Wegenbestand gemeente Amsterdam

Informatie over de status van wegen op het gebied van beleidsmatige status, wettelijke snelheid en andere beperkingen

Endpoints

Tabellen

Routes gevaarlijke stoffen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
geometry Multilinestring
id Integer
title String
type String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometry GeoJSON of MULTILINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
title Tekst Test op exacte waarde (==)
title[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
title[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
title[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
title[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
title[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Tunnels gevaarlijke stoffen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
geometry Point
id Integer
title String
categorie String
type String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
categorie Tekst Test op exacte waarde (==)
categorie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
categorie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
categorie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
categorie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
categorie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometry GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
title Tekst Test op exacte waarde (==)
title[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
title[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
title[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
title[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
title[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).