Toegang kan worden aangevraagd bij de uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

Endpoints

Tabellen

Tenaamstellingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aandeelNoemer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelNoemer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelNoemer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelNoemer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelNoemer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
aandeelNoemer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelNoemer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
aandeelNoemer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
aandeelTeller BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aandeelTeller[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aandeelTeller[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aandeelTeller[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aandeelTeller[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
aandeelTeller[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aandeelTeller[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
aandeelTeller[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijgingOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
geldtVoorNoemer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geldtVoorNoemer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldtVoorNoemer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldtVoorNoemer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldtVoorNoemer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
geldtVoorNoemer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldtVoorNoemer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
geldtVoorNoemer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldtVoorTeller BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
geldtVoorTeller[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldtVoorTeller[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldtVoorTeller[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldtVoorTeller[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
geldtVoorTeller[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldtVoorTeller[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
geldtVoorTeller[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
id BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inOnderzoek BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
inOnderzoek[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inOnderzoek[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inOnderzoek[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inOnderzoek[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inOnderzoek[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isGebaseerdOpStukdeel BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
isGebaseerdOpStukdeel[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isGebaseerdOpStukdeel[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isGebaseerdOpStukdeel[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isGebaseerdOpStukdeel[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isGebaseerdOpStukdeel[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsBeschikkingsbevoegdheidCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsBeschikkingsbevoegdheidOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsDatumOverlijden BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsDatumOverlijden[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsDatumOverlijden[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsDatumOverlijden[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsDatumOverlijden[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsDatumOverlijden[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortedatum BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortedatum[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortedatum[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortedatum[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortedatum[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
kdsGeboortedatum[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsGeboortedatum[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
kdsGeboortedatum[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsGeboortelandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortelandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboortelandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortelandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboortelandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortelandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboortelandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboortelandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboortelandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboortelandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboortelandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboortelandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeboorteplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeboorteplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeboorteplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeboorteplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeboorteplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeboorteplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtsnaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtsnaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtsnaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtsnaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtsnaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtsnaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsGeslachtsnaamPartner BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsGeslachtsnaamPartner[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsGeslachtsnaamPartner[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsGeslachtsnaamPartner[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsGeslachtsnaamPartner[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsGeslachtsnaamPartner[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftBsnVoor BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftBsnVoor[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftBsnVoor[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftBsnVoor[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftBsnVoor[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftBsnVoor[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftKvknummerVoor BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftKvknummerVoor[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftKvknummerVoor[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftKvknummerVoor[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftKvknummerVoor[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftKvknummerVoor[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsHeeftRsinVoor BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsHeeftRsinVoor[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsHeeftRsinVoor[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsHeeftRsinVoor[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsHeeftRsinVoor[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsHeeftRsinVoor[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsIndicatieOverleden BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsIndicatieOverleden[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsIndicatieOverleden[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsIndicatieOverleden[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsIndicatieOverleden[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsIndicatieOverleden[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsLandWaarnaarVertrokkenCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsLandWaarnaarVertrokkenOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsNaamGebruikCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsNaamGebruikCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsNaamGebruikCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsNaamGebruikCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsNaamGebruikCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsNaamGebruikCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsNaamGebruikOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsNaamGebruikOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsNaamGebruikOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsNaamGebruikOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsNaamGebruikOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsNaamGebruikOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresAdresseerbaarObject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresAdresseerbaarObject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresAdresseerbaarObject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresAdresseerbaarObject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresAdresseerbaarObject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresAdresseerbaarObject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandAdres BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandAdres[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandAdres[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandAdres[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandAdres[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandAdres[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandNaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandNaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandNaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandNaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandNaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandNaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandRegio BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandRegio[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandRegio[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandRegio[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandRegio[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandRegio[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresBuitenlandWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisletter BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisletter[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresHuisletter[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisletter[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresHuisletter[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisletter[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresHuisnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
kdsPostadresHuisnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsPostadresHuisnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
kdsPostadresHuisnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresHuisnummerToevoeging[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresOpenbareRuimte BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresOpenbareRuimte[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresOpenbareRuimte[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresOpenbareRuimte[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresOpenbareRuimte[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresOpenbareRuimte[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusNummer BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusNummer[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusNummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusNummer[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusNummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusNummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusPostcode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusPostcode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusPostcode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusPostcode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusPostcode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusPostcode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostbusWoonplaatsnaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresPostcode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresPostcode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresPostcode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresPostcode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresPostcode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresPostcode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsPostadresWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsPostadresWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsPostadresWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsPostadresWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsPostadresWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsPostadresWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsRechtsvormCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsRechtsvormCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsRechtsvormCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsRechtsvormCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsRechtsvormCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsRechtsvormCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsRechtsvormOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsRechtsvormOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsRechtsvormOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsRechtsvormOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsRechtsvormOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsRechtsvormOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsStatutaireNaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsStatutaireNaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsStatutaireNaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsStatutaireNaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsStatutaireNaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsStatutaireNaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsStatutaireZetel BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsStatutaireZetel[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsStatutaireZetel[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsStatutaireZetel[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsStatutaireZetel[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsStatutaireZetel[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsTypeSubject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsTypeSubject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsTypeSubject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsTypeSubject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsTypeSubject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsTypeSubject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoornamen BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoornamen[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoornamen[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoornamen[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoornamen[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoornamen[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoornamenPartner BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoornamenPartner[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoornamenPartner[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoornamenPartner[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoornamenPartner[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoornamenPartner[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoorvoegsels BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoorvoegsels[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoorvoegsels[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoorvoegsels[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoorvoegsels[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoorvoegsels[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsVoorvoegselsPartner BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsVoorvoegselsPartner[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsVoorvoegselsPartner[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsVoorvoegselsPartner[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsVoorvoegselsPartner[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsVoorvoegselsPartner[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresAdresseerbaarObject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandAdres BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandAdres[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandAdres[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandAdres[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandAdres[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandAdres[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandNaam BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandNaam[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandNaam[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandNaam[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandNaam[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandNaam[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandRegio BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandRegio[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandRegio[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandRegio[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandRegio[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandRegio[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresBuitenlandWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisletter BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisletter[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresHuisletter[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisletter[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresHuisletter[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisletter[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresHuisnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
kdsWoonadresHuisnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kdsWoonadresHuisnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
kdsWoonadresHuisnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresHuisnummerToevoeging[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresOpenbareRuimte BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresOpenbareRuimte[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresOpenbareRuimte[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresOpenbareRuimte[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresOpenbareRuimte[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresOpenbareRuimte[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresPostcode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresPostcode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresPostcode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresPostcode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresPostcode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresPostcode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kdsWoonadresWoonplaats BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
kdsWoonadresWoonplaats[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kdsWoonadresWoonplaats[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kdsWoonadresWoonplaats[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kdsWoonadresWoonplaats[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kdsWoonadresWoonplaats[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
neuronId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
neuronId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
neuronId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
vanKadastraalsubject BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
vanKadastraalsubject[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanKadastraalsubject[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanKadastraalsubject[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanKadastraalsubject[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanKadastraalsubject[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrecht BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrecht[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanZakelijkrecht[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrecht[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanZakelijkrecht[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrecht[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrechtIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanZakelijkrechtIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrechtIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanZakelijkrechtIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrechtIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtVolgnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vanZakelijkrechtVolgnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanZakelijkrechtVolgnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanZakelijkrechtVolgnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
vanZakelijkrechtVolgnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vanZakelijkrechtVolgnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
vanZakelijkrechtVolgnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verkregenNamensSamenwerkingsverbandOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
volgnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrAardZakelijkRechtCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAardZakelijkRechtCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAardZakelijkRechtCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAardZakelijkRechtCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAardZakelijkRechtCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAardZakelijkRechtCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAardZakelijkRechtOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAkrAardZakelijkRecht BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAkrAardZakelijkRecht[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAkrAardZakelijkRecht[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAkrAardZakelijkRecht[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAkrAardZakelijkRecht[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAkrAardZakelijkRecht[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeCode[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrAppartementsrechtsplitsingtypeOmschrijving[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrBeginGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrBeginGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrBeginGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrBeginGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrBeginGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrBeginGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrBeginGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrBeginGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrBetrokkenBijApptrechtsplitsingVveId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrEindGeldigheid BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrEindGeldigheid[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrEindGeldigheid[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrEindGeldigheid[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrEindGeldigheid[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrEindGeldigheid[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrEindGeldigheid[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrEindGeldigheid[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrEinddatumAppartementsrechtsplitsing[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIndicatieActueelAppartementsrechtsplitsing[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIsBeperktTot BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrIsBeperktTot[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrIsBeperktTot[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrIsBeperktTot[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrIsBeperktTot[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrIsBeperktTot[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrIsBeperktTot[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrIsBeperktTot[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrOntstaanUitApptrechtsplitsingVveId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRegistratiedatum BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrRegistratiedatum[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRegistratiedatum[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRegistratiedatum[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRegistratiedatum[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrRegistratiedatum[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrRegistratiedatum[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrRegistratiedatum[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrRustOpKadastraalobjectId BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectId[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrRustOpKadastraalobjectId[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectId[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrRustOpKadastraalobjectId[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectId[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie BRK/RS, BRK/RSN Tekst Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[isempty] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[like] BRK/RS, BRK/RSN Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectIdentificatie[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrRustOpKadastraalobjectVolgnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrToestandsdatum BRK/RS, BRK/RSN yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
zrToestandsdatum[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrToestandsdatum[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrToestandsdatum[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrToestandsdatum[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrToestandsdatum[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrToestandsdatum[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrToestandsdatum[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).
zrVolgnummer BRK/RS, BRK/RSN Geheel getal Test op exacte waarde (==)
zrVolgnummer[isnull] BRK/RS, BRK/RSN true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
zrVolgnummer[not] BRK/RS, BRK/RSN None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
zrVolgnummer[in] BRK/RS, BRK/RSN Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
zrVolgnummer[lt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan (<).
zrVolgnummer[lte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
zrVolgnummer[gt] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan (>).
zrVolgnummer[gte] BRK/RS, BRK/RSN None Test op groter dan of gelijk (>=).