Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Wegenbestand gemeente amsterdam

Informatie over de status van wegen op het gebied van beleidsmatige status, wettelijke snelheid en andere beperkingen

  • ID: wegenbestand

  • Versie: 1.0.0

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam, Afdeling Kennis en Kaders, Team Onderzoek en Kennis

  • Uitgever: Datateam Mobiliteit

  • Bronhouder: verkeersonderzoek@amsterdam.nl

  • Versie: 1.0.0

  • Endpoints:


Routes gevaarlijke stoffen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

geometry

Multilinestring

id

Integer identificatie

title

String

type

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

geometry=

GeoJSON of MULTILINESTRING(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

title=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

title[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

title[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

title[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

title[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

title[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

type=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

type[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

type[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

type[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

type[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

type[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')


Tunnels gevaarlijke stoffen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

geometry

Point

id

Integer identificatie

title

String

categorie

String

type

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

geometry=

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

title=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

title[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

title[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

title[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

title[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

title[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

categorie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

categorie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

categorie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

categorie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

categorie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

categorie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

type=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

type[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

type[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

type[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

type[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

type[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')