Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Deadline: 1 februari 2024
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Nieuwbouwplannen

Overzicht nieuwbouwplannen van de Gemeenten van Amsterdam. Onderdeel bestaat uit 3 sets met woningbouwplannen waarvan 1 set openbaar is en voor de andere 2 sets autorisatie voor moet worden aangevraagd.

Endpoints

Tabellen

Woningbouwplannen openbaar

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van nieuwbouwproject
projectnaamAfkorting String Projectnaam
buurtCode String Code van de buurt
buurtNaam String Naam van de buurt
wijkCode String Code van de wijk
wijkNaam String Naam van de wijk
gebiedCode String Code van het gebied
gebiedNaam String Naam van het gebied
stadsdeelCode String Code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel
zelfbouw String Zelfbouwproject
socialeHuurCorporatie String Woningcorporatie betrokken bij de ontwikkeling van de sociale huurwoningen
plaberumPublicatie String Plaberumfase
startBouwGepland Date Datum waarop start bouw van het project gepland staat
startBouwGerealiseerd Date Datum waarop start van het project is gerealiseerd
socialeHuurZelfstPerm Integer Aantal zelfstandige permanente sociale huurwoningen
middeldureHuur Integer Aantal middeldure huurwoningen
socialeKoop Integer Aantal sociale koopwoningen
vrijeSectorHuur Integer Aantal vrije sector huurwoningen
vrijeSectorKoop Integer Aantal vrije sector koopwoningen
vrijeSectorNb Integer Aantal vrije sector woningen waarvan later nog wordt bepaald of dit koop of huur wordt
onbekend Integer Aantal woningen waarvan de segmentering onbekend is
jongeren String Aantal jongerenwoningen
studenten String Aantal studentenwoningen
shOnzelfstEnOfTijdelijk String Aantal onzelfstandig en/of tijdelijke sociale huurwoningen
onzelfstandig String Aantal onzelfstandige woningen
tijdelijk String Aantal tijdelijke woningen
totaal Integer Totaal aantal woningen incl. onzelfstandige en/of tijdelijke woningen
totaalZelfstPerm Integer Totaal aantal zelfstandige en permanente woningen
peildatum Date Peildatum van het bestand
geometrie Multipolygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON van het nieuwbouwproject

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
buurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jongeren Tekst Test op exacte waarde (==)
jongeren[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
jongeren[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jongeren[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jongeren[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jongeren[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
middeldureHuur Geheel getal Test op exacte waarde (==)
middeldureHuur[gt] None Test op groter dan (>).
middeldureHuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
middeldureHuur[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
middeldureHuur[lt] None Test op kleiner dan (<).
middeldureHuur[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
middeldureHuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
middeldureHuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onbekend Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onbekend[gt] None Test op groter dan (>).
onbekend[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onbekend[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onbekend[lt] None Test op kleiner dan (<).
onbekend[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
onbekend[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onbekend[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onzelfstandig Tekst Test op exacte waarde (==)
onzelfstandig[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onzelfstandig[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onzelfstandig[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onzelfstandig[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onzelfstandig[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
peildatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[gt] None Test op groter dan (>).
peildatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
peildatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie Tekst Test op exacte waarde (==)
plaberumPublicatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
plaberumPublicatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plaberumPublicatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
plaberumPublicatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaamAfkorting Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaamAfkorting[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaamAfkorting[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaamAfkorting[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaamAfkorting[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaamAfkorting[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
shOnzelfstEnOfTijdelijk Tekst Test op exacte waarde (==)
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
shOnzelfstEnOfTijdelijk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
socialeHuurCorporatie Tekst Test op exacte waarde (==)
socialeHuurCorporatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
socialeHuurCorporatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurCorporatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurCorporatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurCorporatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
socialeHuurZelfstPerm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeHuurZelfstPerm[gt] None Test op groter dan (>).
socialeHuurZelfstPerm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurZelfstPerm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeHuurZelfstPerm[lt] None Test op kleiner dan (<).
socialeHuurZelfstPerm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeHuurZelfstPerm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeKoop Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeKoop[gt] None Test op groter dan (>).
socialeKoop[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeKoop[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeKoop[lt] None Test op kleiner dan (<).
socialeKoop[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeKoop[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeKoop[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
startBouwGepland yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGepland[gt] None Test op groter dan (>).
startBouwGepland[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGepland[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGepland[lt] None Test op kleiner dan (<).
startBouwGepland[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGepland[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGerealiseerd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGerealiseerd[gt] None Test op groter dan (>).
startBouwGerealiseerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGerealiseerd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGerealiseerd[lt] None Test op kleiner dan (<).
startBouwGerealiseerd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGerealiseerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGerealiseerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
studenten Tekst Test op exacte waarde (==)
studenten[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
studenten[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
studenten[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
studenten[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
studenten[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tijdelijk Tekst Test op exacte waarde (==)
tijdelijk[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tijdelijk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdelijk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdelijk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdelijk[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
totaal Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaal[gt] None Test op groter dan (>).
totaal[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaal[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaal[lt] None Test op kleiner dan (<).
totaal[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaal[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaal[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaalZelfstPerm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaalZelfstPerm[gt] None Test op groter dan (>).
totaalZelfstPerm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaalZelfstPerm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaalZelfstPerm[lt] None Test op kleiner dan (<).
totaalZelfstPerm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaalZelfstPerm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaalZelfstPerm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorHuur Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorHuur[gt] None Test op groter dan (>).
vrijeSectorHuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorHuur[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorHuur[lt] None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorHuur[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorHuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorHuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorKoop Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorKoop[gt] None Test op groter dan (>).
vrijeSectorKoop[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorKoop[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorKoop[lt] None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorKoop[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorKoop[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorKoop[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorNb Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorNb[gt] None Test op groter dan (>).
vrijeSectorNb[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorNb[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorNb[lt] None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorNb[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorNb[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorNb[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zelfbouw Tekst Test op exacte waarde (==)
zelfbouw[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zelfbouw[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zelfbouw[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zelfbouw[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zelfbouw[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Woningbouwplannen kwartaal standaard

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van nieuwbouwproject
projectnaamAfkorting String Projectnaam
buurtCode String Code van de buurt
buurtNaam String Naam van de buurt
wijkCode String Code van de wijk
wijkNaam String Naam van de wijk
gebiedCode String Code van het gebied
gebiedNaam String Naam van het gebied
stadsdeelCode String Code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel
zelfbouw String Zelfbouwproject
socialeHuurCorporatie String Woningcorporatie betrokken bij de ontwikkeling van de sociale huurwoningen
plaberumPublicatie String Plaberumfase
startBouwGepland Date Datum waarop start bouw van het project gepland staat
startBouwGerealiseerd Date Datum waarop start van het project is gerealiseerd
socialeHuurZelfstPerm Integer Aantal zelfstandige permanente sociale huurwoningen
middeldureHuur Integer Aantal middeldure huurwoningen
socialeKoop Integer Aantal sociale koopwoningen
vrijeSectorHuur Integer Aantal vrije sector huurwoningen
vrijeSectorKoop Integer Aantal vrije sector koopwoningen
vrijeSectorNb Integer Aantal vrije sector woningen waarvan later nog wordt bepaald of dit koop of huur wordt
onbekend Integer Aantal woningen waarvan de segmentering onbekend is
jongeren String Aantal jongerenwoningen
studenten String Aantal studentenwoningen
shOnzelfstEnOfTijdelijk String Aantal onzelfstandig en/of tijdelijke sociale huurwoningen
onzelfstandig String Aantal onzelfstandige woningen
tijdelijk String Aantal tijdelijke woningen
totaal Integer Totaal aantal woningen incl. onzelfstandige en/of tijdelijke woningen
totaalZelfstPerm Integer Totaal aantal zelfstandige en permanente woningen
peildatum Date Peildatum van het bestand
geometrie Multipolygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON van het nieuwbouwproject

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
buurtCode BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtCode[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedCode BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedCode[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedCode[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedCode[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedCode[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedCode[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedNaam BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedNaam[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedNaam[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedNaam[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedNaam[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedNaam[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie BB/WB/GO/STAN GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
id[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
id[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jongeren BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
jongeren[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
jongeren[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jongeren[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jongeren[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jongeren[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
middeldureHuur BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
middeldureHuur[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
middeldureHuur[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
middeldureHuur[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
middeldureHuur[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
middeldureHuur[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
middeldureHuur[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
middeldureHuur[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onbekend BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onbekend[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
onbekend[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onbekend[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onbekend[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
onbekend[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
onbekend[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onbekend[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onzelfstandig BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
onzelfstandig[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onzelfstandig[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onzelfstandig[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onzelfstandig[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onzelfstandig[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
peildatum BB/WB/GO/STAN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
peildatum[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
peildatum[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatum[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
plaberumPublicatie[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
plaberumPublicatie[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plaberumPublicatie[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
plaberumPublicatie[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaamAfkorting BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaamAfkorting[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaamAfkorting[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaamAfkorting[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaamAfkorting[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaamAfkorting[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
shOnzelfstEnOfTijdelijk BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
shOnzelfstEnOfTijdelijk[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
socialeHuurCorporatie BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
socialeHuurCorporatie[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
socialeHuurCorporatie[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurCorporatie[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurCorporatie[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurCorporatie[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
socialeHuurZelfstPerm BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeHuurZelfstPerm[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
socialeHuurZelfstPerm[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurZelfstPerm[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeHuurZelfstPerm[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
socialeHuurZelfstPerm[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeHuurZelfstPerm[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeKoop BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeKoop[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
socialeKoop[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeKoop[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeKoop[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
socialeKoop[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeKoop[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeKoop[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelCode[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
startBouwGepland BB/WB/GO/STAN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGepland[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
startBouwGepland[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGepland[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGepland[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
startBouwGepland[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGepland[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGerealiseerd BB/WB/GO/STAN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGerealiseerd[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
startBouwGerealiseerd[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGerealiseerd[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGerealiseerd[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
startBouwGerealiseerd[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGerealiseerd[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGerealiseerd[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
studenten BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
studenten[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
studenten[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
studenten[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
studenten[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
studenten[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tijdelijk BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
tijdelijk[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tijdelijk[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdelijk[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdelijk[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdelijk[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
totaal BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaal[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
totaal[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaal[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaal[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
totaal[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaal[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaal[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaalZelfstPerm BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaalZelfstPerm[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
totaalZelfstPerm[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaalZelfstPerm[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaalZelfstPerm[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
totaalZelfstPerm[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaalZelfstPerm[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaalZelfstPerm[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorHuur BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorHuur[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
vrijeSectorHuur[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorHuur[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorHuur[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorHuur[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorHuur[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorHuur[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorKoop BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorKoop[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
vrijeSectorKoop[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorKoop[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorKoop[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorKoop[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorKoop[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorKoop[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorNb BB/WB/GO/STAN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorNb[gt] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan (>).
vrijeSectorNb[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorNb[lte] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorNb[lt] BB/WB/GO/STAN None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorNb[gte] BB/WB/GO/STAN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorNb[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorNb[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkCode[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zelfbouw BB/WB/GO/STAN Tekst Test op exacte waarde (==)
zelfbouw[isempty] BB/WB/GO/STAN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zelfbouw[not] BB/WB/GO/STAN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zelfbouw[in] BB/WB/GO/STAN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zelfbouw[isnull] BB/WB/GO/STAN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zelfbouw[like] BB/WB/GO/STAN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Woningbouwplannen kwartaal uitgebreid

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van nieuwbouwproject
idPrimavera String ID van het project in Primavera
projectnaamAfkorting String Projectnaam
buurtCode String Code van de buurt
buurtNaam String Naam van de buurt
wijkCode String Code van de wijk
wijkNaam String Naam van de wijk
gebiedCode String Code van het gebied
gebiedNaam String Naam van het gebied
stadsdeelCode String Code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel
grex String Nummer grondexploitatie
gebiedsindelingPrimavera String Gebiedsindeling uit Primavera
zelfbouw String Zelfbouwproject
socialeHuurCorporatie String Woningcorporatie betrokken bij de ontwikkeling van de sociale huurwoningen
plaberumPublicatie String Plaberumfase
startBouwGepland Date Datum waarop start bouw van het project gepland staat
startBouwGerealiseerd Date Datum waarop start van het project is gerealiseerd
opleveringGepland Date Datum waarop oplevering van het project gepland staat
socialeHuurZelfstPerm Integer Aantal zelfstandige permanente sociale huurwoningen
middeldureHuur Integer Aantal middeldure huurwoningen
socialeKoop Integer Aantal sociale koopwoningen
vrijeSectorHuur Integer Aantal vrije sector huurwoningen
vrijeSectorKoop Integer Aantal vrije sector koopwoningen
vrijeSectorNb Integer Aantal vrije sector woningen waarvan later nog wordt bepaald of dit koop of huur wordt
onbekend Integer Aantal woningen waarvan de segmentering onbekend is
jongeren Integer Aantal jongerenwoningen
studenten Integer Aantal studentenwoningen
shOnzelfstEnOfTijdelijk Integer Aantal onzelfstandig en/of tijdelijke sociale huurwoningen
onzelfstandig Integer Aantal onzelfstandige woningen
tijdelijk Integer Aantal tijdelijke woningen
totaal Integer Totaal aantal woningen incl. onzelfstandige en/of tijdelijke woningen
totaalZelfstPerm Integer Totaal aantal zelfstandige en permanente woningen
peildatum Date Peildatum van het bestand
geometrie Multipolygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON van het nieuwbouwproject

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
buurtCode BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtCode[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedCode BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedCode[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedCode[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedCode[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedCode[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedCode[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedNaam BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedNaam[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedNaam[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedNaam[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedNaam[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedNaam[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedsindelingPrimavera BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedsindelingPrimavera[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedsindelingPrimavera[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsindelingPrimavera[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsindelingPrimavera[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsindelingPrimavera[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie BB/WB/GO/UITG GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
grex BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
grex[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
grex[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
grex[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
grex[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grex[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
id[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
id[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idPrimavera BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
idPrimavera[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idPrimavera[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idPrimavera[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idPrimavera[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idPrimavera[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
jongeren BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jongeren[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
jongeren[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jongeren[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jongeren[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
jongeren[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
jongeren[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jongeren[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
middeldureHuur BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
middeldureHuur[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
middeldureHuur[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
middeldureHuur[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
middeldureHuur[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
middeldureHuur[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
middeldureHuur[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
middeldureHuur[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onbekend BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onbekend[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
onbekend[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onbekend[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onbekend[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
onbekend[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
onbekend[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onbekend[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onzelfstandig BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onzelfstandig[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
onzelfstandig[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onzelfstandig[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onzelfstandig[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
onzelfstandig[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
onzelfstandig[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onzelfstandig[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opleveringGepland BB/WB/GO/UITG yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opleveringGepland[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
opleveringGepland[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opleveringGepland[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opleveringGepland[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
opleveringGepland[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
opleveringGepland[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opleveringGepland[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatum BB/WB/GO/UITG yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
peildatum[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
peildatum[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatum[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
plaberumPublicatie[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
plaberumPublicatie[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plaberumPublicatie[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
plaberumPublicatie[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaamAfkorting BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaamAfkorting[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaamAfkorting[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaamAfkorting[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaamAfkorting[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaamAfkorting[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
shOnzelfstEnOfTijdelijk BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
shOnzelfstEnOfTijdelijk[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurCorporatie BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
socialeHuurCorporatie[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
socialeHuurCorporatie[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurCorporatie[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurCorporatie[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurCorporatie[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
socialeHuurZelfstPerm BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeHuurZelfstPerm[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
socialeHuurZelfstPerm[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurZelfstPerm[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeHuurZelfstPerm[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
socialeHuurZelfstPerm[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeHuurZelfstPerm[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeKoop BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeKoop[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
socialeKoop[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeKoop[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeKoop[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
socialeKoop[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeKoop[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeKoop[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelCode[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
startBouwGepland BB/WB/GO/UITG yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGepland[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
startBouwGepland[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGepland[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGepland[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
startBouwGepland[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGepland[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGerealiseerd BB/WB/GO/UITG yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGerealiseerd[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
startBouwGerealiseerd[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGerealiseerd[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGerealiseerd[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
startBouwGerealiseerd[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGerealiseerd[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGerealiseerd[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
studenten BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
studenten[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
studenten[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
studenten[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
studenten[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
studenten[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
studenten[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
studenten[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdelijk BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tijdelijk[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
tijdelijk[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdelijk[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdelijk[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
tijdelijk[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdelijk[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdelijk[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaal BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaal[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
totaal[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaal[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaal[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
totaal[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaal[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaal[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaalZelfstPerm BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaalZelfstPerm[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
totaalZelfstPerm[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaalZelfstPerm[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaalZelfstPerm[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
totaalZelfstPerm[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaalZelfstPerm[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaalZelfstPerm[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorHuur BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorHuur[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
vrijeSectorHuur[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorHuur[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorHuur[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorHuur[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorHuur[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorHuur[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorKoop BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorKoop[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
vrijeSectorKoop[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorKoop[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorKoop[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorKoop[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorKoop[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorKoop[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorNb BB/WB/GO/UITG Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorNb[gt] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan (>).
vrijeSectorNb[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorNb[lte] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorNb[lt] BB/WB/GO/UITG None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorNb[gte] BB/WB/GO/UITG None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorNb[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorNb[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkCode[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zelfbouw BB/WB/GO/UITG Tekst Test op exacte waarde (==)
zelfbouw[isempty] BB/WB/GO/UITG true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zelfbouw[not] BB/WB/GO/UITG None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zelfbouw[in] BB/WB/GO/UITG Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zelfbouw[isnull] BB/WB/GO/UITG true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zelfbouw[like] BB/WB/GO/UITG Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.