Meldingen over de Openbare Ruimte in Amsterdam voor de acceptatieomgeving

SIA (Signalen Informatievoorziening Amsterdam) meldingen

Endpoints

Tabellen

Meldingen

Open dataset over meldingen openbare ruimte Amsterdam (MORA). In deze dataset zit een subset van de de meldingsgegevens van alle meldingen vanaf medio 2018. Hierin zijn de volgende hoofdcategorieën meegenomen: Afval, Civiele Constructies, Openbaar groen en water, Overlast Bedrijven en Horeca, Overlast in de openbare ruimte, Overlast van boten, Overlast van dieren, Overlast van en door personen of groepen, Schoon, Wegen, verkeer, straatmeubilair. De volgende type meldingen zijn uitgesloten in deze dataset: Meldingen van de overige hoofdcategorieen en meldingen die na binnenkomst zijn gesplitst. Van gesplitste meldingen worden alleen de afgesplitste meldingen meegenomen (dus niet de initiële melding die na splitsing direct gesloten wordt). Gesplitste / afgesplitst is alleen van toepassing op meldingen tot 18 november 2020

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding melding.
meldingsnummer String Referentie van de melding.
hoofdcategorie String Hoofdcategorie waaronder melding is gecategoriseerd.
subcategorie String Subcategorie waaronder melding is gecategoriseerd.
thema String Overkoepelend thema waaronder melding is gecategoriseerd.
directie String Directie of afdeling die een verantwoordelijkheid heeft in de afhandeling van de melding.
regie String Directie of afdeling die de regie heeft op de hoofd en deelmeldingen.
datumMelding Date Datum waarop de melding is gedaan.
tijdstipMelding Time Tijdstip waarop de melding is gedaan.
datumAfgerond Date Datum waarop melding volledig is afgehandeld.
tijdstipAfgerond Time Tijdstip waarop melding volledig is afgehandeld.
datumOverlast Date Datum waarop de melding betrekking had.
tijdstipOverlast Time Tijdstip waarop de melding betrekking had.
afhandeltermijn Integer Termijn in werk- of weekdagen waarbinnen de melding na binnenkomst afgehandeld zou moeten zijn volgens de servicebelofte.
afhandelwerkdagAdam Integer Waarde = 1 als afhandeling werkdagen betreft; anders weekdagen.
uitersteAfhandeldatum Date Datum waarop de melding volgens de servicebelofte afgerond zou moeten zijn.
status String Processtatus waarin de melding zich bevindt.
externeStatus String Vereenvoudigde status waarin de melding zich bevindt: open of afgesloten.
kpiAfhandeltijd String Vergelijking tussen doorlooptijd en afhandeltermijn.
doorlooptijdDagen Integer Doorlooptijd van de melding in dagen van start tot eind gebaseerd op werkdagen.
werkelijkeDoorlooptijdDagen Integer Werkelijke doorlooptijd van de melding van start tot eind gebaseerd op weekdagen.
anoniemGemeld String Indicatie of melder telefoonnummer of naam heeft achtergelaten ja of nee.
terugkoppelingMelderTevreden String Indicator die aangeeft of de melder tevreden is over de afhandeling van de melding ja, nee of leeg (geen terugkoppeling).
terugkoppelingMelder String Gestandaardiseerde toelichting bij de terugkoppeling van de melder.
meldingType String Type melding SIG = signalering.
meldingSoort String Soort melding S=Standaard, H=Hoofdmelding, D=Deelmelding, G=Gesplitste (in 1 of meer A typen), A=Afgesplitst (valt onder G).
meldingsnummerBovenliggend String Verwijzing naar meldingsnummer van bovenliggend record.
gbdBuurtCode String Code van de buurt gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdBuurtNaam String Naam van de buurt gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdBuurt String (relatie) Identificerende sleutel van de buurt gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdWijkCode String Code van de wijk (buurtcombinatie) gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdWijkNaam String Naam van de wijk (buurtcombinatie) gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdWijk String (relatie) Identificerende sleutel van de wijk (buurtcombinatie) gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdGgwgebiedCode String Code van het gebiedsgerichtwerken gebied gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdGgwgebiedNaam String Naam van het gebiedsgerichtwerken gebied gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdGgwgebied String (relatie) Identificerende sleutel van het gebiedsgerichtwerken gebied gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdStadsdeelCode String Code van het stadsdeel gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdStadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel gebaseerd op de locatie van de melding.
gbdStadsdeel String (relatie) Identificerende sleutel van het stadsdeel gebaseerd op de locatie van de melding.
bagWoonplaatsNaam String Naam van de woonplaats gebaseerd op de locatie van de melding.
bagWoonplaats String (relatie) Identificerende sleutel van de woonplaats gebaseerd op de locatie van de melding.
bron String Bronsysteem waaruit de data afkomstig is.
laatstGezienBron Datetime Datum en tijd laatste update van registratie uit bron.
geometrie Point Coordinaten van de melding (puntlokatie RD EPSG:28992.
geometrieVisualisatie Point Voor visualisatie geoptimaliseerde coordinaten van de melding (puntlokatie RD EPSG:28992)
latitude Number Latitude van de lokatie van de melding (WGS84 EPSG:4326)
longitude Number Longitude van de lokatie van de melding (WGS84 EPSG:4326)
latitudeVisualisatie Number Voor visualisatie geoptimaliseerde latitude van de lokatie van de melding (WGS84 EPSG:4326)
longitudeVisualisatie Number Voor visualisatie geoptimaliseerde longitude van de lokatie van de melding (WGS84 EPSG:4326)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
afhandeltermijn FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
afhandeltermijn[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afhandeltermijn[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afhandeltermijn[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afhandeltermijn[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
afhandeltermijn[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
afhandeltermijn[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
afhandeltermijn[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
afhandelwerkdagAdam FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
afhandelwerkdagAdam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afhandelwerkdagAdam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afhandelwerkdagAdam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afhandelwerkdagAdam[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
afhandelwerkdagAdam[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
afhandelwerkdagAdam[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
afhandelwerkdagAdam[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
anoniemGemeld FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
anoniemGemeld[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
anoniemGemeld[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
anoniemGemeld[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
anoniemGemeld[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
anoniemGemeld[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagWoonplaats.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaats.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagWoonplaats.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagWoonplaats.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagWoonplaats.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagWoonplaats.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagWoonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagWoonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagWoonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagWoonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagWoonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bron Tekst Test op exacte waarde (==)
bron[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bron[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bron[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bron[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bron[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAfgerond FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumAfgerond[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAfgerond[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAfgerond[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAfgerond[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumAfgerond[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAfgerond[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumAfgerond[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumMelding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumMelding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumMelding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumMelding[gt] None Test op groter dan (>).
datumMelding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOverlast yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOverlast[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOverlast[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOverlast[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOverlast[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumOverlast[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOverlast[gt] None Test op groter dan (>).
datumOverlast[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
directie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
directie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
directie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
directie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
directie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
directie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
doorlooptijdDagen FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
doorlooptijdDagen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
doorlooptijdDagen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
doorlooptijdDagen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
doorlooptijdDagen[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
doorlooptijdDagen[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
doorlooptijdDagen[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
doorlooptijdDagen[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
externeStatus Tekst Test op exacte waarde (==)
externeStatus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
externeStatus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
externeStatus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
externeStatus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
externeStatus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwgebied.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwgebied.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwgebied.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwgebied.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwgebied.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwgebied.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwgebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwgebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwgebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwgebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwgebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwgebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdGgwgebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdGgwgebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdGgwgebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdGgwgebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdGgwgebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdGgwgebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeel.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeel.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeel.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeel.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeel.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeel.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijk.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijk.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijk.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijk.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijk.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijk.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie FP/MDW GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVisualisatie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoofdcategorie Tekst Test op exacte waarde (==)
hoofdcategorie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoofdcategorie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoofdcategorie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoofdcategorie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdcategorie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kpiAfhandeltijd FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kpiAfhandeltijd[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kpiAfhandeltijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kpiAfhandeltijd[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kpiAfhandeltijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kpiAfhandeltijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laatstGezienBron yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
laatstGezienBron[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laatstGezienBron[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laatstGezienBron[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laatstGezienBron[lt] None Test op kleiner dan (<).
laatstGezienBron[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
laatstGezienBron[gt] None Test op groter dan (>).
laatstGezienBron[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
latitude FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
latitude[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
latitude[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
latitude[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
latitude[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
latitude[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
latitude[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
latitude[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
latitudeVisualisatie Getal Test op exacte waarde (==)
latitudeVisualisatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
latitudeVisualisatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
latitudeVisualisatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
latitudeVisualisatie[lt] None Test op kleiner dan (<).
latitudeVisualisatie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
latitudeVisualisatie[gt] None Test op groter dan (>).
latitudeVisualisatie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
longitude FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
longitude[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
longitude[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
longitude[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
longitude[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
longitude[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
longitude[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
longitude[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
longitudeVisualisatie Getal Test op exacte waarde (==)
longitudeVisualisatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
longitudeVisualisatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
longitudeVisualisatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
longitudeVisualisatie[lt] None Test op kleiner dan (<).
longitudeVisualisatie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
longitudeVisualisatie[gt] None Test op groter dan (>).
longitudeVisualisatie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
meldingSoort Tekst Test op exacte waarde (==)
meldingSoort[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meldingSoort[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meldingSoort[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meldingSoort[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meldingSoort[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meldingType Tekst Test op exacte waarde (==)
meldingType[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meldingType[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meldingType[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meldingType[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meldingType[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meldingsnummer FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
meldingsnummer[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meldingsnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meldingsnummer[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meldingsnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meldingsnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meldingsnummerBovenliggend FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
meldingsnummerBovenliggend[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meldingsnummerBovenliggend[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meldingsnummerBovenliggend[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meldingsnummerBovenliggend[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meldingsnummerBovenliggend[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
regie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
regie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
regie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
regie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
regie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
regie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
status[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
subcategorie Tekst Test op exacte waarde (==)
subcategorie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
subcategorie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
subcategorie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
subcategorie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
subcategorie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
terugkoppelingMelder FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
terugkoppelingMelder[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
terugkoppelingMelder[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
terugkoppelingMelder[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
terugkoppelingMelder[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
terugkoppelingMelder[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
terugkoppelingMelderTevreden FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
terugkoppelingMelderTevreden[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
terugkoppelingMelderTevreden[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
terugkoppelingMelderTevreden[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
terugkoppelingMelderTevreden[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
terugkoppelingMelderTevreden[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
thema Tekst Test op exacte waarde (==)
thema[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
thema[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
thema[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
thema[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
thema[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipAfgerond FP/MDW hh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
tijdstipAfgerond[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipAfgerond[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipAfgerond[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipAfgerond[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
tijdstipAfgerond[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipAfgerond[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
tijdstipAfgerond[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipMelding hh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
tijdstipMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipMelding[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipMelding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipMelding[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipMelding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipOverlast hh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
tijdstipOverlast[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipOverlast[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipOverlast[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipOverlast[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipOverlast[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipOverlast[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipOverlast[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
uitersteAfhandeldatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
uitersteAfhandeldatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitersteAfhandeldatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitersteAfhandeldatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitersteAfhandeldatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
uitersteAfhandeldatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
uitersteAfhandeldatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
uitersteAfhandeldatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
werkelijkeDoorlooptijdDagen FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
werkelijkeDoorlooptijdDagen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
werkelijkeDoorlooptijdDagen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
werkelijkeDoorlooptijdDagen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
werkelijkeDoorlooptijdDagen[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
werkelijkeDoorlooptijdDagen[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
werkelijkeDoorlooptijdDagen[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
werkelijkeDoorlooptijdDagen[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bagWoonplaats bag:woonplaatsen
gbdBuurt gebieden:buurten
gbdGgwgebied gebieden:ggwgebieden
gbdStadsdeel gebieden:stadsdelen
gbdWijk gebieden:wijken

Statistieken

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van de melding.
gebiedstype String Type van gebied. Dat kan zijn : gemeente, buurt, wijk of stadsdeel
datumMelding Date Datum van binnenkomst melding.
buurtcode String Buurtcode waaronder de melding valt.
buurtnaam String Buurtnaam waaronder de melding valt.
buurt String (relatie) Buurt identificatie waaronder de melding valt.
wijkcode String Wijkcode waaronder de melding valt.
wijknaam String Wijknaam waaronder de melding valt.
wijk String (relatie) Wijk identificatie waaronder de melding valt.
stadsdeelcode String Stadsdeelcode waaronder de melding valt.
stadsdeelnaam String Stadsdeel waaronder de melding valt.
stadsdeel String (relatie) Stadsdeel identificatie waaronder de melding valt.
gemeentecode String Gemeentecode waaronder de melding valt.
gemeentenaam String Gemeentenaam waaronder de melding valt.
categorie String Categorie (onderwerp) waaronder de melding valt.
subrubriek String Subcategorie (subonderwerp) waaronder de melding valt.
aantal Integer Aantallen meldingen per dag, per buurt en categorie.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantal Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantal[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantal[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantal[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantal[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantal[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantal[gt] None Test op groter dan (>).
aantal[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
buurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
buurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtcode Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
categorie Tekst Test op exacte waarde (==)
categorie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
categorie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
categorie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
categorie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
categorie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumMelding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumMelding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumMelding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumMelding[gt] None Test op groter dan (>).
datumMelding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedstype Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedstype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedstype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedstype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedstype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedstype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentecode Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentecode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentecode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentecode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentecode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentecode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentenaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentenaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentenaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentenaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentenaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentenaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
stadsdeel.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeel.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeel.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeel.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeel.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeel.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelcode Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
subrubriek Tekst Test op exacte waarde (==)
subrubriek[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
subrubriek[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
subrubriek[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
subrubriek[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
subrubriek[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijk.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
wijk.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijk.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijk.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijk.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijk.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkcode Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijknaam Tekst Test op exacte waarde (==)
wijknaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijknaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijknaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijknaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijknaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
buurt gebieden:buurten
stadsdeel gebieden:stadsdelen
wijk gebieden:wijken