Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Tenaamstellingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aandeelNoemer BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelNoemer[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelNoemer[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
aandeelNoemer[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
aandeelNoemer[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelNoemer[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelNoemer[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelNoemer[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
aandeelTeller BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelTeller[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelTeller[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
aandeelTeller[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
aandeelTeller[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelTeller[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelTeller[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelTeller[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eindGeldigheid BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
geldtVoorNoemer BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geldtVoorNoemer[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldtVoorNoemer[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldtVoorNoemer[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
geldtVoorNoemer[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldtVoorNoemer[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldtVoorNoemer[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldtVoorNoemer[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
geldtVoorTeller BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geldtVoorTeller[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldtVoorTeller[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldtVoorTeller[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
geldtVoorTeller[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldtVoorTeller[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldtVoorTeller[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldtVoorTeller[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
id BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inOnderzoek BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
inOnderzoek[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inOnderzoek[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inOnderzoek[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inOnderzoek[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inOnderzoek[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isGebaseerdOpStukdeel BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
isGebaseerdOpStukdeel[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isGebaseerdOpStukdeel[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isGebaseerdOpStukdeel[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isGebaseerdOpStukdeel[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isGebaseerdOpStukdeel[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsDatumOverlijden BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsDatumOverlijden[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsDatumOverlijden[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsDatumOverlijden[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsDatumOverlijden[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsDatumOverlijden[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboortedatum BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortedatum[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortedatum[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsGeboortedatum[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
kdsGeboortedatum[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortedatum[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsGeboortedatum[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortedatum[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
kdsGeboortelandCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortelandCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortelandCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboortelandCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortelandCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortelandCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboortelandOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortelandOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortelandOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboortelandOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortelandOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortelandOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboorteplaats BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboorteplaats[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboorteplaats[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboorteplaats[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboorteplaats[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboorteplaats[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtsnaam BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtsnaam[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtsnaam[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtsnaam[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtsnaam[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtsnaam[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtsnaamPartner BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtsnaamPartner[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtsnaamPartner[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtsnaamPartner[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtsnaamPartner[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtsnaamPartner[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftBsnVoor BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftBsnVoor[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftBsnVoor[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftBsnVoor[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftBsnVoor[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftBsnVoor[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftKvknummerVoor BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftKvknummerVoor[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftKvknummerVoor[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftKvknummerVoor[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftKvknummerVoor[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftKvknummerVoor[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftRsinVoor BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftRsinVoor[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftRsinVoor[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftRsinVoor[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftRsinVoor[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftRsinVoor[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsIdentificatie BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsIdentificatie[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsIdentificatie[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsIdentificatie[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsIdentificatie[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsIdentificatie[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsIndicatieOverleden BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsIndicatieOverleden[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsIndicatieOverleden[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsIndicatieOverleden[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsIndicatieOverleden[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsIndicatieOverleden[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsNaamGebruikCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsNaamGebruikCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsNaamGebruikCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsNaamGebruikCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsNaamGebruikCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsNaamGebruikCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsNaamGebruikOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsNaamGebruikOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsNaamGebruikOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsNaamGebruikOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsNaamGebruikOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsNaamGebruikOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresAdresseerbaarObject BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresAdresseerbaarObject[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresAdresseerbaarObject[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresAdresseerbaarObject[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresAdresseerbaarObject[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresAdresseerbaarObject[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandAdres BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandAdres[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandAdres[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandAdres[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandAdres[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandAdres[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandNaam BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandNaam[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandNaam[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandNaam[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandNaam[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandNaam[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandRegio BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandRegio[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandRegio[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandRegio[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandRegio[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandRegio[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresHuisletter BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisletter[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisletter[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresHuisletter[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisletter[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisletter[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresHuisnummer BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisnummer[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisnummer[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsPostadresHuisnummer[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
kdsPostadresHuisnummer[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisnummer[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsPostadresHuisnummer[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisnummer[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresOpenbareRuimte BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresOpenbareRuimte[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresOpenbareRuimte[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresOpenbareRuimte[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresOpenbareRuimte[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresOpenbareRuimte[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusNummer BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusNummer[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusNummer[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusNummer[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusNummer[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusNummer[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusPostcode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusPostcode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusPostcode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusPostcode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusPostcode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusPostcode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostcode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostcode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostcode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostcode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostcode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostcode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresWoonplaats BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresWoonplaats[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresWoonplaats[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresWoonplaats[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresWoonplaats[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresWoonplaats[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsRechtsvormCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsRechtsvormCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsRechtsvormCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsRechtsvormCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsRechtsvormCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsRechtsvormCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsRechtsvormOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsRechtsvormOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsRechtsvormOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsRechtsvormOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsRechtsvormOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsRechtsvormOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsStatutaireNaam BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsStatutaireNaam[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsStatutaireNaam[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsStatutaireNaam[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsStatutaireNaam[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsStatutaireNaam[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsStatutaireZetel BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsStatutaireZetel[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsStatutaireZetel[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsStatutaireZetel[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsStatutaireZetel[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsStatutaireZetel[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsTypeSubject BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsTypeSubject[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsTypeSubject[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsTypeSubject[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsTypeSubject[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsTypeSubject[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoornamen BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoornamen[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoornamen[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoornamen[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoornamen[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoornamen[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoornamenPartner BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoornamenPartner[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoornamenPartner[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoornamenPartner[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoornamenPartner[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoornamenPartner[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoorvoegsels BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoorvoegsels[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoorvoegsels[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoorvoegsels[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoorvoegsels[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoorvoegsels[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoorvoegselsPartner BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoorvoegselsPartner[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoorvoegselsPartner[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoorvoegselsPartner[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoorvoegselsPartner[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoorvoegselsPartner[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresAdresseerbaarObject BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandAdres BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandAdres[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandAdres[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandAdres[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandAdres[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandAdres[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandNaam BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandNaam[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandNaam[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandNaam[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandNaam[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandNaam[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandRegio BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandRegio[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandRegio[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandRegio[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandRegio[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandRegio[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresHuisletter BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisletter[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisletter[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresHuisletter[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisletter[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisletter[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresHuisnummer BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisnummer[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisnummer[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsWoonadresHuisnummer[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
kdsWoonadresHuisnummer[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisnummer[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsWoonadresHuisnummer[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisnummer[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresOpenbareRuimte BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresOpenbareRuimte[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresOpenbareRuimte[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresOpenbareRuimte[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresOpenbareRuimte[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresOpenbareRuimte[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresPostcode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresPostcode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresPostcode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresPostcode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresPostcode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresPostcode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresWoonplaats BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresWoonplaats[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresWoonplaats[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresWoonplaats[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresWoonplaats[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresWoonplaats[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
neuronId[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
neuronId[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toestandsdatum BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
vanKadastraalsubject BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
vanKadastraalsubject[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanKadastraalsubject[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanKadastraalsubject[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanKadastraalsubject[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanKadastraalsubject[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanZakelijkrecht BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrecht[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrecht[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanZakelijkrecht[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrecht[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrecht[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanZakelijkrechtIdentificatie BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrechtIdentificatie[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrechtIdentificatie[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanZakelijkrechtIdentificatie[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrechtIdentificatie[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtIdentificatie[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanZakelijkrechtVolgnummer BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrechtVolgnummer[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
vanZakelijkrechtVolgnummer[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrechtVolgnummer[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtVolgnummer[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
volgnummer BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrAardZakelijkRechtCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAardZakelijkRechtCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAardZakelijkRechtCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAardZakelijkRechtCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAardZakelijkRechtCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAardZakelijkRechtCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAardZakelijkRechtOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAkrAardZakelijkRecht BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAkrAardZakelijkRecht[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAkrAardZakelijkRecht[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAkrAardZakelijkRecht[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAkrAardZakelijkRecht[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAkrAardZakelijkRecht[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrBeginGeldigheid BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrBeginGeldigheid[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrBeginGeldigheid[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrBeginGeldigheid[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrBeginGeldigheid[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrBeginGeldigheid[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrBeginGeldigheid[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrBeginGeldigheid[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrEindGeldigheid BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrEindGeldigheid[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrEindGeldigheid[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrEindGeldigheid[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrEindGeldigheid[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrEindGeldigheid[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrEindGeldigheid[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrEindGeldigheid[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrId BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrId[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrId[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrId[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrId[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrId[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrIdentificatie BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrIdentificatie[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIdentificatie[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrIdentificatie[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIdentificatie[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIdentificatie[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrIsBeperktTot BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrIsBeperktTot[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIsBeperktTot[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrIsBeperktTot[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrIsBeperktTot[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIsBeperktTot[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrIsBeperktTot[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIsBeperktTot[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrRegistratiedatum BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrRegistratiedatum[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRegistratiedatum[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrRegistratiedatum[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrRegistratiedatum[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRegistratiedatum[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrRegistratiedatum[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRegistratiedatum[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrRustOpKadastraalobjectId BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectId[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectId[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrRustOpKadastraalobjectId[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectId[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectId[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrToestandsdatum BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrToestandsdatum[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrToestandsdatum[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrToestandsdatum[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrToestandsdatum[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrToestandsdatum[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrToestandsdatum[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrToestandsdatum[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
zrVolgnummer BRK/RSN, BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrVolgnummer[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrVolgnummer[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrVolgnummer[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
zrVolgnummer[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrVolgnummer[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrVolgnummer[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrVolgnummer[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).