Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Beheerobjecten openbare ruimte

Objecten in de openbare ruimte die beheerd worden door de Gemeente Amsterdam

  • ID: objectenopenbareruimte (autorisatie: FP/MDW)

  • Versie: 1.3.0

  • Eigenaar: Verkeer en Openbare Ruimte, Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Beheer en Openbare Ruimte

  • Bronhouder: Datateam Beeldschoon/BOR

  • Versie: 1.3.0

  • Endpoints:

Tabellen


Verhardingen

Verharde lagen van een weglichaam, speel- en sportondergronden en onbegroeid terreindelen inclusief fundering.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id (autorisatie: FP/MDW)

Integer identificatie

Uniek identificerend kenmerk van het object.

guid (autorisatie: FP/MDW)

String

Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)

imgeoIdentificatie (autorisatie: FP/MDW)

String

Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.

aantalDeklagen (autorisatie: FP/MDW)

Number

Aantal deklagen bij asfaltverharding.

aantalOnderlagen (autorisatie: FP/MDW)

Number

Aantal onderlagen bij asfaltverharding.

aantalTussenlagen (autorisatie: FP/MDW)

Number

Aantal tussenlagen bij asfaltverharding.

afmeting (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding voor de afmeting van een object in lengte, breedte en hoogte.

bagOpenbareruimteNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt.

bagWoonplaatsNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.

beginGarantieperiode (autorisatie: FP/MDW)

Date

Jaar waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject begint.

bergendVermogen (autorisatie: FP/MDW)

String

De hoeveelheid afvalwater die in de voorziening kan worden geborgen.

bgtStatus (autorisatie: FP/MDW)

String

Binnen de BGT verplichte statusaanduiding gekoppeld aan de levenscyclus van het het BGT-object.

breedte (autorisatie: FP/MDW)

Number

Breedte van het beheerobject.

brkGmeNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.

constructie (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de zwaarte van de constructie van het beheerobject.

datumVerwijderd (autorisatie: FP/MDW)

Date

Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).

datumWijziging (autorisatie: FP/MDW)

Datetime

Datum waarop het object voor het laatst is gewijzigd.

deelSportcomplexObjectnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

eindeGarantieperiode (autorisatie: FP/MDW)

Date

Jaar (datum) waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject eindigt.

fabrikant (autorisatie: FP/MDW)

String

Fabrikant van het beheerobject.

formaat (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding voor het formaat van elementenverharding.

gbdBuurtNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)

gbdStadsdeelNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.

gbdWijkNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.

gebruiksfunctie (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.

geluidsreducerend (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Registratie of een object een geluidsreducerend effect heeft.

geometrie (autorisatie: FP/MDW)

Geometry

Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992)

imborVersie (autorisatie: FP/MDW)

String

Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)

jaarLaatsteConservering (autorisatie: FP/MDW)

Number

Jaar waarin schade(s) aan het beheerobject is geconserveerd.

jaarUitgevoerdOnderhoud (autorisatie: FP/MDW)

Number

Jaar waarin het onderhoud van het beheerobject is uitgevoerd.

jaarVanAanleg (autorisatie: FP/MDW)

Number

Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).

kleur (autorisatie: FP/MDW)

String

Kleur van het beheerobject.

lengte (autorisatie: FP/MDW)

Number

Lengte van het beheerobject.

lengteGis (autorisatie: FP/MDW)

Number

Gis-lengte in meters van het beheerobject, wordt gebruikt bij lijnobjecten. Bij Vlakobjecten is de GIS-lengte de Omtrek van het object.

materiaal (autorisatie: FP/MDW)

String

Lijst met materialen waaruit het beheerobject opgebouwd is.

objecttype (autorisatie: FP/MDW)

String

Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).

omtrek (autorisatie: FP/MDW)

Number

Omtrek van het beheerobject.

onderhoudsplichtige (autorisatie: FP/MDW)

String

Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.

opleverdatum (autorisatie: FP/MDW)

Date

Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.

oppervlakteGis (autorisatie: FP/MDW)

Number

Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.

sportveld (autorisatie: FP/MDW)

String

GUID van het sportveld waartoe het object behoort.

theoretischEindjaar (autorisatie: FP/MDW)

Number

Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.

typeObject (autorisatie: FP/MDW)

String

Typering van het beheerobject.

typeBeheerder (autorisatie: FP/MDW)

String

Een publiekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).

typeBeheerderPlus (autorisatie: FP/MDW)

String

Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.

typeFundering (autorisatie: FP/MDW)

String

Keuze uit lijst met funderingen van het beheerobject. Van toepassing bij wegobjecten en grassportvelden.

typePlus (autorisatie: FP/MDW)

String

Nadere typering van het type beheerobject.

typePlus2 (autorisatie: FP/MDW)

String

Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.

typeRijstrook (autorisatie: FP/MDW)

String

Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij van het voor dat gedeelte bestemde verkeer.

waterdoorlatendheid (autorisatie: FP/MDW)

String

Waterdoorlatendheid betreft de aanwezigheid van infiltratiebestrating. Bij infiltratiebestrating loopt water niet meer via kolken in het riool, maar door (waterdoorlatend) of langs (waterpasserend) de bestrating de grond in.

wegtypeBestaand (autorisatie: FP/MDW)

String

Indeling in wegtypen conform de CROW Systematiek Wegbeheer.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

guid= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

guid[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

guid[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

guid[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

guid[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

guid[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

imgeoIdentificatie= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

imgeoIdentificatie[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

imgeoIdentificatie[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

imgeoIdentificatie[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

imgeoIdentificatie[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

imgeoIdentificatie[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

aantalDeklagen= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

aantalDeklagen[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

aantalDeklagen[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalDeklagen[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

aantalDeklagen[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalDeklagen[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalDeklagen[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalDeklagen[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aantalOnderlagen= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

aantalOnderlagen[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

aantalOnderlagen[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalOnderlagen[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

aantalOnderlagen[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalOnderlagen[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalOnderlagen[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalOnderlagen[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aantalTussenlagen= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

aantalTussenlagen[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

aantalTussenlagen[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalTussenlagen[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

aantalTussenlagen[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalTussenlagen[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalTussenlagen[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalTussenlagen[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afmeting= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afmeting[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afmeting[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afmeting[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afmeting[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afmeting[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagOpenbareruimteNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagOpenbareruimteNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagOpenbareruimteNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagOpenbareruimteNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagOpenbareruimteNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagOpenbareruimteNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagWoonplaatsNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagWoonplaatsNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagWoonplaatsNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagWoonplaatsNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagWoonplaatsNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagWoonplaatsNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGarantieperiode= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

beginGarantieperiode[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

beginGarantieperiode[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGarantieperiode[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

beginGarantieperiode[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGarantieperiode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGarantieperiode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGarantieperiode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bergendVermogen= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bergendVermogen[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bergendVermogen[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bergendVermogen[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bergendVermogen[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bergendVermogen[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bgtStatus= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bgtStatus[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bgtStatus[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bgtStatus[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bgtStatus[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bgtStatus[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

breedte= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

breedte[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

breedte[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

breedte[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

breedte[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

breedte[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

breedte[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

breedte[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

brkGmeNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

brkGmeNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

brkGmeNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

brkGmeNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

brkGmeNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

brkGmeNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

constructie= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

constructie[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

constructie[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

constructie[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

constructie[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

constructie[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumVerwijderd= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumVerwijderd[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumVerwijderd[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumVerwijderd[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumVerwijderd[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumVerwijderd[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumVerwijderd[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumVerwijderd[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumWijziging= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumWijziging[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumWijziging[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumWijziging[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumWijziging[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumWijziging[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumWijziging[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumWijziging[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

deelSportcomplexObjectnaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

deelSportcomplexObjectnaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

deelSportcomplexObjectnaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

deelSportcomplexObjectnaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

deelSportcomplexObjectnaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

deelSportcomplexObjectnaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

eindeGarantieperiode= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

eindeGarantieperiode[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

eindeGarantieperiode[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindeGarantieperiode[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

eindeGarantieperiode[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindeGarantieperiode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindeGarantieperiode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindeGarantieperiode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

fabrikant= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

fabrikant[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

fabrikant[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

fabrikant[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

fabrikant[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

fabrikant[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

formaat= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

formaat[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

formaat[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

formaat[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

formaat[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

formaat[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdBuurtNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdBuurtNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdBuurtNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdBuurtNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdBuurtNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdBuurtNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdStadsdeelNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdStadsdeelNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdStadsdeelNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdStadsdeelNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdStadsdeelNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdStadsdeelNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdWijkNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdWijkNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdWijkNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdWijkNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdWijkNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdWijkNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebruiksfunctie= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebruiksfunctie[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksfunctie[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebruiksfunctie[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksfunctie[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksfunctie[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

geluidsreducerend= (autorisatie: FP/MDW)

true | false

Test op exacte waarde (==).

geometrie= (autorisatie: FP/MDW)

GeoJSON of GEOMETRY(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

imborVersie= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

imborVersie[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

imborVersie[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

imborVersie[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

imborVersie[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

imborVersie[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

jaarLaatsteConservering= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

jaarLaatsteConservering[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

jaarLaatsteConservering[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

jaarLaatsteConservering[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

jaarLaatsteConservering[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

jaarLaatsteConservering[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

jaarLaatsteConservering[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

jaarLaatsteConservering[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

jaarUitgevoerdOnderhoud= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

jaarUitgevoerdOnderhoud[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

jaarUitgevoerdOnderhoud[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

jaarUitgevoerdOnderhoud[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

jaarUitgevoerdOnderhoud[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

jaarUitgevoerdOnderhoud[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

jaarUitgevoerdOnderhoud[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

jaarUitgevoerdOnderhoud[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

jaarVanAanleg= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

jaarVanAanleg[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

jaarVanAanleg[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

jaarVanAanleg[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

jaarVanAanleg[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

jaarVanAanleg[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

jaarVanAanleg[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

jaarVanAanleg[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

kleur= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

kleur[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

kleur[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

kleur[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

kleur[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

kleur[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

lengte= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

lengte[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

lengte[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

lengte[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

lengte[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

lengte[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

lengte[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

lengte[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

lengteGis= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

lengteGis[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

lengteGis[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

lengteGis[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

lengteGis[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

lengteGis[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

lengteGis[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

lengteGis[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

materiaal= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

materiaal[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

materiaal[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

materiaal[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

materiaal[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

materiaal[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

objecttype= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

objecttype[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

objecttype[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

objecttype[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

objecttype[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

objecttype[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

omtrek= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

omtrek[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

omtrek[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

omtrek[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

omtrek[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

omtrek[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

omtrek[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

omtrek[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

onderhoudsplichtige= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

onderhoudsplichtige[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

onderhoudsplichtige[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

onderhoudsplichtige[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

onderhoudsplichtige[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

onderhoudsplichtige[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

opleverdatum= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

opleverdatum[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

opleverdatum[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

opleverdatum[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

opleverdatum[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

opleverdatum[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

opleverdatum[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

opleverdatum[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

oppervlakteGis= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

oppervlakteGis[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

oppervlakteGis[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

oppervlakteGis[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

oppervlakteGis[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

oppervlakteGis[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

oppervlakteGis[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

oppervlakteGis[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sportveld= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sportveld[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sportveld[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sportveld[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sportveld[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sportveld[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

theoretischEindjaar= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op exacte waarde (==).

theoretischEindjaar[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan (>).

theoretischEindjaar[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

theoretischEindjaar[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan (<).

theoretischEindjaar[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

theoretischEindjaar[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

theoretischEindjaar[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

theoretischEindjaar[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeObject= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeObject[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeObject[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeObject[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeObject[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeObject[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeBeheerder= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeBeheerder[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeBeheerder[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeBeheerder[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeBeheerder[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeBeheerder[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeBeheerderPlus= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeBeheerderPlus[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeBeheerderPlus[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeBeheerderPlus[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeBeheerderPlus[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeBeheerderPlus[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeFundering= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeFundering[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeFundering[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeFundering[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeFundering[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeFundering[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typePlus= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typePlus[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typePlus[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typePlus[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typePlus[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typePlus[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typePlus2= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typePlus2[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typePlus2[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typePlus2[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typePlus2[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typePlus2[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeRijstrook= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeRijstrook[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeRijstrook[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeRijstrook[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeRijstrook[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeRijstrook[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

waterdoorlatendheid= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

waterdoorlatendheid[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

waterdoorlatendheid[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

waterdoorlatendheid[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

waterdoorlatendheid[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

waterdoorlatendheid[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wegtypeBestaand= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wegtypeBestaand[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wegtypeBestaand[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wegtypeBestaand[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wegtypeBestaand[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wegtypeBestaand[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')