Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Primair onderwijs loopafstanden plaatsingsbeleid

Deze dataset bevat de routes en loopafstanden van woningen naar de vestigingen van de basisscholen in Amsterdam

  • ID: primair_onderwijs_loopafstanden

  • Versie: 0.0.1

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Basisstatistiek

  • Bronhouder: Team Basisstatistiek van de afdeling Onderzoek&Statistiek, Gemeente Amsterdam

  • Versie: 0.0.1

  • Endpoints:

Tabellen


Loop fietsroutes

De kortste loop- of fietsroutes tussen woningen en basisscholen in Amsterdam

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

routeId

String identificatie

uniek identificerend kenmerk route

peildatumNetwerk

Date

Peildatum creatie netwerk

geometrie

Linestring

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

routeId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

routeId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

routeId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

routeId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

routeId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

routeId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

peildatumNetwerk=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

peildatumNetwerk[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

peildatumNetwerk[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

peildatumNetwerk[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

peildatumNetwerk[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

peildatumNetwerk[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

peildatumNetwerk[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

peildatumNetwerk[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geometrie=

GeoJSON of LINESTRING(x y ...)

Test op exacte waarde (==).