Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Openbaar subsidieregister

Het openbaar subsidieregister bevat informatie over de verleende subsidies van de gemeente Amsterdam.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Unieke aanduiding van de subsidieverlening.
dossiernummer String Het unieke dossiernummer van de subsidieverlening
aanvrager String De aanvrager van de subsidie
regelingnaam String De naam van de regeling van de subsidie
beleidsterrein String Het project dat verband houdt met de subsidie
organisatieonderdeel String Het organisatieonderdeel dat de subsidie heeft verstrekt
projectnaam String De naam van het project dat verband houdt met de subsidie
typePeriodiciteit String De periodiciteit van de subsidie
bedragAangevraagd Number Het bedrag dat is aangevraagd
bedragVerleend Number Het bedrag dat is verleend
publicatiedatumVerleningsbesluit Date De datum waarop het verleningsbesluit is gepubliceerd
bedragVastgesteld Number Het bedrag dat is vastgesteld
publicatiedatumVaststellingsbesluit Date De datum waarop het vaststellingsbesluit is gepubliceerd
subsidiejaar Integer Het jaar waarin de subsidie is verleend
datumOverzicht Date De datum waarop het overzicht is gemaakt

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aanvrager Tekst Test op exacte waarde (==)
aanvrager[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aanvrager[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aanvrager[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aanvrager[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aanvrager[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedragAangevraagd Getal Test op exacte waarde (==)
bedragAangevraagd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bedragAangevraagd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedragAangevraagd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedragAangevraagd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bedragAangevraagd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedragAangevraagd[lt] None Test op kleiner dan (<).
bedragAangevraagd[gt] None Test op groter dan (>).
bedragVastgesteld Getal Test op exacte waarde (==)
bedragVastgesteld[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bedragVastgesteld[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedragVastgesteld[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedragVastgesteld[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bedragVastgesteld[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedragVastgesteld[lt] None Test op kleiner dan (<).
bedragVastgesteld[gt] None Test op groter dan (>).
bedragVerleend Getal Test op exacte waarde (==)
bedragVerleend[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bedragVerleend[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bedragVerleend[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bedragVerleend[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bedragVerleend[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bedragVerleend[lt] None Test op kleiner dan (<).
bedragVerleend[gt] None Test op groter dan (>).
beleidsterrein Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidsterrein[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidsterrein[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidsterrein[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidsterrein[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidsterrein[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOverzicht yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOverzicht[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOverzicht[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOverzicht[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOverzicht[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOverzicht[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOverzicht[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumOverzicht[gt] None Test op groter dan (>).
dossiernummer Tekst Test op exacte waarde (==)
dossiernummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
dossiernummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dossiernummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dossiernummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
dossiernummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gt] None Test op groter dan (>).
organisatieonderdeel Tekst Test op exacte waarde (==)
organisatieonderdeel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
organisatieonderdeel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
organisatieonderdeel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
organisatieonderdeel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
organisatieonderdeel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
publicatiedatumVaststellingsbesluit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
publicatiedatumVaststellingsbesluit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
publicatiedatumVaststellingsbesluit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
publicatiedatumVaststellingsbesluit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
publicatiedatumVaststellingsbesluit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
publicatiedatumVaststellingsbesluit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
publicatiedatumVaststellingsbesluit[lt] None Test op kleiner dan (<).
publicatiedatumVaststellingsbesluit[gt] None Test op groter dan (>).
publicatiedatumVerleningsbesluit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
publicatiedatumVerleningsbesluit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
publicatiedatumVerleningsbesluit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
publicatiedatumVerleningsbesluit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
publicatiedatumVerleningsbesluit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
publicatiedatumVerleningsbesluit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
publicatiedatumVerleningsbesluit[lt] None Test op kleiner dan (<).
publicatiedatumVerleningsbesluit[gt] None Test op groter dan (>).
regelingnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
regelingnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
regelingnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
regelingnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
regelingnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
regelingnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
subsidiejaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
subsidiejaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
subsidiejaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
subsidiejaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
subsidiejaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
subsidiejaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
subsidiejaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
subsidiejaar[gt] None Test op groter dan (>).
typePeriodiciteit Tekst Test op exacte waarde (==)
typePeriodiciteit[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typePeriodiciteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typePeriodiciteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typePeriodiciteit[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typePeriodiciteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).