Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Wegenbestand gemeente amsterdam

Wegen die al dan niet vallen onder zwaar verkeer zones waarvoor mogelijk ontheffing moet worden aangevraagd.

  • ID: wegenbestand_zone_zwaar_verkeer

  • Versie: 1.0.0

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam, bereikbaarheidsthermometer Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Generiek

  • Bronhouder: bereikbaarheidsthermometer@amsterdam.nl

  • Versie: 1.0.0

  • Endpoints:


Binnen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

geometry

Multilinestring

id

Integer identificatie

unieke identificatie van het record.

linknummer

Integer

unieke identificatie voor elke opgedeelde wegennetwerk object.

straatnaam

String

straatnaam die van toepassing is op wegennetwerk object.

target

Integer

nummer van target node van edge.

source

Integer

nummer van source node van edge.

lengte

Number

lengte van de link in meters.

tijdskostenBeginEind

Number

tijdskosten om van begin naar eind van link te gaan in seconden.

tijdskostenEindBegin

Number

tijdskosten om van eind naar begin van link te gaan in seconden.

indicatieZoneAmsterdam

Boolean

indicator of link valt binnen of grotendeels binnen de gemeente Amsterdam.

indicatieZoneMilieu

Boolean

indicator Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam (Staatscourant 2020, 32736).

indicatieZoneZwaarVerkeer

String

indicator Verkeersbesluit Zone Zwaar Verkeer Amsterdam (Staatscourant 2021, 24726).

wegFunctie

Integer

functional road class; geeft de functie van weg.

beleidskaderAuto

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskaderOv

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskaderFiets

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

wettelijkeSnelheid

Integer

wettelijke Snelheid die toegestaan is op weg. Bij verschillende waarde voor de 2 rijrichtingen gaat het om maximum.

tunnelCategorie

String

een Europese categorisering voor tunnels met betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

tunnelNaam

String

naam van de tunnel.

percLijnInPolygoonWeg

Number

welke % van 'lijn lengte' binnen BGT polygonen liggen met een van de volgende functies: ('rijbaan regionale weg','rijbaan autoweg','OV-baan','rijbaan autosnelweg','woonerf','rijbaan lokale weg').

laadLosRegime

String

het type laden-en-lossen regime.

laadLosVenstertijden

String

toegestane tijdsperioden voor laden-en-lossen.

wegbeheerder

String

wegbeheerder die hoort bij de weg.

rijrichting

Integer

toegestane auto rijrichtingen van de weg.

gevaarlijkeStoffenRoute

Boolean

indicator voor een route voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen.

laadLosVerbodStilTeStaanTijden

String

dagen en tijden voor verbod laden-en-lossen en stilstaan.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

geometry=

GeoJSON of MULTILINESTRING(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

linknummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

linknummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

linknummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

linknummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

linknummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

linknummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

linknummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

linknummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

straatnaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

straatnaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

straatnaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

straatnaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

target=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

target[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

target[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

target[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

target[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

target[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

target[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

target[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

source=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

source[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

source[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

source[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

source[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

source[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

source[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

source[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

lengte=

Getal

Test op exacte waarde (==).

lengte[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

lengte[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

lengte[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

lengte[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

lengte[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

lengte[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

lengte[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdskostenBeginEind=

Getal

Test op exacte waarde (==).

tijdskostenBeginEind[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

tijdskostenBeginEind[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdskostenBeginEind[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

tijdskostenBeginEind[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdskostenBeginEind[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdskostenBeginEind[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdskostenBeginEind[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdskostenEindBegin=

Getal

Test op exacte waarde (==).

tijdskostenEindBegin[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

tijdskostenEindBegin[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdskostenEindBegin[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

tijdskostenEindBegin[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdskostenEindBegin[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdskostenEindBegin[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdskostenEindBegin[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

indicatieZoneAmsterdam=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieZoneMilieu=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieZoneZwaarVerkeer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

indicatieZoneZwaarVerkeer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

indicatieZoneZwaarVerkeer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

indicatieZoneZwaarVerkeer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

indicatieZoneZwaarVerkeer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

indicatieZoneZwaarVerkeer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wegFunctie=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

wegFunctie[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

wegFunctie[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

wegFunctie[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

wegFunctie[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

wegFunctie[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wegFunctie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wegFunctie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderAuto=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beleidskaderAuto[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beleidskaderAuto[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beleidskaderAuto[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beleidskaderAuto[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderAuto[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beleidskaderOv=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beleidskaderOv[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beleidskaderOv[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beleidskaderOv[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beleidskaderOv[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderOv[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beleidskaderFiets=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beleidskaderFiets[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beleidskaderFiets[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beleidskaderFiets[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beleidskaderFiets[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderFiets[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wettelijkeSnelheid=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

wettelijkeSnelheid[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

wettelijkeSnelheid[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

wettelijkeSnelheid[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

wettelijkeSnelheid[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

wettelijkeSnelheid[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wettelijkeSnelheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wettelijkeSnelheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tunnelCategorie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

tunnelCategorie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tunnelCategorie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

tunnelCategorie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tunnelCategorie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tunnelCategorie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

tunnelNaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

tunnelNaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tunnelNaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

tunnelNaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tunnelNaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tunnelNaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

percLijnInPolygoonWeg=

Getal

Test op exacte waarde (==).

percLijnInPolygoonWeg[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

percLijnInPolygoonWeg[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

percLijnInPolygoonWeg[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

percLijnInPolygoonWeg[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

percLijnInPolygoonWeg[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

percLijnInPolygoonWeg[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

percLijnInPolygoonWeg[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosRegime=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

laadLosRegime[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laadLosRegime[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

laadLosRegime[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laadLosRegime[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosRegime[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

laadLosVenstertijden=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

laadLosVenstertijden[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laadLosVenstertijden[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

laadLosVenstertijden[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laadLosVenstertijden[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosVenstertijden[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wegbeheerder=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wegbeheerder[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wegbeheerder[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wegbeheerder[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wegbeheerder[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wegbeheerder[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

rijrichting=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

rijrichting[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

rijrichting[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

rijrichting[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

rijrichting[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

rijrichting[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rijrichting[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rijrichting[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gevaarlijkeStoffenRoute=

true | false

Test op exacte waarde (==).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')


Buiten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

geometry

Multilinestring

id

Integer identificatie

unieke identificatie van het record.

linknummer

Integer

unieke identificatie voor elke opgedeelde wegennetwerk object.

straatnaam

String

straatnaam die van toepassing is op wegennetwerk object.

target

Integer

nummer van target node van edge.

source

Integer

nummer van source node van edge.

lengte

Number

lengte van de link in meters.

tijdskostenBeginEind

Number

tijdskosten om van begin naar eind van link te gaan in seconden.

tijdskostenEindBegin

Number

tijdskosten om van eind naar begin van link te gaan in seconden.

indicatieZoneAmsterdam

Boolean

indicator of link valt binnen of grotendeels binnen de gemeente Amsterdam.

indicatieZoneMilieu

Boolean

indicator Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam (Staatscourant 2020, 32736).

indicatieZoneZwaarVerkeer

String

indicator Verkeersbesluit Zone Zwaar Verkeer Amsterdam (Staatscourant 2021, 24726).

wegFunctie

Integer

functional road class; geeft de functie van weg.

beleidskaderAuto

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskaderOv

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskaderFiets

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

wettelijkeSnelheid

Integer

wettelijke Snelheid die toegestaan is op weg. Bij verschillende waarde voor de 2 rijrichtingen gaat het om maximum.

tunnelCategorie

String

een Europese categorisering voor tunnels met betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

tunnelNaam

String

naam van de tunnel.

percLijnInPolygoonWeg

Number

welke % van 'lijn lengte' binnen BGT polygonen liggen met een van de volgende functies: ('rijbaan regionale weg','rijbaan autoweg','OV-baan','rijbaan autosnelweg','woonerf','rijbaan lokale weg').

laadLosRegime

String

het type laden-en-lossen regime.

laadLosVenstertijden

String

toegestane tijdsperioden voor laden-en-lossen.

wegbeheerder

String

wegbeheerder die hoort bij de weg.

rijrichting

Integer

toegestane auto rijrichtingen van de weg.

gevaarlijkeStoffenRoute

Boolean

indicator voor een route voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen.

laadLosVerbodStilTeStaanTijden

String

dagen en tijden voor verbod laden-en-lossen en stilstaan.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

geometry=

GeoJSON of MULTILINESTRING(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

linknummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

linknummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

linknummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

linknummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

linknummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

linknummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

linknummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

linknummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

straatnaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

straatnaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

straatnaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

straatnaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

target=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

target[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

target[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

target[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

target[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

target[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

target[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

target[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

source=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

source[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

source[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

source[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

source[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

source[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

source[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

source[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

lengte=

Getal

Test op exacte waarde (==).

lengte[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

lengte[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

lengte[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

lengte[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

lengte[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

lengte[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

lengte[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdskostenBeginEind=

Getal

Test op exacte waarde (==).

tijdskostenBeginEind[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

tijdskostenBeginEind[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdskostenBeginEind[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

tijdskostenBeginEind[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdskostenBeginEind[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdskostenBeginEind[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdskostenBeginEind[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdskostenEindBegin=

Getal

Test op exacte waarde (==).

tijdskostenEindBegin[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

tijdskostenEindBegin[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdskostenEindBegin[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

tijdskostenEindBegin[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdskostenEindBegin[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdskostenEindBegin[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdskostenEindBegin[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

indicatieZoneAmsterdam=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieZoneMilieu=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieZoneZwaarVerkeer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

indicatieZoneZwaarVerkeer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

indicatieZoneZwaarVerkeer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

indicatieZoneZwaarVerkeer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

indicatieZoneZwaarVerkeer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

indicatieZoneZwaarVerkeer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wegFunctie=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

wegFunctie[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

wegFunctie[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

wegFunctie[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

wegFunctie[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

wegFunctie[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wegFunctie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wegFunctie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderAuto=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beleidskaderAuto[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beleidskaderAuto[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beleidskaderAuto[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beleidskaderAuto[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderAuto[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beleidskaderOv=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beleidskaderOv[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beleidskaderOv[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beleidskaderOv[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beleidskaderOv[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderOv[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beleidskaderFiets=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beleidskaderFiets[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beleidskaderFiets[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beleidskaderFiets[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beleidskaderFiets[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderFiets[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wettelijkeSnelheid=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

wettelijkeSnelheid[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

wettelijkeSnelheid[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

wettelijkeSnelheid[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

wettelijkeSnelheid[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

wettelijkeSnelheid[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wettelijkeSnelheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wettelijkeSnelheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tunnelCategorie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

tunnelCategorie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tunnelCategorie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

tunnelCategorie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tunnelCategorie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tunnelCategorie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

tunnelNaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

tunnelNaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tunnelNaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

tunnelNaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tunnelNaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tunnelNaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

percLijnInPolygoonWeg=

Getal

Test op exacte waarde (==).

percLijnInPolygoonWeg[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

percLijnInPolygoonWeg[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

percLijnInPolygoonWeg[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

percLijnInPolygoonWeg[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

percLijnInPolygoonWeg[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

percLijnInPolygoonWeg[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

percLijnInPolygoonWeg[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosRegime=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

laadLosRegime[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laadLosRegime[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

laadLosRegime[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laadLosRegime[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosRegime[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

laadLosVenstertijden=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

laadLosVenstertijden[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laadLosVenstertijden[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

laadLosVenstertijden[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laadLosVenstertijden[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosVenstertijden[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wegbeheerder=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wegbeheerder[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wegbeheerder[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wegbeheerder[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wegbeheerder[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wegbeheerder[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

rijrichting=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

rijrichting[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

rijrichting[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

rijrichting[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

rijrichting[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

rijrichting[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rijrichting[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rijrichting[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gevaarlijkeStoffenRoute=

true | false

Test op exacte waarde (==).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')


Breed opgezette wegen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

geometry

Multilinestring

id

Integer identificatie

unieke identificatie van het record.

linknummer

Integer

unieke identificatie voor elke opgedeelde wegennetwerk object.

straatnaam

String

straatnaam die van toepassing is op wegennetwerk object.

target

Integer

nummer van target node van edge.

source

Integer

nummer van source node van edge.

lengte

Number

lengte van de link in meters.

tijdskostenBeginEind

Number

tijdskosten om van begin naar eind van link te gaan in seconden.

tijdskostenEindBegin

Number

tijdskosten om van eind naar begin van link te gaan in seconden.

indicatieZoneAmsterdam

Boolean

indicator of link valt binnen of grotendeels binnen de gemeente Amsterdam.

indicatieZoneMilieu

Boolean

indicator Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam (Staatscourant 2020, 32736).

indicatieZoneZwaarVerkeer

String

indicator Verkeersbesluit Zone Zwaar Verkeer Amsterdam (Staatscourant 2021, 24726).

wegFunctie

Integer

functional road class; geeft de functie van weg.

beleidskaderAuto

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskaderOv

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskaderFiets

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

wettelijkeSnelheid

Integer

wettelijke Snelheid die toegestaan is op weg. Bij verschillende waarde voor de 2 rijrichtingen gaat het om maximum.

tunnelCategorie

String

een Europese categorisering voor tunnels met betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

tunnelNaam

String

naam van de tunnel.

percLijnInPolygoonWeg

Number

welke % van 'lijn lengte' binnen BGT polygonen liggen met een van de volgende functies: ('rijbaan regionale weg','rijbaan autoweg','OV-baan','rijbaan autosnelweg','woonerf','rijbaan lokale weg').

laadLosRegime

String

het type laden-en-lossen regime.

laadLosVenstertijden

String

toegestane tijdsperioden voor laden-en-lossen.

wegbeheerder

String

wegbeheerder die hoort bij de weg.

rijrichting

Integer

toegestane auto rijrichtingen van de weg.

gevaarlijkeStoffenRoute

Boolean

indicator voor een route voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen.

laadLosVerbodStilTeStaanTijden

String

dagen en tijden voor verbod laden-en-lossen en stilstaan.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

geometry=

GeoJSON of MULTILINESTRING(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

linknummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

linknummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

linknummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

linknummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

linknummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

linknummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

linknummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

linknummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

straatnaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

straatnaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

straatnaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

straatnaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

target=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

target[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

target[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

target[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

target[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

target[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

target[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

target[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

source=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

source[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

source[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

source[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

source[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

source[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

source[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

source[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

lengte=

Getal

Test op exacte waarde (==).

lengte[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

lengte[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

lengte[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

lengte[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

lengte[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

lengte[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

lengte[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdskostenBeginEind=

Getal

Test op exacte waarde (==).

tijdskostenBeginEind[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

tijdskostenBeginEind[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdskostenBeginEind[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

tijdskostenBeginEind[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdskostenBeginEind[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdskostenBeginEind[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdskostenBeginEind[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tijdskostenEindBegin=

Getal

Test op exacte waarde (==).

tijdskostenEindBegin[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

tijdskostenEindBegin[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

tijdskostenEindBegin[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

tijdskostenEindBegin[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

tijdskostenEindBegin[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tijdskostenEindBegin[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tijdskostenEindBegin[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

indicatieZoneAmsterdam=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieZoneMilieu=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieZoneZwaarVerkeer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

indicatieZoneZwaarVerkeer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

indicatieZoneZwaarVerkeer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

indicatieZoneZwaarVerkeer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

indicatieZoneZwaarVerkeer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

indicatieZoneZwaarVerkeer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wegFunctie=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

wegFunctie[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

wegFunctie[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

wegFunctie[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

wegFunctie[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

wegFunctie[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wegFunctie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wegFunctie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderAuto=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beleidskaderAuto[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beleidskaderAuto[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beleidskaderAuto[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beleidskaderAuto[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderAuto[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beleidskaderOv=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beleidskaderOv[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beleidskaderOv[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beleidskaderOv[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beleidskaderOv[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderOv[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beleidskaderFiets=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

beleidskaderFiets[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beleidskaderFiets[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

beleidskaderFiets[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beleidskaderFiets[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

beleidskaderFiets[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wettelijkeSnelheid=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

wettelijkeSnelheid[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

wettelijkeSnelheid[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

wettelijkeSnelheid[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

wettelijkeSnelheid[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

wettelijkeSnelheid[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wettelijkeSnelheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wettelijkeSnelheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tunnelCategorie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

tunnelCategorie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tunnelCategorie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

tunnelCategorie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tunnelCategorie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tunnelCategorie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

tunnelNaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

tunnelNaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

tunnelNaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

tunnelNaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

tunnelNaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

tunnelNaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

percLijnInPolygoonWeg=

Getal

Test op exacte waarde (==).

percLijnInPolygoonWeg[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

percLijnInPolygoonWeg[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

percLijnInPolygoonWeg[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

percLijnInPolygoonWeg[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

percLijnInPolygoonWeg[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

percLijnInPolygoonWeg[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

percLijnInPolygoonWeg[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosRegime=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

laadLosRegime[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laadLosRegime[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

laadLosRegime[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laadLosRegime[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosRegime[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

laadLosVenstertijden=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

laadLosVenstertijden[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laadLosVenstertijden[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

laadLosVenstertijden[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laadLosVenstertijden[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosVenstertijden[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wegbeheerder=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wegbeheerder[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wegbeheerder[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wegbeheerder[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wegbeheerder[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wegbeheerder[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

rijrichting=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

rijrichting[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

rijrichting[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

rijrichting[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

rijrichting[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

rijrichting[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

rijrichting[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

rijrichting[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gevaarlijkeStoffenRoute=

true | false

Test op exacte waarde (==).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')