Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Verkeersinformatiesystemen

Tabel met objecten die informatie inwinnen óver het verkeer, of die informatie verstrekken áán het verkeer. Ook zijn objecten opgenomen die het verkeer reguleren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van record. Guid van beheerobject
objectSoort String Soort object
objecttypeVisKaart String Soort object
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punten en lijnen.
beheerderGedetailleerd String Nadere omschrijving van de beheerder.
jaarVanAanleg Integer Jaar waarin het object geplaatst is.
memo String Dit is een vrij tekstveld met daarin bijvoorbeeld venstertijden van pollers.
model String Omschrijving van het model modelnummer van het beheerobject.
objectnummer String Nummer van het beheerobject.
objectnummerLeverancier String Het nummer van het object zoals het bekend is bij de leverancier.
standplaats String Openbareruimtenaam van de locatie waar het object zich bevindt.
type String Type beheerobject.
typeGedetailleerd String Nadere omschrijving van het type beheerobject.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beheerderGedetailleerd Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerderGedetailleerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheerderGedetailleerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerderGedetailleerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerderGedetailleerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerderGedetailleerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVanAanleg Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jaarVanAanleg[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarVanAanleg[lt] None Test op kleiner dan (<).
jaarVanAanleg[gt] None Test op groter dan (>).
jaarVanAanleg[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaarVanAanleg[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarVanAanleg[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarVanAanleg[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
memo Tekst Test op exacte waarde (==)
memo[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
memo[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
memo[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
memo[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
memo[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
model Tekst Test op exacte waarde (==)
model[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
model[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
model[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
model[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
model[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectSoort Tekst Test op exacte waarde (==)
objectSoort[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectSoort[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectSoort[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectSoort[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectSoort[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummerLeverancier Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummerLeverancier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummerLeverancier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummerLeverancier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummerLeverancier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummerLeverancier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttypeVisKaart Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttypeVisKaart[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttypeVisKaart[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttypeVisKaart[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttypeVisKaart[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttypeVisKaart[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaats Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaats[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaats[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaats[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaats[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaats[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeGedetailleerd Tekst Test op exacte waarde (==)
typeGedetailleerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeGedetailleerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeGedetailleerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeGedetailleerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeGedetailleerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).