Primair onderwijs loopafstanden plaatsingsbeleid

Deze dataset bevat de routes en loopafstanden van woningen naar de vestigingen van de basisscholen in Amsterdam

Endpoints

Tabellen

Loop fietsroutes

De kortste loop- of fietsroutes tussen woningen en basisscholen in Amsterdam

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
routeId String uniek identificerend kenmerk route
peildatumNetwerk Date Peildatum creatie netwerk
geometrie Linestring

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
peildatumNetwerk yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumNetwerk[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumNetwerk[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumNetwerk[gt] None Test op groter dan (>).
peildatumNetwerk[lt] None Test op kleiner dan (<).
peildatumNetwerk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumNetwerk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumNetwerk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
routeId Tekst Test op exacte waarde (==)
routeId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
routeId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
routeId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
routeId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
routeId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).