statistieken

Gepubliceerde statistieken conform generiek model

Endpoints

Tabellen

Indicatoren

Alle indicatoren (variabelen) en hun metadata

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie van de indicator
naam String Unieke naam van de indicator
label String Beknopte label van de indicator t.b.v. weergave
labelUk String Beknopte label van de indicator in het Brits-Engels t.b.v. weergave
definitie String Definitie, die ten grondslag ligt van de indicator
definitieUk String Definitie in het Brits-Engels, die ten grondslag ligt van de indicator
beschrijving String Beschrijving en overige informatie over de indicator
berekening String Rekenformule, die is gebruikt om de waarde van de indicator te berekenen
bron String Herkomst van de indicator en bijhorende definitie
thema String Thematische indeling waaronder de indicator valt
eenheid String Eenheid waarin de indicator wordt uitgedrukt
symbool String Symbool, behorende bij de eenheid
decimalen Integer Aantal decimalen, waarin de waarde van de indicator moet worden gepubliceerd
dimensieNaam String Naam van de dimensie, waartoe de indicator behoort
dimensieCode String Code van de dimensie, waartoe de dimensie behoort
dimensieBeschrijving String Beschrijving van de dimensie, waartoe de dimensie behoort
extraAttributen Json Vrij veld om aanvullende attributen met hun waarde op te slaan, die nodig kunnen zijn voor verdere visualisatie
parent String Naam van een indicator, waartoe de indicator behoort
verantwoordelijke String Naam van het team binnen de organisatie, dat verantwoordelijk is voor de indicator

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
berekening Tekst Test op exacte waarde (==)
berekening[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
berekening[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
berekening[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
berekening[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
berekening[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
beschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bron Tekst Test op exacte waarde (==)
bron[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bron[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bron[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bron[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bron[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
decimalen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
decimalen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
decimalen[lt] None Test op kleiner dan (<).
decimalen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
decimalen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
decimalen[gt] None Test op groter dan (>).
decimalen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
decimalen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
definitie Tekst Test op exacte waarde (==)
definitie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
definitie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
definitie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
definitie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
definitie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
definitieUk Tekst Test op exacte waarde (==)
definitieUk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
definitieUk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
definitieUk[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
definitieUk[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
definitieUk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dimensieBeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
dimensieBeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dimensieBeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dimensieBeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
dimensieBeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
dimensieBeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dimensieCode Tekst Test op exacte waarde (==)
dimensieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dimensieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dimensieCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
dimensieCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
dimensieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dimensieNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
dimensieNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dimensieNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dimensieNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
dimensieNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
dimensieNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eenheid Tekst Test op exacte waarde (==)
eenheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eenheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eenheid[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eenheid[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eenheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
label Tekst Test op exacte waarde (==)
label[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
label[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
label[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
label[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
label[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
labelUk Tekst Test op exacte waarde (==)
labelUk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
labelUk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
labelUk[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
labelUk[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
labelUk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
parent Tekst Test op exacte waarde (==)
parent[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
parent[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
parent[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
parent[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
parent[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
symbool Tekst Test op exacte waarde (==)
symbool[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
symbool[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
symbool[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
symbool[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
symbool[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
thema Tekst Test op exacte waarde (==)
thema[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
thema[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
thema[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
thema[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
thema[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verantwoordelijke Tekst Test op exacte waarde (==)
verantwoordelijke[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verantwoordelijke[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verantwoordelijke[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verantwoordelijke[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verantwoordelijke[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Cijfers

Alle cijfers, gerelateerd aan de bijhorende indicatoren en dimensies

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie van het cijfer i.c.m. de bijhorende indicator en dimensies
ruimtelijkeDimensieType String Type ruimtelijke indeling
ruimtelijkeDimensieDatum Date Datum waarop de ruimtelijke indeling van kracht is geworden
ruimtelijkeDimensieCode String Unieke code van de ruimtelijke indeling binnen hetzelfde type en datum
ruimtelijkeDimensieNaam String Unieke naam van de ruimtelijke indeling binnen hetzelfde type en datum
temporeleDimensieType String Type van de tijddimensie. Dit kan een vaste peildatum zijn of een periode
begindatum Datetime Begindatum waarop de tijddimensie is begonnen
einddatum Datetime Einddatum waarop de tijddimensie is geëindigd
indicator String Naam van de indicator waarop het cijfer betrekking heeft
waarde Number Waarde van het cijfer met het aantal decimalen, zoals vastgelegd bij de indicator

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
begindatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
begindatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
begindatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
begindatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
begindatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
begindatum[gt] None Test op groter dan (>).
begindatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
begindatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
einddatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
einddatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
einddatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
einddatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
einddatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
einddatum[gt] None Test op groter dan (>).
einddatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
einddatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicator Tekst Test op exacte waarde (==)
indicator[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicator[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicator[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicator[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicator[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ruimtelijkeDimensieCode Tekst Test op exacte waarde (==)
ruimtelijkeDimensieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ruimtelijkeDimensieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ruimtelijkeDimensieCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ruimtelijkeDimensieCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ruimtelijkeDimensieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ruimtelijkeDimensieDatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
ruimtelijkeDimensieDatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ruimtelijkeDimensieDatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
ruimtelijkeDimensieDatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ruimtelijkeDimensieDatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ruimtelijkeDimensieDatum[gt] None Test op groter dan (>).
ruimtelijkeDimensieDatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ruimtelijkeDimensieDatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ruimtelijkeDimensieNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
ruimtelijkeDimensieNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ruimtelijkeDimensieNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ruimtelijkeDimensieNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ruimtelijkeDimensieNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ruimtelijkeDimensieNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ruimtelijkeDimensieType Tekst Test op exacte waarde (==)
ruimtelijkeDimensieType[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ruimtelijkeDimensieType[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ruimtelijkeDimensieType[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ruimtelijkeDimensieType[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ruimtelijkeDimensieType[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
temporeleDimensieType Tekst Test op exacte waarde (==)
temporeleDimensieType[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
temporeleDimensieType[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
temporeleDimensieType[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
temporeleDimensieType[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
temporeleDimensieType[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
waarde Getal Test op exacte waarde (==)
waarde[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
waarde[lt] None Test op kleiner dan (<).
waarde[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
waarde[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
waarde[gt] None Test op groter dan (>).
waarde[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
waarde[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Toepassingen

Alle cijfers, gerelateerd aan de bijhorende indicatoren en dimensies

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke identificatie
naam String Naam van de toepassing
versie String Versie van de toepassing
ruimtelijkeDimensie String Ruimtelijke indeling
temporeleDimensie String Type van de tijddimensie. Dit kan een vaste peildatum zijn of een periode
indicator String Naam van de indicator

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicator Tekst Test op exacte waarde (==)
indicator[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicator[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicator[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicator[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicator[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ruimtelijkeDimensie Tekst Test op exacte waarde (==)
ruimtelijkeDimensie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ruimtelijkeDimensie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ruimtelijkeDimensie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ruimtelijkeDimensie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ruimtelijkeDimensie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
temporeleDimensie Tekst Test op exacte waarde (==)
temporeleDimensie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
temporeleDimensie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
temporeleDimensie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
temporeleDimensie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
temporeleDimensie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
versie Tekst Test op exacte waarde (==)
versie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
versie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
versie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
versie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
versie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).