nieuwbouwplannen view openbaar

Endpoints

Tabellen

Openbaar

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van nieuwbouwproject
idPrimavera String ID van het project in Primavera
projectnaamAfkorting String Projectnaam
buurtCode String Code van de buurt
buurtNaam String Naam van de buurt
wijkCode String Code van de wijk
wijkNaam String Naam van de wijk
gebiedCode String Code van het gebied
gebiedNaam String Naam van het gebied
stadsdeelCode String Code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String Naam van het stadsdeel
grex String Nummer grondexploitatie
gebiedsindelingPrimavera String Gebiedsindeling uit Primavera
zelfbouw String Zelfbouwproject
socialeHuurCorporatie String Woningcorporatie betrokken bij de ontwikkeling van de sociale huurwoningen
plaberumPublicatie String Plaberumfase
startBouwGepland Date Datum waarop start bouw van het project gepland staat
startBouwGerealiseerd Date Datum waarop start van het project is gerealiseerd
opleveringGepland Date Datum waarop oplevering van het project gepland staat
socialeHuurZelfstPerm Integer Aantal zelfstandige permanente sociale huurwoningen
middeldureHuur Integer Aantal middeldure huurwoningen
socialeKoop Integer Aantal sociale koopwoningen
vrijeSectorHuur Integer Aantal vrije sector huurwoningen
vrijeSectorKoop Integer Aantal vrije sector koopwoningen
vrijeSectorNb Integer Aantal vrije sector woningen waarvan later nog wordt bepaald of dit koop of huur wordt
onbekend Integer Aantal woningen waarvan de segmentering onbekend is
jongeren Integer Aantal jongerenwoningen
studenten Integer Aantal studentenwoningen
shOnzelfstEnOfTijdelijk Integer Aantal onzelfstandig en/of tijdelijke sociale huurwoningen
onzelfstandig Integer Aantal onzelfstandige woningen
tijdelijk Integer Aantal tijdelijke woningen
totaal Integer Totaal aantal woningen incl. onzelfstandige en/of tijdelijke woningen
totaalZelfstPerm Integer Totaal aantal zelfstandige en permanente woningen
peildatum Date Peildatum van het bestand
geometrie Multipolygon Geometrie van het type MULTIPOLYGON van het nieuwbouwproject

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
buurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsindelingPrimavera Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedsindelingPrimavera[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedsindelingPrimavera[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsindelingPrimavera[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedsindelingPrimavera[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsindelingPrimavera[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
grex Tekst Test op exacte waarde (==)
grex[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
grex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grex[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
grex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
grex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
idPrimavera Tekst Test op exacte waarde (==)
idPrimavera[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idPrimavera[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idPrimavera[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idPrimavera[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idPrimavera[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jongeren Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jongeren[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jongeren[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jongeren[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jongeren[lt] None Test op kleiner dan (<).
jongeren[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jongeren[gt] None Test op groter dan (>).
jongeren[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
middeldureHuur Geheel getal Test op exacte waarde (==)
middeldureHuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
middeldureHuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
middeldureHuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
middeldureHuur[lt] None Test op kleiner dan (<).
middeldureHuur[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
middeldureHuur[gt] None Test op groter dan (>).
middeldureHuur[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
onbekend Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onbekend[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onbekend[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onbekend[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onbekend[lt] None Test op kleiner dan (<).
onbekend[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onbekend[gt] None Test op groter dan (>).
onbekend[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
onzelfstandig Geheel getal Test op exacte waarde (==)
onzelfstandig[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onzelfstandig[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onzelfstandig[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onzelfstandig[lt] None Test op kleiner dan (<).
onzelfstandig[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
onzelfstandig[gt] None Test op groter dan (>).
onzelfstandig[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
opleveringGepland yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opleveringGepland[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opleveringGepland[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opleveringGepland[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opleveringGepland[lt] None Test op kleiner dan (<).
opleveringGepland[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opleveringGepland[gt] None Test op groter dan (>).
opleveringGepland[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
peildatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[gt] None Test op groter dan (>).
peildatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
plaberumPublicatie Tekst Test op exacte waarde (==)
plaberumPublicatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
plaberumPublicatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
plaberumPublicatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
plaberumPublicatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
plaberumPublicatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaamAfkorting Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaamAfkorting[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaamAfkorting[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaamAfkorting[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaamAfkorting[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaamAfkorting[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
shOnzelfstEnOfTijdelijk Geheel getal Test op exacte waarde (==)
shOnzelfstEnOfTijdelijk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[lt] None Test op kleiner dan (<).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[gt] None Test op groter dan (>).
shOnzelfstEnOfTijdelijk[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeHuurCorporatie Tekst Test op exacte waarde (==)
socialeHuurCorporatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
socialeHuurCorporatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurCorporatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
socialeHuurCorporatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurCorporatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeHuurZelfstPerm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeHuurZelfstPerm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeHuurZelfstPerm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeHuurZelfstPerm[lt] None Test op kleiner dan (<).
socialeHuurZelfstPerm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeHuurZelfstPerm[gt] None Test op groter dan (>).
socialeHuurZelfstPerm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
socialeKoop Geheel getal Test op exacte waarde (==)
socialeKoop[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
socialeKoop[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
socialeKoop[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
socialeKoop[lt] None Test op kleiner dan (<).
socialeKoop[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
socialeKoop[gt] None Test op groter dan (>).
socialeKoop[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
stadsdeelCode Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGepland[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGepland[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGepland[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGepland[lt] None Test op kleiner dan (<).
startBouwGepland[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGepland[gt] None Test op groter dan (>).
startBouwGepland[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
startBouwGerealiseerd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startBouwGerealiseerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startBouwGerealiseerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startBouwGerealiseerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startBouwGerealiseerd[lt] None Test op kleiner dan (<).
startBouwGerealiseerd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startBouwGerealiseerd[gt] None Test op groter dan (>).
startBouwGerealiseerd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
studenten Geheel getal Test op exacte waarde (==)
studenten[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
studenten[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
studenten[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
studenten[lt] None Test op kleiner dan (<).
studenten[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
studenten[gt] None Test op groter dan (>).
studenten[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdelijk Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tijdelijk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdelijk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdelijk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdelijk[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdelijk[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdelijk[gt] None Test op groter dan (>).
tijdelijk[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaal Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaal[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaal[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaal[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaal[lt] None Test op kleiner dan (<).
totaal[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaal[gt] None Test op groter dan (>).
totaal[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
totaalZelfstPerm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
totaalZelfstPerm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
totaalZelfstPerm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
totaalZelfstPerm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
totaalZelfstPerm[lt] None Test op kleiner dan (<).
totaalZelfstPerm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
totaalZelfstPerm[gt] None Test op groter dan (>).
totaalZelfstPerm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorHuur Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorHuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorHuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorHuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorHuur[lt] None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorHuur[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorHuur[gt] None Test op groter dan (>).
vrijeSectorHuur[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorKoop Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorKoop[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorKoop[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorKoop[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorKoop[lt] None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorKoop[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorKoop[gt] None Test op groter dan (>).
vrijeSectorKoop[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
vrijeSectorNb Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vrijeSectorNb[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijeSectorNb[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijeSectorNb[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijeSectorNb[lt] None Test op kleiner dan (<).
vrijeSectorNb[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vrijeSectorNb[gt] None Test op groter dan (>).
vrijeSectorNb[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijkCode Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zelfbouw Tekst Test op exacte waarde (==)
zelfbouw[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zelfbouw[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zelfbouw[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zelfbouw[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zelfbouw[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).