Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Container

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding objecttype
idNummer String serienummer dat door de fabrikant aan het object is gegeven
serienummer String serienummer uitgegeven door de fabrikant
cluster String (relatie) Uniek identificerend kenmerk van cluster waaraan de container is gerelateerd
eigenaarId String Identificerend kenmerk eigenaar
eigenaarNaam String Naam eigenaar
status Integer Status van de container,0 - inactief, 1 - actief, 2 - gepland
fractieCode String Type afvalfractie code waarvoor de container is bedoeld: 1 - Rest, 2 - Glas, 3 - Papier, 4 - Plastic, 5 - Textiel, 6 - GFT, 9 - Brood
fractieOmschrijving String Container fractieomschrijving zoals door leverancier is geleverd.
datumCreatie Date Datum waarop het object is gecreëerd in container management systeem
datumPlaatsing Date Datum waarop het object op de locatie is geplaatst
datumOperationeel Date Datum dat de container operationeel is voor het aanbieden van afval
datumAflopenGarantie Date Datum waarop de garantie verloopt
datumOplevering Date Datum waarop het object is geleverd
wijzigingsdatumDp Datetime Datum waarop het object is gewijzigd
verwijderdDp Boolean Indicatie of het object verwijderd is bij de bronhouder
geadopteerdInd Boolean indicatie of het object door een bewoner geadopteerd is
locatie String (relatie) Identificerend kenmerk van de put waarin de container is geplaatst
geometrie Point Geometrie van het type POINT van de container RD (epsg:28992)
type String (relatie) Identificerend kenmerk van het containertype
bagHoofdadresVerblijfsobject String (relatie) Een identificatiecode van een verblijfsobject is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van het verblijfsobject.
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van het object
bagOpenbareruimte String (relatie) Openbare ruimte identificatie
bagNummeraanduiding String (relatie) Identificatie nummeraanduiding
containerRalKleurNaam String De naam van de ralkleur
containerRalKleurCode String De internationale ralkleurcode.
containerRalKleurHexcode String De hexcode van de ralkleur.
containerChipNummber String Het identificatienummer van de chip die registreert wanneer de container wordt geleegd.
containerUnitCardLezerId String Het identificatienummer van de kaartlezer.
containerKleur String De naam van de kleur
containerMark Integer
containerDatumVervanging Date De datum waarop de container wordt vervangen.
containerDatumWijziging Datetime Datum waarop de container is gewijzigd.
containerEndOfLife Date Datum waarop het object het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt.
containerEigenaarschap String De soort eigenaarschap van het object.
containerEigenaarschapOpmerking String Beschrijving van het type eigenaarschap.
containerOpmerking String Opmerking over het object door de betrokken medewerker.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNummeraanduiding.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNummeraanduiding.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNummeraanduiding.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNummeraanduiding.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNummeraanduiding.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNummeraanduiding.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagOpenbareruimte.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareruimte.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagOpenbareruimte.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagOpenbareruimte.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagOpenbareruimte.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagOpenbareruimte.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cluster.id Tekst Test op exacte waarde (==)
cluster.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cluster.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cluster.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cluster.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cluster.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerChipNummber Tekst Test op exacte waarde (==)
containerChipNummber[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerChipNummber[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerChipNummber[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerChipNummber[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerChipNummber[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerDatumVervanging yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
containerDatumVervanging[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
containerDatumVervanging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerDatumVervanging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerDatumVervanging[lt] None Test op kleiner dan (<).
containerDatumVervanging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerDatumVervanging[gt] None Test op groter dan (>).
containerDatumVervanging[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
containerDatumWijziging yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
containerDatumWijziging[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
containerDatumWijziging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerDatumWijziging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerDatumWijziging[lt] None Test op kleiner dan (<).
containerDatumWijziging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerDatumWijziging[gt] None Test op groter dan (>).
containerDatumWijziging[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
containerEigenaarschap Tekst Test op exacte waarde (==)
containerEigenaarschap[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerEigenaarschap[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerEigenaarschap[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerEigenaarschap[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerEigenaarschap[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerEigenaarschapOpmerking Tekst Test op exacte waarde (==)
containerEigenaarschapOpmerking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerEigenaarschapOpmerking[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerEigenaarschapOpmerking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerEigenaarschapOpmerking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerEigenaarschapOpmerking[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerEndOfLife yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
containerEndOfLife[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
containerEndOfLife[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerEndOfLife[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerEndOfLife[lt] None Test op kleiner dan (<).
containerEndOfLife[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerEndOfLife[gt] None Test op groter dan (>).
containerEndOfLife[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
containerKleur Tekst Test op exacte waarde (==)
containerKleur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerKleur[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerKleur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerKleur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerKleur[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerMark Geheel getal Test op exacte waarde (==)
containerMark[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
containerMark[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerMark[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerMark[lt] None Test op kleiner dan (<).
containerMark[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerMark[gt] None Test op groter dan (>).
containerMark[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
containerOpmerking Tekst Test op exacte waarde (==)
containerOpmerking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerOpmerking[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerOpmerking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerOpmerking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerOpmerking[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerRalKleurCode Tekst Test op exacte waarde (==)
containerRalKleurCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerRalKleurCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerRalKleurCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerRalKleurCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerRalKleurCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerRalKleurHexcode Tekst Test op exacte waarde (==)
containerRalKleurHexcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerRalKleurHexcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerRalKleurHexcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerRalKleurHexcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerRalKleurHexcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerRalKleurNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
containerRalKleurNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerRalKleurNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerRalKleurNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerRalKleurNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerRalKleurNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerUnitCardLezerId Tekst Test op exacte waarde (==)
containerUnitCardLezerId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerUnitCardLezerId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerUnitCardLezerId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerUnitCardLezerId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerUnitCardLezerId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumAflopenGarantie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAflopenGarantie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAflopenGarantie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAflopenGarantie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAflopenGarantie[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumAflopenGarantie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAflopenGarantie[gt] None Test op groter dan (>).
datumAflopenGarantie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumCreatie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumCreatie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumCreatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumCreatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumCreatie[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumCreatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumCreatie[gt] None Test op groter dan (>).
datumCreatie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOperationeel yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOperationeel[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOperationeel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOperationeel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOperationeel[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumOperationeel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOperationeel[gt] None Test op groter dan (>).
datumOperationeel[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOplevering yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOplevering[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOplevering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOplevering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOplevering[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumOplevering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOplevering[gt] None Test op groter dan (>).
datumOplevering[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumPlaatsing yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumPlaatsing[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumPlaatsing[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumPlaatsing[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumPlaatsing[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumPlaatsing[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumPlaatsing[gt] None Test op groter dan (>).
datumPlaatsing[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eigenaarId Tekst Test op exacte waarde (==)
eigenaarId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigenaarId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigenaarId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigenaarId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigenaarId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigenaarNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
eigenaarNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigenaarNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigenaarNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigenaarNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigenaarNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fractieCode Tekst Test op exacte waarde (==)
fractieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractieCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractieCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fractieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
fractieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geadopteerdInd true | false Test op exacte waarde (==)
geadopteerdInd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idNummer Tekst Test op exacte waarde (==)
idNummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idNummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idNummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idNummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idNummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
locatie.id Tekst Test op exacte waarde (==)
locatie.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
locatie.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
locatie.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
locatie.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
locatie.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
serienummer Tekst Test op exacte waarde (==)
serienummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
serienummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
serienummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
serienummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
serienummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status Geheel getal Test op exacte waarde (==)
status[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[lt] None Test op kleiner dan (<).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[gt] None Test op groter dan (>).
status[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type.id Tekst Test op exacte waarde (==)
type.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verwijderdDp true | false Test op exacte waarde (==)
verwijderdDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
wijzigingsdatumDp[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijzigingsdatumDp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijzigingsdatumDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp[lt] None Test op kleiner dan (<).
wijzigingsdatumDp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijzigingsdatumDp[gt] None Test op groter dan (>).
wijzigingsdatumDp[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bagHoofdadresVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten
bagNummeraanduiding bag:nummeraanduidingen
bagOpenbareruimte bag:openbareruimtes
cluster huishoudelijkafval:cluster
gbdBuurt gebieden:buurten
locatie huishoudelijkafval:containerlocatie
type huishoudelijkafval:containertype

Containerlocatie

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Identificerend kenmerk van de put waarin de container is geplaatst
serienummer String serienummer uitgegeven door de fabrikant
status Integer Status van de container, 0 - inactief, 1 - actief, 2 - gepland
geometrie Point Geometrie van het type POINT van de containerlocatie RD (epsg:28992)
eigenaarId String Identificerend kenmerk eigenaar
eigenaarNaam String Naam eigenaar
datumCreatie String Datum waarop het object is gecreëerd in container management systeem
datumPlaatsing String Datum waarop het object op de locatie is geplaatst
datumOperationeel String Datum waarop het object is operationeel gezet
datumOplevering String Datum waarop het object is opgeleleverd
wijzigingsdatumDp Datetime Datum waarop het object is gewijzigd
verwijderdDp Boolean Indicatie of het object verwijderd is bij de bronhouder
datumEindeGarantie String Datum waarop de garantie verloopt
indBevatContainer Boolean Indicatie dat de containerlocatie een container bevat
bagHoofdadresVerblijfsobject String (relatie) Een identificatiecode van een verblijfsobject is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van het verblijfsobject.
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van het object
bagOpenbareruimte String (relatie) Openbare ruimte identificatie
bagNummeraanduiding String (relatie) Identificatie nummeraanduiding
containerlocatieTypeNaam String Het type van de containerlocatie
containerlocatieIdNummer String Serienummer dat door de fabrikant aan het object is gegeven.
containerlocatieDatumWijziging Datetime Datum waarop het object is gewijzigd.
containerlocatieOpmerking String Opmerking over het object.
containerlocatieEndOfLife Date Datum waarop het object het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt.
containerlocatieEigenaarschap String Soort eigenaarschap
containerlocatieEigenaarschapOpmerking String Beschrijving van het type eigenaarschap.
containerlocatieTypeArtikelcode String Artikelcode van het containerlocatietype.
bronadres String Adres van de containerlocatie zoals die in bron geregistreerd is.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNummeraanduiding.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNummeraanduiding.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNummeraanduiding.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNummeraanduiding.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNummeraanduiding.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNummeraanduiding.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagOpenbareruimte.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareruimte.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagOpenbareruimte.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagOpenbareruimte.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagOpenbareruimte.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagOpenbareruimte.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronadres Tekst Test op exacte waarde (==)
bronadres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronadres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronadres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronadres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronadres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerlocatieDatumWijziging yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
containerlocatieDatumWijziging[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
containerlocatieDatumWijziging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerlocatieDatumWijziging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerlocatieDatumWijziging[lt] None Test op kleiner dan (<).
containerlocatieDatumWijziging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerlocatieDatumWijziging[gt] None Test op groter dan (>).
containerlocatieDatumWijziging[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
containerlocatieEigenaarschap Tekst Test op exacte waarde (==)
containerlocatieEigenaarschap[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerlocatieEigenaarschap[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerlocatieEigenaarschap[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerlocatieEigenaarschap[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerlocatieEigenaarschap[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerlocatieEigenaarschapOpmerking Tekst Test op exacte waarde (==)
containerlocatieEigenaarschapOpmerking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerlocatieEigenaarschapOpmerking[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerlocatieEigenaarschapOpmerking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerlocatieEigenaarschapOpmerking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerlocatieEigenaarschapOpmerking[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerlocatieEndOfLife yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
containerlocatieEndOfLife[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
containerlocatieEndOfLife[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerlocatieEndOfLife[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerlocatieEndOfLife[lt] None Test op kleiner dan (<).
containerlocatieEndOfLife[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerlocatieEndOfLife[gt] None Test op groter dan (>).
containerlocatieEndOfLife[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
containerlocatieIdNummer Tekst Test op exacte waarde (==)
containerlocatieIdNummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerlocatieIdNummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerlocatieIdNummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerlocatieIdNummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerlocatieIdNummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerlocatieOpmerking Tekst Test op exacte waarde (==)
containerlocatieOpmerking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerlocatieOpmerking[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerlocatieOpmerking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerlocatieOpmerking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerlocatieOpmerking[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerlocatieTypeArtikelcode Tekst Test op exacte waarde (==)
containerlocatieTypeArtikelcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerlocatieTypeArtikelcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerlocatieTypeArtikelcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerlocatieTypeArtikelcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerlocatieTypeArtikelcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerlocatieTypeNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
containerlocatieTypeNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerlocatieTypeNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerlocatieTypeNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerlocatieTypeNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerlocatieTypeNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumCreatie Tekst Test op exacte waarde (==)
datumCreatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumCreatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
datumCreatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumCreatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumCreatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumEindeGarantie Tekst Test op exacte waarde (==)
datumEindeGarantie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEindeGarantie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
datumEindeGarantie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEindeGarantie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeGarantie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumOperationeel Tekst Test op exacte waarde (==)
datumOperationeel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOperationeel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
datumOperationeel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOperationeel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOperationeel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumOplevering Tekst Test op exacte waarde (==)
datumOplevering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOplevering[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
datumOplevering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOplevering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOplevering[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumPlaatsing Tekst Test op exacte waarde (==)
datumPlaatsing[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumPlaatsing[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
datumPlaatsing[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumPlaatsing[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumPlaatsing[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigenaarId Tekst Test op exacte waarde (==)
eigenaarId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigenaarId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigenaarId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigenaarId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigenaarId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigenaarNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
eigenaarNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigenaarNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigenaarNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigenaarNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigenaarNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indBevatContainer true | false Test op exacte waarde (==)
indBevatContainer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
serienummer Tekst Test op exacte waarde (==)
serienummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
serienummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
serienummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
serienummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
serienummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status Geheel getal Test op exacte waarde (==)
status[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[lt] None Test op kleiner dan (<).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[gt] None Test op groter dan (>).
status[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verwijderdDp true | false Test op exacte waarde (==)
verwijderdDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
wijzigingsdatumDp[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijzigingsdatumDp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijzigingsdatumDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp[lt] None Test op kleiner dan (<).
wijzigingsdatumDp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijzigingsdatumDp[gt] None Test op groter dan (>).
wijzigingsdatumDp[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bagHoofdadresVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten
bagNummeraanduiding bag:nummeraanduidingen
bagOpenbareruimte bag:openbareruimtes
gbdBuurt gebieden:buurten

Cluster

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Uniek identificerend kenmerk van cluster
subclusterIndicatie Boolean Indicatie of het een cluster betreft dat is gesplitst door een weg
geometrie Point Geometrie van het type POINT van de het zwaartepunt van het cluster in RD (epsg:28992))
datumOpvoer Datetime Datum opvoer van het cluster. Dit is afgeleid van wanneer het gegeven bij het systeem bekend is of peildatum 01-01-2016
datumOntstaan Date Datum opvoer van het cluster. Dit is afgeleid van de plaatsingsdatum van de oudste container ,wanneer het gegeven bij het systeem bekend is of peildatum 01-01-2016
datumEinde Date Datum wanneer het cluster geen relaties meer heeft met containers met status=1.
wijzigingsdatumDp Datetime Datum waarop het object is gewijzigd
verwijderdDp Boolean Indicatie of het object verwijderd is bij de bronhouder
status Integer Status van het cluster (0 - inactief , 1 - actief)
bagHoofdadresVerblijfsobject String (relatie) Een identificatiecode van een verblijfsobject is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van het verblijfsobject.
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van het object
bagOpenbareruimte String (relatie) Openbare ruimte identificatie
bagNummeraanduiding String (relatie) Identificatie nummeraanduiding
bronadres String Adres van het cluster zoals die in bron geregistreerd is.
opmerking String Extra aanwijzing van de locatie voor de bestuurder.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNummeraanduiding.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNummeraanduiding.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNummeraanduiding.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNummeraanduiding.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNummeraanduiding.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNummeraanduiding.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagOpenbareruimte.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareruimte.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagOpenbareruimte.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagOpenbareruimte.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagOpenbareruimte.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagOpenbareruimte.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronadres Tekst Test op exacte waarde (==)
bronadres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronadres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronadres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronadres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronadres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumEinde yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEinde[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEinde[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEinde[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEinde[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumEinde[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEinde[gt] None Test op groter dan (>).
datumEinde[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOntstaan yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOntstaan[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOntstaan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOntstaan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOntstaan[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumOntstaan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOntstaan[gt] None Test op groter dan (>).
datumOntstaan[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOpvoer yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumOpvoer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOpvoer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOpvoer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOpvoer[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumOpvoer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOpvoer[gt] None Test op groter dan (>).
datumOpvoer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opmerking Tekst Test op exacte waarde (==)
opmerking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opmerking[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opmerking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opmerking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opmerking[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status Geheel getal Test op exacte waarde (==)
status[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[lt] None Test op kleiner dan (<).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[gt] None Test op groter dan (>).
status[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
subclusterIndicatie true | false Test op exacte waarde (==)
subclusterIndicatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verwijderdDp true | false Test op exacte waarde (==)
verwijderdDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
wijzigingsdatumDp[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijzigingsdatumDp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijzigingsdatumDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp[lt] None Test op kleiner dan (<).
wijzigingsdatumDp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijzigingsdatumDp[gt] None Test op groter dan (>).
wijzigingsdatumDp[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bagHoofdadresVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten
bagNummeraanduiding bag:nummeraanduidingen
bagOpenbareruimte bag:openbareruimtes
gbdBuurt gebieden:buurten

Containertype

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding objecttype
naam String Naam van het containertype
volumeM3 Number Het volume (m3) aan afval wat de container kan bevatten
gewichtKg Integer Het volume (m3) aan afval wat de container kan bevatten
wijzigingsdatumDp Datetime Datum waarop het object is gewijzigd
verwijderdDp Boolean Indicatie of het object verwijderd is bij de bronhouder
containertypeArtikelcode String Artikelcodevan het het contaiertype.
containertypeHijskraantypeNaam String Naam van het type hijskraantype.
containertypeHijskraanOpmerking String Opmerking over het hijskraantype
containertypeContainerType String Het type van de container type
containertypeCompressieContainerInd Boolean Indicatie voor aanwezigheid van compressie instrument.
containertypeCompressiefactor String De compressiefactor van compressie instrument

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
containertypeArtikelcode Tekst Test op exacte waarde (==)
containertypeArtikelcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containertypeArtikelcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containertypeArtikelcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containertypeArtikelcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containertypeArtikelcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containertypeCompressieContainerInd true | false Test op exacte waarde (==)
containertypeCompressieContainerInd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containertypeCompressiefactor Tekst Test op exacte waarde (==)
containertypeCompressiefactor[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containertypeCompressiefactor[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containertypeCompressiefactor[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containertypeCompressiefactor[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containertypeCompressiefactor[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containertypeContainerType Tekst Test op exacte waarde (==)
containertypeContainerType[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containertypeContainerType[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containertypeContainerType[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containertypeContainerType[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containertypeContainerType[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containertypeHijskraanOpmerking Tekst Test op exacte waarde (==)
containertypeHijskraanOpmerking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containertypeHijskraanOpmerking[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containertypeHijskraanOpmerking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containertypeHijskraanOpmerking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containertypeHijskraanOpmerking[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containertypeHijskraantypeNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
containertypeHijskraantypeNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containertypeHijskraantypeNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containertypeHijskraantypeNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containertypeHijskraantypeNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containertypeHijskraantypeNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gewichtKg Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gewichtKg[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gewichtKg[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gewichtKg[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gewichtKg[lt] None Test op kleiner dan (<).
gewichtKg[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gewichtKg[gt] None Test op groter dan (>).
gewichtKg[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verwijderdDp true | false Test op exacte waarde (==)
verwijderdDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volumeM3 Getal Test op exacte waarde (==)
volumeM3[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volumeM3[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volumeM3[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volumeM3[lt] None Test op kleiner dan (<).
volumeM3[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volumeM3[gt] None Test op groter dan (>).
volumeM3[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wijzigingsdatumDp yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
wijzigingsdatumDp[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijzigingsdatumDp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijzigingsdatumDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp[lt] None Test op kleiner dan (<).
wijzigingsdatumDp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijzigingsdatumDp[gt] None Test op groter dan (>).
wijzigingsdatumDp[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Weging

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Uniek identificerend kenmerk weging. Deze is per container vastgelegd
clusterId String Uniek identificerend kenmerk van cluster waaraan de container is gerelateerd
clusterSubclusterIndicatie Boolean Indicatie of het een cluster betreft dat is gesplitst door een weg
weegsysteemId Integer Identificerend kenmerk weegsysteem (behorend bij voertuig)
weegsysteemOmschrijving String Omschrijving van weegsysteem
volgnummer Integer Oplopende nummering wegingen per weegsysteem
datumWeging Date Datum wanneer de weging is uitgevoerd (yyyy-mm-dd)
tijdstipWeging Time Tijdstip wanneer de weging is uitgevoerd (HH24:MI:SS)
locatienummer String Locatienummer (cluster) zoals door Welvaarts is aangeleverd
fractieCode Integer Code afvalfractie zoals door Welvaarts is aangeleverd, 1: Rest, 2: Glas, 3: Papier, 4: Plastic, 5: Textiel, 6: GFT, 7: Grof, 8: PMD, 9: Brood, -99: Onbekend
fractieOmschrijving String Omschrijving afvalfractie zoals door Welvaarts is aangeleverd
eersteWeging Number Eerste weging container: gewicht vol in Kg
tweedeWeging Number Tweede weging container: gewicht vol in Kg
nettoGewicht Number Netto gewicht van het ingezamelde afval van de container in Kg
geometrie Point Puntgeometrie in RD (epsg:28992) van de weging zoals door Welvaarts aangeleverd
bedieningCode Integer Code van de wijze waarop de bediening van de weging heeft plaatsgevonden. Mogelijke waarden: 0 - Handmatig, 1 - Automatisch, 3 - onbekend.
bedieningOmschrijving String Omschrijving van de wijze waarop de bediening van de weging heeft plaatsgevonden
wijzigingsdatumDp Datetime Datum waarop het object is gewijzigd
verwijderdDp Boolean Indicatie of het object verwijderd is bij de bronhouder
bagHoofdadresVerblijfsobject String (relatie) Een identificatiecode van een verblijfsobject is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van het verblijfsobject.
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van het object
bagOpenbareruimte String (relatie) Openbare ruimte identificatie
bagNummeraanduiding String (relatie) Identificatie nummeraanduiding
wegingKenteken String Het kenteken van het voertuig

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagHoofdadresVerblijfsobject.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNummeraanduiding.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNummeraanduiding.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNummeraanduiding.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNummeraanduiding.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNummeraanduiding.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNummeraanduiding.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagOpenbareruimte.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareruimte.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagOpenbareruimte.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagOpenbareruimte.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagOpenbareruimte.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagOpenbareruimte.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bedieningCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bedieningCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bedieningCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedieningCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedieningCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bedieningCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedieningCode[gt] None Test op groter dan (>).
bedieningCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bedieningOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bedieningOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedieningOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bedieningOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedieningOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedieningOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
clusterId Tekst Test op exacte waarde (==)
clusterId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
clusterId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
clusterId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
clusterId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
clusterId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
clusterSubclusterIndicatie true | false Test op exacte waarde (==)
clusterSubclusterIndicatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumWeging yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumWeging[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumWeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumWeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumWeging[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumWeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumWeging[gt] None Test op groter dan (>).
datumWeging[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eersteWeging Getal Test op exacte waarde (==)
eersteWeging[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eersteWeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eersteWeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eersteWeging[lt] None Test op kleiner dan (<).
eersteWeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eersteWeging[gt] None Test op groter dan (>).
eersteWeging[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
fractieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
fractieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
fractieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
fractieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractieCode[gt] None Test op groter dan (>).
fractieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
fractieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
fractieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
locatienummer Tekst Test op exacte waarde (==)
locatienummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
locatienummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
locatienummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
locatienummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
locatienummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nettoGewicht Getal Test op exacte waarde (==)
nettoGewicht[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
nettoGewicht[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nettoGewicht[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nettoGewicht[lt] None Test op kleiner dan (<).
nettoGewicht[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nettoGewicht[gt] None Test op groter dan (>).
nettoGewicht[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipWeging hh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
tijdstipWeging[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipWeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipWeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipWeging[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipWeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipWeging[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipWeging[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tweedeWeging Getal Test op exacte waarde (==)
tweedeWeging[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tweedeWeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tweedeWeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tweedeWeging[lt] None Test op kleiner dan (<).
tweedeWeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tweedeWeging[gt] None Test op groter dan (>).
tweedeWeging[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verwijderdDp true | false Test op exacte waarde (==)
verwijderdDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
weegsysteemId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
weegsysteemId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
weegsysteemId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
weegsysteemId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
weegsysteemId[lt] None Test op kleiner dan (<).
weegsysteemId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
weegsysteemId[gt] None Test op groter dan (>).
weegsysteemId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
weegsysteemOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
weegsysteemOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
weegsysteemOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
weegsysteemOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
weegsysteemOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
weegsysteemOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wegingKenteken Tekst Test op exacte waarde (==)
wegingKenteken[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegingKenteken[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wegingKenteken[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegingKenteken[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegingKenteken[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijzigingsdatumDp yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
wijzigingsdatumDp[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijzigingsdatumDp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijzigingsdatumDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp[lt] None Test op kleiner dan (<).
wijzigingsdatumDp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijzigingsdatumDp[gt] None Test op groter dan (>).
wijzigingsdatumDp[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bagHoofdadresVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten
bagNummeraanduiding bag:nummeraanduidingen
bagOpenbareruimte bag:openbareruimtes
gbdBuurt gebieden:buurten

Clusterfractie

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Uniek identificerend kenmerk van clusterfractie
clusterId String Uniek identificerend kenmerk van cluster waaraan de container is gerelateerd
aantalContainers Integer Aantal containers per clusterfractie
volumeM3 Number De som van het volume (m3) van containers per clusterfractie
code String Code afvalfractie zoals door Welvaarts is aanleverd. 1 - Rest, 2 - Glas, 3 - Papier, 4 - Plastic, 5 - Textiel, 6 - GFT, 7 - Grof, 8 - PMD, 9 - Brood, -999 - Onbekend
omschrijving String Afvalfractie zoals door Welvaarts is aangeleverd
datumOpvoer Datetime De datum waarop de cluster in het systeem is opgevoerd.
datumEinde Date De datum waarop de cluster in het systeem is eindigd.
wijzigingsdatumDp Datetime De datum waarop de cluster in het systeem is gewijzigd.
verwijderdDp Boolean indicatie of het object verwijderd is bij de bronhouder

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalContainers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalContainers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalContainers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalContainers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalContainers[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalContainers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalContainers[gt] None Test op groter dan (>).
aantalContainers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
clusterId Tekst Test op exacte waarde (==)
clusterId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
clusterId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
clusterId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
clusterId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
clusterId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
code Tekst Test op exacte waarde (==)
code[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
code[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
code[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
code[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumEinde yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEinde[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEinde[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEinde[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEinde[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumEinde[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEinde[gt] None Test op groter dan (>).
datumEinde[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOpvoer yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumOpvoer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOpvoer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOpvoer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOpvoer[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumOpvoer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOpvoer[gt] None Test op groter dan (>).
datumOpvoer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verwijderdDp true | false Test op exacte waarde (==)
verwijderdDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volumeM3 Getal Test op exacte waarde (==)
volumeM3[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volumeM3[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volumeM3[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volumeM3[lt] None Test op kleiner dan (<).
volumeM3[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volumeM3[gt] None Test op groter dan (>).
volumeM3[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wijzigingsdatumDp yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
wijzigingsdatumDp[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijzigingsdatumDp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijzigingsdatumDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp[lt] None Test op kleiner dan (<).
wijzigingsdatumDp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijzigingsdatumDp[gt] None Test op groter dan (>).
wijzigingsdatumDp[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Loopafstand categorie

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String identificatie categorie loopafstand
fractie String Code afvalfractie waarnaar de afstand is bepaald
fractieOmschrijving String Omschrijving afvalfractie waarnaar de afstand is bepaald
loopafstandCategorieOmschrijving String Omschrijving van de categorie waarin de berekende loopafstand valt
loopafstandCategorieVanaf Integer Ondergrens van de categorie waarin de berekende loopafstand valt
loopafstandCategorieTot Integer Bovengrens van de categorie waarin de berekende loopafstand valt
wijzigingsdatumDp Datetime Datum waarop het object is gewijzigd
verwijderdDp Boolean indicatie of het object verwijderd is

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
fractie Tekst Test op exacte waarde (==)
fractie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fractieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
fractieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
loopafstandCategorieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
loopafstandCategorieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
loopafstandCategorieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
loopafstandCategorieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
loopafstandCategorieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
loopafstandCategorieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
loopafstandCategorieTot Geheel getal Test op exacte waarde (==)
loopafstandCategorieTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
loopafstandCategorieTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
loopafstandCategorieTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
loopafstandCategorieTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
loopafstandCategorieTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
loopafstandCategorieTot[gt] None Test op groter dan (>).
loopafstandCategorieTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
loopafstandCategorieVanaf Geheel getal Test op exacte waarde (==)
loopafstandCategorieVanaf[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
loopafstandCategorieVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
loopafstandCategorieVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
loopafstandCategorieVanaf[lt] None Test op kleiner dan (<).
loopafstandCategorieVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
loopafstandCategorieVanaf[gt] None Test op groter dan (>).
loopafstandCategorieVanaf[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verwijderdDp true | false Test op exacte waarde (==)
verwijderdDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
wijzigingsdatumDp[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijzigingsdatumDp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijzigingsdatumDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp[lt] None Test op kleiner dan (<).
wijzigingsdatumDp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijzigingsdatumDp[gt] None Test op groter dan (>).
wijzigingsdatumDp[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Bag object loopafstand

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Uniek identificerend kenmerk van het record
bagObjectId String Uniek identificerend kenmerk van bagobject
bagObjectType String BAG objectklasse: pand, ligplaats, standplaats
cluster String (relatie) Uniek identificerend kenmerk van cluster waarnaar de afstand is berekend
fractie String Code afvalfractie waarnaar de afstand is bepaald
fractieOmschrijving String Omschrijving afvalfractie waarnaar de afstand is bepaald.
loopafstandCategorie String (relatie) relatie naar de categorie waarin de berekende loopafstand valt
loopafstand Number Berekende afstand over de weg in meter in RD (epsg:28992) van woning tot cluster van containers van de betreffende afvalfractie
geometrie Polygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON in RD (epsg:28992))
wijzigingsdatumDp Datetime Datum waarop het object is gewijzigd
verwijderdDp Boolean indicatie of het object verwijderd is

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bagObjectId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagObjectId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagObjectId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagObjectId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagObjectId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagObjectId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagObjectType Tekst Test op exacte waarde (==)
bagObjectType[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagObjectType[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagObjectType[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagObjectType[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagObjectType[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cluster.id Tekst Test op exacte waarde (==)
cluster.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cluster.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cluster.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cluster.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cluster.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fractie Tekst Test op exacte waarde (==)
fractie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fractieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
fractieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
loopafstand Getal Test op exacte waarde (==)
loopafstand[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
loopafstand[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
loopafstand[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
loopafstand[lt] None Test op kleiner dan (<).
loopafstand[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
loopafstand[gt] None Test op groter dan (>).
loopafstand[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
loopafstandCategorie.id Tekst Test op exacte waarde (==)
loopafstandCategorie.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
loopafstandCategorie.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
loopafstandCategorie.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
loopafstandCategorie.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
loopafstandCategorie.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verwijderdDp true | false Test op exacte waarde (==)
verwijderdDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
wijzigingsdatumDp[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijzigingsdatumDp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijzigingsdatumDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp[lt] None Test op kleiner dan (<).
wijzigingsdatumDp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijzigingsdatumDp[gt] None Test op groter dan (>).
wijzigingsdatumDp[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
cluster huishoudelijkafval:cluster
loopafstandCategorie huishoudelijkafval:loopafstand_categorie

Adres loopafstand

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Uniek identificerend kenmerk van het record
adresseerbaarobjectId String Uniek identificerend kenmerk van adresseerbaarobject
adresseerbaarobjectType String Typering adresseerbaar object conform BAG: verblijfsobject, ligplaats , standplaats
nummeraanduidingId String BAG:Landelijke identificatie nummeraanduiding
gebruiksdoel String BAG:Een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject, zoals dit door de overheid als zodanig is toegestaan
cluster String (relatie) Uniek identificerend kenmerk van cluster waarnaar de afstand is berekend
fractie String Code afvalfractie waarnaar de afstand is bepaald
fractieOmschrijving String Omschrijving afvalfractie waarnaar de afstand is bepaald
loopafstandCategorie String (relatie) relatie naar de categorie waarin de berekende loopafstand valt
loopafstand Number Berekende afstand over de weg in meter in RD (epsg:28992) van woning tot cluster van containers van de betreffende afvalfractie
geometrie Point Geometrie van het type POINT in RD (epsg:28992)
wijzigingsdatumDp Datetime Datum waarop het object is gewijzigd
verwijderdDp Boolean indicatie of het object verwijderd is bij de bronhouder

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adresseerbaarobjectId Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseerbaarobjectId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseerbaarobjectId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseerbaarobjectId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseerbaarobjectId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseerbaarobjectId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseerbaarobjectType Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseerbaarobjectType[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseerbaarobjectType[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseerbaarobjectType[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseerbaarobjectType[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseerbaarobjectType[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cluster.id Tekst Test op exacte waarde (==)
cluster.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cluster.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cluster.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cluster.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cluster.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fractie Tekst Test op exacte waarde (==)
fractie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fractieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
fractieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksdoel Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksdoel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
loopafstand Getal Test op exacte waarde (==)
loopafstand[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
loopafstand[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
loopafstand[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
loopafstand[lt] None Test op kleiner dan (<).
loopafstand[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
loopafstand[gt] None Test op groter dan (>).
loopafstand[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
loopafstandCategorie.id Tekst Test op exacte waarde (==)
loopafstandCategorie.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
loopafstandCategorie.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
loopafstandCategorie.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
loopafstandCategorie.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
loopafstandCategorie.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nummeraanduidingId Tekst Test op exacte waarde (==)
nummeraanduidingId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummeraanduidingId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nummeraanduidingId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummeraanduidingId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummeraanduidingId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verwijderdDp true | false Test op exacte waarde (==)
verwijderdDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
wijzigingsdatumDp[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijzigingsdatumDp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijzigingsdatumDp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijzigingsdatumDp[lt] None Test op kleiner dan (<).
wijzigingsdatumDp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijzigingsdatumDp[gt] None Test op groter dan (>).
wijzigingsdatumDp[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
cluster huishoudelijkafval:cluster
loopafstandCategorie huishoudelijkafval:loopafstandCategorie

Planning voertuigen

Planningsgegevens van afvalinzamelingsvoertuigen voor huishoudelijk- en bedrijfsafval

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Uniek identificerend kenmerk van het record.
soortWerkzaamheden String Specificatie van soort planning (Inzet of Onderhoud).
kenteken String Kenteken afvalinzamelingsvoertuig.
kentekenKort String Kenteken afvalinzamelingsvoertuig zonder koppeltekens (-).
categorie String Categorie afvalverwerking waar het voertuig op is gepland.
activiteit String Fractie van de afvalverwerking (afgeleid van categorie, werkzaamheden en of memo).
werkzaamhedenCode String Code voor de werkzaamheden waarop het voertuig is gepland.
werkzaamhedenOmschrijving String Omschrijving voor de werkzaamheden waarop het voertuig is gepland.
werkzaamhedenDatum Datetime Datum waarop de werkzaamheden zijn gepland.
werkzaamhedenDatumRef Integer (relatie) Verwijzing naar datum dimensie.
werkzaamhedenStarttijd String Starttijd van de werkzaamheden op de WERKZAAMHEDEN_DATUM
werkzaamhedenEindtijd String Eindtijd van de werkzaamheden op de WERKZAAMHEDEN_DATUM.
werkzaamhedenUrenGepland Number Berekening van het aantal bruto uren van de werkzaamheden (= eindtijd - starttijd).
pauzeStarttijd String Starttijd van de pauze op de WERKZAAMHEDEN_DATUM.
pauzeEindtijd String Eindtijd van de pauze op de WERKZAAMHEDEN_DATUM.
pauzeUrenGepland Number Berekening van het aantal bruto uren van de pauze (= eindtijd - starttijd).
fase String Label van de fase waarin de planning zich bevindt.
memo String Extra toelichting zoals opgegeven in (planningsdata)bronsysteem.
team String Team waarvoor de voertuigplanning is gemaakt. In veel gevallen een stadsdeel, maar kan ook bijvoorbeeld Bedrijfsafval Centrum (BAC) zijn).
voertuigInhuurIndicatie String Is het voertuig ingehuurd (Ja / Nee).
aantalMedewerkers Number Aantal medewerkers dat op het voertuig is gepland.
aantalMedewerkersIntern Number Aantal interne medewerkers dat op het voertuig is gepland.
aantalMedewerkersInhuur Number Aantal externe medewerkers dat op het voertuig is gepland.
urenInzetMedewerkerIntern Number Som van het totaal aantal netto uren van de interne medewerkers die op de planning zijn gezet (excl pauze).
urenInzetMedewerkerInhuur Number Som van het totaal aantal netto uren van de externe medewerkers die op de planning zijn gezet (excl pauze).
urenInzetVoertuig Number Netto inzeturen van het voertuig (bruto - pauze).
datumVerwerktStadsdelen Datetime Moment van laden data vanuit het (planningsdata)bronsysteem in het DWH stadsdelen (als intermediair voor datalevering).
datumAanwezigBron Datetime Indicatie over de actualiteit van de gegevens in deze set (laatste wijziging in de bron).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalMedewerkers FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalMedewerkers[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalMedewerkers[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalMedewerkers[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalMedewerkers[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalMedewerkers[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalMedewerkers[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalMedewerkers[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalMedewerkersInhuur FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalMedewerkersInhuur[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalMedewerkersInhuur[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalMedewerkersInhuur[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalMedewerkersInhuur[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalMedewerkersInhuur[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalMedewerkersInhuur[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalMedewerkersInhuur[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalMedewerkersIntern FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalMedewerkersIntern[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalMedewerkersIntern[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalMedewerkersIntern[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalMedewerkersIntern[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalMedewerkersIntern[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalMedewerkersIntern[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalMedewerkersIntern[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
activiteit FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
activiteit[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
activiteit[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
activiteit[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
activiteit[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
activiteit[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
categorie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
categorie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
categorie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
categorie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
categorie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
categorie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumAanwezigBron FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumAanwezigBron[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAanwezigBron[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAanwezigBron[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanwezigBron[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumAanwezigBron[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanwezigBron[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumAanwezigBron[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVerwerktStadsdelen FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumVerwerktStadsdelen[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVerwerktStadsdelen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVerwerktStadsdelen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVerwerktStadsdelen[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumVerwerktStadsdelen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVerwerktStadsdelen[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumVerwerktStadsdelen[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
fase FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
fase[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fase[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fase[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fase[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fase[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
id[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
id[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kenteken FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kenteken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kenteken[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kenteken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kenteken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kenteken[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kentekenKort FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kentekenKort[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kentekenKort[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kentekenKort[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kentekenKort[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kentekenKort[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
memo FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
memo[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
memo[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
memo[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
memo[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
memo[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pauzeEindtijd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
pauzeEindtijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pauzeEindtijd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pauzeEindtijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pauzeEindtijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pauzeEindtijd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pauzeStarttijd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
pauzeStarttijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pauzeStarttijd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pauzeStarttijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pauzeStarttijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pauzeStarttijd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pauzeUrenGepland FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
pauzeUrenGepland[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
pauzeUrenGepland[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pauzeUrenGepland[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pauzeUrenGepland[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
pauzeUrenGepland[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pauzeUrenGepland[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
pauzeUrenGepland[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
soortWerkzaamheden FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
soortWerkzaamheden[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortWerkzaamheden[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortWerkzaamheden[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortWerkzaamheden[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortWerkzaamheden[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
team FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
team[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
team[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
team[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
team[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
team[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
urenInzetMedewerkerInhuur FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
urenInzetMedewerkerInhuur[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
urenInzetMedewerkerInhuur[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urenInzetMedewerkerInhuur[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urenInzetMedewerkerInhuur[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
urenInzetMedewerkerInhuur[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urenInzetMedewerkerInhuur[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
urenInzetMedewerkerInhuur[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
urenInzetMedewerkerIntern FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
urenInzetMedewerkerIntern[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
urenInzetMedewerkerIntern[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urenInzetMedewerkerIntern[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urenInzetMedewerkerIntern[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
urenInzetMedewerkerIntern[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urenInzetMedewerkerIntern[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
urenInzetMedewerkerIntern[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
urenInzetVoertuig FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
urenInzetVoertuig[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
urenInzetVoertuig[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urenInzetVoertuig[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urenInzetVoertuig[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
urenInzetVoertuig[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urenInzetVoertuig[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
urenInzetVoertuig[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
voertuigInhuurIndicatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
voertuigInhuurIndicatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voertuigInhuurIndicatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
voertuigInhuurIndicatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voertuigInhuurIndicatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voertuigInhuurIndicatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
werkzaamhedenCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
werkzaamhedenCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
werkzaamhedenCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
werkzaamhedenCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
werkzaamhedenCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
werkzaamhedenCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
werkzaamhedenDatum FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
werkzaamhedenDatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
werkzaamhedenDatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
werkzaamhedenDatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
werkzaamhedenDatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
werkzaamhedenDatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
werkzaamhedenDatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
werkzaamhedenDatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
werkzaamhedenDatumRef.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
werkzaamhedenDatumRef.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
werkzaamhedenDatumRef.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
werkzaamhedenDatumRef.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
werkzaamhedenDatumRef.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
werkzaamhedenDatumRef.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
werkzaamhedenDatumRef.id[gt] None Test op groter dan (>).
werkzaamhedenDatumRef.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
werkzaamhedenEindtijd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
werkzaamhedenEindtijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
werkzaamhedenEindtijd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
werkzaamhedenEindtijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
werkzaamhedenEindtijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
werkzaamhedenEindtijd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
werkzaamhedenOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
werkzaamhedenOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
werkzaamhedenOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
werkzaamhedenOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
werkzaamhedenOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
werkzaamhedenOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
werkzaamhedenStarttijd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
werkzaamhedenStarttijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
werkzaamhedenStarttijd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
werkzaamhedenStarttijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
werkzaamhedenStarttijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
werkzaamhedenStarttijd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
werkzaamhedenUrenGepland FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
werkzaamhedenUrenGepland[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
werkzaamhedenUrenGepland[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
werkzaamhedenUrenGepland[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
werkzaamhedenUrenGepland[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
werkzaamhedenUrenGepland[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
werkzaamhedenUrenGepland[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
werkzaamhedenUrenGepland[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
werkzaamhedenDatumRef referentiekalender:datum Per datum (yyyy-mm-dd) de gerelateerde hiërarchische gegevens.

Bijplaatsingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van het record.
datumWaarneming Date De datum waarop de waarneming is geregistreerd.
tijdWaarneming Time De tijdstip waarop de waarneming is geregistreerd.
cluster String (relatie) Uniek identificerend kenmerk van cluster
gbdBuurtCode String Unieke code (hierin zie je de Stadsdeel- en Wijkcode terug)
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van het object (naam van het kenmerk wijzigt van ID naar Identificatie in 2019)
bagOpenbareruimte String (relatie) Unieke identificatie van het object
bagVerblijfsobject String (relatie) Een identificatiecode van een verblijfsobject is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van het verblijfsobject.
bagNummeraanduiding String (relatie) Identificatie nummeraanduiding
bagWoonplaats String (relatie) Identificatie woonplaats
geometrie Point Geometrie van het type POINT van de waarneming RD(epsg:28992)
bruingoed Boolean Aangetroffen afvalsoort (bruingoed) rondom de container(s)
containervies Boolean De uiterlijke toestand van de container(s). Container is vies en moet worden schoongemaakt
crowScore String De score van CROW inspectie. A+: 0 stuks afval, A: <= 1 stuk, B: <= 3 stuks, C: <= 5 stuks, D: > 5 stuks
glas Boolean Aangetroffen afvalsoort rondom de container(s)
glasgestremd Boolean De glascontainer is gestremd
glastoegankelijk Boolean De glascontainer is toegangelijk
glasvol Boolean De glascontainer is vol
grof Boolean Aangetroffen afvalsoort (grofvuil) rondom de container(s)
handhaving Boolean Er zijn zijn items aangetroffen met adresgegevens en is er dus handhaving nodig
waardeHandhaving String Hoe veel items met adresgegevens zijn er aangetroffen?
huisvuil Boolean Aangetroffen afvalsoort (huisvuil) rondom de container(s)
karton Boolean Aangetroffen afvalsoort (karton) rondom de container(s)
overig Boolean Aangetroffen afvalsoort (overig) rondom de container(s)
papiervol Boolean De papiercontainer is vol
papiergestremd Boolean De papiercontainer is gestremd
papiertoegankelijk Boolean De papiercontainer is toegankelijk
restgestremd Boolean De restcontainer is gestremd
resttoegankelijk Boolean De restcontainer is toegankelijk
restvol Boolean De restcontainer is vol
veegvuil Boolean Aangetroffen afvalsoort (veegvuil) rondom de container(s)
zwerfafval Boolean Aangetroffen afvalsoort (zwerfafval) rondom de container(s)
waarnemerRol String De rol van de melder
gbdStadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel waar de waarneming is geregistreerd (afgeleid o.b.v. geometrie).
postcode String De postcode van de locatie waar de waarneming is geregistreerd (afgeleid o.b.v. geometrie).
straatnaam String De straat van de locatie waar de waar de waarneming is geregistreerd (afgeleid o.b.v. geometrie).
locatieWaarnemer String Het stadsdeel vanwaar van de waarnemer in het systeem is ingelogd
typeWaarneming String Geeft aan of de waarneming een CROW waarneming is.
grofvuildagen String De waarde is in true en false. Het geeft per dag aan of het true of false is. De eerste waarde is maandag.
adresType String Type is het type waarneming (extra of routelocatie)
dumpplek Boolean Het geeft aan of de locatie een dumplek is.
meldingDoorCollegaDoorgezet String Het geeft aan of de waarneming door een collega is doorgezet.
naamMeldingDoorgezet String Soort doorgezette waarneming.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adresType Tekst Test op exacte waarde (==)
adresType[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresType[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresType[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresType[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresType[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNummeraanduiding.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNummeraanduiding.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNummeraanduiding.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNummeraanduiding.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNummeraanduiding.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNummeraanduiding.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagOpenbareruimte.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareruimte.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagOpenbareruimte.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagOpenbareruimte.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagOpenbareruimte.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagOpenbareruimte.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagVerblijfsobject.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagVerblijfsobject.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagVerblijfsobject.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagVerblijfsobject.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagVerblijfsobject.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagVerblijfsobject.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagWoonplaats.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaats.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagWoonplaats.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagWoonplaats.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagWoonplaats.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagWoonplaats.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bruingoed true | false Test op exacte waarde (==)
bruingoed[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cluster.id Tekst Test op exacte waarde (==)
cluster.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cluster.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cluster.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cluster.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cluster.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containervies true | false Test op exacte waarde (==)
containervies[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
crowScore Tekst Test op exacte waarde (==)
crowScore[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
crowScore[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
crowScore[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
crowScore[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
crowScore[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumWaarneming yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumWaarneming[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumWaarneming[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumWaarneming[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumWaarneming[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumWaarneming[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumWaarneming[gt] None Test op groter dan (>).
datumWaarneming[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
dumpplek true | false Test op exacte waarde (==)
dumpplek[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
glas true | false Test op exacte waarde (==)
glas[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
glasgestremd true | false Test op exacte waarde (==)
glasgestremd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
glastoegankelijk true | false Test op exacte waarde (==)
glastoegankelijk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
glasvol true | false Test op exacte waarde (==)
glasvol[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grof true | false Test op exacte waarde (==)
grof[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grofvuildagen Tekst Test op exacte waarde (==)
grofvuildagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
grofvuildagen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
grofvuildagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grofvuildagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
grofvuildagen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
handhaving true | false Test op exacte waarde (==)
handhaving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisvuil true | false Test op exacte waarde (==)
huisvuil[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
karton true | false Test op exacte waarde (==)
karton[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
locatieWaarnemer Tekst Test op exacte waarde (==)
locatieWaarnemer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
locatieWaarnemer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
locatieWaarnemer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
locatieWaarnemer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
locatieWaarnemer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meldingDoorCollegaDoorgezet Tekst Test op exacte waarde (==)
meldingDoorCollegaDoorgezet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meldingDoorCollegaDoorgezet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meldingDoorCollegaDoorgezet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meldingDoorCollegaDoorgezet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meldingDoorCollegaDoorgezet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamMeldingDoorgezet Tekst Test op exacte waarde (==)
naamMeldingDoorgezet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamMeldingDoorgezet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamMeldingDoorgezet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamMeldingDoorgezet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamMeldingDoorgezet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
overig true | false Test op exacte waarde (==)
overig[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
papiergestremd true | false Test op exacte waarde (==)
papiergestremd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
papiertoegankelijk true | false Test op exacte waarde (==)
papiertoegankelijk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
papiervol true | false Test op exacte waarde (==)
papiervol[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
restgestremd true | false Test op exacte waarde (==)
restgestremd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
resttoegankelijk true | false Test op exacte waarde (==)
resttoegankelijk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
restvol true | false Test op exacte waarde (==)
restvol[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tijdWaarneming hh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
tijdWaarneming[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdWaarneming[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdWaarneming[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdWaarneming[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdWaarneming[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdWaarneming[gt] None Test op groter dan (>).
tijdWaarneming[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
typeWaarneming Tekst Test op exacte waarde (==)
typeWaarneming[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeWaarneming[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeWaarneming[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeWaarneming[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeWaarneming[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
veegvuil true | false Test op exacte waarde (==)
veegvuil[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
waardeHandhaving Tekst Test op exacte waarde (==)
waardeHandhaving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
waardeHandhaving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
waardeHandhaving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
waardeHandhaving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
waardeHandhaving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
waarnemerRol Tekst Test op exacte waarde (==)
waarnemerRol[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
waarnemerRol[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
waarnemerRol[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
waarnemerRol[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
waarnemerRol[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zwerfafval true | false Test op exacte waarde (==)
zwerfafval[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bagNummeraanduiding bag:nummeraanduidingen
bagOpenbareruimte bag:openbareruimtes
bagVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten
bagWoonplaats bag:woonplaatsen
cluster huishoudelijkafval:cluster
gbdBuurt gebieden:buurten

Ticket

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Identificerend kenmerk van het ticket.
container String (relatie) Identificerend kenmerk van de container.
containerlocatie String (relatie) Identificerend kenmerk van de containerlocatie.
datumCreatie Datetime De datum waarop het ticket aangemaakt is.
datumFactuur Datetime De datum waarop het ticket gefactureerd is.
factuurNummer String Het nummer van de factuur.
datumWijziging Datetime De datum waarop het ticket is gewijzigd.
referentienummerLeverancier String Het referentienummer dat door de leverancier aan het ticket gegeven wordt.
prioriteitOpmerking String Een opmerking die toegevoegd wordt om de prioritering te verduidelijken.
prioriteitNaam String De naam die de soort prioriteit weergeeft.
prioriteitResponstijd Integer De toegestane responstijd voor deze prioriteit.
probleemModuleNaam Array
probleem Array
oorzaak Array
oplossing Array
onderhoudsbedrijf String De naam van het onderhoudsbedrijf.
eigenaar String De naam van de eigenaar van de container.
ticketstatus String De status van het ticket.
tickettype String De naam van het type ticket.
rangordeNummerTickettype Integer Het rangordenummer van het type ticket.
datumWorkflowStart Datetime De datum waarop de workflow start.
datumGeaccepteerd Datetime De datum waarop het ticket geaccepteerd is door het onderhoudsbedrijf.
datumOfferte Datetime De datum waarop de offerte is aangemaakt .
datumGepland Datetime De datum waarop de uitvoering van de werkzaamheden is ingepland.
datumGereed Datetime De datum waarop de werkzaamheden uitgevoerd zijn.
datumAfgerond Datetime De datum waarop de werkzaamheden als gereed aangegeven zijn door het onderhoudsbedrijf.
datumTechnischeGoedkeuring Datetime De datum waarop de technische aspecten van de werkzaamheden goed- of afgekeurd zijn.
datumFinancieleGoedkeuring Datetime De datum waarop de financiële aspecten van de werkzaamheden goed- of afgekeurd zijn.
datumGefactureerd Datetime De datum waarop de factuur in het systeem de status 'gefactureerd' krijgt.
datumAfgewezen Datetime De datum waarop het ticket de status 'afgewezen' krijgt.
redenAfgewezen String De reden waarom het ticket de status 'afgewezen' heeft gekregen.
prijs Number De totale prijs van de gebruikte onderdelen en de uitgevoerde werkzaamheden.
prijsOfferte Number De totale prijs op de offerte voor de te gebruiken onderdelen en de uit te voeren werkzaamheden.
doorlooptijd String De tijdsspanne in werkdagen tussen de 'datumCreatie'en de 'datumAfgerond' of de tijdsspanne in werkdagen tussen de 'datumCreatie' en de laatste statuswijziging in het geval het ticket nog niet afgerond is.
itemsDefinitief String De onderdelen en de werkzaamheden zoals deze op de factuur vermeld worden.
itemsOfferte String De onderdelen en de werkzaamheden zoals deze op de offerte vermeld worden.
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van het object
gbdBuurtNaam String De naam van het object.
gbdBuurtVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het object.
gbdBuurtCode String Unieke code.
gbdWijk String (relatie) Unieke identificatie van het object.
gbdWijkNaam String De naam van het object.
gbdWijkVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het object.
gbdStadsdeel String (relatie) Unieke identificatie van het object.
gbdStadsdeelNaam String De naam van het object.
gbdStadsdeelVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het object.
gbdGgw String (relatie) Unieke identificatie van het object.
gbdGgwNaam String De naam van het object.
gbdGgwVolgnummer String Uniek volgnummer van de toestand van het object.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
container.id Tekst Test op exacte waarde (==)
container.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
container.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
container.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
container.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
container.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
containerlocatie.id Tekst Test op exacte waarde (==)
containerlocatie.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
containerlocatie.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
containerlocatie.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
containerlocatie.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
containerlocatie.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumAfgerond yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumAfgerond[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAfgerond[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAfgerond[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAfgerond[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumAfgerond[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAfgerond[gt] None Test op groter dan (>).
datumAfgerond[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAfgewezen yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumAfgewezen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAfgewezen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAfgewezen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAfgewezen[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumAfgewezen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAfgewezen[gt] None Test op groter dan (>).
datumAfgewezen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumCreatie yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumCreatie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumCreatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumCreatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumCreatie[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumCreatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumCreatie[gt] None Test op groter dan (>).
datumCreatie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumFactuur yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumFactuur[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumFactuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumFactuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumFactuur[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumFactuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumFactuur[gt] None Test op groter dan (>).
datumFactuur[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumFinancieleGoedkeuring yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumFinancieleGoedkeuring[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumFinancieleGoedkeuring[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumFinancieleGoedkeuring[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumFinancieleGoedkeuring[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumFinancieleGoedkeuring[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumFinancieleGoedkeuring[gt] None Test op groter dan (>).
datumFinancieleGoedkeuring[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumGeaccepteerd yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumGeaccepteerd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumGeaccepteerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumGeaccepteerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumGeaccepteerd[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumGeaccepteerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumGeaccepteerd[gt] None Test op groter dan (>).
datumGeaccepteerd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumGefactureerd yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumGefactureerd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumGefactureerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumGefactureerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumGefactureerd[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumGefactureerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumGefactureerd[gt] None Test op groter dan (>).
datumGefactureerd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumGepland yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumGepland[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumGepland[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumGepland[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumGepland[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumGepland[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumGepland[gt] None Test op groter dan (>).
datumGepland[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumGereed yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumGereed[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumGereed[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumGereed[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumGereed[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumGereed[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumGereed[gt] None Test op groter dan (>).
datumGereed[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOfferte yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumOfferte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOfferte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOfferte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOfferte[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumOfferte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOfferte[gt] None Test op groter dan (>).
datumOfferte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumTechnischeGoedkeuring yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumTechnischeGoedkeuring[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumTechnischeGoedkeuring[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumTechnischeGoedkeuring[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumTechnischeGoedkeuring[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumTechnischeGoedkeuring[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumTechnischeGoedkeuring[gt] None Test op groter dan (>).
datumTechnischeGoedkeuring[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumWijziging yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumWijziging[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumWijziging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumWijziging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumWijziging[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumWijziging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumWijziging[gt] None Test op groter dan (>).
datumWijziging[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumWorkflowStart yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumWorkflowStart[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumWorkflowStart[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumWorkflowStart[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumWorkflowStart[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumWorkflowStart[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumWorkflowStart[gt] None Test op groter dan (>).
datumWorkflowStart[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
doorlooptijd Tekst Test op exacte waarde (==)
doorlooptijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
doorlooptijd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
doorlooptijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
doorlooptijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
doorlooptijd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigenaar Tekst Test op exacte waarde (==)
eigenaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigenaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigenaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigenaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigenaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
factuurNummer Tekst Test op exacte waarde (==)
factuurNummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
factuurNummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
factuurNummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
factuurNummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
factuurNummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gbdBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gbdBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gbdBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gbdGgw.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgw.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgw.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgw.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgw.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgw.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwVolgnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwVolgnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwVolgnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeel.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeel.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeel.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeel.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeel.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeel.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gbdStadsdeelVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gbdStadsdeelVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gbdStadsdeelVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gbdWijk.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijk.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijk.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijk.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijk.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijk.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gbdWijkVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gbdWijkVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gbdWijkVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gbdWijkVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
itemsDefinitief Tekst Test op exacte waarde (==)
itemsDefinitief[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
itemsDefinitief[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
itemsDefinitief[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
itemsDefinitief[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
itemsDefinitief[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
itemsOfferte Tekst Test op exacte waarde (==)
itemsOfferte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
itemsOfferte[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
itemsOfferte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
itemsOfferte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
itemsOfferte[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onderhoudsbedrijf Tekst Test op exacte waarde (==)
onderhoudsbedrijf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderhoudsbedrijf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderhoudsbedrijf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudsbedrijf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderhoudsbedrijf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
oorzaak value1,value2 Test op exacte waarde (==)
oorzaak[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
oplossing value1,value2 Test op exacte waarde (==)
oplossing[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
prijs Getal Test op exacte waarde (==)
prijs[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
prijs[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
prijs[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
prijs[lt] None Test op kleiner dan (<).
prijs[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
prijs[gt] None Test op groter dan (>).
prijs[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
prijsOfferte Getal Test op exacte waarde (==)
prijsOfferte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
prijsOfferte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
prijsOfferte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
prijsOfferte[lt] None Test op kleiner dan (<).
prijsOfferte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
prijsOfferte[gt] None Test op groter dan (>).
prijsOfferte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
prioriteitNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
prioriteitNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
prioriteitNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
prioriteitNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
prioriteitNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
prioriteitNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
prioriteitOpmerking Tekst Test op exacte waarde (==)
prioriteitOpmerking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
prioriteitOpmerking[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
prioriteitOpmerking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
prioriteitOpmerking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
prioriteitOpmerking[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
prioriteitResponstijd Geheel getal Test op exacte waarde (==)
prioriteitResponstijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
prioriteitResponstijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
prioriteitResponstijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
prioriteitResponstijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
prioriteitResponstijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
prioriteitResponstijd[gt] None Test op groter dan (>).
prioriteitResponstijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
probleem value1,value2 Test op exacte waarde (==)
probleem[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
probleemModuleNaam value1,value2 Test op exacte waarde (==)
probleemModuleNaam[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
rangordeNummerTickettype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
rangordeNummerTickettype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
rangordeNummerTickettype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rangordeNummerTickettype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rangordeNummerTickettype[lt] None Test op kleiner dan (<).
rangordeNummerTickettype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rangordeNummerTickettype[gt] None Test op groter dan (>).
rangordeNummerTickettype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
redenAfgewezen Tekst Test op exacte waarde (==)
redenAfgewezen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenAfgewezen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redenAfgewezen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenAfgewezen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenAfgewezen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
referentienummerLeverancier Tekst Test op exacte waarde (==)
referentienummerLeverancier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
referentienummerLeverancier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
referentienummerLeverancier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
referentienummerLeverancier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
referentienummerLeverancier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ticketstatus Tekst Test op exacte waarde (==)
ticketstatus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ticketstatus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ticketstatus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ticketstatus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ticketstatus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tickettype Tekst Test op exacte waarde (==)
tickettype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tickettype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tickettype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tickettype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tickettype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
container huishoudelijkafval:container Bevat een overzicht van alle onder- en bovengronds afvalcontainers in Gemeente Amsterdam
containerlocatie huishoudelijkafval:containerlocatie
gbdBuurt gebieden:buurten
gbdGgw gebieden:ggwgebieden
gbdStadsdeel gebieden:stadsdelen
gbdWijk gebieden:wijken