Kwaliteitsmonitor

Per verblijfsobject, ligplaats of standplaats de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Endpoints

Tabellen

Wonen

Per verblijfsobject de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke id van het verblijfsobject
vboIdentificatie String Unieke identificatie van het verblijfsobject
vboGeometrie Point Geometrie van het type POINT van het verblijfsobject
vboOppervlakte Integer De oppervlakte van het verblijfsobject
vboGebruiksdoel String Het gebruiksdoel van het verblijfsobject
pndIdentificatie Integer Unieke identificatie van het pand
pndGeometrie Multipolygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON van het pand
pndGeometrieMiddelpunt Point Geometrie van het middelpunt van het pand van het type POINT
pndOorspronkelijkbouwjaar Integer Oorspronkelijke bouwjaar van het pand
pndLigging String Ligging van het pand
mntMonumentstatus String Monumentstatus van het pand
bsdLigtInBeschermdGebied String Ja/Nee indicator welke aangeeft of het verblijfsobject in een beschermd stads- of dorpgezicht valt
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht String Tot welk gebied van het beschermd stadsdorpsgezicht het verblijfsobject behoort
adres String Adres van het verblijfsobject
huisnummer Integer Huisnummer van het verblijfsobject
huisletter String Huisletter van het verblijfsobject
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het verblijfsobject
postcode String Postcode van het verblijfsobject
woonplaats String Woonplaats van het verblijfsobject
bouwblokCode String Code van het bouwblok van het verblijfsobject
buurtNaam String Naam van de buurt van het verblijfsobject
buurtCode String Code van de buurt van het verblijfsobject
wijkNaam String Naam van de wijk van het verblijfsobject
wijkCode String Code van de wijk van het verblijfsobject
stadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel van het verblijfsobject
stadsdeelCode String Code van het stadsdeel van het verblijfsobject
gebiedsgerichtWerkenNaam String Naam van het gebiedsgericht werken
gebiedsgerichtWerkenCode String Code van het gebiedsgericht werken
vveIsEigendomVve String Ja/Nee indicator welke aangeeft of het verblijfsobject eigendom is van de VVE?
vveStatutaireNaam String Statutaire naam van de VVE

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
id[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
id[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vboIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vboIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vboIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vboIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vboIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vboIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vboGeometrie FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
vboOppervlakte FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vboOppervlakte[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
vboOppervlakte[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vboOppervlakte[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
vboOppervlakte[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vboOppervlakte[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vboOppervlakte[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vboOppervlakte[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vboGebruiksdoel FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vboGebruiksdoel[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vboGebruiksdoel[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vboGebruiksdoel[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vboGebruiksdoel[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vboGebruiksdoel[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pndIdentificatie FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pndIdentificatie[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
pndIdentificatie[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
pndIdentificatie[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
pndIdentificatie[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pndIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndGeometrie FP/WONEN GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pndGeometrieMiddelpunt FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pndOorspronkelijkbouwjaar FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pndOorspronkelijkbouwjaar[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
pndOorspronkelijkbouwjaar[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
pndOorspronkelijkbouwjaar[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
pndOorspronkelijkbouwjaar[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pndOorspronkelijkbouwjaar[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndOorspronkelijkbouwjaar[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndOorspronkelijkbouwjaar[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndLigging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
pndLigging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndLigging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pndLigging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndLigging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndLigging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mntMonumentstatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
mntMonumentstatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mntMonumentstatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mntMonumentstatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mntMonumentstatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mntMonumentstatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdLigtInBeschermdGebied FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdLigtInBeschermdGebied[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdLigtInBeschermdGebied[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdLigtInBeschermdGebied[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdLigtInBeschermdGebied[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdLigtInBeschermdGebied[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adres FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adres[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adres[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adres[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adres[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adres[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bouwblokCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bouwblokCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bouwblokCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bouwblokCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bouwblokCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bouwblokCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedsgerichtWerkenNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedsgerichtWerkenNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsgerichtWerkenNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedsgerichtWerkenNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsgerichtWerkenNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsgerichtWerkenNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedsgerichtWerkenCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedsgerichtWerkenCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsgerichtWerkenCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedsgerichtWerkenCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsgerichtWerkenCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsgerichtWerkenCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vveIsEigendomVve FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vveIsEigendomVve[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vveIsEigendomVve[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vveIsEigendomVve[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vveIsEigendomVve[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vveIsEigendomVve[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vveStatutaireNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vveStatutaireNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vveStatutaireNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vveStatutaireNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vveStatutaireNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vveStatutaireNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Wonen ligplaats

Per ligplaats de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Id
bkLigplaats String Unieke key van de ligplaats
adres String Adres van de ligplaats
huisnummer Integer Huisnummer van de ligplaats
huisletter String Huisletter van de ligplaats
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van de ligplaats
postcode String Postcode van de ligplaats
woonplaats String Woonplaats van de ligplaats
bagNagId String Unieke nummeraanduiding van de ligplaats
bagNagVolgnummer Integer Volgnummer van de nummeraanduiding behorende bij de ligplaats
ligIdentificatie String Unieke aanduiding van de ligplaats
bagTypeadresseerbaarobject String Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend
bagStatus String De fase van de levenscyclus van een ligplaats waarin de betreffende ligplaats zich bevindt
bagStatusCode String Code behorend bij status ligplaats
bsdLigtInBeschermdGebied String Ja/Nee indicator welke aangeeft of de ligplaats in een beschermd stads- of dorpgezicht valt
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht String Tot welk gebied van het beschermd stadsdorpsgezicht de ligplaats behoort
gbdBrtIdentificatie String Identificatie van de buurt
gbdBrtCode String Code van de buurt
gbdBrtNaam String Naam van de buurt
gbdWijkIdentificatie String Identificatie van het gebiedsgericht werken
gbdWijkCode String Code van de wijk
gbdWijkNaam String Naam van de wijk
gbdSdlIdentificatie String Identificatie van het stadsdeel
gbdSdlNaam String Naam van het stadsdeel
gbdGgwNaam String Naam van het gebiedsgericht werken
gbdGgwCode String Code van het gebiedsgericht werken
ligGeomVlak Polygon Geometrie van het type POLYGON van de ligplaats
ligGeomVlakWgs84 Polygon Geometrie van het type POLYGON van de ligplaats
ligGeomMiddel Point Geometrie van het middelpunt van de ligplaats van het type POINT
ligGeomMiddelWgs84 Point Geometrie van het middelpunt van de ligplaats van het type POINT
peildatumBag Date Peildatum BAG
peildatumGbd Date Peildatum gebied

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
id[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
id[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bkLigplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bkLigplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bkLigplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bkLigplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bkLigplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bkLigplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adres FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adres[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adres[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adres[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adres[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adres[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNagId FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNagId[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagId[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNagId[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagId[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNagId[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNagVolgnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagNagVolgnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
bagNagVolgnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagNagVolgnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
bagNagVolgnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagNagVolgnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagVolgnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagVolgnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ligIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagTypeadresseerbaarobject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagTypeadresseerbaarobject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagTypeadresseerbaarobject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagTypeadresseerbaarobject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagTypeadresseerbaarobject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagTypeadresseerbaarobject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatusCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatusCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatusCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatusCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatusCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatusCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdLigtInBeschermdGebied FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdLigtInBeschermdGebied[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdLigtInBeschermdGebied[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdLigtInBeschermdGebied[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdLigtInBeschermdGebied[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdLigtInBeschermdGebied[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligGeomVlak FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligGeomVlakWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligGeomMiddel FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligGeomMiddelWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
peildatumBag FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumBag[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumBag[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumBag[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumBag[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumBag[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumBag[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumBag[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumGbd FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumGbd[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumGbd[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumGbd[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumGbd[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumGbd[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumGbd[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumGbd[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Wonen standplaats

Per standplaats de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Id
bkStandplaats String Unieke key van de standplaats
adres String Adres van de standplaats
huisnummer Integer Huisnummer van de standplaats
huisletter String Huisletter van de standplaats
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van de standplaats
postcode String Postcode van de standplaats
woonplaats String Woonplaats van de standplaats
bagNagId String Unieke nummeraanduiding van de standplaats
bagNagVolgnummer Integer Volgnummer van de nummeraanduiding behorende bij de standplaats
spsIdentificatie String Unieke aanduiding van de standplaats
bagTypeadresseerbaarobject String Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend
bagStatus String De fase van de levenscyclus van een standplaats waarin de betreffende standplaats zich bevindt
bagStatusCode String Code behorend bij status standplaats
bsdLigtInBeschermdGebied String Ja/Nee indicator welke aangeeft of de standplaats in een beschermd stads- of dorpgezicht valt
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht String Tot welk gebied van het beschermd stadsdorpsgezicht de standplaats behoort
gbdBrtIdentificatie String Identificatie van de buurt
gbdBrtCode String Code van de buurt
gbdBrtNaam String Naam van de buurt
gbdWijkIdentificatie String Identificatie van het gebiedsgericht werken
gbdWijkCode String Code van de wijk
gbdWijkNaam String Naam van de wijk
gbdSdlIdentificatie String Identificatie van het stadsdeel
gbdSdlNaam String Naam van het stadsdeel
gbdGgwNaam String Naam van het gebiedsgericht werken
gbdGgwCode String Code van het gebiedsgericht werken
spsGeomVlak Polygon Geometrie van het type POLYGON van de standplaats
spsGeomVlakWgs84 Polygon Geometrie van het type POLYGON van de standplaats
spsGeomMiddel Point Geometrie van het middelpunt van de standplaats van het type POINT
spsGeomMiddelWgs84 Point Geometrie van het middelpunt van de standplaats van het type POINT
peildatumBag Date Peildatum BAG
peildatumGbd Date Peildatum gebied

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
id[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
id[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bkStandplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bkStandplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bkStandplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bkStandplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bkStandplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bkStandplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adres FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adres[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adres[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adres[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adres[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adres[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNagId FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNagId[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagId[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNagId[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagId[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNagId[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNagVolgnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagNagVolgnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
bagNagVolgnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagNagVolgnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
bagNagVolgnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagNagVolgnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagVolgnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagVolgnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
spsIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
spsIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
spsIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
spsIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
spsIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
spsIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagTypeadresseerbaarobject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagTypeadresseerbaarobject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagTypeadresseerbaarobject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagTypeadresseerbaarobject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagTypeadresseerbaarobject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagTypeadresseerbaarobject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatusCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatusCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatusCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatusCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatusCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatusCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdLigtInBeschermdGebied FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdLigtInBeschermdGebied[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdLigtInBeschermdGebied[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdLigtInBeschermdGebied[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdLigtInBeschermdGebied[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdLigtInBeschermdGebied[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
spsGeomVlak FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
spsGeomVlakWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
spsGeomMiddel FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
spsGeomMiddelWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
peildatumBag FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumBag[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumBag[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumBag[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumBag[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumBag[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumBag[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumBag[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumGbd FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumGbd[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumGbd[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumGbd[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumGbd[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumGbd[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumGbd[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumGbd[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Wonen verblijfsobject

Per verblijfsobject de kenmerken van de woningvoorraad van de gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Id
bkVerblijfsobject String Unieke key van het verblijfobject
adres String Adres van het verblijfobject
huisnummer Integer Huisnummer van het verblijfobject
huisletter String Huisletter van het verblijfobject
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het verblijfobject
postcode String Postcode van het verblijfobject
woonplaats String Woonplaats van het verblijfobject
bagNagId String Unieke nummeraanduiding van het verblijfobject
bagNagVolgnummer Integer Volgnummer van de nummeraanduiding behorende bij het verblijfobject
votIdentificatie String Unieke aanduiding van het verblijfobject
bagGebruiksdoel String Gebruiksdoel van het verblijfsobject
bagTypeadresseerbaarobject String Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend
bagStatus String De fase van de levenscyclus van een verblijfobject waarin de betreffende verblijfobject zich bevindt
bagStatusCode Integer Code behorend bij status verblijfsobject
pndIdentificatie String Unieke identificatie van het pand
pndOorspronkelijkBouwjaar Integer Oorspronkelijke bouwjaar van het pand
pndLiggingOmschrijving String Ligging van het pand
mntMonumentstatus String Monumentstatus van het pand
bsdLigtInBeschermdGebied String Ja/Nee indicator welke aangeeft of het verblijfobject in een beschermd stads- of dorpgezicht valt
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht String Tot welk gebied van het beschermd stadsdorpsgezicht het verblijfobject behoort
brkVveIsEigendomVve String Ja/Nee welke aangeeft of het verblijfsobject eigendom is van de VVE?
brkVveStatutaireNaam String Statutaire naam van de VVE
gbdBbkIdentificatie String Identificatie het bouwblok
gbdBbkCode String Code van het bouwblok
gbdBrtIdentificatie String Identificatie van de buurt
gbdBrtCode String Code van de buurt
gbdBrtNaam String Naam van de buurt
gbdWijkIdentificatie String Identificatie van het gebiedsgericht werken
gbdWijkCode String Code van de wijk
gbdWijkNaam String Naam van de wijk
gbdSdlIdentificatie String Identificatie van het stadsdeel
gbdSdlNaam String Naam van het stadsdeel
gbdGgwNaam String Naam van het gebiedsgericht werken
gbdGgwCode String Code van het gebiedsgericht werken
eigEigendomsverhouding String Type eigenaar
eigEigenaarBronLeidend String Welke bron leidend is geweest voor bepaling van de eigenaar (BRK, AFWC of Belastingen)
eigCategorieEigenaar String Categorie van eigenaar
eigEigenaarTotaalVotBezit Integer Aantal verblijfsobjecten in bezit door eigenaar
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit Integer Aantal verblijfsobjecten in de woningvoorraad in bezit door eigenaar
eigWoningvoorraad String Valt het verblijfsobject onder de woningvoorraad (J/N)
brkAardZakelijkRecht String De aard van het zakelijk recht
brkTypeSubject String Afgeleid gegeven. Is het subject een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon
brkRechtsvormOmschrijving String De juridische vorm van een niet-natuurlijk persoon
brkStatutaireNaam String De naam van de rechtspersoon. Het betreft de naam die is opgenomen in de oprichtingsakte.
votGeomPunt Point Geometrie van het verblijfobject van het type POINT
votGeomPuntWgs84 Point Geometrie van het verblijfobject van het type POINT
pandGeomVlak Polygon Geometrie van het type POLYGON van het pand
pandGeomVlakWgs84 Polygon Geometrie van het type POLYGON van het pand
pandGeomMiddel Point Geometrie van het middelpunt van het pand van het type POINT
pandGeomMiddelWgs84 Point Geometrie van het middelpunt van het pand van het type POINT
peildatumEig String Peildatum eigenaar
peildatumBag Date Peildatum BAG
peildatumBrk Date Peildatum BRK
peildatumGbd Date Peildatum gebied

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
id[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
id[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bkVerblijfsobject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bkVerblijfsobject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bkVerblijfsobject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bkVerblijfsobject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bkVerblijfsobject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bkVerblijfsobject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adres FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adres[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adres[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adres[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adres[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adres[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNagId FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNagId[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagId[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNagId[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagId[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNagId[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNagVolgnummer FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagNagVolgnummer[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
bagNagVolgnummer[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagNagVolgnummer[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
bagNagVolgnummer[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagNagVolgnummer[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNagVolgnummer[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNagVolgnummer[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
votIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
votIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
votIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
votIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
votIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
votIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagGebruiksdoel FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagGebruiksdoel[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagGebruiksdoel[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagGebruiksdoel[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagGebruiksdoel[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagGebruiksdoel[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagTypeadresseerbaarobject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagTypeadresseerbaarobject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagTypeadresseerbaarobject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagTypeadresseerbaarobject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagTypeadresseerbaarobject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagTypeadresseerbaarobject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bagStatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagStatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagStatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagStatusCode FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagStatusCode[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
bagStatusCode[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagStatusCode[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
bagStatusCode[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagStatusCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagStatusCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagStatusCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
pndIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pndIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pndOorspronkelijkBouwjaar FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pndOorspronkelijkBouwjaar[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
pndOorspronkelijkBouwjaar[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
pndOorspronkelijkBouwjaar[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
pndOorspronkelijkBouwjaar[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pndOorspronkelijkBouwjaar[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndOorspronkelijkBouwjaar[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndOorspronkelijkBouwjaar[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndLiggingOmschrijving FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
pndLiggingOmschrijving[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pndLiggingOmschrijving[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pndLiggingOmschrijving[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pndLiggingOmschrijving[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pndLiggingOmschrijving[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mntMonumentstatus FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
mntMonumentstatus[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mntMonumentstatus[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mntMonumentstatus[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mntMonumentstatus[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mntMonumentstatus[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdLigtInBeschermdGebied FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdLigtInBeschermdGebied[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdLigtInBeschermdGebied[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdLigtInBeschermdGebied[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdLigtInBeschermdGebied[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdLigtInBeschermdGebied[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bsdBeschermdStadsdorpsgezicht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkVveIsEigendomVve FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkVveIsEigendomVve[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkVveIsEigendomVve[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkVveIsEigendomVve[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkVveIsEigendomVve[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkVveIsEigendomVve[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkVveStatutaireNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkVveStatutaireNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkVveStatutaireNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkVveStatutaireNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkVveStatutaireNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkVveStatutaireNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBbkIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBbkIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBbkIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBbkIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBbkIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBbkIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBbkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBbkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBbkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBbkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBbkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBbkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlIdentificatie FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlIdentificatie[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlIdentificatie[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlIdentificatie[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlIdentificatie[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlIdentificatie[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwCode FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwCode[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwCode[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwCode[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwCode[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwCode[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigEigendomsverhouding FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
eigEigendomsverhouding[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigEigendomsverhouding[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigEigendomsverhouding[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigEigendomsverhouding[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigEigendomsverhouding[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigEigenaarBronLeidend FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
eigEigenaarBronLeidend[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigEigenaarBronLeidend[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigEigenaarBronLeidend[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigEigenaarBronLeidend[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigEigenaarBronLeidend[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigCategorieEigenaar FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
eigCategorieEigenaar[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigCategorieEigenaar[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigCategorieEigenaar[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigCategorieEigenaar[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigCategorieEigenaar[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigEigenaarTotaalVotBezit FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
eigEigenaarTotaalVotBezit[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
eigEigenaarTotaalVotBezit[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
eigEigenaarTotaalVotBezit[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
eigEigenaarTotaalVotBezit[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eigEigenaarTotaalVotBezit[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigEigenaarTotaalVotBezit[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigEigenaarTotaalVotBezit[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit FP/WONEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigEigenaarWoningvoorraadVotBezit[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigWoningvoorraad FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
eigWoningvoorraad[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigWoningvoorraad[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigWoningvoorraad[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigWoningvoorraad[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigWoningvoorraad[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkAardZakelijkRecht FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkAardZakelijkRecht[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkAardZakelijkRecht[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkAardZakelijkRecht[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkAardZakelijkRecht[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkAardZakelijkRecht[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkTypeSubject FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkTypeSubject[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkTypeSubject[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkTypeSubject[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkTypeSubject[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkTypeSubject[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkRechtsvormOmschrijving FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkRechtsvormOmschrijving[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkRechtsvormOmschrijving[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkRechtsvormOmschrijving[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkRechtsvormOmschrijving[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkRechtsvormOmschrijving[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkStatutaireNaam FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
brkStatutaireNaam[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkStatutaireNaam[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkStatutaireNaam[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkStatutaireNaam[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkStatutaireNaam[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
votGeomPunt FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
votGeomPuntWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandGeomVlak FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandGeomVlakWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandGeomMiddel FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandGeomMiddelWgs84 FP/WONEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
peildatumEig FP/WONEN Tekst Test op exacte waarde (==)
peildatumEig[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumEig[like] FP/WONEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
peildatumEig[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumEig[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumEig[isempty] FP/WONEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
peildatumBag FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumBag[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumBag[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumBag[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumBag[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumBag[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumBag[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumBag[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumBrk FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumBrk[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumBrk[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumBrk[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumBrk[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumBrk[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumBrk[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumBrk[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatumGbd FP/WONEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumGbd[gt] FP/WONEN None Test op groter dan (>).
peildatumGbd[gte] FP/WONEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumGbd[lt] FP/WONEN None Test op kleiner dan (<).
peildatumGbd[lte] FP/WONEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumGbd[not] FP/WONEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumGbd[in] FP/WONEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumGbd[isnull] FP/WONEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).