Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Deadline: 1 februari 2024
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Beheerobjecten openbare ruimte

Objecten in de openbare ruimte die beheerd worden door de Gemeente Amsterdam

Endpoints

Tabellen

Verhardingen

Verharde lagen van een weglichaam, speel- en sportondergronden en onbegroeid terreindelen inclusief fundering.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Uniek identificerend kenmerk van het object.
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
imgeoIdentificatie String Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
identificatie String uniek id van overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
afmeting String Aanduiding voor de afmeting van een object in lengte, breedte en hoogte.
bagOpenbareRuimteNaam String Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt.
bagWoonplaatsNaam String Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
beginGarantieperiode Date Jaar waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject begint.
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
breedte Number Breedte van het beheerobject.
brkGemeenteNaam String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
dikteConstructie String Aanduiding van de zwaarte van de constructie van het beheerobject.
mutatiedatum Datetime Datum waarop het object voor het laatst is gewijzigd.
eindeGarantieperiode Date Jaar (datum) waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject eindigt.
fabrikant String Fabrikant van het beheerobject.
formaat String Aanduiding voor het formaat van elementenverharding.
gbdBuurtNaam String Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)
gbdStadsdeelNaam String Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
gbdWijkNaam String Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.
gebruiksfunctie String Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.
geluidsreducerend Boolean Registratie of een object een geluidsreducerend effect heeft.
geometrie Multipolygon Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992)
imborVersie String Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)
jaarConserveren Number Jaar waarin schade(s) aan het beheerobject is geconserveerd.
jaarUitgevoerdOnderhoud Number Jaar waarin het onderhoud van het beheerobject is uitgevoerd.
jaarVanAanleg Number Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
kleur String Kleur van het beheerobject.
lengte Number Lengte van het beheerobject.
materiaal String Lijst met materialen waaruit het beheerobject opgebouwd is.
objecttype String Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).
omtrek Number Omtrek van het beheerobject.
onderhoudsplichtige String Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.
opleverdatum Date Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.
oppervlakte Number Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.
typeObject String Typering van het beheerobject.
typeBeheerder String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeBeheerderPlus String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
typePlus String Nadere typering van het type beheerobject.
typePlus2 String Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.
typeRijstrook String Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij van het voor dat gedeelte bestemde verkeer.
waterdoorlatendheid String Waterdoorlatendheid betreft de aanwezigheid van infiltratiebestrating. Bij infiltratiebestrating loopt water niet meer via kolken in het riool, maar door (waterdoorlatend) of langs (waterpasserend) de bestrating de grond in.
wegtypeBestaand String Indeling in wegtypen conform de CROW Systematiek Wegbeheer.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
afmeting FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
afmeting[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afmeting[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afmeting[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afmeting[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afmeting[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagOpenbareRuimteNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareRuimteNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagOpenbareRuimteNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagOpenbareRuimteNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagOpenbareRuimteNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagOpenbareRuimteNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagWoonplaatsNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaatsNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagWoonplaatsNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagWoonplaatsNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagWoonplaatsNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagWoonplaatsNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGarantieperiode FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
beginGarantieperiode[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGarantieperiode[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
beginGarantieperiode[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGarantieperiode[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGarantieperiode[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGarantieperiode[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
beginGarantieperiode[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
breedte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
breedte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
breedte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
breedte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
breedte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
breedte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
breedte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkGemeenteNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
brkGemeenteNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkGemeenteNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkGemeenteNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkGemeenteNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkGemeenteNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dikteConstructie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
dikteConstructie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dikteConstructie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
dikteConstructie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dikteConstructie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
dikteConstructie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindeGarantieperiode FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
eindeGarantieperiode[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindeGarantieperiode[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
eindeGarantieperiode[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindeGarantieperiode[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindeGarantieperiode[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindeGarantieperiode[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
eindeGarantieperiode[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fabrikant FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
fabrikant[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fabrikant[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fabrikant[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fabrikant[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fabrikant[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
formaat FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
formaat[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
formaat[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
formaat[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
formaat[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
formaat[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksfunctie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksfunctie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksfunctie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksfunctie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksfunctie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksfunctie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geluidsreducerend FP/MDW, FP/IASSET true | false Test op exacte waarde (==)
geluidsreducerend[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie FP/MDW, FP/IASSET GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
guid FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id FP/MDW, FP/IASSET Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
id[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
id[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imborVersie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
imborVersie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imborVersie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imborVersie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imborVersie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imborVersie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imgeoIdentificatie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
imgeoIdentificatie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imgeoIdentificatie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imgeoIdentificatie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imgeoIdentificatie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imgeoIdentificatie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarConserveren FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
jaarConserveren[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarConserveren[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
jaarConserveren[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarConserveren[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarConserveren[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarConserveren[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
jaarConserveren[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarUitgevoerdOnderhoud FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
jaarUitgevoerdOnderhoud[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarUitgevoerdOnderhoud[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
jaarUitgevoerdOnderhoud[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarUitgevoerdOnderhoud[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarUitgevoerdOnderhoud[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarUitgevoerdOnderhoud[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
jaarUitgevoerdOnderhoud[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVanAanleg FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
jaarVanAanleg[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVanAanleg[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kleur FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
kleur[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kleur[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kleur[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kleur[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kleur[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lengte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
lengte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
lengte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
lengte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
materiaal FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
materiaal[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
materiaal[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
materiaal[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
materiaal[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
materiaal[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatiedatum FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
mutatiedatum[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatiedatum[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
mutatiedatum[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatiedatum[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatiedatum[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatiedatum[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
mutatiedatum[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omtrek FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
omtrek[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
omtrek[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
omtrek[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omtrek[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omtrek[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
omtrek[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
omtrek[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudsplichtige FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
onderhoudsplichtige[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderhoudsplichtige[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onderhoudsplichtige[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderhoudsplichtige[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderhoudsplichtige[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opleverdatum FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opleverdatum[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
opleverdatum[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
opleverdatum[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opleverdatum[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opleverdatum[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opleverdatum[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
opleverdatum[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oppervlakte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
oppervlakte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
oppervlakte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
oppervlakte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oppervlakte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oppervlakte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
oppervlakte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
oppervlakte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerder[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerder[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerder[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerder[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerder[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerderPlus FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerderPlus[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerderPlus[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerderPlus[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerderPlus[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerderPlus[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObject[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObject[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObject[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObject[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObject[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typePlus FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typePlus[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typePlus[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typePlus[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typePlus[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typePlus[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typePlus2 FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typePlus2[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typePlus2[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typePlus2[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typePlus2[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typePlus2[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeRijstrook FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeRijstrook[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeRijstrook[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeRijstrook[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeRijstrook[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeRijstrook[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
waterdoorlatendheid FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
waterdoorlatendheid[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
waterdoorlatendheid[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
waterdoorlatendheid[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
waterdoorlatendheid[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
waterdoorlatendheid[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegtypeBestaand FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
wegtypeBestaand[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegtypeBestaand[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wegtypeBestaand[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegtypeBestaand[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wegtypeBestaand[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Groenobjecten

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Uniek identificerend kenmerk van het object.
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID).
imgeoIdentificatie String Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
identificatie String Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat.
conversieId String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling.
idUitOudeBeheerindeling String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling.
imborVersie String Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).
aantalZijden Number Aantal zijden van de haag die geknipt moeten worden.
afvoeren Boolean Aanduiding of het groenafval afgevoerd moet worden.
bagOpenbareRuimteNaam String Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met grenzen openbare ruimtes of uit de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (zonder begrenzing).
bagWoonplaatsNaam String Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
beginGarantieperiode Date Jaar waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject begint.
beheerafspraak String Beschrijving volgt
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
bereikbaarheid String Aanduiding voor de bereikbaarheid van het object die beheerd moet worden.
bewerkingspercentage Number Aanduiding van het percentage van het beheerobject dat bewerkt dient te worden.
bollen Boolean Aanwezigheid bollen binnen het GrasEnKruidachtigen-object.
breedte Number Breedte van het beheerobject.
breedteklasseHaag String Aanduiding van de breedte van de haag in klassen conform RAW (geldt niet voor de blokhaag).
brkGmeNaam String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
conditiescore String Maat voor het vastleggen van de conditie van een object op basis van 6 scores.
controlefrequentie String Aanduiding van de frequentie van de controle van het beheerobject.
deelsportcomplex String Deelsportcomplex waartoe het object behoort.
ecologischBeheer Boolean Aanduiding of ecologisch beheer van toepassing is.
eindeGarantieperiode Date Jaar (datum) waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject eindigt.
gbdBuurtNaam String Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)
gbdStadsdeelNaam String Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
gbdWijkNaam String Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.
gebruiksfunctie String Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.
geometrie Multipolygon Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992).
haagvoetLengte Number Lengte van de te bewerken voet van de haag in strekkende meters. In RAW gebruikt voor werkzaamheden aan haagvoeten (onkruidvrij maken) van alle typen hagen, uitgezonderd blokhagen. HaagvoetLengte kan gelijk zijn aan de totale lengte van de haag, maar dit hoeft niet, als de te bewerken lengte van de haagvoet kleiner is dan de totale lengte van de haag.
haagvoetOppervlakte Number Oppervlakte van de voet van de haag in vierkante meters. In RAW gebruikt voor werkzaamheden aan haagvoeten (onkruidvrij maken) van blokhagen. HaagvoetOppervlakte kan gelijk zijn aan de ‘Oppervlakte’ van het beheerobject, maar dit hoeft niet, als het te bewerken oppervlak van de haagvoet kleiner is dan het totale oppervlak van de blokhaag.
hoogte Number Hoogte van het beheerobject in meters.
hoogteklasseHaag String Aanduiding van de hoogte van de haag in klassen conform RAW.
jaarVanAanleg Number Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
knipfrequentie String Aanduiding voor het aantal keren dat een haag of een klimplant of een terreindeel geknipt moet worden.
knipoppervlakte Number Oppervlak van de haag of klimplant dat geknipt moet worden. Handmatig invullen (klimplant) of berekend in m2. Het gaat om de knipmaat na het knippen, oftewel het beoogde model van de haag.
lengte Number Lengte van het beheerobject.
maaifrequentie String Aantal keren dat een groenobject of een terreindeel gemaaid wordt per jaar.
mutatiedatum Date Datum waarop de digitale gegevens van het beheerobject voor het laatst gewijzigd zijn.
objectBegintijd Datetime Creatiedatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
objectEindtijd Datetime Vervaldatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
objecttype String Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).
omtrek Number Omtrek van het beheerobject.
ondergroei String Aanduiding voor de aanwezigheid van ondergroei bij Bos en Bosplantsoen.
onderhoudsplichtige String Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.
opTalud Boolean Aanduiding of het beheerobject wel of niet op een hellend vlak ligt. De taludsteilte wordt apart geregistreerd. Overname uit BGT-object.
opleverdatum Date Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.
oppervlakte Number Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.
risicotoeslag String Beschrijving volgt
snoeifrequentie String Aanduiding voor het aantal keren dat een vegetatieobject gesnoeid moet worden.
theoretischEindjaar Number Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.
typeBeheerder String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeBeheerderPlus String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
typeBewerking String Wijze waarop een beheerobject verwerkt wordt (handmatig of machinaal).
typeEigenaar String (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft . De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeEigenaarPlus String Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject.
typeObject String Typering van het beheerobject.
typeObjectPlus String Nadere typering van het type beheerobject.
typeObjectPlus2 String Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.
vaknummer String Vaknummer van een (bestaande) indeling in beheervakken.
verwijderdatum Date Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalZijden FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
aantalZijden[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalZijden[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
aantalZijden[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalZijden[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalZijden[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalZijden[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
aantalZijden[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvoeren FP/MDW, FP/IASSET true | false Test op exacte waarde (==)
afvoeren[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagOpenbareRuimteNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareRuimteNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagOpenbareRuimteNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagOpenbareRuimteNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagOpenbareRuimteNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagOpenbareRuimteNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagWoonplaatsNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaatsNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagWoonplaatsNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagWoonplaatsNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagWoonplaatsNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagWoonplaatsNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGarantieperiode FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
beginGarantieperiode[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGarantieperiode[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
beginGarantieperiode[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGarantieperiode[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGarantieperiode[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGarantieperiode[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
beginGarantieperiode[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerafspraak FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerafspraak[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerafspraak[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerafspraak[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerafspraak[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheerafspraak[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bereikbaarheid FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
bereikbaarheid[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bereikbaarheid[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bereikbaarheid[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bereikbaarheid[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bereikbaarheid[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bewerkingspercentage FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
bewerkingspercentage[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
bewerkingspercentage[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
bewerkingspercentage[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bewerkingspercentage[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bewerkingspercentage[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bewerkingspercentage[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
bewerkingspercentage[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bollen FP/MDW, FP/IASSET true | false Test op exacte waarde (==)
bollen[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
breedte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
breedte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
breedte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
breedte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
breedte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
breedte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
breedte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
breedteklasseHaag FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
breedteklasseHaag[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedteklasseHaag[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
breedteklasseHaag[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
breedteklasseHaag[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
breedteklasseHaag[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkGmeNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
brkGmeNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkGmeNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkGmeNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkGmeNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkGmeNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conditiescore FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
conditiescore[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conditiescore[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conditiescore[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conditiescore[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conditiescore[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
controlefrequentie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
controlefrequentie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
controlefrequentie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
controlefrequentie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
controlefrequentie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
controlefrequentie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conversieId FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
conversieId[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conversieId[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conversieId[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conversieId[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conversieId[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelsportcomplex FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
deelsportcomplex[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelsportcomplex[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelsportcomplex[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelsportcomplex[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelsportcomplex[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ecologischBeheer FP/MDW, FP/IASSET true | false Test op exacte waarde (==)
ecologischBeheer[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindeGarantieperiode FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
eindeGarantieperiode[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindeGarantieperiode[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
eindeGarantieperiode[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindeGarantieperiode[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindeGarantieperiode[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindeGarantieperiode[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
eindeGarantieperiode[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksfunctie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksfunctie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksfunctie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksfunctie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksfunctie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksfunctie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie FP/MDW, FP/IASSET GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
guid FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
haagvoetLengte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
haagvoetLengte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
haagvoetLengte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
haagvoetLengte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
haagvoetLengte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
haagvoetLengte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
haagvoetLengte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
haagvoetLengte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
haagvoetOppervlakte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
haagvoetOppervlakte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
haagvoetOppervlakte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
haagvoetOppervlakte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
haagvoetOppervlakte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
haagvoetOppervlakte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
haagvoetOppervlakte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
haagvoetOppervlakte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
hoogte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
hoogte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
hoogte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteklasseHaag FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
hoogteklasseHaag[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteklasseHaag[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoogteklasseHaag[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteklasseHaag[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoogteklasseHaag[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id FP/MDW, FP/IASSET Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
id[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
id[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idUitOudeBeheerindeling FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
idUitOudeBeheerindeling[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idUitOudeBeheerindeling[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idUitOudeBeheerindeling[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idUitOudeBeheerindeling[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idUitOudeBeheerindeling[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imborVersie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
imborVersie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imborVersie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imborVersie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imborVersie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imborVersie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imgeoIdentificatie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
imgeoIdentificatie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imgeoIdentificatie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imgeoIdentificatie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imgeoIdentificatie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imgeoIdentificatie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVanAanleg FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
jaarVanAanleg[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVanAanleg[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knipfrequentie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
knipfrequentie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
knipfrequentie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
knipfrequentie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
knipfrequentie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
knipfrequentie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knipoppervlakte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
knipoppervlakte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
knipoppervlakte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
knipoppervlakte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
knipoppervlakte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
knipoppervlakte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
knipoppervlakte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
knipoppervlakte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lengte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
lengte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
lengte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
lengte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maaifrequentie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
maaifrequentie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maaifrequentie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
maaifrequentie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maaifrequentie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
maaifrequentie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatiedatum FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatiedatum[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatiedatum[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
mutatiedatum[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatiedatum[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatiedatum[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatiedatum[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
mutatiedatum[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBegintijd FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
objectBegintijd[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBegintijd[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
objectBegintijd[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBegintijd[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBegintijd[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBegintijd[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
objectBegintijd[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectEindtijd FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
objectEindtijd[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectEindtijd[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
objectEindtijd[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectEindtijd[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectEindtijd[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectEindtijd[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
objectEindtijd[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omtrek FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
omtrek[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
omtrek[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
omtrek[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omtrek[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omtrek[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
omtrek[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
omtrek[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ondergroei FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
ondergroei[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ondergroei[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ondergroei[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ondergroei[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ondergroei[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudsplichtige FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
onderhoudsplichtige[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderhoudsplichtige[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onderhoudsplichtige[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderhoudsplichtige[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderhoudsplichtige[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opTalud FP/MDW, FP/IASSET true | false Test op exacte waarde (==)
opTalud[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opleverdatum FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opleverdatum[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
opleverdatum[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
opleverdatum[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opleverdatum[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opleverdatum[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opleverdatum[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
opleverdatum[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oppervlakte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
oppervlakte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
oppervlakte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
oppervlakte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oppervlakte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oppervlakte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
oppervlakte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
oppervlakte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
risicotoeslag FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
risicotoeslag[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
risicotoeslag[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
risicotoeslag[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
risicotoeslag[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
risicotoeslag[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeifrequentie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeifrequentie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeifrequentie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeifrequentie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeifrequentie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
snoeifrequentie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
theoretischEindjaar FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
theoretischEindjaar[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
theoretischEindjaar[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
theoretischEindjaar[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
theoretischEindjaar[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
theoretischEindjaar[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
theoretischEindjaar[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
theoretischEindjaar[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerder[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerder[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerder[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerder[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerder[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerderPlus FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerderPlus[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerderPlus[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerderPlus[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerderPlus[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerderPlus[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBewerking FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBewerking[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBewerking[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBewerking[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBewerking[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBewerking[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaar FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaar[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaar[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaar[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaar[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaar[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaarPlus FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaarPlus[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaarPlus[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaarPlus[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaarPlus[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaarPlus[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObject[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObject[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObject[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObject[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObject[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObjectPlus FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObjectPlus[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObjectPlus[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObjectPlus[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObjectPlus[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObjectPlus[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObjectPlus2 FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObjectPlus2[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObjectPlus2[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObjectPlus2[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObjectPlus2[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObjectPlus2[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vaknummer FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
vaknummer[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vaknummer[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vaknummer[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vaknummer[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vaknummer[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verwijderdatum FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verwijderdatum[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
verwijderdatum[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
verwijderdatum[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verwijderdatum[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verwijderdatum[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verwijderdatum[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
verwijderdatum[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Terreindeel

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met of zonder aaneengesloten vegetatie.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Uniek identificerend kenmerk van het object.
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID).
imgeoIdentificatie String Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
imborVersie String Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).
afvoeren Boolean Aanduiding of het groenafval afgevoerd moet worden.
bagWoonplaatsNaam String Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
beheerafspraak String Beschrijving volgt
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
bereikbaarheid String Aanduiding voor de bereikbaarheid van het object die beheerd moet worden.
bewerkingspercentage Number Aanduiding van het percentage van het beheerobject dat bewerkt dient te worden.
breedte Number Breedte van het beheerobject.
brkGmeNaam String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
conditiescore String Maat voor het vastleggen van de conditie van een object op basis van 6 scores.
controlefrequentie String Aanduiding van de frequentie van de controle van het beheerobject.
deelsportcomplex String Deelsportcomplex waartoe het object behoort.
ecologischBeheer Boolean Aanduiding of ecologisch beheer van toepassing is.
gbdBuurtNaam String Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)
gbdStadsdeelNaam String Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
gbdWijkNaam String Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.
gebruiksfunctie String Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.
geometrie Multipolygon Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992).
jaarVanAanleg Number Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
knipfrequentie String Aanduiding voor het aantal keren dat een haag of een klimplant of een terreindeel geknipt moet worden.
lengteGis Number Lengte van het beheerobject.
maaifrequentie String Aantal keren dat een groenobject of een terreindeel gemaaid wordt per jaar.
mutatiedatum Date Datum waarop de digitale gegevens van het beheerobject voor het laatst gewijzigd zijn.
objecttype String Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).
objectBeginTijd Datetime Creatiedatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
objectEindTijd Datetime Vervaldatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
onderhoudsplichtige String Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.
opTalud Boolean Aanduiding of het beheerobject wel of niet op een hellend vlak ligt. De taludsteilte wordt apart geregistreerd. Overname uit BGT-object.
opleverdatum Date Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.
oppervlakteGis Number Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.
percentageLoofbos Number Percentage loofbos (t.o.v. naaldbos) binnen een gemengd bos.
risicotoeslag String beschrijving volgt
theoretischEindjaar Integer Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.
typeBeheerder String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeBeheerderPlus String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
typeBewerking String Wijze waarop een beheerobject verwerkt wordt (handmatig of machinaal).
typeEigenaar String (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft. De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeEigenaarPlus String Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject.
typeObject String Typering van het beheerobject.
typeObjectPlus String Nadere typering van het type beheerobject.
typeObjectPlus2 String Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.
vaknummer String Vaknummer van een (bestaande) indeling in beheervakken.
verwijderdatum Date Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
afvoeren FP/MDW, FP/IASSET true | false Test op exacte waarde (==)
afvoeren[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagWoonplaatsNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaatsNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagWoonplaatsNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagWoonplaatsNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagWoonplaatsNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagWoonplaatsNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerafspraak FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerafspraak[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerafspraak[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerafspraak[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerafspraak[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheerafspraak[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bereikbaarheid FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
bereikbaarheid[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bereikbaarheid[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bereikbaarheid[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bereikbaarheid[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bereikbaarheid[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bewerkingspercentage FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
bewerkingspercentage[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
bewerkingspercentage[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
bewerkingspercentage[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bewerkingspercentage[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bewerkingspercentage[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bewerkingspercentage[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
bewerkingspercentage[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
breedte FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
breedte[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
breedte[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
breedte[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedte[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
breedte[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
breedte[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
breedte[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkGmeNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
brkGmeNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkGmeNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkGmeNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkGmeNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkGmeNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conditiescore FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
conditiescore[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conditiescore[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conditiescore[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conditiescore[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conditiescore[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
controlefrequentie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
controlefrequentie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
controlefrequentie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
controlefrequentie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
controlefrequentie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
controlefrequentie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelsportcomplex FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
deelsportcomplex[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelsportcomplex[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelsportcomplex[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelsportcomplex[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelsportcomplex[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ecologischBeheer FP/MDW, FP/IASSET true | false Test op exacte waarde (==)
ecologischBeheer[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksfunctie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksfunctie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksfunctie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksfunctie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksfunctie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksfunctie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie FP/MDW, FP/IASSET GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
guid FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
guid[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id FP/MDW, FP/IASSET Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
id[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
id[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imborVersie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
imborVersie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imborVersie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imborVersie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imborVersie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imborVersie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imgeoIdentificatie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
imgeoIdentificatie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imgeoIdentificatie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imgeoIdentificatie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imgeoIdentificatie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imgeoIdentificatie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVanAanleg FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
jaarVanAanleg[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVanAanleg[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knipfrequentie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
knipfrequentie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
knipfrequentie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
knipfrequentie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
knipfrequentie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
knipfrequentie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lengteGis FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
lengteGis[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengteGis[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
lengteGis[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengteGis[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengteGis[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengteGis[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
lengteGis[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maaifrequentie FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
maaifrequentie[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maaifrequentie[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
maaifrequentie[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maaifrequentie[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
maaifrequentie[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatiedatum FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatiedatum[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatiedatum[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
mutatiedatum[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatiedatum[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatiedatum[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatiedatum[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
mutatiedatum[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectEindTijd FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
objectEindTijd[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectEindTijd[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
objectEindTijd[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectEindTijd[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectEindTijd[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectEindTijd[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
objectEindTijd[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudsplichtige FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
onderhoudsplichtige[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderhoudsplichtige[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onderhoudsplichtige[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderhoudsplichtige[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderhoudsplichtige[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opTalud FP/MDW, FP/IASSET true | false Test op exacte waarde (==)
opTalud[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opleverdatum FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opleverdatum[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
opleverdatum[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
opleverdatum[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opleverdatum[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opleverdatum[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opleverdatum[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
opleverdatum[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oppervlakteGis FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
oppervlakteGis[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
oppervlakteGis[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
oppervlakteGis[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oppervlakteGis[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oppervlakteGis[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
oppervlakteGis[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
oppervlakteGis[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percentageLoofbos FP/MDW, FP/IASSET Getal Test op exacte waarde (==)
percentageLoofbos[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
percentageLoofbos[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
percentageLoofbos[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percentageLoofbos[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percentageLoofbos[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percentageLoofbos[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
percentageLoofbos[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
risicotoeslag FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
risicotoeslag[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
risicotoeslag[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
risicotoeslag[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
risicotoeslag[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
risicotoeslag[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
theoretischEindjaar FP/MDW, FP/IASSET Geheel getal Test op exacte waarde (==)
theoretischEindjaar[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
theoretischEindjaar[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
theoretischEindjaar[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
theoretischEindjaar[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
theoretischEindjaar[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
theoretischEindjaar[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
theoretischEindjaar[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerder[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerder[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerder[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerder[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerder[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerderPlus FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerderPlus[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerderPlus[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerderPlus[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerderPlus[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerderPlus[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBewerking FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBewerking[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBewerking[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBewerking[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBewerking[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBewerking[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaar FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaar[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaar[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaar[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaar[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaar[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaarPlus FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaarPlus[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaarPlus[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaarPlus[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaarPlus[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaarPlus[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObject[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObject[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObject[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObject[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObject[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObjectPlus FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObjectPlus[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObjectPlus[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObjectPlus[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObjectPlus[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObjectPlus[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObjectPlus2 FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObjectPlus2[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObjectPlus2[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObjectPlus2[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObjectPlus2[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObjectPlus2[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vaknummer FP/MDW, FP/IASSET Tekst Test op exacte waarde (==)
vaknummer[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vaknummer[isempty] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vaknummer[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vaknummer[like] FP/MDW, FP/IASSET Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vaknummer[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verwijderdatum FP/MDW, FP/IASSET yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verwijderdatum[gte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan of gelijk (>=).
verwijderdatum[lt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan (<).
verwijderdatum[in] FP/MDW, FP/IASSET Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verwijderdatum[not] FP/MDW, FP/IASSET None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verwijderdatum[lte] FP/MDW, FP/IASSET None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verwijderdatum[gt] FP/MDW, FP/IASSET None Test op groter dan (>).
verwijderdatum[isnull] FP/MDW, FP/IASSET true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).