Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Tenaamstellingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aandeelNoemer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelNoemer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aandeelNoemer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
aandeelNoemer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelNoemer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
aandeelNoemer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelNoemer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelNoemer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelTeller BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelTeller[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aandeelTeller[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
aandeelTeller[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelTeller[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
aandeelTeller[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelTeller[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelTeller[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
geldtVoorNoemer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geldtVoorNoemer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldtVoorNoemer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
geldtVoorNoemer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldtVoorNoemer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
geldtVoorNoemer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldtVoorNoemer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldtVoorNoemer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldtVoorTeller BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geldtVoorTeller[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldtVoorTeller[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
geldtVoorTeller[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldtVoorTeller[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
geldtVoorTeller[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldtVoorTeller[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldtVoorTeller[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
id[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inOnderzoek BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
inOnderzoek[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inOnderzoek[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inOnderzoek[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inOnderzoek[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inOnderzoek[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isGebaseerdOpStukdeel BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
isGebaseerdOpStukdeel[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isGebaseerdOpStukdeel[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isGebaseerdOpStukdeel[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isGebaseerdOpStukdeel[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isGebaseerdOpStukdeel[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsDatumOverlijden BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsDatumOverlijden[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsDatumOverlijden[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsDatumOverlijden[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsDatumOverlijden[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsDatumOverlijden[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortedatum BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortedatum[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsGeboortedatum[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
kdsGeboortedatum[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortedatum[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
kdsGeboortedatum[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsGeboortedatum[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortedatum[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortelandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortelandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortelandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboortelandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboortelandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortelandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortelandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortelandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortelandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboortelandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboortelandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortelandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboorteplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboorteplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboorteplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboorteplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboorteplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboorteplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtsnaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtsnaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtsnaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtsnaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtsnaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtsnaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtsnaamPartner BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtsnaamPartner[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtsnaamPartner[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtsnaamPartner[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtsnaamPartner[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtsnaamPartner[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftBsnVoor BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftBsnVoor[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftBsnVoor[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftBsnVoor[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftBsnVoor[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftBsnVoor[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftKvknummerVoor BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftKvknummerVoor[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftKvknummerVoor[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftKvknummerVoor[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftKvknummerVoor[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftKvknummerVoor[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftRsinVoor BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftRsinVoor[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftRsinVoor[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftRsinVoor[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftRsinVoor[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftRsinVoor[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsIndicatieOverleden BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsIndicatieOverleden[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsIndicatieOverleden[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsIndicatieOverleden[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsIndicatieOverleden[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsIndicatieOverleden[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsNaamGebruikCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsNaamGebruikCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsNaamGebruikCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsNaamGebruikCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsNaamGebruikCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsNaamGebruikCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsNaamGebruikOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsNaamGebruikOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsNaamGebruikOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsNaamGebruikOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsNaamGebruikOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsNaamGebruikOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresAdresseerbaarObject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresAdresseerbaarObject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresAdresseerbaarObject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresAdresseerbaarObject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresAdresseerbaarObject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresAdresseerbaarObject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandAdres BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandAdres[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandAdres[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandAdres[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandAdres[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandAdres[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandNaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandNaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandNaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandNaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandNaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandNaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandRegio BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandRegio[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandRegio[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandRegio[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandRegio[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandRegio[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisletter BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisletter[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisletter[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresHuisletter[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresHuisletter[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisletter[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsPostadresHuisnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
kdsPostadresHuisnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
kdsPostadresHuisnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsPostadresHuisnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresOpenbareRuimte BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresOpenbareRuimte[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresOpenbareRuimte[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresOpenbareRuimte[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresOpenbareRuimte[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresOpenbareRuimte[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusNummer BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusNummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusNummer[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusNummer[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusNummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusNummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusPostcode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusPostcode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusPostcode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusPostcode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusPostcode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusPostcode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostcode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostcode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostcode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostcode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostcode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostcode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsRechtsvormCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsRechtsvormCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsRechtsvormCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsRechtsvormCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsRechtsvormCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsRechtsvormCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsRechtsvormOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsRechtsvormOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsRechtsvormOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsRechtsvormOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsRechtsvormOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsRechtsvormOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsStatutaireNaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsStatutaireNaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsStatutaireNaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsStatutaireNaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsStatutaireNaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsStatutaireNaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsStatutaireZetel BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsStatutaireZetel[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsStatutaireZetel[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsStatutaireZetel[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsStatutaireZetel[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsStatutaireZetel[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsTypeSubject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsTypeSubject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsTypeSubject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsTypeSubject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsTypeSubject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsTypeSubject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoornamen BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoornamen[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoornamen[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoornamen[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoornamen[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoornamen[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoornamenPartner BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoornamenPartner[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoornamenPartner[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoornamenPartner[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoornamenPartner[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoornamenPartner[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoorvoegsels BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoorvoegsels[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoorvoegsels[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoorvoegsels[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoorvoegsels[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoorvoegsels[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoorvoegselsPartner BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoorvoegselsPartner[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoorvoegselsPartner[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoorvoegselsPartner[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoorvoegselsPartner[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoorvoegselsPartner[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandAdres BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandAdres[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandAdres[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandAdres[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandAdres[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandAdres[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandNaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandNaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandNaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandNaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandNaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandNaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandRegio BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandRegio[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandRegio[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandRegio[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandRegio[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandRegio[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisletter BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisletter[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisletter[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresHuisletter[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresHuisletter[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisletter[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsWoonadresHuisnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
kdsWoonadresHuisnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
kdsWoonadresHuisnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsWoonadresHuisnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresOpenbareRuimte BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresOpenbareRuimte[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresOpenbareRuimte[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresOpenbareRuimte[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresOpenbareRuimte[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresOpenbareRuimte[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresPostcode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresPostcode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresPostcode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresPostcode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresPostcode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresPostcode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
neuronId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
neuronId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanKadastraalsubject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
vanKadastraalsubject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanKadastraalsubject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanKadastraalsubject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanKadastraalsubject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanKadastraalsubject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrecht BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrecht[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrecht[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanZakelijkrecht[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanZakelijkrecht[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrecht[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrechtIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrechtIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanZakelijkrechtIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanZakelijkrechtIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrechtIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrechtVolgnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrechtVolgnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
vanZakelijkrechtVolgnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtVolgnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
vanZakelijkrechtVolgnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
volgnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAardZakelijkRechtCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAardZakelijkRechtCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAardZakelijkRechtCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAardZakelijkRechtCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAardZakelijkRechtCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAardZakelijkRechtCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAkrAardZakelijkRecht BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAkrAardZakelijkRecht[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAkrAardZakelijkRecht[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAkrAardZakelijkRecht[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAkrAardZakelijkRecht[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAkrAardZakelijkRecht[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrBeginGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrBeginGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrBeginGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrBeginGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrBeginGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrBeginGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrBeginGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrBeginGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrEindGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrEindGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrEindGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrEindGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrEindGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrEindGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrEindGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrEindGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIsBeperktTot BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrIsBeperktTot[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrIsBeperktTot[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrIsBeperktTot[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIsBeperktTot[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrIsBeperktTot[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrIsBeperktTot[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIsBeperktTot[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRegistratiedatum BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrRegistratiedatum[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrRegistratiedatum[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrRegistratiedatum[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRegistratiedatum[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrRegistratiedatum[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrRegistratiedatum[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRegistratiedatum[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrRustOpKadastraalobjectId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrRustOpKadastraalobjectId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrToestandsdatum BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrToestandsdatum[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrToestandsdatum[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrToestandsdatum[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrToestandsdatum[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrToestandsdatum[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrToestandsdatum[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrToestandsdatum[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrVolgnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrVolgnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrVolgnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrVolgnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrVolgnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrVolgnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrVolgnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrVolgnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).