Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Nap

  • ID: nap_azure

  • Versie: 0.0.1

  • Eigenaar: Basisinformatie

  • Uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

  • Bronhouder: Kadaster en Rijkswaterstaat

  • Versie: 0.0.1

  • Endpoints:

Tabellen


Peilmerken

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String identificatie

Het peilmerknummer van het peilmerk.

hoogteTovNap

Number

Hoogte van het peilmerk t.o.v. NAP

jaar

Integer

Het jaar van waterpassing, behorende bij de hoogte.

merkCode

String

Merk van het referentiepunt code

merkOmschrijving

String

Merk van het referentiepunt omschrijving

omschrijving

String

Beschrijving van het object waarin het peilmerk zich bevindt.

windrichting

String

Windrichting

xCoordinaatMuurvlak

Number

X-coördinaat muurvlak

yCoordinaatMuurvlak

Number

Y-coördinaat muurvlak

rwsNummer

String

Nummer dat Rijkswaterstaat hanteert.

geometrie

Point

Geometrische ligging van de meetbout

statusCode

Integer

Status van het referentiepunt (1=actueel, 2=niet te meten, 3=vervallen) code

statusOmschrijving

String

Status van het referentiepunt (1=actueel, 2=niet te meten, 3=vervallen) omschrijving

vervaldatum

Date

Vervaldatum van het peilmerk.

ligtInGebiedenBouwblokId gaat vervallen

Object relatie

Het bouwblok waarbinnen het peilmerk ligt

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie

String relatie

Het bouwblok waarbinnen het peilmerk ligt

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer

Integer

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

publiceerbaar

Boolean

Publiceerbaar ja of nee

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

hoogteTovNap=

Getal

Test op exacte waarde (==).

hoogteTovNap[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

hoogteTovNap[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

hoogteTovNap[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

hoogteTovNap[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

hoogteTovNap[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoogteTovNap[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoogteTovNap[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

jaar=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

jaar[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

jaar[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

jaar[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

jaar[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

jaar[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

jaar[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

jaar[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

merkCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

merkCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

merkCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

merkCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

merkCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

merkCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

merkOmschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

merkOmschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

merkOmschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

merkOmschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

merkOmschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

merkOmschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

omschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

omschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

omschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

omschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

omschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

omschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

windrichting=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

windrichting[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

windrichting[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

windrichting[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

windrichting[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

windrichting[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

xCoordinaatMuurvlak=

Getal

Test op exacte waarde (==).

xCoordinaatMuurvlak[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

xCoordinaatMuurvlak[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

xCoordinaatMuurvlak[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

xCoordinaatMuurvlak[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

xCoordinaatMuurvlak[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

xCoordinaatMuurvlak[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

xCoordinaatMuurvlak[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

yCoordinaatMuurvlak=

Getal

Test op exacte waarde (==).

yCoordinaatMuurvlak[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

yCoordinaatMuurvlak[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

yCoordinaatMuurvlak[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

yCoordinaatMuurvlak[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

yCoordinaatMuurvlak[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

yCoordinaatMuurvlak[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

yCoordinaatMuurvlak[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rwsNummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

rwsNummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rwsNummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

rwsNummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rwsNummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rwsNummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geometrie=

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

statusCode=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

statusCode[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

statusCode[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

statusCode[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

statusCode[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

statusCode[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusOmschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

statusOmschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusOmschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

statusOmschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusOmschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusOmschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vervaldatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

vervaldatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

vervaldatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

vervaldatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

vervaldatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

vervaldatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vervaldatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vervaldatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblok.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblok.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblokId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

ligtInGebiedenBouwblokId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ligtInGebiedenBouwblokId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ligtInGebiedenBouwblokId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ligtInGebiedenBouwblokId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ligtInGebiedenBouwblokId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

publiceerbaar=

true | false

Test op exacte waarde (==).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

ligtInGebiedenBouwblok

gebieden:bouwblokken

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.