Endpoints

Tabellen

Adresinformatie

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.
eindGeldigheid Datetime De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adresseertLigplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertLigplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertLigplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertLigplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertLigplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertLigplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertLigplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseertLigplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertLigplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertLigplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertLigplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
adresseertLigplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseertLigplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
adresseertLigplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseertStandplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertStandplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertStandplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertStandplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertStandplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertStandplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertStandplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseertStandplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertStandplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertStandplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertStandplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
adresseertStandplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseertStandplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
adresseertStandplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
documentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
documentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
documentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
documentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
documentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
documentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
documentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
documentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
documentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBouwblokCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBouwblokCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBouwblokIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBouwblokIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtCbsCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtCbsCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtCbsCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtCbsCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtCbsCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtCbsCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkCbsCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkCbsCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkCbsCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkCbsCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkCbsCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkCbsCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
geconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
geconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
heeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
ligplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteBeschrijvingNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBeschrijvingNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteBeschrijvingNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBeschrijvingNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteBeschrijvingNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBeschrijvingNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
openbareruimteDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
openbareruimteEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
openbareruimteGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
openbareruimteHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaamNen Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaamNen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaamNen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaamNen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaamNen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaamNen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
openbareruimteRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStraatcode Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStraatcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteStraatcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStraatcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteStraatcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStraatcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStraatnaamPtt Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStraatnaamPtt[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteStraatnaamPtt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStraatnaamPtt[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteStraatnaamPtt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStraatnaamPtt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteTypeCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteTypeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteTypeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteTypeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteTypeCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteTypeCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteTypeCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteTypeCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteTypeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteTypeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteTypeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteTypeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteTypeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteTypeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
pandAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
pandBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
pandDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
pandDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
pandDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
pandGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
pandHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
pandIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandLiggingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandLiggingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLiggingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLiggingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLiggingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandLiggingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandLiggingCode[gt] None Test op groter dan (>).
pandLiggingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandLiggingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandLiggingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandLiggingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLiggingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandLiggingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLiggingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
pandNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandOorspronkelijkBouwjaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandOorspronkelijkBouwjaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandOorspronkelijkBouwjaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandOorspronkelijkBouwjaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandOorspronkelijkBouwjaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gt] None Test op groter dan (>).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
pandRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
pandStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandTypeWoonobject Tekst Test op exacte waarde (==)
pandTypeWoonobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandTypeWoonobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandTypeWoonobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandTypeWoonobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandTypeWoonobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
pandVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
registratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
registratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
registratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
registratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
registratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
standplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
statusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
statusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
statusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
statusCode[gt] None Test op groter dan (>).
statusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
statusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
statusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdres Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdresseerbaarObjectCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
typeAdresseerbaarObjectCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdresseerbaarObjectCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdresseerbaarObjectCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdresseerbaarObjectCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
typeAdresseerbaarObjectCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
typeAdresseerbaarObjectCode[gt] None Test op groter dan (>).
typeAdresseerbaarObjectCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalKamers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalKamers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalKamers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalKamers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalKamers[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalKamers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalKamers[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalKamers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectCbsNummer Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectCbsNummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectCbsNummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectCbsNummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectCbsNummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectCbsNummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectId Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectOppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectOppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectOppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectOppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectOppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectOppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectOppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectOppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectRedenafvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenafvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenopvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenopvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVerdiepingToegang Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVerdiepingToegang[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
woonplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
woonplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
woonplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsGeconstateerd Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsGeconstateerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsGeconstateerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsGeconstateerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsGeconstateerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
woonplaatsHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
woonplaatsRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsWoonplaatsPtt Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsWoonplaatsPtt[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsWoonplaatsPtt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsWoonplaatsPtt[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsWoonplaatsPtt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsWoonplaatsPtt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Tenaamstellingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aandeelNoemer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelNoemer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelNoemer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelNoemer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelNoemer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
aandeelNoemer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelNoemer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
aandeelNoemer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
aandeelTeller BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelTeller[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelTeller[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelTeller[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelTeller[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
aandeelTeller[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelTeller[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
aandeelTeller[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
geldtVoorNoemer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geldtVoorNoemer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldtVoorNoemer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldtVoorNoemer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldtVoorNoemer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
geldtVoorNoemer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldtVoorNoemer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
geldtVoorNoemer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldtVoorTeller BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geldtVoorTeller[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldtVoorTeller[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldtVoorTeller[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldtVoorTeller[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
geldtVoorTeller[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldtVoorTeller[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
geldtVoorTeller[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
id BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inOnderzoek BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
inOnderzoek[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inOnderzoek[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inOnderzoek[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inOnderzoek[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inOnderzoek[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isGebaseerdOpStukdeel BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
isGebaseerdOpStukdeel[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isGebaseerdOpStukdeel[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isGebaseerdOpStukdeel[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isGebaseerdOpStukdeel[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isGebaseerdOpStukdeel[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsDatumOverlijden BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsDatumOverlijden[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsDatumOverlijden[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsDatumOverlijden[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsDatumOverlijden[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsDatumOverlijden[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortedatum BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortedatum[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortedatum[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortedatum[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortedatum[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
kdsGeboortedatum[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsGeboortedatum[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
kdsGeboortedatum[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsGeboortelandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortelandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboortelandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortelandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboortelandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortelandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortelandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortelandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboortelandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortelandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboortelandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortelandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboorteplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboorteplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboorteplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboorteplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboorteplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboorteplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtsnaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtsnaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtsnaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtsnaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtsnaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtsnaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtsnaamPartner BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtsnaamPartner[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtsnaamPartner[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtsnaamPartner[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtsnaamPartner[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtsnaamPartner[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftBsnVoor BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftBsnVoor[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftBsnVoor[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftBsnVoor[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftBsnVoor[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftBsnVoor[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftKvknummerVoor BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftKvknummerVoor[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftKvknummerVoor[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftKvknummerVoor[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftKvknummerVoor[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftKvknummerVoor[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftRsinVoor BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftRsinVoor[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftRsinVoor[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftRsinVoor[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftRsinVoor[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftRsinVoor[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsIndicatieOverleden BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsIndicatieOverleden[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsIndicatieOverleden[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsIndicatieOverleden[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsIndicatieOverleden[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsIndicatieOverleden[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsNaamGebruikCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsNaamGebruikCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsNaamGebruikCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsNaamGebruikCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsNaamGebruikCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsNaamGebruikCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsNaamGebruikOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsNaamGebruikOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsNaamGebruikOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsNaamGebruikOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsNaamGebruikOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsNaamGebruikOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresAdresseerbaarObject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresAdresseerbaarObject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresAdresseerbaarObject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresAdresseerbaarObject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresAdresseerbaarObject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresAdresseerbaarObject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandAdres BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandAdres[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandAdres[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandAdres[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandAdres[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandAdres[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandNaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandNaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandNaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandNaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandNaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandNaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandRegio BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandRegio[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandRegio[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandRegio[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandRegio[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandRegio[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisletter BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisletter[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresHuisletter[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisletter[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresHuisletter[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisletter[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
kdsPostadresHuisnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsPostadresHuisnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
kdsPostadresHuisnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresOpenbareRuimte BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresOpenbareRuimte[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresOpenbareRuimte[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresOpenbareRuimte[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresOpenbareRuimte[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresOpenbareRuimte[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusNummer BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusNummer[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusNummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusNummer[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusNummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusNummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusPostcode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusPostcode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusPostcode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusPostcode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusPostcode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusPostcode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostcode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostcode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostcode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostcode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostcode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostcode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsRechtsvormCode BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsRechtsvormCode[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsRechtsvormCode[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsRechtsvormCode[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsRechtsvormCode[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsRechtsvormCode[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsRechtsvormOmschrijving BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsRechtsvormOmschrijving[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsRechtsvormOmschrijving[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsRechtsvormOmschrijving[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsRechtsvormOmschrijving[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsRechtsvormOmschrijving[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsStatutaireNaam BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsStatutaireNaam[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsStatutaireNaam[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsStatutaireNaam[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsStatutaireNaam[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsStatutaireNaam[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsStatutaireZetel BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsStatutaireZetel[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsStatutaireZetel[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsStatutaireZetel[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsStatutaireZetel[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsStatutaireZetel[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsTypeSubject BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsTypeSubject[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsTypeSubject[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsTypeSubject[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsTypeSubject[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsTypeSubject[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoornamen BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoornamen[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoornamen[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoornamen[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoornamen[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoornamen[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoornamenPartner BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoornamenPartner[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoornamenPartner[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoornamenPartner[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoornamenPartner[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoornamenPartner[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoorvoegsels BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoorvoegsels[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoorvoegsels[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoorvoegsels[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoorvoegsels[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoorvoegsels[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoorvoegselsPartner BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoorvoegselsPartner[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoorvoegselsPartner[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoorvoegselsPartner[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoorvoegselsPartner[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoorvoegselsPartner[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandAdres BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandAdres[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandAdres[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandAdres[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandAdres[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandAdres[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandNaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandNaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandNaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandNaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandNaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandNaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandRegio BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandRegio[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandRegio[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandRegio[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandRegio[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandRegio[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisletter BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisletter[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresHuisletter[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisletter[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresHuisletter[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisletter[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
kdsWoonadresHuisnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsWoonadresHuisnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
kdsWoonadresHuisnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresOpenbareRuimte BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresOpenbareRuimte[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresOpenbareRuimte[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresOpenbareRuimte[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresOpenbareRuimte[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresOpenbareRuimte[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresPostcode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresPostcode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresPostcode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresPostcode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresPostcode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresPostcode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
neuronId[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
neuronId[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
vanKadastraalsubject BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
vanKadastraalsubject[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanKadastraalsubject[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanKadastraalsubject[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanKadastraalsubject[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanKadastraalsubject[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrecht BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrecht[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanZakelijkrecht[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrecht[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanZakelijkrecht[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrecht[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrechtIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanZakelijkrechtIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrechtIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanZakelijkrechtIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrechtIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtVolgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrechtVolgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrechtVolgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtVolgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
vanZakelijkrechtVolgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
vanZakelijkrechtVolgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrAardZakelijkRechtCode BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAardZakelijkRechtCode[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAardZakelijkRechtCode[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAardZakelijkRechtCode[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAardZakelijkRechtCode[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAardZakelijkRechtCode[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAkrAardZakelijkRecht BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAkrAardZakelijkRecht[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAkrAardZakelijkRecht[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAkrAardZakelijkRecht[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAkrAardZakelijkRecht[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAkrAardZakelijkRecht[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrBeginGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrBeginGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrBeginGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrBeginGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrBeginGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrBeginGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrBeginGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrBeginGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrEindGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrEindGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrEindGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrEindGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrEindGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrEindGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrEindGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrEindGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrId BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrId[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrId[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrId[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrId[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrId[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIsBeperktTot BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrIsBeperktTot[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIsBeperktTot[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIsBeperktTot[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIsBeperktTot[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrIsBeperktTot[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrIsBeperktTot[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrIsBeperktTot[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRegistratiedatum BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrRegistratiedatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRegistratiedatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRegistratiedatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRegistratiedatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrRegistratiedatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrRegistratiedatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrRegistratiedatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrRustOpKadastraalobjectId BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectId[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrRustOpKadastraalobjectId[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectId[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrRustOpKadastraalobjectId[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectId[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrToestandsdatum BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrToestandsdatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrToestandsdatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrToestandsdatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrToestandsdatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrToestandsdatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrToestandsdatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrToestandsdatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrVolgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrVolgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrVolgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrVolgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrVolgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrVolgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrVolgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrVolgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).

Verblijfsobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String
identificatie String Landelijke identificerende sleutel.
volgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het object.
registratiedatum Datetime De datum waarop de toestand is geregistreerd.
cbsNummer String CBS-nummer.
indicatieWoningvoorraad String Geeft aan of een verblijfsobject bij de woningvoorraad hoort.
financieringscodeCode Integer Geeft aan op welke wijze een woning gefinancierd is bij de bouw. code
financieringscodeOmschrijving String Geeft aan op welke wijze een woning gefinancierd is bij de bouw. omschrijving
geconstateerd Boolean Dit geeft aan dat een VERBLIJFSOBJECT in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).
heeftHoofdadresId String Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.
heeftHoofdadresIdentificatie String Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.
heeftHoofdadresVolgnummer Integer Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.
geometrie Geometry De locatie van het verblijfsobject in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.
oppervlakte Integer De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte.
statusCode Integer De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, waarin het betreffende VERBLIJFSOBJECT zich bevindt. code
statusOmschrijving String De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, waarin het betreffende VERBLIJFSOBJECT zich bevindt. omschrijving
beginGeldigheid Datetime De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een VERBLIJFSOBJECT.
eindGeldigheid Datetime De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een VERBLIJFSOBJECT.
documentdatum Date De datum waarop het brondocument is vastgesteld.
documentnummer String Het unieke nummer van het brondocument.
gebruiksdoelWoonfunctieCode Integer Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject. code
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving String Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject. omschrijving
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode Integer Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject. code
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving String Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject. omschrijving
aantalEenhedenComplex Integer Aantal eenheden complex per verblijfsobject (alléén bij een speciale woonfunctie of gezondheidszorgfunctie; zie gebruiksdoel-plus).
verdiepingToegang Integer Aanduiding op welke verdieping zich de toegang tot het verblijfsobject bevindt.
aantalBouwlagen Integer Aantal bouwlagen van een verblijfsobject.
hoogsteBouwlaag Integer Hoogste bouwlaag van een verblijfsobject.
laagsteBouwlaag Integer Laagste bouwlaag van een verblijfsobject.
aantalKamers Integer Geeft het aantal kamers aan binnen het verblijfsobject.
eigendomsverhoudingCode Integer Geeft de eigendomsverhouding aan (huur of eigendom). code
eigendomsverhoudingOmschrijving String Geeft de eigendomsverhouding aan (huur of eigendom). omschrijving
feitelijkGebruikCode Integer Feitelijk gebruik van een verblijfsobject. code
feitelijkGebruikOmschrijving String Feitelijk gebruik van een verblijfsobject. omschrijving
redenopvoerCode Integer Reden van de opvoer van het verblijfsobject. code
redenopvoerOmschrijving String Reden van de opvoer van het verblijfsobject. omschrijving
redenafvoerCode Integer Reden van de afvoer van het verblijfsobject. code
redenafvoerOmschrijving String Reden van de afvoer van het verblijfsobject. omschrijving
ligtInBuurtId String Buurt waarin het verblijfsobject ligt.
ligtInBuurtIdentificatie String Buurt waarin het verblijfsobject ligt.
ligtInBuurtVolgnummer Integer Buurt waarin het verblijfsobject ligt.
heeftDossierId String Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.
bagprocesCode Integer Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis. code
bagprocesOmschrijving String Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis. omschrijving
bagPandenId String Landelijke id sleutel.
bagPandenIdentificatie String Landelijke identificerende sleutel.
bagPandenVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het object.
bagPandenRegistratiedatum Datetime De datum waarop de toestand is geregistreerd.
bagPandenGeconstateerd Boolean Dit geeft aan dat een PAND in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).
bagPandenGeometrie Geometry Vorm en ligging van het pand in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar Integer De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd.
bagPandenStatusCode Integer De fase van de levenscyclus van een pand, waarin het betreffende pand zich bevindt. code
bagPandenStatusOmschrijving String De fase van de levenscyclus van een pand, waarin het betreffende pand zich bevindt. omschrijving
bagPandenBeginGeldigheid Datetime De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een PAND.
bagPandenEindGeldigheid Datetime De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een PAND.
bagPandenDocumentdatum Date De datum waarop het brondocument is vastgesteld.
bagPandenDocumentnummer String Het unieke nummer van het brondocument.
bagPandenNaam String Naamgeving van een pand (bv. naam van metrostation of bijzonder gebouw).
bagPandenLiggingCode Integer Situering pand met verblijfsobject (vrijstaand, tussenwoning, etc.). code
bagPandenLiggingOmschrijving String Situering pand met verblijfsobject (vrijstaand, tussenwoning, etc.). omschrijving
bagPandenTypeWoonobject String Eén woning, Meerdere woningen.
bagPandenLigtInBouwblokId String Het bouwblok waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie String Het bouwblok waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer Integer Het bouwblok waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBuurtId String De buurt waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie String De buurt waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer Integer De buurt waarin het pand ligt.
bagPandenAantalBouwlagen Integer Aantal bouwlagen van een pand.
bagPandenHoogsteBouwlaag Integer Hoogste bouwlaag van een pand.
bagPandenLaagsteBouwlaag Integer Laagste bouwlaag van een pand.
bagPandenHeeftDossierId String Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.
bagPandenBagprocesCode Integer Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis. code
bagPandenBagprocesOmschrijving String Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis. omschrijving

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
aantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalEenhedenComplex Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalEenhedenComplex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalEenhedenComplex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalEenhedenComplex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalEenhedenComplex[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalEenhedenComplex[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalEenhedenComplex[gt] None Test op groter dan (>).
aantalEenhedenComplex[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalKamers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalKamers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalKamers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalKamers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalKamers[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalKamers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalKamers[gt] None Test op groter dan (>).
aantalKamers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
bagPandenBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bagPandenDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
bagPandenEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
bagPandenGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
bagPandenHeeftDossierId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenHeeftDossierId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenHeeftDossierId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenHeeftDossierId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenHeeftDossierId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenHeeftDossierId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenLiggingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenLiggingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLiggingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLiggingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLiggingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenLiggingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenLiggingCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenLiggingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenLiggingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLiggingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLiggingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLiggingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLiggingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLiggingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBouwblokId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBouwblokId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLigtInBouwblokId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBouwblokId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLigtInBouwblokId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBouwblokId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenLigtInBuurtId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBuurtId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLigtInBuurtId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBuurtId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLigtInBuurtId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBuurtId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
bagPandenRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenTypeWoonobject Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenTypeWoonobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenTypeWoonobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenTypeWoonobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenTypeWoonobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenTypeWoonobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
cbsNummer Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsNummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsNummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsNummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsNummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsNummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
documentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
documentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
documentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
documentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
documentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
documentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
documentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
documentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigendomsverhoudingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
eigendomsverhoudingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigendomsverhoudingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigendomsverhoudingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigendomsverhoudingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
eigendomsverhoudingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eigendomsverhoudingCode[gt] None Test op groter dan (>).
eigendomsverhoudingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eigendomsverhoudingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
eigendomsverhoudingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigendomsverhoudingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigendomsverhoudingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigendomsverhoudingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigendomsverhoudingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
feitelijkGebruikCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
feitelijkGebruikCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
feitelijkGebruikCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
feitelijkGebruikCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
feitelijkGebruikCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
feitelijkGebruikCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
feitelijkGebruikCode[gt] None Test op groter dan (>).
feitelijkGebruikCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
feitelijkGebruikOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
feitelijkGebruikOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
feitelijkGebruikOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
feitelijkGebruikOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
feitelijkGebruikOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
feitelijkGebruikOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
financieringscodeCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
financieringscodeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
financieringscodeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
financieringscodeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
financieringscodeCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
financieringscodeCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
financieringscodeCode[gt] None Test op groter dan (>).
financieringscodeCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
financieringscodeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
financieringscodeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
financieringscodeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
financieringscodeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
financieringscodeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
financieringscodeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelWoonfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelWoonfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
geconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
heeftDossierId Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftDossierId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftDossierId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftDossierId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftDossierId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftDossierId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftHoofdadresId Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftHoofdadresId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftHoofdadresId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftHoofdadresId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftHoofdadresId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftHoofdadresId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
heeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
heeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
heeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
heeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
hoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieWoningvoorraad Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieWoningvoorraad[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieWoningvoorraad[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieWoningvoorraad[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieWoningvoorraad[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieWoningvoorraad[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
laagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
laagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
laagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
laagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligtInBuurtId Tekst Test op exacte waarde (==)
ligtInBuurtId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligtInBuurtId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInBuurtId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligtInBuurtId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInBuurtId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInBuurtIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligtInBuurtIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligtInBuurtIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInBuurtIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligtInBuurtIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInBuurtIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligtInBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligtInBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligtInBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligtInBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
oppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
oppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
oppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
oppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
oppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
redenafvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
redenafvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenafvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenafvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenafvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
redenafvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
redenafvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
redenafvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
redenafvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
redenafvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
redenafvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenafvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redenafvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenafvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenopvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
redenopvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenopvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenopvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenopvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
redenopvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
redenopvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
redenopvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
redenopvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
redenopvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
redenopvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenopvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redenopvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenopvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
registratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
registratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
registratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
registratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
registratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
statusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
statusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
statusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
statusCode[gt] None Test op groter dan (>).
statusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
statusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
statusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verdiepingToegang Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verdiepingToegang[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verdiepingToegang[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verdiepingToegang[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verdiepingToegang[lt] None Test op kleiner dan (<).
verdiepingToegang[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verdiepingToegang[gt] None Test op groter dan (>).
verdiepingToegang[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).