stand van de gegevens over bedrijven / vestigingen

stand op één bepaalde peildatum van gegevens in het domein van bedrijvigheid

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basisstatistiek

Endpoints

Tabellen

Vestigingen

Alle vestigingen met hun kenmerken en gebiedsindeling

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Uniek identificatie voor dit object op basis van peildatum en vestigingsnummer
mutatieId String Uniek identificatie van de laatste mutatie voor deze vestiging voor de peildatum
peildatum Date Peildatum van de stand
kvknummer String Het dossiernummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting is ingeschreven in het Handelsregister
subdossiernummer String Het subdossiernummer is het volgnummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting binnen het dossier is opgenomen
vestigingsnummer String Het vestigingsnummer is de unieke aanduiding van een vestiging binnen het Handelsregister
rsin String Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer door het Kamer van Koophandel uitgegeven aan rechtspersonen
datumInschrijving Date De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is ingeschreven in het Handelsregister
datumOprichting Date Formele datum van oprichting van de vestiging, vereniging of stichting
datumOpheffing Date Formele datum waarop de vestiging is opgeheven
handelsnaam String De eerste naam waaronder de organisatie aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer deelneemt
vestigingsadresStraatnaam String Officiële naam openbare ruimte van het vestigingsadres
vestigingsadresHuisnummer Integer Huisnummer van het vestigingsadres
vestigingsadresHuisletter String Huisletter van het vestigingsadres
vestigingsadresHuisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het vestigingsadres
vestigingsadresPostcode String Postcode van het vestigingsadres
vestigingsadresWoonplaatsNaam String Officiële naam van de woonplaats van het vestigingsadres
vestigingsadresGemeenteCode String Code van de gemeente van het vestigingsadres
vestigingsadresGemeenteNaam String Naam van de gemeente van het vestigingsadres
vestigingsstatusindicatorCode String Code van de indicator die de soort mutatie op vestigingsniveau aangeeft
vestigingsstatusindicatorOmschrijving String Omschrijving van de code die de soort mutatie op vestigingsniveau aangeeft
correspondentieadresStraatnaam String Officiële naam openbare ruimte van het correspondentieadres
correspondentieadresHuisnummer Integer Huisnummer van het correspondentieadres
correspondentieadresHuisnummertoevoeging String Huisletter en/of huisnummertoevoeging van het correspondentieadres
correspondentieadresPostcode String Postcode van het correspondentieadres
correspondentieadresWoonplaatsNaam String Officiële naam van de woonplaats van het correspondentieadres
correspondentieadresGemeenteCode String Code van de gemeente van het correspondentieadres
correspondentieadresGemeenteNaam String Naam van de gemeente van het correspondentieadres
redenInschrijvingCode String Code die de reden van inschrijving onder het betreffende dossiernummer van de onderneming aangeeft
redenInschrijvingOmschrijving String Omschrijving van de code die de reden van inschrijving onder het betreffende dossiernummer aangeeft
rechtsvormCode String Code die de rechtsvorm van de vestiging aangeeft
rechtsvormOmschrijving String Omschrijving van de code die de rechtsvorm aangeeft
standaardbedrijfsindelingCode String Code van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindelingOmschrijving String Omschrijving van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindelingSectieCode String Code van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving String Omschrijving van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
aantalWerkzamepersonen Integer Het totaal aantal personen dat bij de vestiging werkzaam is
aantalWerkzamepersonenFulltime Integer Het totaal aantal personen dat fulltime bij de vestiging werkzaam is
aantalWerkzamepersonenParttime Integer Het totaal aantal personen dat parttime bij de vestiging werkzaam is
klasseWerkzamepersonenCode String Code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
klasseWerkzamepersonenOmschrijving String Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
klasseWerkzamepersonenFulltimeCode String Code die de economische grootte klasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen bij de vestiging
klasseWerkzamepersonenFulltimeOmschrijving String Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen bij de vestiging
peildatumWerkzamepersonenVestiging Date De datum waarop het aantal werkzame personen van de vestiging is vastgesteld
indicatieImport Boolean Indicatie of de vestiging importeert
indicatieExport Boolean Indicatie of de vestiging exporteert
telefoonnummer String Het telefoonnummer van de vestiging
telefoonnummerMobiel String Het mobiele telefoonnummer van de vestiging
email String Het email-adres van de vestiging
website String De door de vestiging, vereniging of stichting geregistreerde domeinnaam
indicatieNonmailing Boolean Indicatie of vestigingen toestaan dat hun gegevens aan derden worden geleverd t.b.v. direct marketing activiteiten. Indien ja, dan is er geen toestemming.
hoofdNevenVestigingCode String Code die aangeeft of de vestiging gekenmerkt is als hoofd- of nevenvestiging
hoofdNevenVestigingOmschrijving String Omschrijving van de code of de vestiging gekenmerkt is als hoofd- of nevenvestiging
indicatieEconomischActief Boolean Indicatie of de vestiging deelneemt aan het economisch verkeer
creatieveSectorCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de creatieve sector de vestiging actief is
creatieveSectorOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van de creatieve sector waarin de vestiging actief is
detailhandelCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de detailhandel de vestiging actief is
detailhandelOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van de detailhandel waarin de vestiging actief is
ictSectorCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van ICT de vestiging actief is
ictSectorOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van ICT waarin de vestiging actief is
toerismeCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van toerisme de vestiging actief is
toerismeOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van toerisme waarin de vestiging actief is
horecaCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de horeca de vestiging actief is
horecaOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van de horeca waarin de vestiging actief is
winkelgebiedCode Integer Naam van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
winkelgebiedNaam String Naam van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerreinCode Integer Unieke sleutel van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerreinNaam String Naam van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
indicatieStarter Boolean Indicatie of betreffende vestiging is gestart ná de peildatum van de vorige stand
indicatieZzp Boolean Indicatie of betreffende vestiging een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) betreft
indicatiePlint Boolean Indicatie of vestiging in de plint van het pand is gevestigd
nummeraanduidingIdentificatie String Landelijke identificerende sleutel van de nummeraanduiding
nummeraanduidingVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van de nummeraanduiding
adresseerbaarobjectIdentificatie String Landelijke identificerende sleutel van adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats)
adresseerbaarobjectVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het adresseerbaar object
verblijfsobjectOppervlakte Integer De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject waar de vestiging in is gevestigd conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte
geometrie Point Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.
bagconformCode Integer Code die aangeeft of het adres van de vestiging BAG-conform is
bagconformOmschrijving String Omschrijving of het adres van de vestiging BAG-conform is
buurtIdentificatie String Unieke identificatie van de buurt
buurtVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van de buurt
buurtCode String Officiële code van de buurt
cbsBuurtCode String Code van de buurt, zoals gegeven door het CBS
buurtNaam String De naam van de buurt.
wijkIdentificatie String Unieke identificatie van de wijk
wijkVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van de wijk
wijkCode String Officiële code van de wijk
wijkNaam String De naam van de wijk
ggwgebiedIdentificatie String Unieke identificatie van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebiedVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebiedCode String Officiële code van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebiedNaam String De naam van het gebiedsgericht werken gebied
stadsdeelIdentificatie String Unieke identificatie van het stadsdeel
stadsdeelVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het stadsdeel
stadsdeelCode String Officiële code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String De naam van het stadsdeel
indicatieHandmatigeOpvoer Boolean Indicatie die aangeeft of een vestiging handmatig is toegevoegd aan het vestigingenregister in het programma VR-Beheer
typeMutatieCode String Omschrijving die aangeeft hoe de vestiging is gemuteerd ten opzichte van de vorige stand
typeMutatieOmschrijving String Omschrijving die aangeeft hoe de vestiging is gemuteerd ten opzichte van de vorige stand
peildatumVorigeStand Date Peildatum van de vorige stand

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
id[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mutatieId FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
mutatieId[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatieId[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mutatieId[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatieId[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatieId[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
peildatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
peildatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
peildatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kvknummer FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
kvknummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kvknummer[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kvknummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kvknummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kvknummer[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
subdossiernummer FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
subdossiernummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
subdossiernummer[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
subdossiernummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
subdossiernummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
subdossiernummer[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsnummer FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsnummer[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsnummer[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rsin FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
rsin[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rsin[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rsin[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rsin[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rsin[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumInschrijving FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumInschrijving[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumInschrijving[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumInschrijving[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumInschrijving[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumInschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumInschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumInschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOprichting FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOprichting[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumOprichting[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOprichting[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumOprichting[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOprichting[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOprichting[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOprichting[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOpheffing FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOpheffing[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumOpheffing[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOpheffing[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumOpheffing[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOpheffing[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOpheffing[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOpheffing[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
handelsnaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
handelsnaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsadresStraatnaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsadresStraatnaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsadresStraatnaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsadresStraatnaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsadresStraatnaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsadresStraatnaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsadresHuisnummer FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vestigingsadresHuisnummer[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
vestigingsadresHuisnummer[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
vestigingsadresHuisnummer[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
vestigingsadresHuisnummer[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vestigingsadresHuisnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsadresHuisnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsadresHuisnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsadresHuisletter FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsadresHuisletter[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsadresHuisletter[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsadresHuisletter[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsadresHuisletter[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsadresHuisletter[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsadresHuisnummertoevoeging FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsadresHuisnummertoevoeging[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsadresHuisnummertoevoeging[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsadresHuisnummertoevoeging[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsadresHuisnummertoevoeging[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsadresHuisnummertoevoeging[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsadresPostcode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsadresPostcode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsadresPostcode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsadresPostcode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsadresPostcode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsadresPostcode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsadresWoonplaatsNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsadresWoonplaatsNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsadresWoonplaatsNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsadresWoonplaatsNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsadresWoonplaatsNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsadresWoonplaatsNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsadresGemeenteCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsadresGemeenteCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsadresGemeenteCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsadresGemeenteCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsadresGemeenteCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsadresGemeenteCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsadresGemeenteNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsadresGemeenteNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsadresGemeenteNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsadresGemeenteNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsadresGemeenteNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsadresGemeenteNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsstatusindicatorCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsstatusindicatorCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsstatusindicatorCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsstatusindicatorCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsstatusindicatorCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsstatusindicatorCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsstatusindicatorOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsstatusindicatorOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsstatusindicatorOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsstatusindicatorOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsstatusindicatorOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsstatusindicatorOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
correspondentieadresStraatnaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
correspondentieadresStraatnaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
correspondentieadresStraatnaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
correspondentieadresStraatnaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
correspondentieadresStraatnaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
correspondentieadresStraatnaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
correspondentieadresHuisnummer FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
correspondentieadresHuisnummer[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
correspondentieadresHuisnummer[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
correspondentieadresHuisnummer[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
correspondentieadresHuisnummer[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
correspondentieadresHuisnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
correspondentieadresHuisnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
correspondentieadresHuisnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
correspondentieadresHuisnummertoevoeging FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
correspondentieadresHuisnummertoevoeging[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
correspondentieadresHuisnummertoevoeging[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
correspondentieadresHuisnummertoevoeging[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
correspondentieadresHuisnummertoevoeging[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
correspondentieadresHuisnummertoevoeging[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
correspondentieadresPostcode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
correspondentieadresPostcode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
correspondentieadresPostcode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
correspondentieadresPostcode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
correspondentieadresPostcode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
correspondentieadresPostcode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
correspondentieadresWoonplaatsNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
correspondentieadresWoonplaatsNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
correspondentieadresWoonplaatsNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
correspondentieadresWoonplaatsNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
correspondentieadresWoonplaatsNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
correspondentieadresWoonplaatsNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
correspondentieadresGemeenteCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
correspondentieadresGemeenteCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
correspondentieadresGemeenteCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
correspondentieadresGemeenteCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
correspondentieadresGemeenteCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
correspondentieadresGemeenteCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
correspondentieadresGemeenteNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
correspondentieadresGemeenteNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
correspondentieadresGemeenteNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
correspondentieadresGemeenteNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
correspondentieadresGemeenteNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
correspondentieadresGemeenteNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
redenInschrijvingCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
redenInschrijvingCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenInschrijvingCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redenInschrijvingCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenInschrijvingCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenInschrijvingCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
redenInschrijvingOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
redenInschrijvingOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenInschrijvingOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redenInschrijvingOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenInschrijvingOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenInschrijvingOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rechtsvormCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
rechtsvormCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rechtsvormCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rechtsvormCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rechtsvormCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rechtsvormCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rechtsvormOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
rechtsvormOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rechtsvormOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rechtsvormOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rechtsvormOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rechtsvormOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingSectieCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingSectieCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingSectieCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingSectieCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingSectieCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingSectieCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalWerkzamepersonen FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalWerkzamepersonen[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalWerkzamepersonen[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalWerkzamepersonen[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalWerkzamepersonen[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalWerkzamepersonen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalWerkzamepersonen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalWerkzamepersonen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalWerkzamepersonenFulltime FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalWerkzamepersonenFulltime[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalWerkzamepersonenFulltime[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalWerkzamepersonenFulltime[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalWerkzamepersonenFulltime[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalWerkzamepersonenFulltime[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalWerkzamepersonenFulltime[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalWerkzamepersonenFulltime[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalWerkzamepersonenParttime FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalWerkzamepersonenParttime[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalWerkzamepersonenParttime[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalWerkzamepersonenParttime[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalWerkzamepersonenParttime[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalWerkzamepersonenParttime[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalWerkzamepersonenParttime[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalWerkzamepersonenParttime[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
klasseWerkzamepersonenCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
klasseWerkzamepersonenCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
klasseWerkzamepersonenCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
klasseWerkzamepersonenCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
klasseWerkzamepersonenOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
klasseWerkzamepersonenFulltimeCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
klasseWerkzamepersonenFulltimeCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
klasseWerkzamepersonenFulltimeCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
klasseWerkzamepersonenFulltimeCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
klasseWerkzamepersonenFulltimeCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenFulltimeCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
klasseWerkzamepersonenFulltimeOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
klasseWerkzamepersonenFulltimeOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
klasseWerkzamepersonenFulltimeOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
klasseWerkzamepersonenFulltimeOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
klasseWerkzamepersonenFulltimeOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenFulltimeOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
peildatumWerkzamepersonenVestiging FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumWerkzamepersonenVestiging[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
peildatumWerkzamepersonenVestiging[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumWerkzamepersonenVestiging[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
peildatumWerkzamepersonenVestiging[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumWerkzamepersonenVestiging[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumWerkzamepersonenVestiging[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumWerkzamepersonenVestiging[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieImport FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieExport FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
telefoonnummer FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
telefoonnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
telefoonnummer[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
telefoonnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
telefoonnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
telefoonnummer[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
telefoonnummerMobiel FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
telefoonnummerMobiel[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
telefoonnummerMobiel[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
telefoonnummerMobiel[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
telefoonnummerMobiel[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
telefoonnummerMobiel[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
email FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
email[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
email[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
email[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
email[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
email[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
website FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
website[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
website[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
website[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
website[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
website[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieNonmailing FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
hoofdNevenVestigingCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
hoofdNevenVestigingCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoofdNevenVestigingCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoofdNevenVestigingCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdNevenVestigingCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoofdNevenVestigingCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoofdNevenVestigingOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
hoofdNevenVestigingOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoofdNevenVestigingOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoofdNevenVestigingOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdNevenVestigingOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoofdNevenVestigingOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieEconomischActief FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
creatieveSectorCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
creatieveSectorCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
creatieveSectorCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
creatieveSectorCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
creatieveSectorCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
creatieveSectorCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
creatieveSectorOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
creatieveSectorOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
creatieveSectorOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
creatieveSectorOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
creatieveSectorOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
creatieveSectorOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
detailhandelCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
detailhandelCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
detailhandelCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
detailhandelCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
detailhandelCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
detailhandelCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
detailhandelOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
detailhandelOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
detailhandelOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
detailhandelOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
detailhandelOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
detailhandelOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ictSectorCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
ictSectorCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ictSectorCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ictSectorCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ictSectorCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ictSectorCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ictSectorOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
ictSectorOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ictSectorOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ictSectorOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ictSectorOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ictSectorOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toerismeCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
toerismeCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toerismeCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toerismeCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toerismeCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toerismeCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toerismeOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
toerismeOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toerismeOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toerismeOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toerismeOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toerismeOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
horecaCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
horecaCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
horecaCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
horecaCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
horecaCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
horecaCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
horecaOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
horecaOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
horecaOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
horecaOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
horecaOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
horecaOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
winkelgebiedCode FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
winkelgebiedCode[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
winkelgebiedCode[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
winkelgebiedCode[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
winkelgebiedCode[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
winkelgebiedCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
winkelgebiedCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
winkelgebiedCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
winkelgebiedNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
winkelgebiedNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
winkelgebiedNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
winkelgebiedNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
winkelgebiedNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
winkelgebiedNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bedrijventerreinCode FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bedrijventerreinCode[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
bedrijventerreinCode[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
bedrijventerreinCode[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
bedrijventerreinCode[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bedrijventerreinCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedrijventerreinCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedrijventerreinCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedrijventerreinNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bedrijventerreinNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedrijventerreinNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bedrijventerreinNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedrijventerreinNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedrijventerreinNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieStarter FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieZzp FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
indicatiePlint FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
nummeraanduidingIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nummeraanduidingIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummeraanduidingIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nummeraanduidingIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummeraanduidingIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummeraanduidingIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nummeraanduidingVolgnummer FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
nummeraanduidingVolgnummer[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
nummeraanduidingVolgnummer[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
nummeraanduidingVolgnummer[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
nummeraanduidingVolgnummer[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
nummeraanduidingVolgnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummeraanduidingVolgnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummeraanduidingVolgnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseerbaarobjectIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseerbaarobjectIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseerbaarobjectIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseerbaarobjectIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseerbaarobjectIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseerbaarobjectIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseerbaarobjectVolgnummer FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseerbaarobjectVolgnummer[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
adresseerbaarobjectVolgnummer[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseerbaarobjectVolgnummer[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
adresseerbaarobjectVolgnummer[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseerbaarobjectVolgnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseerbaarobjectVolgnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseerbaarobjectVolgnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectOppervlakte FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectOppervlakte[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectOppervlakte[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectOppervlakte[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectOppervlakte[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectOppervlakte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectOppervlakte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectOppervlakte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie FP/MDW GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
bagconformCode FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagconformCode[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
bagconformCode[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagconformCode[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
bagconformCode[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagconformCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagconformCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagconformCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagconformOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bagconformOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagconformOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagconformOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagconformOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagconformOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtVolgnummer FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
buurtVolgnummer[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
buurtVolgnummer[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
buurtVolgnummer[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
buurtVolgnummer[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
buurtVolgnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtVolgnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtVolgnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsBuurtCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsBuurtCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cbsBuurtCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsBuurtCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsBuurtCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsBuurtCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkVolgnummer FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
wijkVolgnummer[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
wijkVolgnummer[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijkVolgnummer[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
wijkVolgnummer[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wijkVolgnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkVolgnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkVolgnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ggwgebiedIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ggwgebiedIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ggwgebiedVolgnummer FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedVolgnummer[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
ggwgebiedVolgnummer[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
ggwgebiedVolgnummer[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
ggwgebiedVolgnummer[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ggwgebiedVolgnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedVolgnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedVolgnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ggwgebiedCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ggwgebiedNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ggwgebiedNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelIdentificatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelIdentificatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelIdentificatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelIdentificatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelIdentificatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelIdentificatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelVolgnummer FP/MDW Geheel getal Test op exacte waarde (==)
stadsdeelVolgnummer[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
stadsdeelVolgnummer[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
stadsdeelVolgnummer[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
stadsdeelVolgnummer[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
stadsdeelVolgnummer[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelVolgnummer[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelVolgnummer[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieHandmatigeOpvoer FP/MDW true | false Test op exacte waarde (==)
typeMutatieCode FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeMutatieCode[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeMutatieCode[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeMutatieCode[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeMutatieCode[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeMutatieCode[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeMutatieOmschrijving FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
typeMutatieOmschrijving[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeMutatieOmschrijving[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeMutatieOmschrijving[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeMutatieOmschrijving[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeMutatieOmschrijving[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
peildatumVorigeStand FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatumVorigeStand[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
peildatumVorigeStand[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatumVorigeStand[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
peildatumVorigeStand[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatumVorigeStand[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatumVorigeStand[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatumVorigeStand[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).