Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Meetbouten

  • ID: meetbouten_azure

  • Versie: 0.0.1

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

  • Bronhouder: geen bronhouder bekend

  • Versie: 0.0.1

  • Endpoints:


Meetbouten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van de meetbout

nabijAdres

String

Beschrijving van een nabij adres

locatie

String

Beschrijving van de locatie van de meetbout, bijvoorbeeld 'in gemeenschappelijke muur'

statusCode

Integer

Status van de meetbout (1=actueel, 2=niet te meten, 3=vervallen)

statusOmschrijving

String

vervaldatum

Date

Datum waarop de meting heeft plaatsgevonden

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

merkCode

String

Merk van het referentiepunt

merkOmschrijving

String

xCoordinaatMuurvlak

Number

X-coördinaat muurvlak

yCoordinaatMuurvlak

Number

Y-coördinaat muurvlak

windrichting

String

Windrichting

ligtInGebiedenBouwblokId gaat vervallen

Object relatie

Het bouwblok waarbinnen de meetbout ligt

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie

String relatie

Het bouwblok waarbinnen de meetbout ligt

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer

Integer

ligtInGebiedenBouwblok.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenBouwblok.eindGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenBuurtId gaat vervallen

Object relatie

De buurt waarbinnen de meetbout ligt

ligtInGebiedenBuurt.identificatie

String relatie

De buurt waarbinnen de meetbout ligt

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer

Integer

ligtInGebiedenBuurt.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenBuurt.eindGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenStadsdeelId gaat vervallen

Object relatie

Het stadsdeel waarbinnen de meetbout ligt

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie

String relatie

Het stadsdeel waarbinnen de meetbout ligt

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer

Integer

ligtInGebiedenStadsdeel.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenStadsdeel.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Point

Geometrische ligging van de meetbout

publiceerbaar

Boolean

Publiceerbaar ja of nee

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

nabijAdres=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

nabijAdres[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

nabijAdres[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

nabijAdres[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

nabijAdres[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

nabijAdres[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

locatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

locatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

locatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

locatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

locatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

locatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusOmschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

statusOmschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusOmschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

statusOmschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusOmschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusOmschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vervaldatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

vervaldatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

vervaldatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

vervaldatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

vervaldatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

vervaldatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vervaldatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vervaldatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

merkCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

merkCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

merkCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

merkCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

merkCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

merkCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

merkOmschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

merkOmschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

merkOmschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

merkOmschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

merkOmschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

merkOmschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

xCoordinaatMuurvlak=

Getal

Test op exacte waarde (==).

xCoordinaatMuurvlak[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

xCoordinaatMuurvlak[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

xCoordinaatMuurvlak[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

xCoordinaatMuurvlak[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

xCoordinaatMuurvlak[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

xCoordinaatMuurvlak[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

xCoordinaatMuurvlak[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

yCoordinaatMuurvlak=

Getal

Test op exacte waarde (==).

yCoordinaatMuurvlak[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

yCoordinaatMuurvlak[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

yCoordinaatMuurvlak[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

yCoordinaatMuurvlak[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

yCoordinaatMuurvlak[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

yCoordinaatMuurvlak[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

yCoordinaatMuurvlak[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

windrichting=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

windrichting[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

windrichting[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

windrichting[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

windrichting[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

windrichting[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblokId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblokId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblokId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblokId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblokId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBouwblokId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurtId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurtId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurtId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurtId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeelId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeelId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeelId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeelId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

publiceerbaar=

true | false

Test op exacte waarde (==).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

ligtInGebiedenBouwblok

gebieden:bouwblokken

ligtInGebiedenBuurt

gebieden:buurten

ligtInGebiedenStadsdeel

gebieden:stadsdelen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Metingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van de meting

hoortBijMeetboutenMeetboutId gaat vervallen

Object relatie

De meetbout waarop de meting is gedaan

hoortBijMeetboutenMeetbout.identificatie

String relatie

De meetbout waarop de meting is gedaan

datum

Date

Datum waarop de meting heeft plaatsgevonden

typeMeting

String

Type meting (N=nulmeting, H=herhalingsmeting, T=tussentijdse meting, S=schatting)

wijzeVanInwinnenCode

String

Wijze waarop de meting is ingewonnen

wijzeVanInwinnenOmschrijving

String

hoogteTovNap

Number

Gemeten hoogte van de meetbout tov NAP

zakking

Number

Zakking van de meting t.o.v. vorige meting (mm)

refereertAanMeetboutenReferentiepunten

Array

De referentiepunten waar de metingen aan worden opgehangen

refereertAanMeetboutenReferentiepunten.identificatie

String relatie

De referentiepunten waar de metingen aan worden opgehangen

zakkingssnelheid

Number

Zakkingssnelheid van de meetbout (mm/​jaar) sinds de meting

zakkingCumulatief

Number

Cumulatieve zakking sinds de plaatsing van de meetbout

isGemetenDoor

String

ID Van de onderneming die de meting heeft uitgevoerd

hoeveelsteMeting

Integer

Hoeveelste meting van de meetbout

aantalDagen

Integer

Het aantal dagen sinds de vorige meting

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

publiceerbaar

Boolean

Publiceerbaar ja of nee

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

hoortBijMeetboutenMeetbout.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

hoortBijMeetboutenMeetbout.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoortBijMeetboutenMeetbout.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

hoortBijMeetboutenMeetbout.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoortBijMeetboutenMeetbout.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

hoortBijMeetboutenMeetbout.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

hoortBijMeetboutenMeetboutId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

hoortBijMeetboutenMeetboutId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoortBijMeetboutenMeetboutId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoortBijMeetboutenMeetboutId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

hoortBijMeetboutenMeetboutId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

hoortBijMeetboutenMeetboutId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeMeting=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeMeting[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeMeting[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeMeting[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeMeting[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeMeting[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wijzeVanInwinnenCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wijzeVanInwinnenCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wijzeVanInwinnenCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wijzeVanInwinnenCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wijzeVanInwinnenCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wijzeVanInwinnenCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wijzeVanInwinnenOmschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wijzeVanInwinnenOmschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wijzeVanInwinnenOmschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wijzeVanInwinnenOmschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wijzeVanInwinnenOmschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wijzeVanInwinnenOmschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

hoogteTovNap=

Getal

Test op exacte waarde (==).

hoogteTovNap[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

hoogteTovNap[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

hoogteTovNap[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

hoogteTovNap[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

hoogteTovNap[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoogteTovNap[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoogteTovNap[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

zakking=

Getal

Test op exacte waarde (==).

zakking[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

zakking[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

zakking[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

zakking[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

zakking[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

zakking[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

zakking[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

refereertAanMeetboutenReferentiepunten=

value,value

Test op exacte waarde (==).

refereertAanMeetboutenReferentiepunten[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

zakkingssnelheid=

Getal

Test op exacte waarde (==).

zakkingssnelheid[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

zakkingssnelheid[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

zakkingssnelheid[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

zakkingssnelheid[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

zakkingssnelheid[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

zakkingssnelheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

zakkingssnelheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

zakkingCumulatief=

Getal

Test op exacte waarde (==).

zakkingCumulatief[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

zakkingCumulatief[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

zakkingCumulatief[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

zakkingCumulatief[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

zakkingCumulatief[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

zakkingCumulatief[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

zakkingCumulatief[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isGemetenDoor=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

isGemetenDoor[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isGemetenDoor[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isGemetenDoor[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isGemetenDoor[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isGemetenDoor[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

hoeveelsteMeting=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

hoeveelsteMeting[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

hoeveelsteMeting[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

hoeveelsteMeting[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

hoeveelsteMeting[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

hoeveelsteMeting[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoeveelsteMeting[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoeveelsteMeting[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aantalDagen=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aantalDagen[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aantalDagen[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalDagen[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aantalDagen[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalDagen[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalDagen[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalDagen[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

publiceerbaar=

true | false

Test op exacte waarde (==).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

hoortBijMeetboutenMeetbout

meetbouten:meetbouten

refereertAanMeetboutenReferentiepunten

meetbouten:referentiepunten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Referentiepunten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van de meting

nabijAdres

String

Beschrijving van de een nabij adres

locatie

String

Beschrijving van de locatie van het referentiepunt bijv 'nabij noordoostelijke gevelhoek'.

hoogteTovNap

Number

Hoogte van het referentiepunt t.o.v. NAP

datum

Date

Datum van plaatsing van het referentiepunt.

statusCode

Integer

Status van het referentiepunt (1=actueel, 2=niet te meten, 3=vervallen)

statusOmschrijving

String

vervaldatum

Date

Vervaldatum van het referentiepunt.

merkCode

Integer

Merk van het referentiepunt

merkOmschrijving

String

xCoordinaatMuurvlak

Number

X-coördinaat muurvlak

yCoordinaatMuurvlak

Number

Y-coördinaat muurvlak

windrichting

String

Windrichting

ligtInGebiedenBouwblokId gaat vervallen

Object relatie

Het bouwblok waarbinnen het referentiepunt ligt

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie

String relatie

Het bouwblok waarbinnen het referentiepunt ligt

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer

Integer

ligtInGebiedenBouwblok.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenBouwblok.eindGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenBuurtId gaat vervallen

Object relatie

De buurt waarbinnen het referentiepunt ligt

ligtInGebiedenBuurt.identificatie

String relatie

De buurt waarbinnen het referentiepunt ligt

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer

Integer

ligtInGebiedenBuurt.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenBuurt.eindGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenStadsdeelId gaat vervallen

Object relatie

Het stadsdeel waarbinnen het referentiepunt ligt

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie

String relatie

Het stadsdeel waarbinnen het referentiepunt ligt

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer

Integer

ligtInGebiedenStadsdeel.beginGeldigheid

Datetime

ligtInGebiedenStadsdeel.eindGeldigheid

Datetime

geometrie

Point

Geometrische ligging van de meetbout

isNapNapPeilmerkId gaat vervallen

Object relatie

Het NAP-peilmerk dat het referentiepunt kan zijn.

isNapNapPeilmerk.identificatie

String relatie

Het NAP-peilmerk dat het referentiepunt kan zijn.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

publiceerbaar

Boolean

Publiceerbaar ja of nee

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

nabijAdres=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

nabijAdres[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

nabijAdres[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

nabijAdres[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

nabijAdres[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

nabijAdres[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

locatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

locatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

locatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

locatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

locatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

locatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

hoogteTovNap=

Getal

Test op exacte waarde (==).

hoogteTovNap[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

hoogteTovNap[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

hoogteTovNap[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

hoogteTovNap[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

hoogteTovNap[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoogteTovNap[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoogteTovNap[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusOmschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

statusOmschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusOmschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

statusOmschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusOmschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusOmschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vervaldatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

vervaldatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

vervaldatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

vervaldatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

vervaldatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

vervaldatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vervaldatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vervaldatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

merkCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

merkCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

merkCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

merkCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

merkCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

merkCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

merkCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

merkCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

merkOmschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

merkOmschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

merkOmschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

merkOmschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

merkOmschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

merkOmschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

xCoordinaatMuurvlak=

Getal

Test op exacte waarde (==).

xCoordinaatMuurvlak[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

xCoordinaatMuurvlak[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

xCoordinaatMuurvlak[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

xCoordinaatMuurvlak[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

xCoordinaatMuurvlak[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

xCoordinaatMuurvlak[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

xCoordinaatMuurvlak[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

yCoordinaatMuurvlak=

Getal

Test op exacte waarde (==).

yCoordinaatMuurvlak[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

yCoordinaatMuurvlak[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

yCoordinaatMuurvlak[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

yCoordinaatMuurvlak[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

yCoordinaatMuurvlak[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

yCoordinaatMuurvlak[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

yCoordinaatMuurvlak[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

windrichting=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

windrichting[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

windrichting[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

windrichting[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

windrichting[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

windrichting[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblokId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblokId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblokId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblokId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblokId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBouwblokId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurt.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurt.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBuurtId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBuurtId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBuurtId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBuurtId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBuurtId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeel.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeel.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenStadsdeelId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenStadsdeelId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenStadsdeelId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenStadsdeelId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenStadsdeelId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

isNapNapPeilmerk.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

isNapNapPeilmerk.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isNapNapPeilmerk.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isNapNapPeilmerk.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isNapNapPeilmerk.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isNapNapPeilmerk.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isNapNapPeilmerkId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

isNapNapPeilmerkId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isNapNapPeilmerkId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isNapNapPeilmerkId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isNapNapPeilmerkId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isNapNapPeilmerkId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

publiceerbaar=

true | false

Test op exacte waarde (==).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

isNapNapPeilmerk

nap:peilmerken

ligtInGebiedenBouwblok

gebieden:bouwblokken

ligtInGebiedenBuurt

gebieden:buurten

ligtInGebiedenStadsdeel

gebieden:stadsdelen

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Rollagen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Unieke identificatie van de rollaag

isGemetenVanGebiedenBouwblokId gaat vervallen

Object relatie

Het bouwblok waarvan de rollaag is gemeten

isGemetenVanGebiedenBouwblok.identificatie

String relatie

Het bouwblok waarvan de rollaag is gemeten

isGemetenVanGebiedenBouwblok.volgnummer

Integer

isGemetenVanGebiedenBouwblok.beginGeldigheid

Datetime

isGemetenVanGebiedenBouwblok.eindGeldigheid

Datetime

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isGemetenVanGebiedenBouwblok.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isGemetenVanGebiedenBouwblok.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isGemetenVanGebiedenBouwblok.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isGemetenVanGebiedenBouwblok.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isGemetenVanGebiedenBouwblokId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

isGemetenVanGebiedenBouwblokId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isGemetenVanGebiedenBouwblokId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isGemetenVanGebiedenBouwblokId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isGemetenVanGebiedenBouwblokId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isGemetenVanGebiedenBouwblokId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

isGemetenVanGebiedenBouwblok

gebieden:bouwblokken

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.