stand van de gegevens over bedrijven / vestigingen

stand op één bepaalde peildatum van gegevens in het domein van bedrijvigheid

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basisstatistiek

Endpoints

Tabellen

Vestigingen

Alle vestigingen met hun kenmerken en gebiedsindeling

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Uniek identificatie voor dit object op basis van peildatum en vestigingsnummer
peildatum Date Peildatum van de stand
kvknummer String Het dossiernummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting is ingeschreven in het Handelsregister
vestigingsnummer String Het vestigingsnummer is de unieke aanduiding van een vestiging binnen het Handelsregister
rsin String Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer door het Kamer van Koophandel uitgegeven aan rechtspersonen
handelsnaam String De eerste naam waaronder de organisatie aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer deelneemt
straatnaam String Officiële naam openbare ruimte van het vestigingsadres
huisnummer Integer Huisnummer van het vestigingsadres
huisletter String Huisletter van het vestigingsadres
huisnummertoevoeging String Huisnummertoevoeging van het vestigingsadres
postcode String Postcode van het vestigingsadres
woonplaats String Officiële naam van de woonplaats van het vestigingsadres
gemeentecode String Code van de gemeente van het vestigingsadres
gemeentenaam String Naam van de gemeente van het vestigingsadres
standaardbedrijfsindelingCode String Code van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindelingOmschrijving String Omschrijving van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindelingSectieCode String Code van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving String Omschrijving van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
creatieveSectorCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de creatieve sector de vestiging actief is
creatieveSectorOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van de creatieve sector waarin de vestiging actief is
detailhandelCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de detailhandel de vestiging actief is
detailhandelOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van de detailhandel waarin de vestiging actief is
ictSectorCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van ICT de vestiging actief is
ictSectorOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van ICT waarin de vestiging actief is
toerismeCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van toerisme de vestiging actief is
toerismeOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van toerisme waarin de vestiging actief is
horecaCode String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de horeca de vestiging actief is
horecaOmschrijving String Omschrijving van de bedrijfssector van de horeca waarin de vestiging actief is
aantalWerkzamepersonen Integer Het totaal aantal personen dat bij de vestiging werkzaam is
aantalWerkzamepersonenFulltime Integer Het totaal aantal personen dat fulltime bij de vestiging werkzaam is
aantalWerkzamepersonenParttime Integer Het totaal aantal personen dat parttime bij de vestiging werkzaam is
klasseWerkzamepersonenCode String Code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
klasseWerkzamepersonenOmschrijving String Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
datumStartVestiging Date De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is ingeschreven in het Handelsregister
datumEindeVestiging Date De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is uitgeschreven uit het Handelsregister
datumVerwerkingEnquete Date Datum verwerking enquête
rechtsvormCode String Code die de rechtsvorm van de vestiging aangeeft
rechtsvormOmschrijving String Omschrijving van de code die de rechtsvorm aangeeft
indicatieZzp Boolean Indicatie of betreffende vestiging een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) betreft
geometrie Point Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.
verblijfsobjectOppervlakte Integer De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject waar de vestiging in is gevestigd conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte
gebiedsdatumWinkel Date Peildatum van de winkelgebieden vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
winkelgebiedCode Integer Unieke sleutel van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
winkelgebiedNaam String Naam van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
gebiedsdatumBedrijventerrein Date Peildatum van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerreinCode Integer Unieke sleutel van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerreinNaam String Naam van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
nummeraanduidingIdentificatie String Landelijke identificerende sleutel van de nummeraanduiding
nummeraanduidingVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van de nummeraanduiding
adresseerbaarobjectIdentificatie String Landelijke identificerende sleutel van adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats)
adresseerbaarobjectVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het adresseerbaar object
gebiedsdatumBuurt Date Peildatum van de gebruikte gebiedsindeling uit de Kernregistratie Gebieden
buurtIdentificatie String Unieke identificatie van de buurt
buurtVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van de buurt
buurtCode String Officiële code van de buurt
buurtNaam String De naam van de buurt.
wijkIdentificatie String Unieke identificatie van de wijk
wijkVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van de wijk
wijkCode String Officiële code van de wijk
wijkNaam String De naam van de wijk
ggwgebiedIdentificatie String Unieke identificatie van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebiedVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebiedCode String Officiële code van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebiedNaam String De naam van het gebiedsgericht werken gebied
stadsdeelIdentificatie String Unieke identificatie van het stadsdeel
stadsdeelVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het stadsdeel
stadsdeelCode String Officiële code van het stadsdeel
stadsdeelNaam String De naam van het stadsdeel
gebiedsdatumAltgebied Date Peildatum van de gebruikte gebiedsindeling van de alternatieve gebiedsindeling
gbdAltgebiedCode String Officiële code van het alternatieve gebied
gbdAltgebiedNaam String De naam van het alternatieve gebied
gebiedsdatumCbs Date Peildatum van de gebruikte CBS wijk- en buurtindeling
cbsBuurtCode String Officiële CBS-code van de buurt
cbsBuurtNaam String De naam van de CBS-buurt
cbsWijkCode String Officiële CBS-code van de wijk
cbsWijkNaam String De naam van de CBS-wijk
gebiedsdatumMradeelregio Date Peildatum van de MRA-deelregio indeling
mradeelregioCode String Code van de MRA-deelregio
mradeelregioNaam String Naam van de MRA-deelregio

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalWerkzamepersonen BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalWerkzamepersonen[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalWerkzamepersonen[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
aantalWerkzamepersonen[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalWerkzamepersonen[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
aantalWerkzamepersonen[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalWerkzamepersonen[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalWerkzamepersonen[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalWerkzamepersonenFulltime BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalWerkzamepersonenFulltime[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalWerkzamepersonenFulltime[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
aantalWerkzamepersonenFulltime[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalWerkzamepersonenFulltime[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
aantalWerkzamepersonenFulltime[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalWerkzamepersonenFulltime[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalWerkzamepersonenFulltime[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalWerkzamepersonenParttime BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalWerkzamepersonenParttime[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalWerkzamepersonenParttime[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
aantalWerkzamepersonenParttime[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalWerkzamepersonenParttime[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
aantalWerkzamepersonenParttime[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalWerkzamepersonenParttime[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalWerkzamepersonenParttime[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseerbaarobjectIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseerbaarobjectIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseerbaarobjectIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseerbaarobjectIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseerbaarobjectIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseerbaarobjectIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseerbaarobjectVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseerbaarobjectVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseerbaarobjectVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
adresseerbaarobjectVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseerbaarobjectVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
adresseerbaarobjectVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseerbaarobjectVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseerbaarobjectVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedrijventerreinCode BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bedrijventerreinCode[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bedrijventerreinCode[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
bedrijventerreinCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedrijventerreinCode[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
bedrijventerreinCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedrijventerreinCode[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
bedrijventerreinCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedrijventerreinNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
bedrijventerreinNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bedrijventerreinNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedrijventerreinNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bedrijventerreinNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedrijventerreinNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
buurtNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
buurtNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
buurtNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
buurtVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
buurtVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
buurtVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
buurtVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
buurtVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
buurtVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
buurtVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
buurtVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsBuurtCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsBuurtCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsBuurtCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cbsBuurtCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsBuurtCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsBuurtCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsBuurtNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsBuurtNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsBuurtNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cbsBuurtNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsBuurtNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsBuurtNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsWijkCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsWijkCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsWijkCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cbsWijkCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsWijkCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsWijkCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsWijkNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsWijkNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsWijkNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cbsWijkNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsWijkNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsWijkNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
creatieveSectorCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
creatieveSectorCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
creatieveSectorCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
creatieveSectorCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
creatieveSectorCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
creatieveSectorCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
creatieveSectorOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
creatieveSectorOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
creatieveSectorOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
creatieveSectorOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
creatieveSectorOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
creatieveSectorOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumEindeVestiging BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumEindeVestiging[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumEindeVestiging[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
datumEindeVestiging[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumEindeVestiging[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
datumEindeVestiging[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumEindeVestiging[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumEindeVestiging[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumStartVestiging BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumStartVestiging[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumStartVestiging[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
datumStartVestiging[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumStartVestiging[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
datumStartVestiging[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumStartVestiging[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumStartVestiging[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVerwerkingEnquete BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVerwerkingEnquete[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVerwerkingEnquete[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
datumVerwerkingEnquete[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVerwerkingEnquete[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
datumVerwerkingEnquete[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVerwerkingEnquete[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVerwerkingEnquete[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
detailhandelCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
detailhandelCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
detailhandelCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
detailhandelCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
detailhandelCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
detailhandelCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
detailhandelOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
detailhandelOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
detailhandelOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
detailhandelOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
detailhandelOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
detailhandelOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdAltgebiedCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdAltgebiedCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdAltgebiedCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdAltgebiedCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdAltgebiedCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdAltgebiedCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdAltgebiedNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdAltgebiedNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdAltgebiedNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdAltgebiedNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdAltgebiedNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdAltgebiedNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumAltgebied BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumAltgebied[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumAltgebied[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumAltgebied[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumAltgebied[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumAltgebied[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumAltgebied[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumAltgebied[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumBedrijventerrein BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumBedrijventerrein[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumBedrijventerrein[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumBedrijventerrein[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumBedrijventerrein[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumBedrijventerrein[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumBedrijventerrein[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumBedrijventerrein[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumBuurt BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumBuurt[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumBuurt[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumBuurt[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumBuurt[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumBuurt[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumBuurt[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumBuurt[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumCbs BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumCbs[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumCbs[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumCbs[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumCbs[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumCbs[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumCbs[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumCbs[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumMradeelregio BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumMradeelregio[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumMradeelregio[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumMradeelregio[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumMradeelregio[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumMradeelregio[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumMradeelregio[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumMradeelregio[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedsdatumWinkel BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedsdatumWinkel[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedsdatumWinkel[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
gebiedsdatumWinkel[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedsdatumWinkel[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
gebiedsdatumWinkel[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedsdatumWinkel[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedsdatumWinkel[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentecode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentecode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentecode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentecode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentecode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentecode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentenaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentenaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentenaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentenaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentenaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentenaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie BSK/BEDRIJVEN GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ggwgebiedCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ggwgebiedCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ggwgebiedIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ggwgebiedIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ggwgebiedNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ggwgebiedNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ggwgebiedVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ggwgebiedVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ggwgebiedVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
ggwgebiedVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ggwgebiedVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
ggwgebiedVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ggwgebiedVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
ggwgebiedVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
handelsnaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
handelsnaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
handelsnaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
handelsnaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
handelsnaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
handelsnaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
horecaCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
horecaCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
horecaCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
horecaCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
horecaCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
horecaCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
horecaOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
horecaOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
horecaOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
horecaOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
horecaOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
horecaOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
huisnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ictSectorCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ictSectorCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ictSectorCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ictSectorCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ictSectorCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ictSectorCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ictSectorOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
ictSectorOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ictSectorOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ictSectorOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ictSectorOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ictSectorOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieZzp BSK/BEDRIJVEN true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieZzp[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
klasseWerkzamepersonenCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
klasseWerkzamepersonenCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
klasseWerkzamepersonenCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
klasseWerkzamepersonenCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
klasseWerkzamepersonenOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
klasseWerkzamepersonenOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kvknummer BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
kvknummer[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kvknummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kvknummer[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kvknummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kvknummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mradeelregioCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
mradeelregioCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mradeelregioCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mradeelregioCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mradeelregioCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mradeelregioCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mradeelregioNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
mradeelregioNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
mradeelregioNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mradeelregioNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
mradeelregioNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mradeelregioNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummeraanduidingIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
nummeraanduidingIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nummeraanduidingIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummeraanduidingIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nummeraanduidingIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummeraanduidingIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummeraanduidingVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
nummeraanduidingVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
nummeraanduidingVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
nummeraanduidingVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummeraanduidingVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
nummeraanduidingVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummeraanduidingVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
nummeraanduidingVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peildatum BSK/BEDRIJVEN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peildatum[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peildatum[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
peildatum[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peildatum[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
peildatum[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peildatum[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
peildatum[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rechtsvormCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
rechtsvormCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rechtsvormCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rechtsvormCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rechtsvormCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rechtsvormCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rechtsvormOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
rechtsvormOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rechtsvormOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rechtsvormOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rechtsvormOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rechtsvormOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rsin BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
rsin[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rsin[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rsin[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rsin[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rsin[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
stadsdeelNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stadsdeelNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stadsdeelNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stadsdeelVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
stadsdeelVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
stadsdeelVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
stadsdeelVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stadsdeelVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
stadsdeelVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stadsdeelVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
stadsdeelVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingSectieCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingSectieCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingSectieCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingSectieCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingSectieCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingSectieCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardbedrijfsindelingSectieOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
straatnaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toerismeCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
toerismeCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toerismeCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toerismeCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toerismeCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toerismeCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toerismeOmschrijving BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
toerismeOmschrijving[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toerismeOmschrijving[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toerismeOmschrijving[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toerismeOmschrijving[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toerismeOmschrijving[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectOppervlakte BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectOppervlakte[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectOppervlakte[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectOppervlakte[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectOppervlakte[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectOppervlakte[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectOppervlakte[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectOppervlakte[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vestigingsnummer BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
vestigingsnummer[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vestigingsnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vestigingsnummer[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vestigingsnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vestigingsnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkCode BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkCode[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkCode[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkIdentificatie BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkIdentificatie[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkIdentificatie[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkIdentificatie[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkIdentificatie[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkIdentificatie[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
wijkNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wijkNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wijkNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wijkVolgnummer BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
wijkVolgnummer[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wijkVolgnummer[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
wijkVolgnummer[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wijkVolgnummer[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
wijkVolgnummer[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wijkVolgnummer[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
wijkVolgnummer[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
winkelgebiedCode BSK/BEDRIJVEN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
winkelgebiedCode[lte] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
winkelgebiedCode[lt] BSK/BEDRIJVEN None Test op kleiner dan (<).
winkelgebiedCode[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
winkelgebiedCode[gt] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan (>).
winkelgebiedCode[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
winkelgebiedCode[gte] BSK/BEDRIJVEN None Test op groter dan of gelijk (>=).
winkelgebiedCode[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
winkelgebiedNaam BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
winkelgebiedNaam[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
winkelgebiedNaam[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
winkelgebiedNaam[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
winkelgebiedNaam[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
winkelgebiedNaam[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaats BSK/BEDRIJVEN Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaats[isempty] BSK/BEDRIJVEN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaats[in] BSK/BEDRIJVEN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaats[like] BSK/BEDRIJVEN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaats[isnull] BSK/BEDRIJVEN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaats[not] BSK/BEDRIJVEN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).