statistieken

Gepubliceerde statistieken conform generiek model

Endpoints

Tabellen

Measures

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie van de variabele
name String Naam van de variabele
description String Beschrijving / definitie / afleidingsregels van de variabele
datatype String Datatype van de variabele
unit String Eenheid van de variabele
decimals String Aantal decimalen van de variabele
source String Naam van bron dataset / attribuut waarop variabele is gebaseerd
version String Versienummer van definitie van de variabele
parent Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar bovenliggende variabele
parentId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar bovenliggende variabele

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
name Tekst Test op exacte waarde (==)
name[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
name[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
name[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
name[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
name[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
description Tekst Test op exacte waarde (==)
description[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
description[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
description[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
description[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
description[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datatype Tekst Test op exacte waarde (==)
datatype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datatype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
datatype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datatype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datatype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
unit Tekst Test op exacte waarde (==)
unit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
unit[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
unit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
unit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
unit[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
decimals Tekst Test op exacte waarde (==)
decimals[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
decimals[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
decimals[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
decimals[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
decimals[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
source Tekst Test op exacte waarde (==)
source[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
source[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
source[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
source[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
source[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
version Tekst Test op exacte waarde (==)
version[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
version[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
version[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
version[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
version[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
parent.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
parent.id[gt] None Test op groter dan (>).
parent.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
parent.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
parent.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
parent.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
parent.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
parent.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
parent statistieken:measures

Observations

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie van de variabele
measure Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar variabele
measureId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar variabele
value String Waarde van de variabele, afgezet tegen één of meerdere indelingen
temporaldimension Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar tijdsindeling
temporaldimensionId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar tijdsindeling
spatialdimension Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar ruimtelijke indeling
spatialdimensionId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar ruimtelijke indeling
thematicdimension Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar thematische indeling
thematicdimensionId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar thematische indeling

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
measure.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
measure.id[gt] None Test op groter dan (>).
measure.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
measure.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
measure.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
measure.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
measure.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
measure.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
value Tekst Test op exacte waarde (==)
value[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
value[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
value[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
value[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
value[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
temporaldimension.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
temporaldimension.id[gt] None Test op groter dan (>).
temporaldimension.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
temporaldimension.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
temporaldimension.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
temporaldimension.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
temporaldimension.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
temporaldimension.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
spatialdimension.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
spatialdimension.id[gt] None Test op groter dan (>).
spatialdimension.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
spatialdimension.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
spatialdimension.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
spatialdimension.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
spatialdimension.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
spatialdimension.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
thematicdimension.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
thematicdimension.id[gt] None Test op groter dan (>).
thematicdimension.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
thematicdimension.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
thematicdimension.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
thematicdimension.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
thematicdimension.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
thematicdimension.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
measure statistieken:measures
spatialdimension statistieken:spatialdimensions
temporaldimension statistieken:temporaldimensions
thematicdimension statistieken:thematicdimensions

Spatialdimensions

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie van ruimtelijke indeling
name String Naam van ruimtelijke indeling
code String Code van ruimtelijke indeling; gelijk aan bron dataset waarop indeling is gebaseerd
description String Beschrijving / definitie / herkomst van ruimtelijke indeling
type Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar type ruimtelijke indeling
typeId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar type ruimtelijke indeling
source String Naam van bron dataset / objectklasse waarop indeling is gebaseerd
sourceId String Unieke identificatie van object in bron dataset waarop indeling is gebaseerd
sourceDate Datetime Datum waarop ruimtelijke indeling van kracht is geworden
geometry Geometry Vorm en ligging van de ruimtelijke indeling
parent Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar bovenliggende ruimtelijke indeling
parentId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar bovenliggende ruimtelijke indeling

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
name Tekst Test op exacte waarde (==)
name[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
name[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
name[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
name[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
name[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
code Tekst Test op exacte waarde (==)
code[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
code[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
code[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
code[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
description Tekst Test op exacte waarde (==)
description[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
description[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
description[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
description[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
description[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
type.id[gt] None Test op groter dan (>).
type.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
type.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
type.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
source Tekst Test op exacte waarde (==)
source[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
source[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
source[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
source[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
source[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sourceId Tekst Test op exacte waarde (==)
sourceId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sourceId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sourceId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sourceId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sourceId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sourceDate yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
sourceDate[gt] None Test op groter dan (>).
sourceDate[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
sourceDate[lt] None Test op kleiner dan (<).
sourceDate[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
sourceDate[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sourceDate[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sourceDate[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometry GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
parent.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
parent.id[gt] None Test op groter dan (>).
parent.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
parent.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
parent.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
parent.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
parent.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
parent.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
parent statistieken:spatialdimensions
type statistieken:spatialdimensionsType

Spatialdimensions type

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie van type ruimtelijke indeling
type String Type ruimtelijke indeling (buurt, wijk, stadsdeel etc...)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Temporaldimensions

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie van tijdsindeling
name String Naam van tijdsindeling
description String Beschrijving / definitie / herkomst van tijdsindeling
type Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar type tijdsindeling
typeId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar type tijdsindeling
startdate Datetime Begindatum van de tijdsindeling
enddate Datetime Einddatum van de tijdsindeling
parent Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar bovenliggende tijdsindeling
parentId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar bovenliggende tijdsindeling

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
name Tekst Test op exacte waarde (==)
name[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
name[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
name[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
name[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
name[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
description Tekst Test op exacte waarde (==)
description[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
description[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
description[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
description[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
description[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
type.id[gt] None Test op groter dan (>).
type.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
type.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
type.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
type.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startdate yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
startdate[gt] None Test op groter dan (>).
startdate[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
startdate[lt] None Test op kleiner dan (<).
startdate[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startdate[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startdate[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startdate[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
enddate yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
enddate[gt] None Test op groter dan (>).
enddate[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
enddate[lt] None Test op kleiner dan (<).
enddate[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
enddate[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
enddate[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
enddate[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
parent.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
parent.id[gt] None Test op groter dan (>).
parent.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
parent.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
parent.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
parent.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
parent.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
parent.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
parent statistieken:temporaldimensions
type statistieken:temporaldimensionsType

Temporaldimensions type

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie van type tijdsindeling
type String Type tijdsindeling (dag, maand, jaar, periode ...)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Thematicdimensions

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie van thematische indeling
name String Naam van thematische indeling
description String Beschrijving / definitie / herkomst van thematische indeling
source String Naam van bron dataset / attribuut waarop indeling is gebaseerd
version String Versienummer van definitie van de thematische indeling
parent Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar bovenliggende thematische indeling
parentId gaat vervallen Integer (relatie) Verwijzende identificatie naar bovenliggende thematische indeling

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
name Tekst Test op exacte waarde (==)
name[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
name[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
name[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
name[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
name[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
description Tekst Test op exacte waarde (==)
description[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
description[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
description[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
description[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
description[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
source Tekst Test op exacte waarde (==)
source[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
source[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
source[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
source[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
source[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
version Tekst Test op exacte waarde (==)
version[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
version[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
version[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
version[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
version[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
parent.id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
parent.id[gt] None Test op groter dan (>).
parent.id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
parent.id[lt] None Test op kleiner dan (<).
parent.id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
parent.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
parent.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
parent.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
parent statistieken:thematicdimensions