Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Woningbouwplannen openbaar

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van nieuwbouwproject
projectnaamAfkorting String Projectnaam
buurtCode String Code van de buurt
buurtNaam String Naam van de buurt
wijkCode String Code van de wijk
wijkNaam String Naam van de wijk
gebiedCode String Code van het gebied
gebiedNaam String Naam van het gebied
stadsdeelCode String Code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel
zelfbouw String Zelfbouwproject
socialeHuurCorporatie String Woningcorporatie betrokken bij de ontwikkeling van de sociale huurwoningen
plaberumPublicatie String Plaberumfase
startBouwGepland Date Datum waarop start bouw van het project gepland staat
startBouwGerealiseerd Date Datum waarop start van het project is gerealiseerd
socialeHuurZelfstPerm Integer Aantal zelfstandige permanente sociale huurwoningen
middeldureHuur Integer Aantal middeldure huurwoningen
socialeKoop Integer Aantal sociale koopwoningen
vrijeSectorHuur Integer Aantal vrije sector huurwoningen
vrijeSectorKoop Integer Aantal vrije sector koopwoningen
vrijeSectorNb Integer Aantal vrije sector woningen waarvan later nog wordt bepaald of dit koop of huur wordt
onbekend Integer Aantal woningen waarvan de segmentering onbekend is
jongeren String Aantal jongerenwoningen
studenten String Aantal studentenwoningen
shOnzelfstEnOfTijdelijk String Aantal onzelfstandig en/of tijdelijke sociale huurwoningen
onzelfstandig String Aantal onzelfstandige woningen
tijdelijk String Aantal tijdelijke woningen
totaal Integer Totaal aantal woningen incl. onzelfstandige en/of tijdelijke woningen
totaalZelfstPerm Integer Totaal aantal zelfstandige en permanente woningen
peildatum Date Peildatum van het bestand
geometrie Multipolygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON van het nieuwbouwproject

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
buurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
jongeren Tekst Test op exacte waarde (==)
jongeren[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
jongeren[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jongeren[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
jongeren[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jongeren[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
middeldureHuur Geheel getal Test op exacte waarde (==)
middeldureHuur[lt] None Test op kleiner dan (<).
middeldureHuur[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
middeldureHuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
middeldureHuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
middeldureHuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
middeldureHuur[gt] None Test op groter dan (>).
middeldureHuur[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
onbekend Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onbekend[lt] None Test op kleiner dan (<).
onbekend[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onbekend[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onbekend[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onbekend[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onbekend[gt] None Test op groter dan (>).
onbekend[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
onzelfstandig Tekst Test op exacte waarde (==)
onzelfstandig[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onzelfstandig[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onzelfstandig[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onzelfstandig[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onzelfstandig[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
peildatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[gt] None Test op groter dan (>).
peildatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
plaberumPublicatie Tekst Test op exacte waarde (==)
plaberumPublicatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
plaberumPublicatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
plaberumPublicatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plaberumPublicatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaamAfkorting Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaamAfkorting[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaamAfkorting[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaamAfkorting[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaamAfkorting[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaamAfkorting[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
shOnzelfstEnOfTijdelijk Tekst Test op exacte waarde (==)
shOnzelfstEnOfTijdelijk[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
shOnzelfstEnOfTijdelijk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurCorporatie Tekst Test op exacte waarde (==)
socialeHuurCorporatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
socialeHuurCorporatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurCorporatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
socialeHuurCorporatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurCorporatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeHuurZelfstPerm[lt] None Test op kleiner dan (<).
socialeHuurZelfstPerm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeHuurZelfstPerm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurZelfstPerm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurZelfstPerm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm[gt] None Test op groter dan (>).
socialeHuurZelfstPerm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeKoop Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeKoop[lt] None Test op kleiner dan (<).
socialeKoop[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeKoop[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeKoop[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeKoop[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeKoop[gt] None Test op groter dan (>).
socialeKoop[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
stadsdeelCode Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGepland[lt] None Test op kleiner dan (<).
startBouwGepland[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGepland[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGepland[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGepland[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland[gt] None Test op groter dan (>).
startBouwGepland[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGerealiseerd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGerealiseerd[lt] None Test op kleiner dan (<).
startBouwGerealiseerd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGerealiseerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGerealiseerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGerealiseerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGerealiseerd[gt] None Test op groter dan (>).
startBouwGerealiseerd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
studenten Tekst Test op exacte waarde (==)
studenten[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
studenten[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
studenten[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
studenten[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
studenten[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdelijk Tekst Test op exacte waarde (==)
tijdelijk[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tijdelijk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdelijk[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tijdelijk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdelijk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaal Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaal[lt] None Test op kleiner dan (<).
totaal[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaal[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaal[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaal[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaal[gt] None Test op groter dan (>).
totaal[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaalZelfstPerm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaalZelfstPerm[lt] None Test op kleiner dan (<).
totaalZelfstPerm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaalZelfstPerm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaalZelfstPerm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaalZelfstPerm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaalZelfstPerm[gt] None Test op groter dan (>).
totaalZelfstPerm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorHuur Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorHuur[lt] None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorHuur[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorHuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorHuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorHuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorHuur[gt] None Test op groter dan (>).
vrijeSectorHuur[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorKoop Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorKoop[lt] None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorKoop[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorKoop[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorKoop[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorKoop[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorKoop[gt] None Test op groter dan (>).
vrijeSectorKoop[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorNb Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorNb[lt] None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorNb[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorNb[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorNb[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorNb[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorNb[gt] None Test op groter dan (>).
vrijeSectorNb[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijkCode Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zelfbouw Tekst Test op exacte waarde (==)
zelfbouw[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zelfbouw[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zelfbouw[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zelfbouw[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zelfbouw[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Woningbouwplannen kwartaal standaard

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van nieuwbouwproject
projectnaamAfkorting String Projectnaam
buurtCode String Code van de buurt
buurtNaam String Naam van de buurt
wijkCode String Code van de wijk
wijkNaam String Naam van de wijk
gebiedCode String Code van het gebied
gebiedNaam String Naam van het gebied
stadsdeelCode String Code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel
zelfbouw String Zelfbouwproject
socialeHuurCorporatie String Woningcorporatie betrokken bij de ontwikkeling van de sociale huurwoningen
plaberumPublicatie String Plaberumfase
startBouwGepland Date Datum waarop start bouw van het project gepland staat
startBouwGerealiseerd Date Datum waarop start van het project is gerealiseerd
socialeHuurZelfstPerm Integer Aantal zelfstandige permanente sociale huurwoningen
middeldureHuur Integer Aantal middeldure huurwoningen
socialeKoop Integer Aantal sociale koopwoningen
vrijeSectorHuur Integer Aantal vrije sector huurwoningen
vrijeSectorKoop Integer Aantal vrije sector koopwoningen
vrijeSectorNb Integer Aantal vrije sector woningen waarvan later nog wordt bepaald of dit koop of huur wordt
onbekend Integer Aantal woningen waarvan de segmentering onbekend is
jongeren String Aantal jongerenwoningen
studenten String Aantal studentenwoningen
shOnzelfstEnOfTijdelijk String Aantal onzelfstandig en/of tijdelijke sociale huurwoningen
onzelfstandig String Aantal onzelfstandige woningen
tijdelijk String Aantal tijdelijke woningen
totaal Integer Totaal aantal woningen incl. onzelfstandige en/of tijdelijke woningen
totaalZelfstPerm Integer Totaal aantal zelfstandige en permanente woningen
peildatum Date Peildatum van het bestand
geometrie Multipolygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON van het nieuwbouwproject

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
buurtCode BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtCode[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedCode BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedCode[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedCode[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedCode[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedCode[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedCode[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedNaam BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedNaam[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedNaam[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedNaam[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedNaam[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedNaam[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie BB/WB/GO/STAN GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
id[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
id[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
jongeren BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
jongeren[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
jongeren[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jongeren[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
jongeren[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jongeren[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
middeldureHuur BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
middeldureHuur[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
middeldureHuur[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
middeldureHuur[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
middeldureHuur[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
middeldureHuur[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
middeldureHuur[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
middeldureHuur[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
onbekend BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onbekend[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
onbekend[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onbekend[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onbekend[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onbekend[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onbekend[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
onbekend[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
onzelfstandig BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
onzelfstandig[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onzelfstandig[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onzelfstandig[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onzelfstandig[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onzelfstandig[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum BB/WB/GO/STAN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
peildatum[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatum[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
peildatum[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
plaberumPublicatie BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
plaberumPublicatie[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
plaberumPublicatie[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
plaberumPublicatie[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plaberumPublicatie[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaamAfkorting BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaamAfkorting[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaamAfkorting[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaamAfkorting[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaamAfkorting[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaamAfkorting[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
shOnzelfstEnOfTijdelijk BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
shOnzelfstEnOfTijdelijk[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
shOnzelfstEnOfTijdelijk[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurCorporatie BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
socialeHuurCorporatie[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
socialeHuurCorporatie[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurCorporatie[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
socialeHuurCorporatie[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurCorporatie[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeHuurZelfstPerm[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
socialeHuurZelfstPerm[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeHuurZelfstPerm[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurZelfstPerm[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurZelfstPerm[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
socialeHuurZelfstPerm[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeKoop BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeKoop[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
socialeKoop[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeKoop[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeKoop[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeKoop[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeKoop[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
socialeKoop[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
stadsdeelCode BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelCode[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland BB/WB/GO/STAN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGepland[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
startBouwGepland[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGepland[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGepland[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGepland[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
startBouwGepland[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGerealiseerd BB/WB/GO/STAN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGerealiseerd[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
startBouwGerealiseerd[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGerealiseerd[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGerealiseerd[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGerealiseerd[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGerealiseerd[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
startBouwGerealiseerd[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
studenten BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
studenten[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
studenten[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
studenten[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
studenten[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
studenten[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdelijk BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
tijdelijk[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tijdelijk[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdelijk[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tijdelijk[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdelijk[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaal BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaal[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
totaal[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaal[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaal[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaal[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaal[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
totaal[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaalZelfstPerm BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaalZelfstPerm[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
totaalZelfstPerm[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaalZelfstPerm[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaalZelfstPerm[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaalZelfstPerm[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaalZelfstPerm[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
totaalZelfstPerm[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorHuur BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorHuur[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorHuur[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorHuur[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorHuur[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorHuur[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorHuur[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
vrijeSectorHuur[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorKoop BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorKoop[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorKoop[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorKoop[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorKoop[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorKoop[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorKoop[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
vrijeSectorKoop[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorNb BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorNb[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorNb[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorNb[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorNb[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorNb[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorNb[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
vrijeSectorNb[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijkCode BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkCode[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zelfbouw BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
zelfbouw[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zelfbouw[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zelfbouw[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zelfbouw[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zelfbouw[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Woningbouwplannen kwartaal uitgebreid

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van nieuwbouwproject
idPrimavera String ID van het project in Primavera
projectnaamAfkorting String Projectnaam
buurtCode String Code van de buurt
buurtNaam String Naam van de buurt
wijkCode String Code van de wijk
wijkNaam String Naam van de wijk
gebiedCode String Code van het gebied
gebiedNaam String Naam van het gebied
stadsdeelCode String Code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel
grex String Nummer grondexploitatie
gebiedsindelingPrimavera String Gebiedsindeling uit Primavera
zelfbouw String Zelfbouwproject
socialeHuurCorporatie String Woningcorporatie betrokken bij de ontwikkeling van de sociale huurwoningen
plaberumPublicatie String Plaberumfase
startBouwGepland Date Datum waarop start bouw van het project gepland staat
startBouwGerealiseerd Date Datum waarop start van het project is gerealiseerd
opleveringGepland Date Datum waarop oplevering van het project gepland staat
socialeHuurZelfstPerm Integer Aantal zelfstandige permanente sociale huurwoningen
middeldureHuur Integer Aantal middeldure huurwoningen
socialeKoop Integer Aantal sociale koopwoningen
vrijeSectorHuur Integer Aantal vrije sector huurwoningen
vrijeSectorKoop Integer Aantal vrije sector koopwoningen
vrijeSectorNb Integer Aantal vrije sector woningen waarvan later nog wordt bepaald of dit koop of huur wordt
onbekend Integer Aantal woningen waarvan de segmentering onbekend is
jongeren Integer Aantal jongerenwoningen
studenten Integer Aantal studentenwoningen
shOnzelfstEnOfTijdelijk Integer Aantal onzelfstandig en/of tijdelijke sociale huurwoningen
onzelfstandig Integer Aantal onzelfstandige woningen
tijdelijk Integer Aantal tijdelijke woningen
totaal Integer Totaal aantal woningen incl. onzelfstandige en/of tijdelijke woningen
totaalZelfstPerm Integer Totaal aantal zelfstandige en permanente woningen
peildatum Date Peildatum van het bestand
geometrie Multipolygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON van het nieuwbouwproject

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
buurtCode BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtCode[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedCode BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedCode[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedCode[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedCode[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedCode[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedCode[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedNaam BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedNaam[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedNaam[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedNaam[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedNaam[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedNaam[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsindelingPrimavera BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedsindelingPrimavera[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedsindelingPrimavera[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsindelingPrimavera[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedsindelingPrimavera[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsindelingPrimavera[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie BB/WB/GO/UITG GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
grex BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
grex[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
grex[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grex[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
grex[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
grex[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
id[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
id[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
idPrimavera BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
idPrimavera[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idPrimavera[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idPrimavera[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idPrimavera[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idPrimavera[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jongeren BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jongeren[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
jongeren[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jongeren[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jongeren[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jongeren[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jongeren[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
jongeren[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
middeldureHuur BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
middeldureHuur[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
middeldureHuur[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
middeldureHuur[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
middeldureHuur[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
middeldureHuur[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
middeldureHuur[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
middeldureHuur[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
onbekend BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onbekend[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
onbekend[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onbekend[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onbekend[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onbekend[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onbekend[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
onbekend[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
onzelfstandig BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onzelfstandig[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
onzelfstandig[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onzelfstandig[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onzelfstandig[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onzelfstandig[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onzelfstandig[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
onzelfstandig[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
opleveringGepland BB/WB/GO/UITG yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opleveringGepland[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
opleveringGepland[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opleveringGepland[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opleveringGepland[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opleveringGepland[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opleveringGepland[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
opleveringGepland[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatum BB/WB/GO/UITG yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
peildatum[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatum[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
peildatum[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
plaberumPublicatie BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
plaberumPublicatie[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
plaberumPublicatie[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
plaberumPublicatie[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plaberumPublicatie[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaamAfkorting BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaamAfkorting[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaamAfkorting[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaamAfkorting[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaamAfkorting[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaamAfkorting[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
shOnzelfstEnOfTijdelijk BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
shOnzelfstEnOfTijdelijk[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeHuurCorporatie BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
socialeHuurCorporatie[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
socialeHuurCorporatie[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurCorporatie[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
socialeHuurCorporatie[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurCorporatie[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeHuurZelfstPerm[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
socialeHuurZelfstPerm[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeHuurZelfstPerm[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurZelfstPerm[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurZelfstPerm[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
socialeHuurZelfstPerm[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeKoop BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeKoop[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
socialeKoop[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeKoop[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeKoop[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeKoop[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeKoop[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
socialeKoop[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
stadsdeelCode BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelCode[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland BB/WB/GO/UITG yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGepland[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
startBouwGepland[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGepland[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGepland[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGepland[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
startBouwGepland[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGerealiseerd BB/WB/GO/UITG yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGerealiseerd[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
startBouwGerealiseerd[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGerealiseerd[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGerealiseerd[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGerealiseerd[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGerealiseerd[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
startBouwGerealiseerd[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
studenten BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
studenten[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
studenten[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
studenten[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
studenten[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
studenten[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
studenten[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
studenten[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdelijk BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tijdelijk[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
tijdelijk[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdelijk[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdelijk[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdelijk[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdelijk[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
tijdelijk[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaal BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaal[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
totaal[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaal[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaal[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaal[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaal[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
totaal[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaalZelfstPerm BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaalZelfstPerm[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
totaalZelfstPerm[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaalZelfstPerm[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaalZelfstPerm[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaalZelfstPerm[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaalZelfstPerm[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
totaalZelfstPerm[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorHuur BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorHuur[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorHuur[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorHuur[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorHuur[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorHuur[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorHuur[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
vrijeSectorHuur[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorKoop BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorKoop[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorKoop[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorKoop[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorKoop[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorKoop[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorKoop[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
vrijeSectorKoop[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorNb BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorNb[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorNb[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorNb[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorNb[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorNb[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorNb[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
vrijeSectorNb[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijkCode BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkCode[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zelfbouw BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
zelfbouw[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zelfbouw[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zelfbouw[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zelfbouw[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zelfbouw[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).