Beheerobjecten openbare ruimte

Objecten in de openbare ruimte die beheerd worden door de Gemeente Amsterdam

Endpoints

Tabellen

Verhardingen

Verharde lagen van een weglichaam, speel- en sportondergronden en onbegroeid terreindelen inclusief fundering.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Uniek identificerend kenmerk van het object.
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)
imgeoIdentificatie String Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
aantalDeklagen Number Aantal deklagen bij asfaltverharding.
aantalOnderlagen Number Aantal onderlagen bij asfaltverharding.
aantalTussenlagen Number Aantal tussenlagen bij asfaltverharding.
afmeting String Aanduiding voor de afmeting van een object in lengte, breedte en hoogte.
bagOpenbareruimteNaam String Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt.
bagWoonplaatsNaam String Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
beginGarantieperiode Date Jaar waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject begint.
bergendVermogen String De hoeveelheid afvalwater die in de voorziening kan worden geborgen.
bgtStatus String Binnen de BGT verplichte statusaanduiding gekoppeld aan de levenscyclus van het het BGT-object.
breedte Number Breedte van het beheerobject.
brkGemeenteNaam String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
constructie String Aanduiding van de zwaarte van de constructie van het beheerobject.
verwijderdatum Date Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).
mutatiedatum Datetime Datum waarop het object voor het laatst is gewijzigd.
deelSportcomplexObjectnaam String
eindeGarantieperiode Date Jaar (datum) waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject eindigt.
fabrikant String Fabrikant van het beheerobject.
formaat String Aanduiding voor het formaat van elementenverharding.
gbdBuurtNaam String Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)
gbdStadsdeelNaam String Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
gbdWijkNaam String Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.
gebruiksfunctie String Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.
geluidsreducerend Boolean Registratie of een object een geluidsreducerend effect heeft.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992)
imborVersie String Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)
jaarLaatsteConservering Number Jaar waarin schade(s) aan het beheerobject is geconserveerd.
jaarUitgevoerdOnderhoud Number Jaar waarin het onderhoud van het beheerobject is uitgevoerd.
jaarVanAanleg Number Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
kleur String Kleur van het beheerobject.
lengte Number Lengte van het beheerobject.
lengteGis Number Gis-lengte in meters van het beheerobject, wordt gebruikt bij lijnobjecten. Bij Vlakobjecten is de GIS-lengte de Omtrek van het object.
materiaal String Lijst met materialen waaruit het beheerobject opgebouwd is.
objecttype String Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).
omtrek Number Omtrek van het beheerobject.
onderhoudsplichtige String Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.
opleverdatum Date Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.
oppervlakteGis Number Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.
sportveld String GUID van het sportveld waartoe het object behoort.
theoretischEindjaar Number Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.
typeObject String Typering van het beheerobject.
typeBeheerder String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeBeheerderPlus String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
typeFundering String Keuze uit lijst met funderingen van het beheerobject. Van toepassing bij wegobjecten en grassportvelden.
typePlus String Nadere typering van het type beheerobject.
typePlus2 String Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.
typeRijstrook String Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij van het voor dat gedeelte bestemde verkeer.
waterdoorlatendheid String Waterdoorlatendheid betreft de aanwezigheid van infiltratiebestrating. Bij infiltratiebestrating loopt water niet meer via kolken in het riool, maar door (waterdoorlatend) of langs (waterpasserend) de bestrating de grond in.
wegtypeBestaand String Indeling in wegtypen conform de CROW Systematiek Wegbeheer.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
id[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
id[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imgeoIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
imgeoIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imgeoIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imgeoIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imgeoIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imgeoIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalDeklagen FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDeklagen[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDeklagen[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDeklagen[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDeklagen[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDeklagen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDeklagen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDeklagen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalOnderlagen FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalOnderlagen[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalOnderlagen[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalOnderlagen[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalOnderlagen[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalOnderlagen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalOnderlagen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalOnderlagen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalTussenlagen FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalTussenlagen[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalTussenlagen[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalTussenlagen[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalTussenlagen[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalTussenlagen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalTussenlagen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalTussenlagen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afmeting FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
afmeting[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afmeting[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afmeting[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afmeting[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afmeting[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagOpenbareruimteNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareruimteNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagOpenbareruimteNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagOpenbareruimteNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagOpenbareruimteNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagOpenbareruimteNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagWoonplaatsNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaatsNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagWoonplaatsNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagWoonplaatsNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagWoonplaatsNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagWoonplaatsNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beginGarantieperiode FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
beginGarantieperiode[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
beginGarantieperiode[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGarantieperiode[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
beginGarantieperiode[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGarantieperiode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGarantieperiode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGarantieperiode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bergendVermogen FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bergendVermogen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bergendVermogen[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bergendVermogen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bergendVermogen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bergendVermogen[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bgtStatus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bgtStatus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bgtStatus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bgtStatus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bgtStatus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bgtStatus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
breedte FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
breedte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
breedte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
breedte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
breedte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
breedte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
breedte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkGemeenteNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
brkGemeenteNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkGemeenteNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkGemeenteNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkGemeenteNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkGemeenteNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
constructie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
constructie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
constructie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
constructie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
constructie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
constructie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verwijderdatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verwijderdatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
verwijderdatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
verwijderdatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
verwijderdatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verwijderdatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verwijderdatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verwijderdatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
mutatiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
mutatiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
mutatiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelSportcomplexObjectnaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
deelSportcomplexObjectnaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelSportcomplexObjectnaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelSportcomplexObjectnaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelSportcomplexObjectnaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelSportcomplexObjectnaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eindeGarantieperiode FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
eindeGarantieperiode[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
eindeGarantieperiode[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindeGarantieperiode[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
eindeGarantieperiode[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindeGarantieperiode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindeGarantieperiode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindeGarantieperiode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fabrikant FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
fabrikant[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fabrikant[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fabrikant[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fabrikant[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fabrikant[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
formaat FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
formaat[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
formaat[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
formaat[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
formaat[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
formaat[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksfunctie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksfunctie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksfunctie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksfunctie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksfunctie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksfunctie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geluidsreducerend FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
geometrie FP/MDW GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
imborVersie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
imborVersie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imborVersie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imborVersie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imborVersie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imborVersie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
jaarLaatsteConservering FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
jaarLaatsteConservering[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
jaarLaatsteConservering[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarLaatsteConservering[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
jaarLaatsteConservering[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarLaatsteConservering[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarLaatsteConservering[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarLaatsteConservering[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarUitgevoerdOnderhoud FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
jaarUitgevoerdOnderhoud[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
jaarUitgevoerdOnderhoud[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarUitgevoerdOnderhoud[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
jaarUitgevoerdOnderhoud[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarUitgevoerdOnderhoud[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarUitgevoerdOnderhoud[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarUitgevoerdOnderhoud[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVanAanleg FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
jaarVanAanleg[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVanAanleg[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kleur FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kleur[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kleur[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kleur[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kleur[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kleur[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
lengte FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
lengte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
lengte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
lengte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lengteGis FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
lengteGis[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
lengteGis[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengteGis[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
lengteGis[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengteGis[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengteGis[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengteGis[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
materiaal FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
materiaal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
materiaal[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
materiaal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
materiaal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
materiaal[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omtrek FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
omtrek[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
omtrek[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
omtrek[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
omtrek[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
omtrek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omtrek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omtrek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudsplichtige FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
onderhoudsplichtige[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderhoudsplichtige[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderhoudsplichtige[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderhoudsplichtige[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudsplichtige[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opleverdatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opleverdatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
opleverdatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
opleverdatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
opleverdatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opleverdatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opleverdatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opleverdatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oppervlakteGis FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
oppervlakteGis[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
oppervlakteGis[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
oppervlakteGis[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
oppervlakteGis[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
oppervlakteGis[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oppervlakteGis[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oppervlakteGis[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sportveld FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
sportveld[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sportveld[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sportveld[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sportveld[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sportveld[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
theoretischEindjaar FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
theoretischEindjaar[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
theoretischEindjaar[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
theoretischEindjaar[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
theoretischEindjaar[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
theoretischEindjaar[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
theoretischEindjaar[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
theoretischEindjaar[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObject[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObject[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObject[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObject[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerder FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerder[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerder[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerder[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerder[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerderPlus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerderPlus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerderPlus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerderPlus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerderPlus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerderPlus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeFundering FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeFundering[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeFundering[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeFundering[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeFundering[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeFundering[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typePlus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typePlus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typePlus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typePlus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typePlus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typePlus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typePlus2 FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typePlus2[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typePlus2[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typePlus2[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typePlus2[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typePlus2[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeRijstrook FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeRijstrook[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeRijstrook[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeRijstrook[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeRijstrook[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeRijstrook[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
waterdoorlatendheid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
waterdoorlatendheid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
waterdoorlatendheid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
waterdoorlatendheid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
waterdoorlatendheid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
waterdoorlatendheid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wegtypeBestaand FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
wegtypeBestaand[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegtypeBestaand[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wegtypeBestaand[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegtypeBestaand[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegtypeBestaand[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Groenobjecten

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Uniek identificerend kenmerk van het object.
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID).
imgeoIdentificatie String Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
identificatie String Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat.
conversieId String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling.
idUitOudeBeheerindeling String Uniek kenmerk van een beheerobject uit een oude beheerindeling.
imborVersie String Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).
aantalZijden Number Aantal zijden van de haag die geknipt moeten worden.
afvoeren Boolean Aanduiding of het groenafval afgevoerd moet worden.
bagOpenbareruimteNaam String Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met grenzen openbare ruimtes of uit de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (zonder begrenzing).
bagWoonplaatsNaam String Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
beginGarantieperiode Date Jaar waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject begint.
beheerafspraak String Beschrijving volgt
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
bereikbaarheid String Aanduiding voor de bereikbaarheid van het object die beheerd moet worden.
bewerkingspercentage Number Aanduiding van het percentage van het beheerobject dat bewerkt dient te worden.
bollen Boolean Aanwezigheid bollen binnen het GrasEnKruidachtigen-object.
breedte Number Breedte van het beheerobject.
breedteklasseHaag String Aanduiding van de breedte van de haag in klassen conform RAW (geldt niet voor de blokhaag).
brkGemeenteNaam String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
conditiescore String Maat voor het vastleggen van de conditie van een object op basis van 6 scores.
controlefrequentie String Aanduiding van de frequentie van de controle van het beheerobject.
deelsportcomplex String Deelsportcomplex waartoe het object behoort.
ecologischBeheer Boolean Aanduiding of ecologisch beheer van toepassing is.
eindeGarantieperiode Date Jaar (datum) waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject eindigt.
gbdBuurtNaam String Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)
gbdStadsdeelNaam String Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
gbdWijkNaam String Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.
gebruiksfunctie String Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992).
haagvoetLengte Number Lengte van de te bewerken voet van de haag in strekkende meters. In RAW gebruikt voor werkzaamheden aan haagvoeten (onkruidvrij maken) van alle typen hagen, uitgezonderd blokhagen. HaagvoetLengte kan gelijk zijn aan de totale lengte van de haag, maar dit hoeft niet, als de te bewerken lengte van de haagvoet kleiner is dan de totale lengte van de haag.
haagvoetOppervlakte Number Oppervlakte van de voet van de haag in vierkante meters. In RAW gebruikt voor werkzaamheden aan haagvoeten (onkruidvrij maken) van blokhagen. HaagvoetOppervlakte kan gelijk zijn aan de ‘Oppervlakte’ van het beheerobject, maar dit hoeft niet, als het te bewerken oppervlak van de haagvoet kleiner is dan het totale oppervlak van de blokhaag.
hoogte Number Hoogte van het beheerobject in meters.
hoogteklasseHaag String Aanduiding van de hoogte van de haag in klassen conform RAW.
jaarVanAanleg Number Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
knipfrequentie String Aanduiding voor het aantal keren dat een haag of een klimplant of een terreindeel geknipt moet worden.
knipoppervlakte Number Oppervlak van de haag of klimplant dat geknipt moet worden. Handmatig invullen (klimplant) of berekend in m2. Het gaat om de knipmaat na het knippen, oftewel het beoogde model van de haag.
lengte Number Lengte van het beheerobject.
maaifrequentie String Aantal keren dat een groenobject of een terreindeel gemaaid wordt per jaar.
mutatiedatum Date Datum waarop de digitale gegevens van het beheerobject voor het laatst gewijzigd zijn.
objectBegintijd Datetime Creatiedatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
objectEindtijd Datetime Vervaldatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
objecttype String Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).
omtrek Number Omtrek van het beheerobject.
ondergroei String Aanduiding voor de aanwezigheid van ondergroei bij Bos en Bosplantsoen.
onderhoudsplichtige String Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.
opTalud Boolean Aanduiding of het beheerobject wel of niet op een hellend vlak ligt. De taludsteilte wordt apart geregistreerd. Overname uit BGT-object.
opleverdatum Date Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.
oppervlakte Number Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.
risicotoeslag String Beschrijving volgt
snoeifrequentie String Aanduiding voor het aantal keren dat een vegetatieobject gesnoeid moet worden.
theoretischEindjaar Number Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.
typeBeheerder String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeBeheerderPlus String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
typeBewerking String Wijze waarop een beheerobject verwerkt wordt (handmatig of machinaal).
typeEigenaar String (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft . De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeEigenaarPlus String Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject.
typeObject String Typering van het beheerobject.
typeObjectPlus String Nadere typering van het type beheerobject.
typeObjectPlus2 String Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.
vaknummer String Vaknummer van een (bestaande) indeling in beheervakken.
verwijderdatum Date Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imgeoIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
imgeoIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imgeoIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imgeoIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imgeoIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imgeoIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conversieId Tekst Test op exacte waarde (==)
conversieId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conversieId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conversieId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conversieId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conversieId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
idUitOudeBeheerindeling Tekst Test op exacte waarde (==)
idUitOudeBeheerindeling[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
idUitOudeBeheerindeling[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
idUitOudeBeheerindeling[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
idUitOudeBeheerindeling[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
idUitOudeBeheerindeling[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imborVersie Tekst Test op exacte waarde (==)
imborVersie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imborVersie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imborVersie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imborVersie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imborVersie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalZijden FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalZijden[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalZijden[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalZijden[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalZijden[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalZijden[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalZijden[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalZijden[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvoeren FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareruimteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
bagOpenbareruimteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagOpenbareruimteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagOpenbareruimteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagOpenbareruimteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagOpenbareruimteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagWoonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagWoonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagWoonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagWoonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagWoonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beginGarantieperiode FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
beginGarantieperiode[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
beginGarantieperiode[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGarantieperiode[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
beginGarantieperiode[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGarantieperiode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGarantieperiode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGarantieperiode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerafspraak FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerafspraak[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerafspraak[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheerafspraak[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerafspraak[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerafspraak[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bereikbaarheid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bereikbaarheid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bereikbaarheid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bereikbaarheid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bereikbaarheid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bereikbaarheid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bewerkingspercentage FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
bewerkingspercentage[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
bewerkingspercentage[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
bewerkingspercentage[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
bewerkingspercentage[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bewerkingspercentage[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bewerkingspercentage[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bewerkingspercentage[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bollen true | false Test op exacte waarde (==)
breedte FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
breedte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
breedte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
breedte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
breedte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
breedte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
breedte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
breedteklasseHaag FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
breedteklasseHaag[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedteklasseHaag[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
breedteklasseHaag[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
breedteklasseHaag[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
breedteklasseHaag[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brkGemeenteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
brkGemeenteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkGemeenteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkGemeenteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkGemeenteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkGemeenteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conditiescore FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conditiescore[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conditiescore[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conditiescore[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conditiescore[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conditiescore[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
controlefrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
controlefrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
controlefrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
controlefrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
controlefrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
controlefrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelsportcomplex FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
deelsportcomplex[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelsportcomplex[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelsportcomplex[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelsportcomplex[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelsportcomplex[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ecologischBeheer FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
eindeGarantieperiode FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
eindeGarantieperiode[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
eindeGarantieperiode[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindeGarantieperiode[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
eindeGarantieperiode[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindeGarantieperiode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindeGarantieperiode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindeGarantieperiode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksfunctie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksfunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksfunctie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksfunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksfunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksfunctie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
haagvoetLengte FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
haagvoetLengte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
haagvoetLengte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
haagvoetLengte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
haagvoetLengte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
haagvoetLengte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
haagvoetLengte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
haagvoetLengte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
haagvoetOppervlakte FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
haagvoetOppervlakte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
haagvoetOppervlakte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
haagvoetOppervlakte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
haagvoetOppervlakte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
haagvoetOppervlakte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
haagvoetOppervlakte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
haagvoetOppervlakte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogte FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
hoogte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
hoogte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
hoogte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteklasseHaag FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
hoogteklasseHaag[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteklasseHaag[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoogteklasseHaag[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteklasseHaag[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteklasseHaag[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
jaarVanAanleg FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
jaarVanAanleg[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVanAanleg[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knipfrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
knipfrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
knipfrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
knipfrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
knipfrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knipfrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
knipoppervlakte FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
knipoppervlakte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
knipoppervlakte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
knipoppervlakte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
knipoppervlakte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
knipoppervlakte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
knipoppervlakte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
knipoppervlakte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lengte FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
lengte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
lengte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
lengte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maaifrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
maaifrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maaifrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
maaifrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maaifrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maaifrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mutatiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
mutatiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
mutatiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBegintijd FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
objectBegintijd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
objectBegintijd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBegintijd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
objectBegintijd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBegintijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBegintijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBegintijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectEindtijd FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
objectEindtijd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
objectEindtijd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectEindtijd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
objectEindtijd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectEindtijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectEindtijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectEindtijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omtrek FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
omtrek[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
omtrek[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
omtrek[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
omtrek[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
omtrek[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omtrek[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omtrek[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ondergroei Tekst Test op exacte waarde (==)
ondergroei[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ondergroei[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ondergroei[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ondergroei[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ondergroei[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onderhoudsplichtige FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
onderhoudsplichtige[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderhoudsplichtige[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderhoudsplichtige[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderhoudsplichtige[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudsplichtige[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opTalud FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
opleverdatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opleverdatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
opleverdatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
opleverdatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
opleverdatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opleverdatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opleverdatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opleverdatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oppervlakte Getal Test op exacte waarde (==)
oppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
oppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
oppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
oppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
oppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
risicotoeslag FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
risicotoeslag[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
risicotoeslag[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
risicotoeslag[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
risicotoeslag[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
risicotoeslag[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
snoeifrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
snoeifrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
snoeifrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
snoeifrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
snoeifrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
snoeifrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
theoretischEindjaar FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
theoretischEindjaar[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
theoretischEindjaar[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
theoretischEindjaar[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
theoretischEindjaar[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
theoretischEindjaar[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
theoretischEindjaar[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
theoretischEindjaar[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerder[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerder[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerder[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerder[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerderPlus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerderPlus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerderPlus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerderPlus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerderPlus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerderPlus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBewerking FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBewerking[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBewerking[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBewerking[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBewerking[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBewerking[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaar Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaarPlus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaarPlus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaarPlus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaarPlus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaarPlus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaarPlus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObject Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObjectPlus Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObjectPlus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObjectPlus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObjectPlus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObjectPlus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObjectPlus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObjectPlus2 Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObjectPlus2[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObjectPlus2[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObjectPlus2[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObjectPlus2[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObjectPlus2[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vaknummer FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vaknummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vaknummer[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vaknummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vaknummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vaknummer[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verwijderdatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verwijderdatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
verwijderdatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
verwijderdatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
verwijderdatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verwijderdatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verwijderdatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verwijderdatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Terreindeel

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met of zonder aaneengesloten vegetatie.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Uniek identificerend kenmerk van het object.
guid String Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID).
imgeoIdentificatie String Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.
imborVersie String Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).
afvoeren Boolean Aanduiding of het groenafval afgevoerd moet worden.
bagWoonplaatsNaam String Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
beheerafspraak String Beschrijving volgt
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
bereikbaarheid String Aanduiding voor de bereikbaarheid van het object die beheerd moet worden.
bewerkingspercentage Number Aanduiding van het percentage van het beheerobject dat bewerkt dient te worden.
breedte Number Breedte van het beheerobject.
brkGemeenteNaam String Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.
conditiescore String Maat voor het vastleggen van de conditie van een object op basis van 6 scores.
controlefrequentie String Aanduiding van de frequentie van de controle van het beheerobject.
deelsportcomplex String Deelsportcomplex waartoe het object behoort.
ecologischBeheer Boolean Aanduiding of ecologisch beheer van toepassing is.
gbdBuurtNaam String Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)
gbdStadsdeelNaam String Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.
gbdWijkNaam String Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.
gebruiksfunctie String Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992).
jaarVanAanleg Number Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).
knipfrequentie String Aanduiding voor het aantal keren dat een haag of een klimplant of een terreindeel geknipt moet worden.
lengteGis Number Lengte van het beheerobject.
maaifrequentie String Aantal keren dat een groenobject of een terreindeel gemaaid wordt per jaar.
mutatiedatum Date Datum waarop de digitale gegevens van het beheerobject voor het laatst gewijzigd zijn.
objecttype String Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).
objectBegintijd Datetime Creatiedatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
objectEindtijd Datetime Vervaldatum (tijdstip) van het digitale beheerobject binnen het beheersysteem of in de bovenliggende georegistratie.
onderhoudsplichtige String Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.
opTalud Boolean Aanduiding of het beheerobject wel of niet op een hellend vlak ligt. De taludsteilte wordt apart geregistreerd. Overname uit BGT-object.
opleverdatum Date Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.
oppervlakteGis Number Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.
percentageLoofbos Number Percentage loofbos (t.o.v. naaldbos) binnen een gemengd bos.
risicotoeslag String beschrijving volgt
theoretischEindjaar Integer Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.
typeBeheerder String Een publiekrechtelijke instantie of (rechts)persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeBeheerderPlus String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
typeBewerking String Wijze waarop een beheerobject verwerkt wordt (handmatig of machinaal).
typeEigenaar String (Rechts)persoon die het meest omvattend recht op een zaak heeft. De typen eigenaren zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).
typeEigenaarPlus String Nadere aanduiding van de eigenaar van het beheerobject.
typeObject String Typering van het beheerobject.
typeObjectPlus String Nadere typering van het type beheerobject.
typeObjectPlus2 String Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.
vaknummer String Vaknummer van een (bestaande) indeling in beheervakken.
verwijderdatum Date Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
guid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
guid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
guid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
guid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
guid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imgeoIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
imgeoIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imgeoIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imgeoIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imgeoIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imgeoIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
imborVersie Tekst Test op exacte waarde (==)
imborVersie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
imborVersie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
imborVersie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
imborVersie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
imborVersie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvoeren FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
bagWoonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagWoonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagWoonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagWoonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagWoonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerafspraak FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerafspraak[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerafspraak[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheerafspraak[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerafspraak[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerafspraak[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bereikbaarheid FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bereikbaarheid[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bereikbaarheid[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bereikbaarheid[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bereikbaarheid[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bereikbaarheid[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bewerkingspercentage FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
bewerkingspercentage[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
bewerkingspercentage[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
bewerkingspercentage[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
bewerkingspercentage[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bewerkingspercentage[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bewerkingspercentage[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bewerkingspercentage[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
breedte FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
breedte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
breedte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
breedte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
breedte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
breedte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
breedte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkGemeenteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
brkGemeenteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brkGemeenteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brkGemeenteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brkGemeenteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brkGemeenteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conditiescore FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
conditiescore[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conditiescore[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
conditiescore[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conditiescore[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conditiescore[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
controlefrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
controlefrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
controlefrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
controlefrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
controlefrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
controlefrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelsportcomplex FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
deelsportcomplex[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelsportcomplex[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelsportcomplex[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelsportcomplex[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelsportcomplex[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ecologischBeheer FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksfunctie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksfunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksfunctie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksfunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksfunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksfunctie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
jaarVanAanleg[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaarVanAanleg[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knipfrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
knipfrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
knipfrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
knipfrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
knipfrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knipfrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
lengteGis FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
lengteGis[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
lengteGis[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengteGis[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
lengteGis[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengteGis[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengteGis[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengteGis[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maaifrequentie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
maaifrequentie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maaifrequentie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
maaifrequentie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maaifrequentie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maaifrequentie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mutatiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
mutatiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
mutatiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
mutatiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectBegintijd FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
objectBegintijd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
objectBegintijd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBegintijd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
objectBegintijd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBegintijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBegintijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBegintijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectEindtijd FP/MDW yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
objectEindtijd[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
objectEindtijd[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectEindtijd[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
objectEindtijd[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectEindtijd[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectEindtijd[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectEindtijd[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudsplichtige FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
onderhoudsplichtige[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
onderhoudsplichtige[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderhoudsplichtige[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderhoudsplichtige[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudsplichtige[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opTalud FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
opleverdatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
opleverdatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
opleverdatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
opleverdatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
opleverdatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
opleverdatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opleverdatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opleverdatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oppervlakteGis Getal Test op exacte waarde (==)
oppervlakteGis[gt] None Test op groter dan (>).
oppervlakteGis[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
oppervlakteGis[lt] None Test op kleiner dan (<).
oppervlakteGis[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
oppervlakteGis[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oppervlakteGis[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oppervlakteGis[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percentageLoofbos FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
percentageLoofbos[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
percentageLoofbos[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
percentageLoofbos[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
percentageLoofbos[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percentageLoofbos[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percentageLoofbos[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percentageLoofbos[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
risicotoeslag FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
risicotoeslag[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
risicotoeslag[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
risicotoeslag[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
risicotoeslag[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
risicotoeslag[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
theoretischEindjaar FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
theoretischEindjaar[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
theoretischEindjaar[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
theoretischEindjaar[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
theoretischEindjaar[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
theoretischEindjaar[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
theoretischEindjaar[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
theoretischEindjaar[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerder[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerder[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerder[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerder[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerder[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBeheerderPlus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBeheerderPlus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBeheerderPlus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBeheerderPlus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBeheerderPlus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBeheerderPlus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeBewerking FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeBewerking[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeBewerking[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeBewerking[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeBewerking[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeBewerking[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaar Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeEigenaarPlus FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeEigenaarPlus[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeEigenaarPlus[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeEigenaarPlus[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeEigenaarPlus[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeEigenaarPlus[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObject Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObjectPlus Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObjectPlus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObjectPlus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObjectPlus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObjectPlus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObjectPlus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeObjectPlus2 Tekst Test op exacte waarde (==)
typeObjectPlus2[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeObjectPlus2[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeObjectPlus2[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeObjectPlus2[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeObjectPlus2[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vaknummer FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vaknummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vaknummer[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vaknummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vaknummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vaknummer[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verwijderdatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verwijderdatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
verwijderdatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
verwijderdatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
verwijderdatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verwijderdatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verwijderdatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verwijderdatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).