Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basisstatistiek

Endpoints

Tabellen

Vestigingen

Alle vestigingen met hun kenmerken en gebiedsindeling

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Uniek identificatie voor dit object op basis van peildatum en vestigingsnummer
peildatum Date Peildatum van de stand
kvknummer String Het dossiernummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting is ingeschreven in het Handelsregister
vestigingsnummer String Het vestigingsnummer is de unieke aanduiding van een vestiging binnen het Handelsregister
rsin String Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer door het Kamer van Koophandel uitgegeven aan rechtspersonen
handelsnaam String De eerste naam waaronder de organisatie aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer deelneemt
straatnaam String Officiële naam openbare ruimte van het vestigingsadres
huisnummer Integer Huisnummer van het vestigingsadres
huisletter String Huisletter van het vestigingsadres
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het vestigingsadres
postcode String Postcode van het vestigingsadres
woonplaats String Officiële naam van de woonplaats van het vestigingsadres
gemeentecode String Code van de gemeente van het vestigingsadres
gemeentenaam String Naam van de gemeente van het vestigingsadres
standaardbedrijfsindelingCode String Code van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindelingOmschrijving String Omschrijving van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindelingSectieCode String Code van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving String Omschrijving van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
creatieveSectorCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de creatieve sector de vestiging actief is
creatieveSectorOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van de creatieve sector waarin de vestiging actief is
detailhandelCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de detailhandel de vestiging actief is
detailhandelOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van de detailhandel waarin de vestiging actief is
ictSectorCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van ICT de vestiging actief is
ictSectorOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van ICT waarin de vestiging actief is
toerismeCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van toerisme de vestiging actief is
toerismeOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van toerisme waarin de vestiging actief is
horecaCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de horeca de vestiging actief is
horecaOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van de horeca waarin de vestiging actief is
aantalWerkzamepersonen Integer Het totaal aantal personen dat bij de vestiging werkzaam is
aantalWerkzamepersonenFulltime Integer Het totaal aantal personen dat fulltime bij de vestiging werkzaam is
aantalWerkzamepersonenParttime Integer Het totaal aantal personen dat parttime bij de vestiging werkzaam is
klasseWerkzamepersonenCode String Code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
klasseWerkzamepersonenOmschrijving String Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
datumStartVestiging Date De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is ingeschreven in het Handelsregister
datumEindeVestiging Date De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is uitgeschreven uit het Handelsregister
datumVerwerkingEnquete Date Datum verwerking enquête
rechtsvormCode String Code die de rechtsvorm van de vestiging aangeeft
rechtsvormOmschrijving String Omschrijving van de code die de rechtsvorm aangeeft
indicatieZzp Boolean Indicatie of betreffende vestiging een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) betreft
indicatieWinkel Boolean Indicatie of betreffende vestiging een winkel is
geometrie Point Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.
verblijfsobjectOppervlakte Integer De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject waar de vestiging in is gevestigd conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte
gebiedsdatumWinkel Date Peildatum van de winkelgebieden vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
winkelgebiedCode String Unieke sleutel van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
winkelgebiedNaam String Naam van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
gebiedsdatumBedrijventerrein Date Peildatum van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerreinCode String Unieke sleutel van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerreinThema String Thema van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerreinNaam String Naam van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
nummeraanduidingIdentificatie String Landelijke identificerende sleutel van de nummeraanduiding
nummeraanduidingVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van de nummeraanduiding
adresseerbaarobjectIdentificatie String Landelijke identificerende sleutel van adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats)
adresseerbaarobjectVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het adresseerbaar object
gebiedsdatumBuurt Date Peildatum van de gebruikte gebiedsindeling uit de Kernregistratie Gebieden
buurtIdentificatie String Unieke identificatie van de buurt
buurtVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van de buurt
buurtCode String Officiële code van de buurt
buurtNaam String De naam van de buurt.
wijkIdentificatie String Unieke identificatie van de wijk
wijkVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van de wijk
wijkCode String Officiële code van de wijk
wijkNaam String De naam van de wijk
ggwgebiedIdentificatie String Unieke identificatie van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebiedVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebiedCode String Officiële code van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebiedNaam String De naam van het gebiedsgericht werken gebied
stadsdeelIdentificatie String Unieke identificatie van het stadsdeel
stadsdeelVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het stadsdeel
stadsdeelCode String Officiële code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String De naam van het stadsdeel
gebiedsdatumAltgebied Date Peildatum van de gebruikte gebiedsindeling van de alternatieve gebiedsindeling
gbdAltgebiedCode String Officiële code van het alternatieve gebied
gbdAltgebiedNaam String De naam van het alternatieve gebied
gebiedsdatumCbs Date Peildatum van de gebruikte CBS wijk- en buurtindeling
cbsBuurtCode String Officiële CBS-code van de buurt
cbsBuurtNaam String De naam van de CBS-buurt
cbsWijkCode String Officiële CBS-code van de wijk
cbsWijkNaam String De naam van de CBS-wijk
gebiedsdatumMradeelregio Date Peildatum van de MRA-deelregio indeling
mradeelregioCode String Code van de MRA-deelregio
mradeelregioNaam String Naam van de MRA-deelregio

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalWerkzamepersonen BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalWerkzamepersonen[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalWerkzamepersonen[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalWerkzamepersonen[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalWerkzamepersonen[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalWerkzamepersonen[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalWerkzamepersonen[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
aantalWerkzamepersonen[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
aantalWerkzamepersonenFulltime BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalWerkzamepersonenFulltime[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalWerkzamepersonenFulltime[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalWerkzamepersonenFulltime[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalWerkzamepersonenFulltime[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalWerkzamepersonenFulltime[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalWerkzamepersonenFulltime[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
aantalWerkzamepersonenFulltime[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
aantalWerkzamepersonenParttime BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalWerkzamepersonenParttime[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalWerkzamepersonenParttime[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalWerkzamepersonenParttime[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalWerkzamepersonenParttime[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalWerkzamepersonenParttime[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalWerkzamepersonenParttime[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
aantalWerkzamepersonenParttime[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
adresseerbaarobjectIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseerbaarobjectIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseerbaarobjectIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseerbaarobjectIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseerbaarobjectIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseerbaarobjectIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseerbaarobjectVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseerbaarobjectVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseerbaarobjectVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseerbaarobjectVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseerbaarobjectVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseerbaarobjectVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseerbaarobjectVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
adresseerbaarobjectVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
bedrijventerreinCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bedrijventerreinCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bedrijventerreinCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedrijventerreinCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedrijventerreinCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bedrijventerreinCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedrijventerreinNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bedrijventerreinNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bedrijventerreinNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedrijventerreinNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedrijventerreinNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bedrijventerreinNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedrijventerreinThema BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bedrijventerreinThema[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bedrijventerreinThema[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedrijventerreinThema[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedrijventerreinThema[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bedrijventerreinThema[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
buurtVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
buurtVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
buurtVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
buurtVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
cbsBuurtCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsBuurtCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsBuurtCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsBuurtCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsBuurtCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsBuurtCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cbsBuurtNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsBuurtNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsBuurtNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsBuurtNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsBuurtNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsBuurtNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cbsWijkCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsWijkCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsWijkCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsWijkCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsWijkCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsWijkCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cbsWijkNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsWijkNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsWijkNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsWijkNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsWijkNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsWijkNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
creatieveSectorCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
creatieveSectorCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
creatieveSectorCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
creatieveSectorCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
creatieveSectorCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
creatieveSectorCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
creatieveSectorOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
creatieveSectorOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
creatieveSectorOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
creatieveSectorOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
creatieveSectorOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
creatieveSectorOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeVestiging BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEindeVestiging[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEindeVestiging[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEindeVestiging[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEindeVestiging[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEindeVestiging[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeVestiging[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
datumEindeVestiging[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
datumStartVestiging BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumStartVestiging[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumStartVestiging[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumStartVestiging[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumStartVestiging[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumStartVestiging[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumStartVestiging[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
datumStartVestiging[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
datumVerwerkingEnquete BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVerwerkingEnquete[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVerwerkingEnquete[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVerwerkingEnquete[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVerwerkingEnquete[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVerwerkingEnquete[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVerwerkingEnquete[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
datumVerwerkingEnquete[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
detailhandelCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
detailhandelCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
detailhandelCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
detailhandelCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
detailhandelCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
detailhandelCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
detailhandelOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
detailhandelOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
detailhandelOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
detailhandelOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
detailhandelOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
detailhandelOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdAltgebiedCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdAltgebiedCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdAltgebiedCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdAltgebiedCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdAltgebiedCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdAltgebiedCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdAltgebiedNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdAltgebiedNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdAltgebiedNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdAltgebiedNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdAltgebiedNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdAltgebiedNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumAltgebied BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumAltgebied[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumAltgebied[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumAltgebied[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumAltgebied[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumAltgebied[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumAltgebied[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumAltgebied[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumBedrijventerrein BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumBedrijventerrein[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumBedrijventerrein[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumBedrijventerrein[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumBedrijventerrein[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumBedrijventerrein[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumBedrijventerrein[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumBedrijventerrein[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumBuurt BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumBuurt[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumBuurt[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumBuurt[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumBuurt[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumBuurt[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumBuurt[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumBuurt[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumCbs BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumCbs[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumCbs[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumCbs[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumCbs[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumCbs[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumCbs[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumCbs[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumMradeelregio BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumMradeelregio[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumMradeelregio[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumMradeelregio[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumMradeelregio[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumMradeelregio[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumMradeelregio[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumMradeelregio[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumWinkel BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumWinkel[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumWinkel[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumWinkel[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumWinkel[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumWinkel[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumWinkel[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumWinkel[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gemeentecode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentecode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentecode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentecode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentecode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentecode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentenaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentenaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentenaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentenaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentenaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentenaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie BSK/BEDRIJVEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ggwgebiedCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ggwgebiedCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ggwgebiedIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ggwgebiedIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ggwgebiedNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ggwgebiedNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
ggwgebiedVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ggwgebiedVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
ggwgebiedVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
handelsnaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
handelsnaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
handelsnaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
handelsnaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
horecaCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
horecaCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
horecaCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
horecaCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
horecaCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
horecaCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
horecaOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
horecaOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
horecaOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
horecaOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
horecaOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
horecaOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
huisnummertoevoeging BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ictSectorCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ictSectorCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ictSectorCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ictSectorCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ictSectorCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ictSectorCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ictSectorOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ictSectorOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ictSectorOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ictSectorOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ictSectorOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ictSectorOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieWinkel BSK/BEDRIJVEN true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieWinkel[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZzp BSK/BEDRIJVEN true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieZzp[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
klasseWerkzamepersonenCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
klasseWerkzamepersonenCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
klasseWerkzamepersonenCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
klasseWerkzamepersonenCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
klasseWerkzamepersonenOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kvknummer BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
kvknummer[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kvknummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kvknummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kvknummer[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kvknummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mradeelregioCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
mradeelregioCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mradeelregioCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mradeelregioCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mradeelregioCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mradeelregioCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mradeelregioNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
mradeelregioNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mradeelregioNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mradeelregioNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mradeelregioNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mradeelregioNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummeraanduidingIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
nummeraanduidingIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nummeraanduidingIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummeraanduidingIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummeraanduidingIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nummeraanduidingIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummeraanduidingVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
nummeraanduidingVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
nummeraanduidingVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummeraanduidingVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummeraanduidingVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
nummeraanduidingVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummeraanduidingVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
nummeraanduidingVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
peildatum BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatum[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatum[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
peildatum[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
postcode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rechtsvormCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
rechtsvormCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rechtsvormCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rechtsvormCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rechtsvormCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rechtsvormCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rechtsvormOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
rechtsvormOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rechtsvormOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rechtsvormOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rechtsvormOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rechtsvormOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rsin BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
rsin[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rsin[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rsin[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rsin[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rsin[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
stadsdeelVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
stadsdeelVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
stadsdeelVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
stadsdeelVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
standaardbedrijfsindelingCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingSectieCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingSectieCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingSectieCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingSectieCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingSectieCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingSectieCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
straatnaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toerismeCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
toerismeCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toerismeCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toerismeCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toerismeCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toerismeCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toerismeOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
toerismeOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toerismeOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toerismeOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toerismeOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toerismeOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectOppervlakte BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectOppervlakte[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectOppervlakte[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectOppervlakte[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectOppervlakte[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectOppervlakte[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectOppervlakte[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectOppervlakte[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
vestigingsnummer BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsnummer[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsnummer[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
wijkVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijkVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wijkVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
wijkVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
winkelgebiedCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
winkelgebiedCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
winkelgebiedCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
winkelgebiedCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
winkelgebiedCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
winkelgebiedCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
winkelgebiedNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
winkelgebiedNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
winkelgebiedNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
winkelgebiedNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
winkelgebiedNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
winkelgebiedNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).