Reporting for Octopusweb

Dataset voor dblob storage voor Octopusweb

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Generiek

Endpoints

Tabellen

Octwebdir

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String identifier

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id GNRK/OCTWEB Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] GNRK/OCTWEB true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] GNRK/OCTWEB Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] GNRK/OCTWEB Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] GNRK/OCTWEB true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] GNRK/OCTWEB None Test of waarde niet overeenkomt (!=).