Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Uitvoeringsplan

Uitvoeringsplannen voor de openbare ruimte

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Id van het object
asset String Soort object
geplandeEindeUitvoering Integer Gepland einde van de uitvoering.
geplandeStartVoorbereiding Integer Gepland begin van de voorbereiding.
geplandeStartUitvoering Integer Gepland begin van de uitvoering.
projectnummer String Project nummer
geometrie Polygon Geometrie van de plangrens
onderhoudssoort String Soort onderhoud
projectnaam String Projectnaam
projectomschrijving String Projectomschrijving
uitvoeringsorganisatie String Uitvoeringsorganisatie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
asset Tekst Test op exacte waarde (==)
asset[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
asset[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
asset[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
asset[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
asset[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geplandeEindeUitvoering Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geplandeEindeUitvoering[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeEindeUitvoering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeEindeUitvoering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeEindeUitvoering[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeEindeUitvoering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeEindeUitvoering[lt] None Test op kleiner dan (<).
geplandeEindeUitvoering[gt] None Test op groter dan (>).
geplandeStartUitvoering Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geplandeStartUitvoering[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeStartUitvoering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeStartUitvoering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeStartUitvoering[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeStartUitvoering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeStartUitvoering[lt] None Test op kleiner dan (<).
geplandeStartUitvoering[gt] None Test op groter dan (>).
geplandeStartVoorbereiding Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geplandeStartVoorbereiding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeStartVoorbereiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeStartVoorbereiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeStartVoorbereiding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeStartVoorbereiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeStartVoorbereiding[lt] None Test op kleiner dan (<).
geplandeStartVoorbereiding[gt] None Test op groter dan (>).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gt] None Test op groter dan (>).
onderhoudssoort Tekst Test op exacte waarde (==)
onderhoudssoort[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
onderhoudssoort[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
onderhoudssoort[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
onderhoudssoort[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
onderhoudssoort[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
projectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
projectomschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
projectomschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
projectomschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
projectomschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
projectomschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
projectomschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitvoeringsorganisatie Tekst Test op exacte waarde (==)
uitvoeringsorganisatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
uitvoeringsorganisatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoeringsorganisatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoeringsorganisatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uitvoeringsorganisatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).