Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Statistieken

Gepubliceerde statistieken conform generiek model

  • ID: statistieken

  • Versie: 0.0.1

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Basisstatistiek

  • Bronhouder: Team Basisstatistiek

  • Versie: 0.0.1

  • Endpoints:


Measures

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

Unieke identificatie van de variabele

name

String

Naam van de variabele

description

String

Beschrijving / definitie / afleidingsregels van de variabele

datatype

String

Datatype van de variabele

unit

String

Eenheid van de variabele

decimals

String

Aantal decimalen van de variabele

source

String

Naam van bron dataset / attribuut waarop variabele is gebaseerd

version

String

Versienummer van definitie van de variabele

parentId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar bovenliggende variabele

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

name=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

name[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

name[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

name[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

name[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

name[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

description=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

description[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

description[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

description[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

description[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

description[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datatype=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

datatype[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datatype[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

datatype[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datatype[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datatype[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

unit=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

unit[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

unit[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

unit[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

unit[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

unit[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

decimals=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

decimals[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

decimals[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

decimals[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

decimals[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

decimals[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

source=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

source[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

source[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

source[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

source[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

source[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

version=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

version[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

version[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

version[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

version[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

version[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

parent.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

parent.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

parent.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

parent.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

parent.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

parent.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

parent.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

parent.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

parentId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

parentId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

parentId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

parentId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

parentId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

parentId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

parent

statistieken:measures

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Observations

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

Unieke identificatie van de variabele

measureId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar variabele

value

String

Waarde van de variabele, afgezet tegen één of meerdere indelingen

temporaldimensionId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar tijdsindeling

spatialdimensionId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar ruimtelijke indeling

thematicdimensionId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar thematische indeling

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

measure.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

measure.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

measure.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

measure.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

measure.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

measure.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

measure.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

measure.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

measureId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

measureId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

measureId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

measureId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

measureId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

measureId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

value=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

value[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

value[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

value[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

value[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

value[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

temporaldimension.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

temporaldimension.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

temporaldimension.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

temporaldimension.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

temporaldimension.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

temporaldimension.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

temporaldimension.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

temporaldimension.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

temporaldimensionId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

temporaldimensionId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

temporaldimensionId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

temporaldimensionId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

temporaldimensionId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

temporaldimensionId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

spatialdimension.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

spatialdimension.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

spatialdimension.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

spatialdimension.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

spatialdimension.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

spatialdimension.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

spatialdimension.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

spatialdimension.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

spatialdimensionId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

spatialdimensionId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

spatialdimensionId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

spatialdimensionId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

spatialdimensionId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

spatialdimensionId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

thematicdimension.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

thematicdimension.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

thematicdimension.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

thematicdimension.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

thematicdimension.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

thematicdimension.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

thematicdimension.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

thematicdimension.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

thematicdimensionId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

thematicdimensionId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

thematicdimensionId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

thematicdimensionId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

thematicdimensionId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

thematicdimensionId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

measure

statistieken:measures

spatialdimension

statistieken:spatialdimensions

temporaldimension

statistieken:temporaldimensions

thematicdimension

statistieken:thematicdimensions

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Spatialdimensions

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

Unieke identificatie van ruimtelijke indeling

name

String

Naam van ruimtelijke indeling

code

String

Code van ruimtelijke indeling; gelijk aan bron dataset waarop indeling is gebaseerd

description

String

Beschrijving / definitie / herkomst van ruimtelijke indeling

typeId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar type ruimtelijke indeling

source

String

Naam van bron dataset / objectklasse waarop indeling is gebaseerd

sourceId

String

Unieke identificatie van object in bron dataset waarop indeling is gebaseerd

sourceDate

Datetime

Datum waarop ruimtelijke indeling van kracht is geworden

geometry

Geometry

Vorm en ligging van de ruimtelijke indeling

parentId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar bovenliggende ruimtelijke indeling

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

name=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

name[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

name[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

name[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

name[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

name[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

code=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

code[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

code[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

code[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

code[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

code[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

description=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

description[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

description[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

description[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

description[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

description[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

type.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

type.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

type.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

type.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

type.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

type.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

type.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

type.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

typeId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

source=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

source[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

source[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

source[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

source[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

source[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sourceId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

sourceId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sourceId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

sourceId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sourceId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

sourceId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

sourceDate=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

sourceDate[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

sourceDate[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

sourceDate[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

sourceDate[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

sourceDate[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

sourceDate[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

sourceDate[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geometry=

GeoJSON of GEOMETRY(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

parent.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

parent.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

parent.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

parent.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

parent.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

parent.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

parent.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

parent.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

parentId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

parentId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

parentId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

parentId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

parentId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

parentId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

parent

statistieken:spatialdimensions

type

statistieken:spatialdimensionsType

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Spatialdimensions type

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

Unieke identificatie van type ruimtelijke indeling

type

String

Type ruimtelijke indeling (buurt, wijk, stadsdeel etc…)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

type=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

type[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

type[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

type[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

type[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

type[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')


Temporaldimensions

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

Unieke identificatie van tijdsindeling

name

String

Naam van tijdsindeling

description

String

Beschrijving / definitie / herkomst van tijdsindeling

typeId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar type tijdsindeling

startdate

Datetime

Begindatum van de tijdsindeling

enddate

Datetime

Einddatum van de tijdsindeling

parentId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar bovenliggende tijdsindeling

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

name=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

name[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

name[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

name[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

name[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

name[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

description=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

description[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

description[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

description[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

description[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

description[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

type.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

type.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

type.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

type.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

type.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

type.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

type.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

type.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

typeId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

startdate=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

startdate[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

startdate[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

startdate[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

startdate[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

startdate[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

startdate[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

startdate[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

enddate=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

enddate[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

enddate[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

enddate[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

enddate[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

enddate[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

enddate[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

enddate[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

parent.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

parent.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

parent.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

parent.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

parent.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

parent.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

parent.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

parent.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

parentId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

parentId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

parentId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

parentId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

parentId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

parentId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

parent

statistieken:temporaldimensions

type

statistieken:temporaldimensionsType

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Temporaldimensions type

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

Unieke identificatie van type tijdsindeling

type

String

Type tijdsindeling (dag, maand, jaar, periode …)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

type=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

type[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

type[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

type[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

type[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

type[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')


Thematicdimensions

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

Unieke identificatie van thematische indeling

name

String

Naam van thematische indeling

description

String

Beschrijving / definitie / herkomst van thematische indeling

source

String

Naam van bron dataset / attribuut waarop indeling is gebaseerd

version

String

Versienummer van definitie van de thematische indeling

parentId gaat vervallen

Integer relatie

Verwijzende identificatie naar bovenliggende thematische indeling

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

name=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

name[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

name[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

name[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

name[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

name[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

description=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

description[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

description[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

description[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

description[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

description[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

source=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

source[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

source[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

source[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

source[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

source[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

version=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

version[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

version[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

version[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

version[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

version[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

parent.id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

parent.id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

parent.id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

parent.id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

parent.id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

parent.id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

parent.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

parent.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

parentId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

parentId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

parentId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

parentId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

parentId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

parentId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

parent

statistieken:thematicdimensions

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.