volgnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftPostadresId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftPostadresId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftPostadresId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftPostadresId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftPostadresId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftPostadresId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

communicatienummer.soort= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

communicatienummer.soort[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

communicatienummer.soort[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

communicatienummer.soort[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

communicatienummer.soort[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

communicatienummer.soort[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

communicatienummer.nummer= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

communicatienummer.nummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

communicatienummer.nummer[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

communicatienummer.nummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

communicatienummer.nummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

communicatienummer.nummer[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

communicatienummer.toegangscode= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

communicatienummer.toegangscode[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

communicatienummer.toegangscode[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

communicatienummer.toegangscode[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

communicatienummer.toegangscode[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

communicatienummer.toegangscode[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

domeinnaam.naam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

domeinnaam.naam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

domeinnaam.naam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

domeinnaam.naam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

domeinnaam.naam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

domeinnaam.naam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

emailAdres.adres= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

emailAdres.adres[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

emailAdres.adres[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

emailAdres.adres[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

emailAdres.adres[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

emailAdres.adres[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

nonMailing= (autorisatie: HR/R)

true | false

Test op exacte waarde (==).

incidenteelUitlenenArbeidskrachten= (autorisatie: HR/R)

true | false

Test op exacte waarde (==).

heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftHoofdvestiging.vestigingsnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftHoofdvestigingId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftHoofdvestigingId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftHoofdvestigingId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftHoofdvestigingId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftHoofdvestigingId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftHoofdvestigingId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sbiVoorMac= (autorisatie: HR/R)

value,value

Test op exacte waarde (==).

sbiVoorMac[contains]= (autorisatie: HR/R)

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

registratieTijdstipOnderneming= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratieTijdstipOnderneming[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratieTijdstipOnderneming[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratieTijdstipOnderneming[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratieTijdstipOnderneming[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratieTijdstipOnderneming[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratieTijdstipOnderneming[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratieTijdstipOnderneming[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumAanvangOnderneming= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datumAanvangOnderneming[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumAanvangOnderneming[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datumAanvangOnderneming[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumAanvangOnderneming[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumAanvangOnderneming[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumEindeOnderneming= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datumEindeOnderneming[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumEindeOnderneming[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datumEindeOnderneming[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumEindeOnderneming[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumEindeOnderneming[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isOverdrachtVoortzettingOnderneming= (autorisatie: HR/R)

true | false

Test op exacte waarde (==).

datumOverdrachtVoortzettingOnderneming= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumOverdrachtVoortzettingOnderneming[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

totaalWerkzamePersonen= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

totaalWerkzamePersonen[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

totaalWerkzamePersonen[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

totaalWerkzamePersonen[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

totaalWerkzamePersonen[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

totaalWerkzamePersonen[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

totaalWerkzamePersonen[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

totaalWerkzamePersonen[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

voltijdWerkzamePersonen= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

voltijdWerkzamePersonen[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

voltijdWerkzamePersonen[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

voltijdWerkzamePersonen[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

voltijdWerkzamePersonen[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

voltijdWerkzamePersonen[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

voltijdWerkzamePersonen[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

voltijdWerkzamePersonen[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

deeltijdWerkzamePersonen= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

deeltijdWerkzamePersonen[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

deeltijdWerkzamePersonen[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

deeltijdWerkzamePersonen[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

deeltijdWerkzamePersonen[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

deeltijdWerkzamePersonen[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

deeltijdWerkzamePersonen[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

deeltijdWerkzamePersonen[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sbiVoorOnderneming= (autorisatie: HR/R)

value,value

Test op exacte waarde (==).

sbiVoorOnderneming[contains]= (autorisatie: HR/R)

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

uitgeoefendInCvs= (autorisatie: HR/R)

value,value

Test op exacte waarde (==).

uitgeoefendInCvs[contains]= (autorisatie: HR/R)

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

uitgeoefendInNcv= (autorisatie: HR/R)

value,value

Test op exacte waarde (==).

uitgeoefendInNcv[contains]= (autorisatie: HR/R)

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

handeltOnderHn.volgorde= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.volgorde[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

handeltOnderHn.volgorde[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

handeltOnderHn.volgorde[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

handeltOnderHn.volgorde[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

handeltOnderHn.volgorde[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.volgorde[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.volgorde[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handeltOnderHn.omschrijving= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.omschrijving[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.omschrijving[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

handeltOnderHn.omschrijving[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.omschrijving[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handeltOnderHn.omschrijving[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftBezoekadres

handelsregister:locaties

heeftHoofdvestiging

handelsregister:vestigingen

heeftPostadres

handelsregister:locaties

heeftSbiActiviteitenVoorMaatschappelijkeActiviteit

handelsregister:sbiactiviteiten

heeftSbiActiviteitenVoorOnderneming

handelsregister:sbiactiviteiten

wordtUitgeoefendInCommercieleVestiging

handelsregister:vestigingen

wordtUitgeoefendInNietCommercieleVestiging

handelsregister:vestigingen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Locaties

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

registratiedatum (autorisatie: HR/R)

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

identificatie (autorisatie: HR/R)

String identificatie

Attribuut om deze locatie uniek te identificeren.

volgnummer (autorisatie: HR/R)

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

beginGeldigheid (autorisatie: HR/R)

Datetime

eindGeldigheid (autorisatie: HR/R)

Datetime

tijdstipRegistratie (autorisatie: HR/R)

Datetime

De datum waarop de locatie bij de KvK in het handelsregister is geregistreerd.

datumAanvang (autorisatie: HR/R)

String

De datum waarbij de locatie is ontstaan.

datumEinde (autorisatie: HR/R)

String

De datum waarbij de locatie is beëindigd.

afgeschermd (autorisatie: HR/R)

Boolean

Geeft aan of het adres afgeschermd is of niet.

toevoegingAdres (autorisatie: HR/R)

String

Vrije tekst om een Adres nader aan te kunnen duiden. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijfsverzamelgebouwen waarbij meerdere vestigingen op hetzelfde adres zitten en waarbij onderscheid gemaakt kan worden door een extra omschrijving van de locatie. Ook een locatieOmschrijving en aanduidingBijHuisnummer uit de BRP wordt hiermee doorgegeven.

volledigAdres (autorisatie: HR/R)

String

Samengesteld adres dat wordt afgeleid van de overige adresgegevens.

heeftNummeraanduidingId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Met welk adres heeft de locatie een relatie.

heeftNummeraanduiding.identificatie (autorisatie: HR/R)

String relatie

Met welk adres heeft de locatie een relatie.

heeftNummeraanduiding.volgnummer (autorisatie: HR/R)

Integer relatie

heeftVerblijfsobjectId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.

heeftVerblijfsobject.identificatie (autorisatie: HR/R)

String relatie

Met welke verblijfsobject heeft de locatie een relatie.

heeftVerblijfsobject.volgnummer (autorisatie: HR/R)

Integer relatie

heeftLigplaatsId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.

heeftLigplaats.identificatie (autorisatie: HR/R)

String relatie

Met welke ligplaats heeft de locatie een relatie.

heeftLigplaats.volgnummer (autorisatie: HR/R)

Integer relatie

heeftStandplaatsId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.

heeftStandplaats.identificatie (autorisatie: HR/R)

String relatie

Met welke standplaats heeft de locatie een relatie.

heeftStandplaats.volgnummer (autorisatie: HR/R)

Integer relatie

straatnaam (autorisatie: HR/R)

String

De straat van het binnenlandse adres.

huisnummer (autorisatie: HR/R)

Integer

Het huisnummer van het adres.

huisletter (autorisatie: HR/R)

String

De huisletter van het binnenlandse adres die die door de gemeente is toegekend aan het huisnummer.

huisnummerToevoeging (autorisatie: HR/R)

String

Een toevoeging van het huisnummer van het binnenlandse adres.

postbusnummer (autorisatie: HR/R)

String

Het nummer van de postbus behorende bij het binnenlandse adres.

postcode (autorisatie: HR/R)

String

De postcode van het binnenlandse adres, waarbij minimaal de vier cijfers bekend zijn.

plaats (autorisatie: HR/R)

String

De plaatsaanduiding van het binnenlandse adres. Dit komt overeen met het gemeentedeel in de basisregistratie personen.

straatHuisnummerBuitenland (autorisatie: HR/R)

String

Het straat/huisnummer is een combinatie van de straat en het huisnummer van het buitenlandse adres.

postcodePlaatsBuitenland (autorisatie: HR/R)

String

De postcode/woonplaats is de combinatie van een eventuele postcode en woonplaats van het buitenlandse adres.

regioBuitenland (autorisatie: HR/R)

String

Regio is een deel van het land (streek, provincie, etc.) van het buitenlandse adres.

landBuitenland (autorisatie: HR/R)

String

De naam van het land waar het adres zich bevindt.

id (autorisatie: HR/R)

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

registratiedatum= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volgnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beginGeldigheid= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdstipRegistratie= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

tijdstipRegistratie[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

tijdstipRegistratie[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdstipRegistratie[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

tijdstipRegistratie[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdstipRegistratie[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdstipRegistratie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdstipRegistratie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumAanvang= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datumAanvang[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumAanvang[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datumAanvang[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumAanvang[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumAanvang[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumEinde= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datumEinde[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumEinde[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datumEinde[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumEinde[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumEinde[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afgeschermd= (autorisatie: HR/R)

true | false

Test op exacte waarde (==).

toevoegingAdres= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

toevoegingAdres[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

toevoegingAdres[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

toevoegingAdres[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

toevoegingAdres[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

toevoegingAdres[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

volledigAdres= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

volledigAdres[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volledigAdres[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

volledigAdres[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volledigAdres[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

volledigAdres[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftNummeraanduiding.identificatie= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftNummeraanduiding.identificatie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftNummeraanduiding.identificatie[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftNummeraanduiding.identificatie[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftNummeraanduiding.identificatie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftNummeraanduiding.identificatie[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftNummeraanduiding.volgnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftNummeraanduiding.volgnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftNummeraanduiding.volgnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftNummeraanduiding.volgnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftNummeraanduiding.volgnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftNummeraanduiding.volgnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftNummeraanduiding.volgnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftNummeraanduiding.volgnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftNummeraanduidingId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftNummeraanduidingId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftNummeraanduidingId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftNummeraanduidingId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftNummeraanduidingId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftNummeraanduidingId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftVerblijfsobject.identificatie= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftVerblijfsobject.identificatie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftVerblijfsobject.identificatie[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftVerblijfsobject.identificatie[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftVerblijfsobject.identificatie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftVerblijfsobject.identificatie[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftVerblijfsobject.volgnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftVerblijfsobject.volgnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftVerblijfsobject.volgnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftVerblijfsobject.volgnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftVerblijfsobject.volgnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftVerblijfsobject.volgnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftVerblijfsobject.volgnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftVerblijfsobject.volgnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftVerblijfsobjectId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftVerblijfsobjectId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftVerblijfsobjectId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftVerblijfsobjectId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftVerblijfsobjectId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftVerblijfsobjectId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftLigplaats.identificatie= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftLigplaats.identificatie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftLigplaats.identificatie[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftLigplaats.identificatie[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftLigplaats.identificatie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftLigplaats.identificatie[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftLigplaats.volgnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftLigplaats.volgnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftLigplaats.volgnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftLigplaats.volgnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftLigplaats.volgnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftLigplaats.volgnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftLigplaats.volgnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftLigplaats.volgnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftLigplaatsId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftLigplaatsId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftLigplaatsId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftLigplaatsId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftLigplaatsId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftLigplaatsId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftStandplaats.identificatie= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftStandplaats.identificatie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftStandplaats.identificatie[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftStandplaats.identificatie[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftStandplaats.identificatie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftStandplaats.identificatie[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftStandplaats.volgnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftStandplaats.volgnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftStandplaats.volgnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftStandplaats.volgnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftStandplaats.volgnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftStandplaats.volgnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftStandplaats.volgnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftStandplaats.volgnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftStandplaatsId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftStandplaatsId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftStandplaatsId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftStandplaatsId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftStandplaatsId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftStandplaatsId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

straatnaam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

straatnaam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

straatnaam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

straatnaam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

straatnaam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

huisnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

huisnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

huisnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

huisnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

huisnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

huisnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisletter= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

huisletter[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisletter[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

huisletter[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisletter[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisletter[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

huisnummerToevoeging= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

huisnummerToevoeging[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummerToevoeging[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

huisnummerToevoeging[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummerToevoeging[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisnummerToevoeging[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

postbusnummer= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

postbusnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

postbusnummer[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

postbusnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

postbusnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postbusnummer[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

postcode= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

postcode[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

postcode[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

postcode[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

postcode[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcode[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

plaats= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

plaats[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

plaats[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

plaats[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

plaats[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

plaats[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

straatHuisnummerBuitenland= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

straatHuisnummerBuitenland[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

straatHuisnummerBuitenland[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

straatHuisnummerBuitenland[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

straatHuisnummerBuitenland[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatHuisnummerBuitenland[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

postcodePlaatsBuitenland= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

postcodePlaatsBuitenland[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

postcodePlaatsBuitenland[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

postcodePlaatsBuitenland[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

postcodePlaatsBuitenland[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcodePlaatsBuitenland[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

regioBuitenland= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

regioBuitenland[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

regioBuitenland[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

regioBuitenland[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

regioBuitenland[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

regioBuitenland[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

landBuitenland= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

landBuitenland[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

landBuitenland[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

landBuitenland[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

landBuitenland[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

landBuitenland[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

id= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftLigplaats

bag:ligplaatsen

heeftNummeraanduiding

bag:nummeraanduidingen

heeftStandplaats

bag:standplaatsen

heeftVerblijfsobject

bag:verblijfsobjecten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Vestigingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

vestigingsnummer (autorisatie: HR/R)

String identificatie

Betreft het identificerende gegeven voor de vestiging.

tijdstipRegistratie (autorisatie: HR/R)

Datetime

De datum waarop de vestiging bij de KvK in het handelsregister is geregistreerd.

datumAanvang (autorisatie: HR/R)

Date

De datum waarbij de vestiging is ontstaan.

datumEinde (autorisatie: HR/R)

Date

De datum waarbij de vestiging is beëindigd.

datumVoortzetting (autorisatie: HR/R)

Date

Datum voortzetting van de vestiging.

isCommercieleVestiging (autorisatie: HR/R)

Boolean

Geeft aan of dit een commerciële vestiging betreft. Als false, dan een niet-commerciële vestiging.

eersteHandelsnaam (autorisatie: HR/R)

String

De eerste-handelsnaam betreft een samengesteld veld over de vestiging. Als het een niet-commerciële vestiging betreft is dit de naam, als het een commerciele vestiging betreft is dit de eerste handelsnaam.

heeftAlsPostadresId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Het geregistreerde postadres behorende bij de vestiging.

heeftAlsPostadres.identificatie (autorisatie: HR/R)

String

heeftAlsPostadres.volgnummer (autorisatie: HR/R)

Integer

heeftAlsBezoekadresId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Het geregistreerde bezoekadres behorende bij de vestiging.

heeftAlsBezoekadres.identificatie (autorisatie: HR/R)

String

heeftAlsBezoekadres.volgnummer (autorisatie: HR/R)

Integer

communicatienummer (autorisatie: HR/R)

Array

Communicatienummer is het telefoon- of faxnummer. Zowel het netnummer als het abonneenummer worden teruggegeven in het nummer. De internationale toegangscode van het land waarop het nummer (telefoon of fax) betrekking heeft staat in het veld toegangscode.

communicatienummer.toegangscode (autorisatie: HR/R)

Integer

communicatienummer.nummer (autorisatie: HR/R)

String

communicatienummer.soort (autorisatie: HR/R)

String

domeinnaam (autorisatie: HR/R)

Array

De domeinnaam is de naam waaronder de betrokkene zaken doet of informatie verschaft op het internet, het internetadres (URL)

domeinnaam.naam (autorisatie: HR/R)

String

emailadres (autorisatie: HR/R)

Array

Het e-mail adres dat de betrokkene open heeft gesteld voor communicatie.

emailadres.naam (autorisatie: HR/R)

String

naam (autorisatie: HR/R)

String

De naam van de niet-commerciële vestiging.

verkorteNaam (autorisatie: HR/R)

String

De administratieve naam van de niet-commerciële vestiging in het handelsregister indien de naam langer is dan 45 karakters.

ookGenoemd (autorisatie: HR/R)

String

Een andere naam waaronder de vereniging stichtingen en vereniging van eigenaars ook bekend is.

handeltOnderHn (autorisatie: HR/R)

Array

Een handelsnaam is een naam waaronder de commerciële vestiging handelt. Een vestiging mag meerdere handelsnamen hebben. omschrijving

handeltOnderHn.omschrijving (autorisatie: HR/R)

String

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie (autorisatie: HR/R)

Datetime

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam (autorisatie: HR/R)

String

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam (autorisatie: HR/R)

String

handeltOnderHn.volgorde (autorisatie: HR/R)

Integer

totaalWerkzamePersonen (autorisatie: HR/R)

Integer

Het totaal aantal werkzame personen bij de onderneming

voltijdWerkzamePersonen (autorisatie: HR/R)

Integer

Het aantal voltijd (meer dan 15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming

deeltijdWerkzamePersonen (autorisatie: HR/R)

Integer

Het aantal deeltijd (kleiner of gelijk aan 15 uur per week) werkzame personen bij de onderneming

importeert (autorisatie: HR/R)

Boolean

Indicatie of de commerciële activiteit Import betreft.

exporteert (autorisatie: HR/R)

Boolean

Indicatie of de commerciële activiteit Export betreft.

activiteitenOmschrijving (autorisatie: HR/R)

String

De omschrijving van de activiteiten die de vestiging uitoefent. De beschrijving bevat de nadere aanduiding van de commerciële activiteiten of de nadere aanduiding van de niet-commerciële activiteiten.

heeftSbiActiviteiten (autorisatie: HR/R)

Array

SBI Activiteiten die bij deze commerciële of niet commerciële vestiging horen.

heeftSbiActiviteiten.sbiActiviteitNummer (autorisatie: HR/R)

String

isOvergegaanInVestiging (autorisatie: HR/R)

Array

Dit legt de relatie van de afgesloten vestiging met de samengevoegde vestiging.

isOvergegaanInVestiging.vestigingsnummer (autorisatie: HR/R)

String relatie

Dit legt de relatie van de afgesloten vestiging met de samengevoegde vestiging.

isEenUitoefeningVanId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Maatschappelijke activiteit die bij deze vestiging hoort.

isEenUitoefeningVan.kvknummer (autorisatie: HR/R)

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

vestigingsnummer= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vestigingsnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vestigingsnummer[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vestigingsnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vestigingsnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vestigingsnummer[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

tijdstipRegistratie= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

tijdstipRegistratie[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

tijdstipRegistratie[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdstipRegistratie[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

tijdstipRegistratie[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdstipRegistratie[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdstipRegistratie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdstipRegistratie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumAanvang= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumAanvang[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumAanvang[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumAanvang[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumAanvang[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumAanvang[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumAanvang[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumAanvang[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumEinde= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumEinde[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumEinde[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumEinde[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumEinde[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumEinde[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumEinde[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumEinde[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumVoortzetting= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumVoortzetting[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumVoortzetting[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumVoortzetting[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumVoortzetting[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumVoortzetting[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumVoortzetting[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumVoortzetting[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isCommercieleVestiging= (autorisatie: HR/R)

true | false

Test op exacte waarde (==).

eersteHandelsnaam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

eersteHandelsnaam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eersteHandelsnaam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

eersteHandelsnaam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eersteHandelsnaam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eersteHandelsnaam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftAlsPostadres.identificatie= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsPostadres.identificatie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsPostadres.identificatie[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftAlsPostadres.identificatie[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsPostadres.identificatie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsPostadres.identificatie[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftAlsPostadres.volgnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsPostadres.volgnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftAlsPostadres.volgnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftAlsPostadres.volgnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftAlsPostadres.volgnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftAlsPostadres.volgnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsPostadres.volgnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsPostadres.volgnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsPostadresId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsPostadresId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsPostadresId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsPostadresId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsPostadresId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftAlsPostadresId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftAlsBezoekadres.identificatie= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsBezoekadres.identificatie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsBezoekadres.identificatie[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftAlsBezoekadres.identificatie[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsBezoekadres.identificatie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsBezoekadres.identificatie[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftAlsBezoekadres.volgnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsBezoekadres.volgnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftAlsBezoekadres.volgnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftAlsBezoekadres.volgnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftAlsBezoekadres.volgnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftAlsBezoekadres.volgnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsBezoekadres.volgnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsBezoekadres.volgnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsBezoekadresId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsBezoekadresId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsBezoekadresId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsBezoekadresId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsBezoekadresId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftAlsBezoekadresId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

communicatienummer.toegangscode= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

communicatienummer.toegangscode[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

communicatienummer.toegangscode[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

communicatienummer.toegangscode[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

communicatienummer.toegangscode[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

communicatienummer.toegangscode[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

communicatienummer.toegangscode[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

communicatienummer.toegangscode[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

communicatienummer.nummer= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

communicatienummer.nummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

communicatienummer.nummer[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

communicatienummer.nummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

communicatienummer.nummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

communicatienummer.nummer[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

communicatienummer.soort= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

communicatienummer.soort[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

communicatienummer.soort[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

communicatienummer.soort[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

communicatienummer.soort[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

communicatienummer.soort[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

domeinnaam.naam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

domeinnaam.naam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

domeinnaam.naam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

domeinnaam.naam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

domeinnaam.naam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

domeinnaam.naam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

emailadres.naam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

emailadres.naam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

emailadres.naam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

emailadres.naam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

emailadres.naam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

emailadres.naam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

naam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

verkorteNaam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

verkorteNaam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

verkorteNaam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

verkorteNaam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

verkorteNaam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

verkorteNaam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ookGenoemd= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ookGenoemd[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ookGenoemd[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ookGenoemd[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ookGenoemd[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ookGenoemd[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

handeltOnderHn.omschrijving= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.omschrijving[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.omschrijving[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

handeltOnderHn.omschrijving[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.omschrijving[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handeltOnderHn.omschrijving[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.tijdstipRegistratie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handeltOnderHn.datumAanvangHandelsnaam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handeltOnderHn.datumEindeHandelsnaam[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

handeltOnderHn.volgorde= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

handeltOnderHn.volgorde[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

handeltOnderHn.volgorde[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

handeltOnderHn.volgorde[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

handeltOnderHn.volgorde[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

handeltOnderHn.volgorde[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handeltOnderHn.volgorde[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handeltOnderHn.volgorde[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

totaalWerkzamePersonen= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

totaalWerkzamePersonen[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

totaalWerkzamePersonen[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

totaalWerkzamePersonen[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

totaalWerkzamePersonen[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

totaalWerkzamePersonen[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

totaalWerkzamePersonen[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

totaalWerkzamePersonen[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

voltijdWerkzamePersonen= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

voltijdWerkzamePersonen[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

voltijdWerkzamePersonen[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

voltijdWerkzamePersonen[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

voltijdWerkzamePersonen[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

voltijdWerkzamePersonen[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

voltijdWerkzamePersonen[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

voltijdWerkzamePersonen[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

deeltijdWerkzamePersonen= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

deeltijdWerkzamePersonen[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

deeltijdWerkzamePersonen[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

deeltijdWerkzamePersonen[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

deeltijdWerkzamePersonen[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

deeltijdWerkzamePersonen[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

deeltijdWerkzamePersonen[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

deeltijdWerkzamePersonen[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

importeert= (autorisatie: HR/R)

true | false

Test op exacte waarde (==).

exporteert= (autorisatie: HR/R)

true | false

Test op exacte waarde (==).

activiteitenOmschrijving= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

activiteitenOmschrijving[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

activiteitenOmschrijving[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

activiteitenOmschrijving[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

activiteitenOmschrijving[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

activiteitenOmschrijving[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftSbiActiviteiten= (autorisatie: HR/R)

value,value

Test op exacte waarde (==).

heeftSbiActiviteiten[contains]= (autorisatie: HR/R)

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

isOvergegaanInVestiging= (autorisatie: HR/R)

value,value

Test op exacte waarde (==).

isOvergegaanInVestiging[contains]= (autorisatie: HR/R)

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

isEenUitoefeningVan.kvknummer= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

isEenUitoefeningVan.kvknummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isEenUitoefeningVan.kvknummer[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isEenUitoefeningVan.kvknummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isEenUitoefeningVan.kvknummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isEenUitoefeningVan.kvknummer[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isEenUitoefeningVanId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

isEenUitoefeningVanId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isEenUitoefeningVanId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isEenUitoefeningVanId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isEenUitoefeningVanId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isEenUitoefeningVanId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftAlsBezoekadres

handelsregister:locaties

heeftAlsPostadres

handelsregister:locaties

heeftSbiActiviteiten

handelsregister:sbiactiviteiten

isEenUitoefeningVan

handelsregister:maatschappelijkeactiviteiten

isOvergegaanInVestiging

handelsregister:vestigingen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Sbiactiviteiten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

sbiActiviteitNummer (autorisatie: HR/R)

String identificatie

Samenstelling van KvK-nummer en/of Vestigingsnummer of {BSN- of RSIN-nummer}

sbiCode (autorisatie: HR/R)

String

Codering van activiteiten binnen HR volgens de standaard bedrijfsindeling (SBI) 2008.

omschrijving (autorisatie: HR/R)

String

De omschrijving van de SBIcode.

isHoofdactiviteit (autorisatie: HR/R)

Boolean

Is de SBI activiteit de hoofdactiviteit. Bij vestiging of rechtspersoon is een hoofdactiviteit aanwezig. Bij MAC of onderneming kunnen meerdere hoofdactiviteiten zijn.

volgorde (autorisatie: HR/R)

Integer

De volgorde van de (hoofd) SBIactiviteit.

datumAanvangSbiactiviteit (autorisatie: HR/R)

String

De datum waarop de SBIactiviteit is gestart of geregistreerd.

datumEindeSbiactiviteit (autorisatie: HR/R)

String

De datum waarop de SBIactiviteit is beëindigd.

tijdstipRegistratie (autorisatie: HR/R)

Datetime

De datum/tijd waarop de SBIactiviteit is geregistreerd.

heeftAlsMacId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

Maatschappelijke activiteit (of onderneming) die bij deze SBIactiviteit hoort.

heeftAlsMac.kvknummer (autorisatie: HR/R)

String

heeftAlsVestigingId gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Object relatie

De commerciele of niet-commerciele vestiging die bij deze SBIactiviteit hoort.

heeftAlsVestiging.vestigingsnummer (autorisatie: HR/R)

Integer

heeftAlsRechtspersoon (autorisatie: HR/R)

String

De rechtspersoon die bij deze SBIactiviteit hoort ({RSIN of BSN}).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

sbiActiviteitNummer= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sbiActiviteitNummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sbiActiviteitNummer[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sbiActiviteitNummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sbiActiviteitNummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sbiActiviteitNummer[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sbiCode= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sbiCode[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sbiCode[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sbiCode[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sbiCode[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sbiCode[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

omschrijving= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

omschrijving[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

omschrijving[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

omschrijving[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

omschrijving[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

omschrijving[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isHoofdactiviteit= (autorisatie: HR/R)

true | false

Test op exacte waarde (==).

volgorde= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgorde[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgorde[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgorde[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgorde[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgorde[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgorde[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgorde[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumAanvangSbiactiviteit= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datumAanvangSbiactiviteit[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumAanvangSbiactiviteit[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datumAanvangSbiactiviteit[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumAanvangSbiactiviteit[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumAanvangSbiactiviteit[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumEindeSbiactiviteit= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datumEindeSbiactiviteit[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumEindeSbiactiviteit[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datumEindeSbiactiviteit[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumEindeSbiactiviteit[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumEindeSbiactiviteit[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

tijdstipRegistratie= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

tijdstipRegistratie[gt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

tijdstipRegistratie[gte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdstipRegistratie[lt]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

tijdstipRegistratie[lte]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdstipRegistratie[not]= (autorisatie: HR/R)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdstipRegistratie[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdstipRegistratie[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsMac.kvknummer= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsMac.kvknummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsMac.kvknummer[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftAlsMac.kvknummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsMac.kvknummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsMac.kvknummer[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftAlsMacId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsMacId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsMacId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsMacId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsMacId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftAlsMacId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftAlsVestiging.vestigingsnummer= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsVestiging.vestigingsnummer[gt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftAlsVestiging.vestigingsnummer[gte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftAlsVestiging.vestigingsnummer[lt]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftAlsVestiging.vestigingsnummer[lte]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftAlsVestiging.vestigingsnummer[not]= (autorisatie: HR/R)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsVestiging.vestigingsnummer[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsVestiging.vestigingsnummer[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsVestigingId= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsVestigingId[in]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsVestigingId[not]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsVestigingId[isnull]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsVestigingId[like]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftAlsVestigingId[isempty]= gaat vervallen (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftAlsRechtspersoon= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftAlsRechtspersoon[in]= (autorisatie: HR/R)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftAlsRechtspersoon[like]= (autorisatie: HR/R)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftAlsRechtspersoon[not]= (autorisatie: HR/R)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftAlsRechtspersoon[isnull]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftAlsRechtspersoon[isempty]= (autorisatie: HR/R)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftAlsMaatschappelijkactiviteit

handelsregister:maatschappelijkeactiviteiten

heeftAlsVestiging

handelsregister:vestigingen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.