Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Verblijfsobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String
identificatie String Landelijke identificerende sleutel.
volgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het object.
registratiedatum Datetime De datum waarop de toestand is geregistreerd.
cbsNummer String CBS-nummer.
indicatieWoningvoorraad String Geeft aan of een verblijfsobject bij de woningvoorraad hoort.
financieringscodeCode Integer Geeft aan op welke wijze een woning gefinancierd is bij de bouw. code
financieringscodeOmschrijving String Geeft aan op welke wijze een woning gefinancierd is bij de bouw. omschrijving
geconstateerd Boolean Dit geeft aan dat een VERBLIJFSOBJECT in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).
heeftHoofdadresId String Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.
heeftHoofdadresIdentificatie String Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.
heeftHoofdadresVolgnummer Integer Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.
geometrie Geometry De locatie van het verblijfsobject in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.
oppervlakte Integer De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte.
statusCode Integer De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, waarin het betreffende VERBLIJFSOBJECT zich bevindt. code
statusOmschrijving String De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, waarin het betreffende VERBLIJFSOBJECT zich bevindt. omschrijving
beginGeldigheid Datetime De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een VERBLIJFSOBJECT.
eindGeldigheid Datetime De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een VERBLIJFSOBJECT.
documentdatum Date De datum waarop het brondocument is vastgesteld.
documentnummer String Het unieke nummer van het brondocument.
gebruiksdoelWoonfunctieCode Integer Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject. code
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving String Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject. omschrijving
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode Integer Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject. code
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving String Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject. omschrijving
aantalEenhedenComplex Integer Aantal eenheden complex per verblijfsobject (alléén bij een speciale woonfunctie of gezondheidszorgfunctie; zie gebruiksdoel-plus).
verdiepingToegang Integer Aanduiding op welke verdieping zich de toegang tot het verblijfsobject bevindt.
aantalBouwlagen Integer Aantal bouwlagen van een verblijfsobject.
hoogsteBouwlaag Integer Hoogste bouwlaag van een verblijfsobject.
laagsteBouwlaag Integer Laagste bouwlaag van een verblijfsobject.
aantalKamers Integer Geeft het aantal kamers aan binnen het verblijfsobject.
eigendomsverhoudingCode Integer Geeft de eigendomsverhouding aan (huur of eigendom). code
eigendomsverhoudingOmschrijving String Geeft de eigendomsverhouding aan (huur of eigendom). omschrijving
feitelijkGebruikCode Integer Feitelijk gebruik van een verblijfsobject. code
feitelijkGebruikOmschrijving String Feitelijk gebruik van een verblijfsobject. omschrijving
redenopvoerCode Integer Reden van de opvoer van het verblijfsobject. code
redenopvoerOmschrijving String Reden van de opvoer van het verblijfsobject. omschrijving
redenafvoerCode Integer Reden van de afvoer van het verblijfsobject. code
redenafvoerOmschrijving String Reden van de afvoer van het verblijfsobject. omschrijving
ligtInBuurtId String Buurt waarin het verblijfsobject ligt.
ligtInBuurtIdentificatie String Buurt waarin het verblijfsobject ligt.
ligtInBuurtVolgnummer Integer Buurt waarin het verblijfsobject ligt.
heeftDossierId String Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.
bagprocesCode Integer Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis. code
bagprocesOmschrijving String Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis. omschrijving
bagPandenId String Landelijke id sleutel.
bagPandenIdentificatie String Landelijke identificerende sleutel.
bagPandenVolgnummer Integer Uniek volgnummer van de toestand van het object.
bagPandenRegistratiedatum Datetime De datum waarop de toestand is geregistreerd.
bagPandenGeconstateerd Boolean Dit geeft aan dat een PAND in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).
bagPandenGeometrie Geometry Vorm en ligging van het pand in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar Integer De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd.
bagPandenStatusCode Integer De fase van de levenscyclus van een pand, waarin het betreffende pand zich bevindt. code
bagPandenStatusOmschrijving String De fase van de levenscyclus van een pand, waarin het betreffende pand zich bevindt. omschrijving
bagPandenBeginGeldigheid Datetime De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een PAND.
bagPandenEindGeldigheid Datetime De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een PAND.
bagPandenDocumentdatum Date De datum waarop het brondocument is vastgesteld.
bagPandenDocumentnummer String Het unieke nummer van het brondocument.
bagPandenNaam String Naamgeving van een pand (bv. naam van metrostation of bijzonder gebouw).
bagPandenLiggingCode Integer Situering pand met verblijfsobject (vrijstaand, tussenwoning, etc.). code
bagPandenLiggingOmschrijving String Situering pand met verblijfsobject (vrijstaand, tussenwoning, etc.). omschrijving
bagPandenTypeWoonobject String Eén woning, Meerdere woningen.
bagPandenLigtInBouwblokId String Het bouwblok waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie String Het bouwblok waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer Integer Het bouwblok waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBuurtId String De buurt waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie String De buurt waarin het pand ligt.
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer Integer De buurt waarin het pand ligt.
bagPandenAantalBouwlagen Integer Aantal bouwlagen van een pand.
bagPandenHoogsteBouwlaag Integer Hoogste bouwlaag van een pand.
bagPandenLaagsteBouwlaag Integer Laagste bouwlaag van een pand.
bagPandenHeeftDossierId String Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.
bagPandenBagprocesCode Integer Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis. code
bagPandenBagprocesOmschrijving String Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis. omschrijving

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
aantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalEenhedenComplex Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalEenhedenComplex[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalEenhedenComplex[gt] None Test op groter dan (>).
aantalEenhedenComplex[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalEenhedenComplex[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalEenhedenComplex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalEenhedenComplex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalEenhedenComplex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalKamers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalKamers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalKamers[gt] None Test op groter dan (>).
aantalKamers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalKamers[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalKamers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalKamers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalKamers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
bagPandenBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bagPandenDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
bagPandenEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
bagPandenGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
bagPandenHeeftDossierId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenHeeftDossierId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenHeeftDossierId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenHeeftDossierId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenHeeftDossierId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenHeeftDossierId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLiggingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenLiggingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenLiggingCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenLiggingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenLiggingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenLiggingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLiggingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLiggingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLiggingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLiggingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLiggingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLiggingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLiggingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLiggingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBouwblokId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBouwblokId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLigtInBouwblokId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLigtInBouwblokId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBouwblokId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBouwblokId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBouwblokIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBouwblokVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBuurtId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBuurtId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLigtInBuurtId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLigtInBuurtId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBuurtId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBuurtId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBuurtIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenLigtInBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenOorspronkelijkBouwjaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
bagPandenRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenTypeWoonobject Tekst Test op exacte waarde (==)
bagPandenTypeWoonobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagPandenTypeWoonobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagPandenTypeWoonobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenTypeWoonobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenTypeWoonobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagPandenVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagPandenVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagPandenVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
bagPandenVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagPandenVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagPandenVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagPandenVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagPandenVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cbsNummer Tekst Test op exacte waarde (==)
cbsNummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cbsNummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
cbsNummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cbsNummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cbsNummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
documentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
documentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
documentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
documentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
documentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
documentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
documentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
documentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigendomsverhoudingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
eigendomsverhoudingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eigendomsverhoudingCode[gt] None Test op groter dan (>).
eigendomsverhoudingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eigendomsverhoudingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
eigendomsverhoudingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigendomsverhoudingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigendomsverhoudingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigendomsverhoudingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
eigendomsverhoudingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigendomsverhoudingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigendomsverhoudingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigendomsverhoudingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigendomsverhoudingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
feitelijkGebruikCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
feitelijkGebruikCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
feitelijkGebruikCode[gt] None Test op groter dan (>).
feitelijkGebruikCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
feitelijkGebruikCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
feitelijkGebruikCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
feitelijkGebruikCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
feitelijkGebruikCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
feitelijkGebruikOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
feitelijkGebruikOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
feitelijkGebruikOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
feitelijkGebruikOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
feitelijkGebruikOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
feitelijkGebruikOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
financieringscodeCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
financieringscodeCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
financieringscodeCode[gt] None Test op groter dan (>).
financieringscodeCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
financieringscodeCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
financieringscodeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
financieringscodeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
financieringscodeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
financieringscodeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
financieringscodeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
financieringscodeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
financieringscodeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
financieringscodeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
financieringscodeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoelGezondheidszorgfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelWoonfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelWoonfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoelWoonfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
geconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
heeftDossierId Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftDossierId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftDossierId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftDossierId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftDossierId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftDossierId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftHoofdadresId Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftHoofdadresId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftHoofdadresId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftHoofdadresId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftHoofdadresId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftHoofdadresId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
heeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
heeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
heeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
heeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
heeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
hoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieWoningvoorraad Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieWoningvoorraad[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieWoningvoorraad[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieWoningvoorraad[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieWoningvoorraad[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieWoningvoorraad[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
laagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
laagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
laagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
laagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
laagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInBuurtId Tekst Test op exacte waarde (==)
ligtInBuurtId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligtInBuurtId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligtInBuurtId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInBuurtId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInBuurtId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInBuurtIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligtInBuurtIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligtInBuurtIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligtInBuurtIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInBuurtIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInBuurtIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligtInBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligtInBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligtInBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligtInBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligtInBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
oppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
oppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
oppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
oppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
oppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenafvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
redenafvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
redenafvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
redenafvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
redenafvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
redenafvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenafvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenafvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenafvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
redenafvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
redenafvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redenafvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenafvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenafvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenopvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
redenopvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
redenopvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
redenopvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
redenopvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
redenopvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenopvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenopvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redenopvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
redenopvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
redenopvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redenopvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redenopvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redenopvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
registratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
registratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
registratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
registratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
registratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
registratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
statusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
statusCode[gt] None Test op groter dan (>).
statusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
statusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
statusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
statusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verdiepingToegang Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verdiepingToegang[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verdiepingToegang[gt] None Test op groter dan (>).
verdiepingToegang[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verdiepingToegang[lt] None Test op kleiner dan (<).
verdiepingToegang[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verdiepingToegang[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verdiepingToegang[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).