Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Deadline: 1 februari 2024
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Kwaliteitsmonitor

Per verblijfsobject, ligplaats of standplaats de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Endpoints

Tabellen

Wonen

Per verblijfsobject de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke id van het verblijfsobject
vboIdentificatie String Unieke identificatie van het verblijfsobject
vboGeometrie Point Geometrie van het type POINT van het verblijfsobject
vboOppervlakte Integer De oppervlakte van het verblijfsobject
vboGebruiksdoel String Het gebruiksdoel van het verblijfsobject
pndIdentificatie Integer Unieke identificatie van het pand
pndGeometrie Multipolygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON van het pand
pndGeometrieMiddelpunt Point Geometrie van het middelpunt van het pand van het type POINT
pndOorspronkelijkbouwjaar Integer Oorspronkelijke bouwjaar van het pand
pndLigging String Ligging van het pand
mntMonumentstatus String Monumentstatus van het pand
bsdLigtInBeschermdGebied String Ja/Nee indicator welke aangeeft of het verblijfsobject in een beschermd stads- of dorpgezicht valt
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht String Tot welk gebied van het beschermd stadsdorpsgezicht het verblijfsobject behoort
adres String Adres van het verblijfsobject
huisnummer Integer Huisnummer van het verblijfsobject
huisletter String Huisletter van het verblijfsobject
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het verblijfsobject
postcode String Postcode van het verblijfsobject
woonplaats String Woonplaats van het verblijfsobject
bouwblokCode String Code van het bouwblok van het verblijfsobject
buurtNaam String Naam van de buurt van het verblijfsobject
buurtCode String Code van de buurt van het verblijfsobject
wijkNaam String Naam van de wijk van het verblijfsobject
wijkCode String Code van de wijk van het verblijfsobject
stadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel van het verblijfsobject
stadsdeelCode String Code van het stadsdeel van het verblijfsobject
gebiedsgerichtWerkenNaam String Naam van het gebiedsgericht werken
gebiedsgerichtWerkenCode String Code van het gebiedsgericht werken
vveIsEigendomVve String Ja/Nee indicator welke aangeeft of het verblijfsobject eigendom is van de VVE?
vveStatutaireNaam String Statutaire naam van de VVE

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adres FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adres[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adres[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adres[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adres[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adres[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bouwblokCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bouwblokCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bouwblokCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bouwblokCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bouwblokCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bouwblokCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdLigtInBeschermdGebied FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdLigtInBeschermdGebied[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdLigtInBeschermdGebied[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdLigtInBeschermdGebied[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdLigtInBeschermdGebied[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdLigtInBeschermdGebied[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsgerichtWerkenCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedsgerichtWerkenCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedsgerichtWerkenCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsgerichtWerkenCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsgerichtWerkenCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedsgerichtWerkenCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsgerichtWerkenNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedsgerichtWerkenNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedsgerichtWerkenNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsgerichtWerkenNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsgerichtWerkenNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedsgerichtWerkenNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
huisnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mntMonumentstatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
mntMonumentstatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mntMonumentstatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mntMonumentstatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mntMonumentstatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mntMonumentstatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndGeometrie FP/WONEN GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pndGeometrieMiddelpunt FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pndIdentificatie FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pndIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndIdentificatie[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
pndIdentificatie[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
pndIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndIdentificatie[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
pndIdentificatie[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pndIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndLigging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
pndLigging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pndLigging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndLigging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndLigging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pndLigging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndOorspronkelijkbouwjaar FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pndOorspronkelijkbouwjaar[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndOorspronkelijkbouwjaar[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
pndOorspronkelijkbouwjaar[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
pndOorspronkelijkbouwjaar[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndOorspronkelijkbouwjaar[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
pndOorspronkelijkbouwjaar[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pndOorspronkelijkbouwjaar[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vboGebruiksdoel FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vboGebruiksdoel[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vboGebruiksdoel[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vboGebruiksdoel[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vboGebruiksdoel[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vboGebruiksdoel[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vboGeometrie FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
vboIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vboIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vboIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vboIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vboIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vboIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vboOppervlakte FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vboOppervlakte[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vboOppervlakte[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
vboOppervlakte[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
vboOppervlakte[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vboOppervlakte[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vboOppervlakte[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vboOppervlakte[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vveIsEigendomVve FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vveIsEigendomVve[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vveIsEigendomVve[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vveIsEigendomVve[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vveIsEigendomVve[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vveIsEigendomVve[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vveStatutaireNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vveStatutaireNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vveStatutaireNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vveStatutaireNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vveStatutaireNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vveStatutaireNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Wonen ligplaats

Per ligplaats de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Id
bkLigplaats String Unieke key van de ligplaats
adres String Adres van de ligplaats
huisnummer Integer Huisnummer van de ligplaats
huisletter String Huisletter van de ligplaats
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van de ligplaats
postcode String Postcode van de ligplaats
woonplaats String Woonplaats van de ligplaats
bagNagId String Unieke nummeraanduiding van de ligplaats
bagNagVolgnummer Integer Volgnummer van de nummeraanduiding behorende bij de ligplaats
ligIdentificatie String Unieke aanduiding van de ligplaats
bagTypeadresseerbaarobject String Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend
bagStatus String De fase van de levenscyclus van een ligplaats waarin de betreffende ligplaats zich bevindt
bagStatusCode String Code behorend bij status ligplaats
bsdLigtInBeschermdGebied String Ja/Nee indicator welke aangeeft of de ligplaats in een beschermd stads- of dorpgezicht valt
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht String Tot welk gebied van het beschermd stadsdorpsgezicht de ligplaats behoort
gbdBrtIdentificatie String Identificatie van de buurt
gbdBrtCode String Code van de buurt
gbdBrtNaam String Naam van de buurt
gbdWijkIdentificatie String Identificatie van het gebiedsgericht werken
gbdWijkCode String Code van de wijk
gbdWijkNaam String Naam van de wijk
gbdSdlIdentificatie String Identificatie van het stadsdeel
gbdSdlNaam String Naam van het stadsdeel
gbdGgwNaam String Naam van het gebiedsgericht werken
gbdGgwCode String Code van het gebiedsgericht werken
ligGeomVlak Polygon Geometrie van het type POLYGON van de ligplaats
ligGeomVlakWgs84 Polygon Geometrie van het type POLYGON van de ligplaats
ligGeomMiddel Point Geometrie van het middelpunt van de ligplaats van het type POINT
ligGeomMiddelWgs84 Point Geometrie van het middelpunt van de ligplaats van het type POINT
peildatumBag Date Peildatum BAG
peildatumGbd Date Peildatum gebied

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adres FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adres[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adres[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adres[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adres[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adres[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagId FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNagId[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNagId[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNagId[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagId[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNagId[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagVolgnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagNagVolgnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNagVolgnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
bagNagVolgnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
bagNagVolgnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagVolgnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagNagVolgnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagNagVolgnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatusCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatusCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatusCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatusCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatusCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatusCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagTypeadresseerbaarobject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagTypeadresseerbaarobject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagTypeadresseerbaarobject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagTypeadresseerbaarobject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagTypeadresseerbaarobject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagTypeadresseerbaarobject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bkLigplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bkLigplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bkLigplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bkLigplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bkLigplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bkLigplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdLigtInBeschermdGebied FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdLigtInBeschermdGebied[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdLigtInBeschermdGebied[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdLigtInBeschermdGebied[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdLigtInBeschermdGebied[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdLigtInBeschermdGebied[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
huisnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
id[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
id[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligGeomMiddel FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligGeomMiddelWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligGeomVlak FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligGeomVlakWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ligIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumBag FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumBag[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumBag[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumBag[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumBag[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumBag[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumBag[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumBag[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumGbd FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumGbd[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumGbd[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumGbd[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumGbd[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumGbd[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumGbd[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumGbd[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Wonen standplaats

Per standplaats de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Id
bkStandplaats String Unieke key van de standplaats
adres String Adres van de standplaats
huisnummer Integer Huisnummer van de standplaats
huisletter String Huisletter van de standplaats
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van de standplaats
postcode String Postcode van de standplaats
woonplaats String Woonplaats van de standplaats
bagNagId String Unieke nummeraanduiding van de standplaats
bagNagVolgnummer Integer Volgnummer van de nummeraanduiding behorende bij de standplaats
spsIdentificatie String Unieke aanduiding van de standplaats
bagTypeadresseerbaarobject String Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend
bagStatus String De fase van de levenscyclus van een standplaats waarin de betreffende standplaats zich bevindt
bagStatusCode String Code behorend bij status standplaats
bsdLigtInBeschermdGebied String Ja/Nee indicator welke aangeeft of de standplaats in een beschermd stads- of dorpgezicht valt
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht String Tot welk gebied van het beschermd stadsdorpsgezicht de standplaats behoort
gbdBrtIdentificatie String Identificatie van de buurt
gbdBrtCode String Code van de buurt
gbdBrtNaam String Naam van de buurt
gbdWijkIdentificatie String Identificatie van het gebiedsgericht werken
gbdWijkCode String Code van de wijk
gbdWijkNaam String Naam van de wijk
gbdSdlIdentificatie String Identificatie van het stadsdeel
gbdSdlNaam String Naam van het stadsdeel
gbdGgwNaam String Naam van het gebiedsgericht werken
gbdGgwCode String Code van het gebiedsgericht werken
spsGeomVlak Polygon Geometrie van het type POLYGON van de standplaats
spsGeomVlakWgs84 Polygon Geometrie van het type POLYGON van de standplaats
spsGeomMiddel Point Geometrie van het middelpunt van de standplaats van het type POINT
spsGeomMiddelWgs84 Point Geometrie van het middelpunt van de standplaats van het type POINT
peildatumBag Date Peildatum BAG
peildatumGbd Date Peildatum gebied

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adres FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adres[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adres[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adres[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adres[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adres[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagId FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNagId[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNagId[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNagId[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagId[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNagId[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagVolgnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagNagVolgnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNagVolgnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
bagNagVolgnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
bagNagVolgnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagVolgnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagNagVolgnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagNagVolgnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatusCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatusCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatusCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatusCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatusCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatusCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagTypeadresseerbaarobject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagTypeadresseerbaarobject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagTypeadresseerbaarobject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagTypeadresseerbaarobject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagTypeadresseerbaarobject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagTypeadresseerbaarobject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bkStandplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bkStandplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bkStandplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bkStandplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bkStandplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bkStandplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdLigtInBeschermdGebied FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdLigtInBeschermdGebied[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdLigtInBeschermdGebied[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdLigtInBeschermdGebied[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdLigtInBeschermdGebied[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdLigtInBeschermdGebied[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
huisnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
id[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
id[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumBag FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumBag[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumBag[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumBag[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumBag[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumBag[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumBag[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumBag[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumGbd FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumGbd[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumGbd[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumGbd[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumGbd[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumGbd[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumGbd[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumGbd[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
spsGeomMiddel FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
spsGeomMiddelWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
spsGeomVlak FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
spsGeomVlakWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
spsIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
spsIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
spsIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
spsIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
spsIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
spsIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Wonen verblijfsobject

Per verblijfsobject de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Id
bkVerblijfsobject String Unieke key van het verblijfobject
adres String Adres van het verblijfobject
huisnummer Integer Huisnummer van het verblijfobject
huisletter String Huisletter van het verblijfobject
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het verblijfobject
postcode String Postcode van het verblijfobject
woonplaats String Woonplaats van het verblijfobject
bagNagId String Unieke nummeraanduiding van het verblijfobject
bagNagVolgnummer Integer Volgnummer van de nummeraanduiding behorende bij het verblijfobject
votIdentificatie String Unieke aanduiding van het verblijfobject
bagGebruiksdoel String Gebruiksdoel van het verblijfsobject
bagTypeadresseerbaarobject String Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend
bagStatus String De fase van de levenscyclus van een verblijfobject waarin de betreffende verblijfobject zich bevindt
bagStatusCode Integer Code behorend bij status verblijfsobject
pndIdentificatie String Unieke identificatie van het pand
pndOorspronkelijkBouwjaar Integer Oorspronkelijke bouwjaar van het pand
pndLiggingOmschrijving String Ligging van het pand
mntMonumentstatus String Monumentstatus van het pand
bsdLigtInBeschermdGebied String Ja/Nee indicator welke aangeeft of het verblijfobject in een beschermd stads- of dorpgezicht valt
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht String Tot welk gebied van het beschermd stadsdorpsgezicht het verblijfobject behoort
brkVveIsEigendomVve String Ja/Nee welke aangeeft of het verblijfsobject eigendom is van de VVE?
brkVveStatutaireNaam String Statutaire naam van de VVE
gbdBbkIdentificatie String Identificatie het bouwblok
gbdBbkCode String Code van het bouwblok
gbdBrtIdentificatie String Identificatie van de buurt
gbdBrtCode String Code van de buurt
gbdBrtNaam String Naam van de buurt
gbdWijkIdentificatie String Identificatie van het gebiedsgericht werken
gbdWijkCode String Code van de wijk
gbdWijkNaam String Naam van de wijk
gbdSdlIdentificatie String Identificatie van het stadsdeel
gbdSdlNaam String Naam van het stadsdeel
gbdGgwNaam String Naam van het gebiedsgericht werken
gbdGgwCode String Code van het gebiedsgericht werken
eigEigendomsverhouding String Type eigenaar
eigEigenaarBronLeidend String Welke bron leidend is geweest voor bepaling van de eigenaar (BRK, AFWC of Belastingen)
eigCategorieEigenaar String Categorie van eigenaar
eigEigenaarTotaalVotBezit Integer Aantal verblijfsobjecten in bezit door eigenaar
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit Integer Aantal verblijfsobjecten in de woningvoorraad in bezit door eigenaar
eigWoningvoorraad String Valt het verblijfsobject onder de woningvoorraad (J/N)
brkAardZakelijkRecht String De aard van het zakelijk recht
brkTypeSubject String Afgeleid gegeven. Is het subject een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon
brkRechtsvormOmschrijving String De juridische vorm van een niet-natuurlijk persoon
brkStatutaireNaam String De naam van de rechtspersoon. Het betreft de naam die is opgenomen in de oprichtingsakte.
votGeomPunt Point Geometrie van het verblijfobject van het type POINT
votGeomPuntWgs84 Point Geometrie van het verblijfobject van het type POINT
pandGeomVlak Polygon Geometrie van het type POLYGON van het pand
pandGeomVlakWgs84 Polygon Geometrie van het type POLYGON van het pand
pandGeomMiddel Point Geometrie van het middelpunt van het pand van het type POINT
pandGeomMiddelWgs84 Point Geometrie van het middelpunt van het pand van het type POINT
peildatumEig String Peildatum eigenaar
peildatumBag Date Peildatum BAG
peildatumBrk Date Peildatum BRK
peildatumGbd Date Peildatum gebied

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adres FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adres[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adres[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adres[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adres[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adres[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagGebruiksdoel FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagGebruiksdoel[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagGebruiksdoel[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagGebruiksdoel[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagGebruiksdoel[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagGebruiksdoel[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagId FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNagId[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNagId[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNagId[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagId[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNagId[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagVolgnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagNagVolgnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNagVolgnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
bagNagVolgnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
bagNagVolgnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagVolgnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagNagVolgnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagNagVolgnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatusCode FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagStatusCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatusCode[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
bagStatusCode[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
bagStatusCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatusCode[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagStatusCode[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagStatusCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagTypeadresseerbaarobject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagTypeadresseerbaarobject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagTypeadresseerbaarobject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagTypeadresseerbaarobject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagTypeadresseerbaarobject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagTypeadresseerbaarobject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bkVerblijfsobject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bkVerblijfsobject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bkVerblijfsobject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bkVerblijfsobject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bkVerblijfsobject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bkVerblijfsobject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkAardZakelijkRecht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkAardZakelijkRecht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkAardZakelijkRecht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkAardZakelijkRecht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkAardZakelijkRecht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkAardZakelijkRecht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkRechtsvormOmschrijving FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkRechtsvormOmschrijving[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkRechtsvormOmschrijving[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkRechtsvormOmschrijving[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkRechtsvormOmschrijving[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkRechtsvormOmschrijving[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkStatutaireNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkStatutaireNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkStatutaireNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkStatutaireNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkStatutaireNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkStatutaireNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkTypeSubject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkTypeSubject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkTypeSubject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkTypeSubject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkTypeSubject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkTypeSubject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkVveIsEigendomVve FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkVveIsEigendomVve[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkVveIsEigendomVve[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkVveIsEigendomVve[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkVveIsEigendomVve[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkVveIsEigendomVve[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkVveStatutaireNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkVveStatutaireNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkVveStatutaireNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkVveStatutaireNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkVveStatutaireNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkVveStatutaireNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdLigtInBeschermdGebied FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdLigtInBeschermdGebied[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdLigtInBeschermdGebied[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdLigtInBeschermdGebied[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdLigtInBeschermdGebied[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdLigtInBeschermdGebied[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigCategorieEigenaar FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
eigCategorieEigenaar[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigCategorieEigenaar[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigCategorieEigenaar[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigCategorieEigenaar[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigCategorieEigenaar[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigEigenaarBronLeidend FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
eigEigenaarBronLeidend[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigEigenaarBronLeidend[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigEigenaarBronLeidend[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigEigenaarBronLeidend[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigEigenaarBronLeidend[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigEigenaarTotaalVotBezit FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
eigEigenaarTotaalVotBezit[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigEigenaarTotaalVotBezit[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
eigEigenaarTotaalVotBezit[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
eigEigenaarTotaalVotBezit[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigEigenaarTotaalVotBezit[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
eigEigenaarTotaalVotBezit[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eigEigenaarTotaalVotBezit[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigEigendomsverhouding FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
eigEigendomsverhouding[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigEigendomsverhouding[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigEigendomsverhouding[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigEigendomsverhouding[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigEigendomsverhouding[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigWoningvoorraad FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
eigWoningvoorraad[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigWoningvoorraad[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigWoningvoorraad[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigWoningvoorraad[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigWoningvoorraad[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBbkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBbkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBbkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBbkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBbkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBbkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBbkIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBbkIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBbkIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBbkIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBbkIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBbkIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
huisnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
id[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
id[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mntMonumentstatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
mntMonumentstatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mntMonumentstatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mntMonumentstatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mntMonumentstatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mntMonumentstatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandGeomMiddel FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandGeomMiddelWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandGeomVlak FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandGeomVlakWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
peildatumBag FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumBag[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumBag[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumBag[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumBag[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumBag[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumBag[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumBag[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumBrk FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumBrk[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumBrk[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumBrk[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumBrk[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumBrk[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumBrk[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumBrk[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumEig FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
peildatumEig[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
peildatumEig[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumEig[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumEig[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
peildatumEig[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumGbd FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumGbd[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumGbd[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumGbd[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumGbd[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumGbd[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumGbd[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumGbd[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
pndIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pndIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pndIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndLiggingOmschrijving FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
pndLiggingOmschrijving[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pndLiggingOmschrijving[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndLiggingOmschrijving[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndLiggingOmschrijving[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pndLiggingOmschrijving[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndOorspronkelijkBouwjaar FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pndOorspronkelijkBouwjaar[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndOorspronkelijkBouwjaar[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
pndOorspronkelijkBouwjaar[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
pndOorspronkelijkBouwjaar[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndOorspronkelijkBouwjaar[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
pndOorspronkelijkBouwjaar[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pndOorspronkelijkBouwjaar[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
votGeomPunt FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
votGeomPuntWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
votIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
votIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
votIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
votIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
votIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
votIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).