Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Beheer Openbare Ruimte

Endpoints

Tabellen

Afvalregistratie

Adressen waarbij wel of geen afval is opgehaald

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String uniek id binnen de tabel
afvalregistratieId String id verwijst naar de 21Qubz afvalregistratie tabel.
meldingId String Id verwijst naar de meldingen tabel.
planningsId String id verwijst naar de 21Qubz planning tabel.
planningsitemId String id verwijst naar de 21Qubz plannings_item tabel. Hierin staan de onderdelen van een planning
geometrie Point Punt geometrie van het adres (RD-new, epsg:28992).
adres String volledig adres samengesteld uit verschillende bag attributen.
afhandelStatus String Status van de afhandeling
bagNummeraanduidingIdentificatie String BAG nummeraanduiding identificatienummer
buurt String BAG buurtnaam
buurtcode String BAG buurtcode
fractie String naam van de fractie die het betreft
fractiecode String code van de fractie die het betreft
geplandeDatum Date datum wanneer afval wordt opgehaald volgens planning.
geplandTot Datetime gepland tot tijdstip van inzameling
geplandVan Datetime gepland vanaf tijdstip voor inzameling
huisletter String BAG huisletter
huisletterToevoeging String BAG huisnummer toevoeging
huisnummer String BAG huisnummer
kenteken String kenteken van de wagen
kleur String fractie kleur
ophaalgewicht Number gewicht van inzameling
ophaaltijdstip Time tijdstip van uitvoering
postcode String BAG postcode
stadsdeel String BAG stadsdeelnaam
stadsdeelcode String BAG stadsdeelcode
straatnaam String BAG openbareruimtenaam/ straatnaam
stuksAfval Integer aantal stuks afval
tijdvensterOphalen String het tijdsvenster voor het ophalen van het afval
uitvoertijd Time tijdstip waarop ophaalstop is uitgevoerd
uitvoerdatumtijd Datetime tijdstip en datum waarop ophaalstop is uitgevoerd
wagennummer String wagen nummer
wijk String BAG wijknaam
wijkcode String BAG wijkcode

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adres FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
adres[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adres[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adres[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adres[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adres[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afhandelStatus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
afhandelStatus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afhandelStatus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afhandelStatus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afhandelStatus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afhandelStatus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalregistratieId FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalregistratieId[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalregistratieId[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalregistratieId[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalregistratieId[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalregistratieId[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNummeraanduidingIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNummeraanduidingIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNummeraanduidingIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNummeraanduidingIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNummeraanduidingIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNummeraanduidingIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurt FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
buurt[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurt[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurt[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurt[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurt[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtcode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtcode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtcode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtcode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtcode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtcode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
fractie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fractie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fractiecode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
fractiecode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fractiecode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fractiecode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fractiecode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fractiecode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie FP/MDW GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geplandTot FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
geplandTot[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandTot[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandTot[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandTot[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandTot[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandTot[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandTot[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandVan FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
geplandVan[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandVan[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandVan[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandVan[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandVan[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandVan[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandVan[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeDatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geplandeDatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeDatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeDatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeDatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandeDatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandeDatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeDatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisletter FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletterToevoeging FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletterToevoeging[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletterToevoeging[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletterToevoeging[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletterToevoeging[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletterToevoeging[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummer FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kenteken FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kenteken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kenteken[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kenteken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kenteken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kenteken[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kleur FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kleur[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kleur[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kleur[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kleur[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kleur[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meldingId FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
meldingId[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meldingId[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meldingId[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meldingId[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meldingId[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ophaalgewicht FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
ophaalgewicht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ophaalgewicht[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
ophaalgewicht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ophaalgewicht[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
ophaalgewicht[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
ophaalgewicht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ophaalgewicht[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ophaaltijdstip FP/MDW hh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ophaaltijdstip[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ophaaltijdstip[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
ophaaltijdstip[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ophaaltijdstip[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
ophaaltijdstip[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
ophaaltijdstip[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ophaaltijdstip[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
planningsId FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
planningsId[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
planningsId[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
planningsId[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
planningsId[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
planningsId[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
planningsitemId FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
planningsitemId[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
planningsitemId[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
planningsitemId[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
planningsitemId[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
planningsitemId[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeel FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeel[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeel[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeel[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeel[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeel[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelcode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelcode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelcode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelcode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelcode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelcode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
straatnaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stuksAfval FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
stuksAfval[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stuksAfval[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
stuksAfval[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stuksAfval[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
stuksAfval[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
stuksAfval[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stuksAfval[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdvensterOphalen FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
tijdvensterOphalen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdvensterOphalen[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tijdvensterOphalen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdvensterOphalen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdvensterOphalen[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uitvoerdatumtijd FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
uitvoerdatumtijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoerdatumtijd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
uitvoerdatumtijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitvoerdatumtijd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
uitvoerdatumtijd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
uitvoerdatumtijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoerdatumtijd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
uitvoertijd FP/MDW hh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
uitvoertijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoertijd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
uitvoertijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitvoertijd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
uitvoertijd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
uitvoertijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoertijd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wagennummer FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
wagennummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wagennummer[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wagennummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wagennummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wagennummer[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijk FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
wijk[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijk[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijk[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijk[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijk[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkcode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkcode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkcode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkcode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkcode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkcode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.