Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Stand van de gegevens over bedrijven / vestigingen

stand op één bepaalde peildatum van gegevens in het domein van bedrijvigheid

  • ID: standbedrijven (autorisatie: FP/MDW)

  • Versie: 0.0.1

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Basisstatistiek

  • Bronhouder: bronhouder onbekend

  • Versie: 0.0.1

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basisstatistiek

  • Endpoints:

Tabellen


Vestigingen

Alle vestigingen met hun kenmerken en gebiedsindeling

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id (autorisatie: FP/MDW)

String identificatie

Uniek identificatie voor dit object op basis van peildatum en vestigingsnummer

mutatieId (autorisatie: FP/MDW)

String

Uniek identificatie van de laatste mutatie voor deze vestiging voor de peildatum

peildatum (autorisatie: FP/MDW)

Date

Peildatum van de stand

kvknummer (autorisatie: FP/MDW)

String

Het dossiernummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting is ingeschreven in het Handelsregister

subdossiernummer (autorisatie: FP/MDW)

String

Het subdossiernummer is het volgnummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting binnen het dossier is opgenomen

vestigingsnummer (autorisatie: FP/MDW)

String

Het vestigingsnummer is de unieke aanduiding van een vestiging binnen het Handelsregister

rsin (autorisatie: FP/MDW)

String

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer door het Kamer van Koophandel uitgegeven aan rechtspersonen

datumInschrijving (autorisatie: FP/MDW)

Date

De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is ingeschreven in het Handelsregister

datumOprichting (autorisatie: FP/MDW)

Date

Formele datum van oprichting van de vestiging, vereniging of stichting

datumOpheffing (autorisatie: FP/MDW)

Date

Formele datum waarop de vestiging is opgeheven

handelsnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

De eerste naam waaronder de organisatie aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer deelneemt

vaStraatnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële naam openbare ruimte van het vestigingsadres

vaHuisnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Huisnummer van het vestigingsadres

vaHuisletter (autorisatie: FP/MDW)

String

Huisletter van het vestigingsadres

vaHuisnummertoevoeging (autorisatie: FP/MDW)

String

Huisnummertoevoeging van het vestigingsadres

vaPostcode (autorisatie: FP/MDW)

String

Postcode van het vestigingsadres

vaWoonplaatsnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële naam van de woonplaats van het vestigingsadres

vaGemeenteCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de gemeente van het vestigingsadres

vaGemeentenaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Naam van de gemeente van het vestigingsadres

vsiCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de indicator die de soort mutatie op vestigingsniveau aangeeft

vsiOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de soort mutatie op vestigingsniveau aangeeft

caStraatnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële naam openbare ruimte van het correspondentieadres

caHuisnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Huisnummer van het correspondentieadres

caHuisnummertoevoeging (autorisatie: FP/MDW)

String

Huisletter en/of huisnummertoevoeging van het correspondentieadres

caPostcode (autorisatie: FP/MDW)

String

Postcode van het correspondentieadres

caWoonplaatsnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële naam van de woonplaats van het correspondentieadres

caGemeenteCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de gemeente van het correspondentieadres

caGemeenteNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Naam van de gemeente van het correspondentieadres

redenInschrijvingCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die de reden van inschrijving onder het betreffende dossiernummer van de onderneming aangeeft

redenInschrijvingOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de reden van inschrijving onder het betreffende dossiernummer aangeeft

rechtsvormCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die de rechtsvorm van de vestiging aangeeft

rechtsvormOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de rechtsvorm aangeeft

sbiCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort

sbiOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort

sbiSectieCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort

sbiSectieOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort

aantalWerkzamepersonen (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Het totaal aantal personen dat bij de vestiging werkzaam is

aantalWpFulltime (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Het totaal aantal personen dat fulltime bij de vestiging werkzaam is

aantalWpParttime (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Het totaal aantal personen dat parttime bij de vestiging werkzaam is

klasseWpCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging

klasseWpOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging

klasseWpFulltimeCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die de economische grootte klasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen bij de vestiging

klasseWpFulltimeOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen bij de vestiging

peildatumWpVestiging (autorisatie: FP/MDW)

Date

De datum waarop het aantal werkzame personen van de vestiging is vastgesteld

indImport (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie of de vestiging importeert

indExport (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie of de vestiging exporteert

telefoonnummer (autorisatie: FP/MDW)

String

Het telefoonnummer van de vestiging

telefoonnummerMobiel (autorisatie: FP/MDW)

String

Het mobiele telefoonnummer van de vestiging

email (autorisatie: FP/MDW)

String

Het email-adres van de vestiging

website (autorisatie: FP/MDW)

String

De door de vestiging, vereniging of stichting geregistreerde domeinnaam

indNonmailing (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie of vestigingen toestaan dat hun gegevens aan derden worden geleverd t.b.v. direct marketing activiteiten. Indien ja, dan is er geen toestemming.

hoofdNevenVestigingCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft of de vestiging gekenmerkt is als hoofd- of nevenvestiging

hoofdNevenVestigingOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code of de vestiging gekenmerkt is als hoofd- of nevenvestiging

indEconomischActief (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie of de vestiging deelneemt aan het economisch verkeer

creatiefCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de creatieve sector de vestiging actief is

creatiefOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van de creatieve sector waarin de vestiging actief is

detailhandelCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de detailhandel de vestiging actief is

detailhandelOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van de detailhandel waarin de vestiging actief is

ictSectorCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van ICT de vestiging actief is

ictSectorOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van ICT waarin de vestiging actief is

toerismeCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van toerisme de vestiging actief is

toerismeOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van toerisme waarin de vestiging actief is

horecaCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de horeca de vestiging actief is

horecaOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van de horeca waarin de vestiging actief is

nagId (autorisatie: FP/MDW)

String

Landelijke identificerende sleutel van de nummeraanduiding

nagVolgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van de nummeraanduiding

aotId (autorisatie: FP/MDW)

String

Landelijke identificerende sleutel van adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats)

aotVolgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het adresseerbaar object

votOppervlakte (autorisatie: FP/MDW)

Integer

De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject waar de vestiging in is gevestigd conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte

geometrie (autorisatie: FP/MDW)

Point

Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

bagconformCode (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Code die aangeeft of het adres van de vestiging BAG-conform is

bagconformOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving of het adres van de vestiging BAG-conform is

brtId (autorisatie: FP/MDW)

String

Unieke identificatie van de buurt

brtVolgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van de buurt

brtCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële code van de buurt

cbsBrtCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de buurt, zoals gegeven door het CBS

brtNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

De naam van de buurt.

wijkId (autorisatie: FP/MDW)

String

Unieke identificatie van de wijk

wijkVolgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van de wijk

wijkCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële code van de wijk

wijkNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

De naam van de wijk

ggwId (autorisatie: FP/MDW)

String

Unieke identificatie van het gebiedsgericht werken gebied

ggwVolgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het gebiedsgericht werken gebied

ggwCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële code van het gebiedsgericht werken gebied

ggwNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

De naam van het gebiedsgericht werken gebied

sdlId (autorisatie: FP/MDW)

String

Unieke identificatie van het stadsdeel

sdlVolgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het stadsdeel

sdlCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële code van het stadsdeel

sdlNaam (autorisatie: FP/MDW)

String

De naam van het stadsdeel

indHandmatigOpvoer (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie die aangeeft of een vestiging handmatig is toegevoegd aan het vestigingenregister in het programma VR-Beheer

typeMutatieCode (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving die aangeeft hoe de vestiging is gemuteerd ten opzichte van de vorige stand

typeMutatieOmschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving die aangeeft hoe de vestiging is gemuteerd ten opzichte van de vorige stand

peildatumVorigeStand (autorisatie: FP/MDW)

Date

Peildatum van de vorige stand

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

mutatieId= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

mutatieId[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

mutatieId[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

mutatieId[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

mutatieId[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

mutatieId[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

peildatum= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

peildatum[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

peildatum[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

peildatum[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

peildatum[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

peildatum[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

peildatum[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

peildatum[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

kvknummer= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

kvknummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

kvknummer[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

kvknummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

kvknummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

kvknummer[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

subdossiernummer= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

subdossiernummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

subdossiernummer[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

subdossiernummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

subdossiernummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

subdossiernummer[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vestigingsnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vestigingsnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vestigingsnummer[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vestigingsnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vestigingsnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vestigingsnummer[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

rsin= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

rsin[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rsin[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

rsin[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rsin[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rsin[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumInschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumInschrijving[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumInschrijving[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumInschrijving[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumInschrijving[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumInschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumInschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumInschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumOprichting= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumOprichting[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumOprichting[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumOprichting[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumOprichting[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumOprichting[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumOprichting[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumOprichting[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumOpheffing= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumOpheffing[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumOpheffing[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumOpheffing[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumOpheffing[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumOpheffing[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumOpheffing[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumOpheffing[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handelsnaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

handelsnaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

handelsnaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

handelsnaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

handelsnaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

handelsnaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vaStraatnaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vaStraatnaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vaStraatnaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vaStraatnaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vaStraatnaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vaStraatnaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vaHuisnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

vaHuisnummer[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

vaHuisnummer[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

vaHuisnummer[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

vaHuisnummer[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

vaHuisnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vaHuisnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vaHuisnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vaHuisletter= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vaHuisletter[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vaHuisletter[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vaHuisletter[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vaHuisletter[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vaHuisletter[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vaHuisnummertoevoeging= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vaHuisnummertoevoeging[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vaHuisnummertoevoeging[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vaHuisnummertoevoeging[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vaHuisnummertoevoeging[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vaHuisnummertoevoeging[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vaPostcode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vaPostcode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vaPostcode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vaPostcode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vaPostcode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vaPostcode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vaWoonplaatsnaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vaWoonplaatsnaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vaWoonplaatsnaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vaWoonplaatsnaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vaWoonplaatsnaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vaWoonplaatsnaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vaGemeenteCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vaGemeenteCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vaGemeenteCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vaGemeenteCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vaGemeenteCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vaGemeenteCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vaGemeentenaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vaGemeentenaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vaGemeentenaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vaGemeentenaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vaGemeentenaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vaGemeentenaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vsiCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vsiCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vsiCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vsiCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vsiCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vsiCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

vsiOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

vsiOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

vsiOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

vsiOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

vsiOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

vsiOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

caStraatnaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

caStraatnaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

caStraatnaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

caStraatnaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

caStraatnaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

caStraatnaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

caHuisnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

caHuisnummer[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

caHuisnummer[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

caHuisnummer[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

caHuisnummer[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

caHuisnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

caHuisnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

caHuisnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

caHuisnummertoevoeging= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

caHuisnummertoevoeging[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

caHuisnummertoevoeging[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

caHuisnummertoevoeging[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

caHuisnummertoevoeging[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

caHuisnummertoevoeging[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

caPostcode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

caPostcode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

caPostcode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

caPostcode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

caPostcode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

caPostcode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

caWoonplaatsnaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

caWoonplaatsnaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

caWoonplaatsnaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

caWoonplaatsnaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

caWoonplaatsnaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

caWoonplaatsnaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

caGemeenteCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

caGemeenteCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

caGemeenteCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

caGemeenteCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

caGemeenteCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

caGemeenteCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

caGemeenteNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

caGemeenteNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

caGemeenteNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

caGemeenteNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

caGemeenteNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

caGemeenteNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

redenInschrijvingCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

redenInschrijvingCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

redenInschrijvingCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

redenInschrijvingCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

redenInschrijvingCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

redenInschrijvingCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

redenInschrijvingOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

redenInschrijvingOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

redenInschrijvingOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

redenInschrijvingOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

redenInschrijvingOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

redenInschrijvingOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

rechtsvormCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

rechtsvormCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rechtsvormCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

rechtsvormCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rechtsvormCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rechtsvormCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

rechtsvormOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

rechtsvormOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rechtsvormOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

rechtsvormOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rechtsvormOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

rechtsvormOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sbiCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sbiCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sbiCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sbiCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sbiCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sbiCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sbiOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sbiOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sbiOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sbiOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sbiOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sbiOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sbiSectieCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sbiSectieCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sbiSectieCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sbiSectieCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sbiSectieCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sbiSectieCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sbiSectieOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sbiSectieOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sbiSectieOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sbiSectieOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sbiSectieOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sbiSectieOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

aantalWerkzamepersonen= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aantalWerkzamepersonen[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aantalWerkzamepersonen[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalWerkzamepersonen[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aantalWerkzamepersonen[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalWerkzamepersonen[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalWerkzamepersonen[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalWerkzamepersonen[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aantalWpFulltime= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aantalWpFulltime[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aantalWpFulltime[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalWpFulltime[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aantalWpFulltime[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalWpFulltime[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalWpFulltime[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalWpFulltime[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aantalWpParttime= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aantalWpParttime[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aantalWpParttime[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalWpParttime[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aantalWpParttime[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalWpParttime[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalWpParttime[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalWpParttime[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

klasseWpCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

klasseWpCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

klasseWpCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

klasseWpCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

klasseWpCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

klasseWpCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

klasseWpOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

klasseWpOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

klasseWpOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

klasseWpOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

klasseWpOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

klasseWpOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

klasseWpFulltimeCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

klasseWpFulltimeCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

klasseWpFulltimeCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

klasseWpFulltimeCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

klasseWpFulltimeCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

klasseWpFulltimeCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

klasseWpFulltimeOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

klasseWpFulltimeOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

klasseWpFulltimeOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

klasseWpFulltimeOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

klasseWpFulltimeOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

klasseWpFulltimeOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

peildatumWpVestiging= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

peildatumWpVestiging[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

peildatumWpVestiging[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

peildatumWpVestiging[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

peildatumWpVestiging[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

peildatumWpVestiging[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

peildatumWpVestiging[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

peildatumWpVestiging[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

indImport= (autorisatie: FP/MDW)

true | false

Test op exacte waarde (==).

indExport= (autorisatie: FP/MDW)

true | false

Test op exacte waarde (==).

telefoonnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

telefoonnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

telefoonnummer[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

telefoonnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

telefoonnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

telefoonnummer[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

telefoonnummerMobiel= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

telefoonnummerMobiel[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

telefoonnummerMobiel[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

telefoonnummerMobiel[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

telefoonnummerMobiel[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

telefoonnummerMobiel[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

email= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

email[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

email[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

email[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

email[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

email[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

website= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

website[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

website[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

website[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

website[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

website[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

indNonmailing= (autorisatie: FP/MDW)

true | false

Test op exacte waarde (==).

hoofdNevenVestigingCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

hoofdNevenVestigingCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoofdNevenVestigingCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

hoofdNevenVestigingCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoofdNevenVestigingCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

hoofdNevenVestigingCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

hoofdNevenVestigingOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

hoofdNevenVestigingOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoofdNevenVestigingOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

hoofdNevenVestigingOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoofdNevenVestigingOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

hoofdNevenVestigingOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

indEconomischActief= (autorisatie: FP/MDW)

true | false

Test op exacte waarde (==).

creatiefCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

creatiefCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

creatiefCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

creatiefCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

creatiefCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

creatiefCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

creatiefOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

creatiefOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

creatiefOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

creatiefOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

creatiefOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

creatiefOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

detailhandelCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

detailhandelCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

detailhandelCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

detailhandelCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

detailhandelCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

detailhandelCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

detailhandelOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

detailhandelOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

detailhandelOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

detailhandelOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

detailhandelOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

detailhandelOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ictSectorCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ictSectorCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ictSectorCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ictSectorCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ictSectorCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ictSectorCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ictSectorOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ictSectorOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ictSectorOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ictSectorOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ictSectorOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ictSectorOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

toerismeCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

toerismeCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

toerismeCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

toerismeCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

toerismeCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

toerismeCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

toerismeOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

toerismeOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

toerismeOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

toerismeOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

toerismeOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

toerismeOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

horecaCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

horecaCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

horecaCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

horecaCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

horecaCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

horecaCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

horecaOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

horecaOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

horecaOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

horecaOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

horecaOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

horecaOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

nagId= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

nagId[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

nagId[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

nagId[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

nagId[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

nagId[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

nagVolgnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

nagVolgnummer[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

nagVolgnummer[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

nagVolgnummer[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

nagVolgnummer[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

nagVolgnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

nagVolgnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

nagVolgnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aotId= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

aotId[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aotId[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

aotId[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aotId[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aotId[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

aotVolgnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aotVolgnummer[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aotVolgnummer[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aotVolgnummer[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aotVolgnummer[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aotVolgnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aotVolgnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aotVolgnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

votOppervlakte= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

votOppervlakte[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

votOppervlakte[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

votOppervlakte[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

votOppervlakte[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

votOppervlakte[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

votOppervlakte[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

votOppervlakte[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geometrie= (autorisatie: FP/MDW)

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

bagconformCode= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

bagconformCode[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

bagconformCode[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

bagconformCode[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

bagconformCode[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

bagconformCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagconformCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagconformCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagconformOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagconformOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagconformOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagconformOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagconformOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagconformOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

brtId= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

brtId[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

brtId[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

brtId[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

brtId[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

brtId[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

brtVolgnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

brtVolgnummer[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

brtVolgnummer[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

brtVolgnummer[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

brtVolgnummer[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

brtVolgnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

brtVolgnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

brtVolgnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

brtCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

brtCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

brtCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

brtCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

brtCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

brtCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

cbsBrtCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

cbsBrtCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

cbsBrtCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

cbsBrtCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

cbsBrtCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

cbsBrtCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

brtNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

brtNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

brtNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

brtNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

brtNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

brtNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wijkId= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wijkId[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wijkId[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wijkId[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wijkId[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wijkId[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wijkVolgnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

wijkVolgnummer[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

wijkVolgnummer[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

wijkVolgnummer[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

wijkVolgnummer[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

wijkVolgnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wijkVolgnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wijkVolgnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wijkCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wijkCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wijkCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wijkCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wijkCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wijkCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wijkNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wijkNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wijkNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wijkNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wijkNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wijkNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ggwId= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ggwId[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ggwId[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ggwId[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ggwId[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ggwId[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ggwVolgnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

ggwVolgnummer[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

ggwVolgnummer[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

ggwVolgnummer[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

ggwVolgnummer[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

ggwVolgnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ggwVolgnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ggwVolgnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ggwCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ggwCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ggwCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ggwCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ggwCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ggwCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

ggwNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

ggwNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

ggwNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

ggwNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

ggwNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

ggwNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sdlId= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sdlId[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sdlId[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sdlId[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sdlId[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sdlId[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sdlVolgnummer= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

sdlVolgnummer[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan (>).

sdlVolgnummer[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

sdlVolgnummer[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

sdlVolgnummer[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

sdlVolgnummer[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sdlVolgnummer[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sdlVolgnummer[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sdlCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sdlCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sdlCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sdlCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sdlCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sdlCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sdlNaam= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sdlNaam[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sdlNaam[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sdlNaam[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sdlNaam[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sdlNaam[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

indHandmatigOpvoer= (autorisatie: FP/MDW)

true | false

Test op exacte waarde (==).

typeMutatieCode= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeMutatieCode[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeMutatieCode[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeMutatieCode[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeMutatieCode[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeMutatieCode[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeMutatieOmschrijving= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeMutatieOmschrijving[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeMutatieOmschrijving[like]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeMutatieOmschrijving[not]= (autorisatie: FP/MDW)

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeMutatieOmschrijving[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeMutatieOmschrijving[isempty]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

peildatumVorigeStand= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

peildatumVorigeStand[gt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

peildatumVorigeStand[gte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

peildatumVorigeStand[lt]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

peildatumVorigeStand[lte]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

peildatumVorigeStand[not]= (autorisatie: FP/MDW)

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

peildatumVorigeStand[in]= (autorisatie: FP/MDW)

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

peildatumVorigeStand[isnull]= (autorisatie: FP/MDW)

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).