Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Binnen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
geometry Multilinestring
id Integer unieke identificatie van het record.
linknummer Integer unieke identificatie voor elke opgedeelde wegennetwerk object.
straatnaam String straatnaam die van toepassing is op wegennetwerk object.
target Integer nummer van target node van edge.
source Integer nummer van source node van edge.
lengte Number lengte van de link in meters.
tijdskostenBeginEind Number tijdskosten om van begin naar eind van link te gaan in seconden.
tijdskostenEindBegin Number tijdskosten om van eind naar begin van link te gaan in seconden.
indicatieZoneAmsterdam Boolean indicator of link valt binnen of grotendeels binnen de gemeente Amsterdam.
indicatieZoneMilieu Boolean indicator Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam (Staatscourant 2020, 32736).
indicatieZoneZwaarVerkeer String indicator Verkeersbesluit Zone Zwaar Verkeer Amsterdam (Staatscourant 2021, 24726).
wegFunctie Integer functional road class; geeft de functie van weg.
beleidskaderAuto String beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.
beleidskaderOv String beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.
beleidskaderFiets String beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.
wettelijkeSnelheid Integer wettelijke Snelheid die toegestaan is op weg. Bij verschillende waarde voor de 2 rijrichtingen gaat het om maximum.
tunnelCategorie String een Europese categorisering voor tunnels met betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen.
tunnelNaam String naam van de tunnel.
percLijnInPolygoonWeg Number welke % van 'lijn lengte' binnen BGT polygonen liggen met een van de volgende functies: ('rijbaan regionale weg','rijbaan autoweg','OV-baan','rijbaan autosnelweg','woonerf','rijbaan lokale weg').
laadLosRegime String het type laden-en-lossen regime.
laadLosVenstertijden String toegestane tijdsperioden voor laden-en-lossen.
wegbeheerder String wegbeheerder die hoort bij de weg.
rijrichting Integer toegestane auto rijrichtingen van de weg.
gevaarlijkeStoffenRoute Boolean indicator voor een route voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen.
laadLosVerbodStilTeStaanTijden String dagen en tijden voor verbod laden-en-lossen en stilstaan.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beleidskaderAuto Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidskaderAuto[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidskaderAuto[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidskaderAuto[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidskaderAuto[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidskaderAuto[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beleidskaderFiets Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidskaderFiets[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidskaderFiets[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidskaderFiets[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidskaderFiets[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidskaderFiets[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beleidskaderOv Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidskaderOv[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidskaderOv[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidskaderOv[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidskaderOv[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidskaderOv[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometry GeoJSON of MULTILINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gevaarlijkeStoffenRoute true | false Test op exacte waarde (==)
gevaarlijkeStoffenRoute[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieZoneAmsterdam true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieZoneAmsterdam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZoneMilieu true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieZoneMilieu[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZoneZwaarVerkeer Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieZoneZwaarVerkeer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieZoneZwaarVerkeer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZoneZwaarVerkeer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieZoneZwaarVerkeer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieZoneZwaarVerkeer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laadLosRegime Tekst Test op exacte waarde (==)
laadLosRegime[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
laadLosRegime[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laadLosRegime[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laadLosRegime[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
laadLosRegime[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laadLosVenstertijden Tekst Test op exacte waarde (==)
laadLosVenstertijden[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
laadLosVenstertijden[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laadLosVenstertijden[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laadLosVenstertijden[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
laadLosVenstertijden[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laadLosVerbodStilTeStaanTijden Tekst Test op exacte waarde (==)
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengte Getal Test op exacte waarde (==)
lengte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lengte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengte[lt] None Test op kleiner dan (<).
lengte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengte[gt] None Test op groter dan (>).
lengte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
linknummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
linknummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
linknummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
linknummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
linknummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
linknummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
linknummer[gt] None Test op groter dan (>).
linknummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percLijnInPolygoonWeg Getal Test op exacte waarde (==)
percLijnInPolygoonWeg[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percLijnInPolygoonWeg[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percLijnInPolygoonWeg[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percLijnInPolygoonWeg[lt] None Test op kleiner dan (<).
percLijnInPolygoonWeg[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percLijnInPolygoonWeg[gt] None Test op groter dan (>).
percLijnInPolygoonWeg[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rijrichting Geheel getal Test op exacte waarde (==)
rijrichting[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rijrichting[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
rijrichting[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rijrichting[lt] None Test op kleiner dan (<).
rijrichting[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
rijrichting[gt] None Test op groter dan (>).
rijrichting[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
source Geheel getal Test op exacte waarde (==)
source[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
source[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
source[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
source[lt] None Test op kleiner dan (<).
source[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
source[gt] None Test op groter dan (>).
source[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
straatnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
target Geheel getal Test op exacte waarde (==)
target[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
target[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
target[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
target[lt] None Test op kleiner dan (<).
target[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
target[gt] None Test op groter dan (>).
target[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdskostenBeginEind Getal Test op exacte waarde (==)
tijdskostenBeginEind[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdskostenBeginEind[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdskostenBeginEind[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdskostenBeginEind[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdskostenBeginEind[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdskostenBeginEind[gt] None Test op groter dan (>).
tijdskostenBeginEind[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdskostenEindBegin Getal Test op exacte waarde (==)
tijdskostenEindBegin[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdskostenEindBegin[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdskostenEindBegin[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdskostenEindBegin[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdskostenEindBegin[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdskostenEindBegin[gt] None Test op groter dan (>).
tijdskostenEindBegin[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelCategorie Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelCategorie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelCategorie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tunnelCategorie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelCategorie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelCategorie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tunnelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegFunctie Geheel getal Test op exacte waarde (==)
wegFunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegFunctie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wegFunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegFunctie[lt] None Test op kleiner dan (<).
wegFunctie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wegFunctie[gt] None Test op groter dan (>).
wegFunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegbeheerder Tekst Test op exacte waarde (==)
wegbeheerder[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wegbeheerder[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegbeheerder[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegbeheerder[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wegbeheerder[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wettelijkeSnelheid Geheel getal Test op exacte waarde (==)
wettelijkeSnelheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wettelijkeSnelheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wettelijkeSnelheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wettelijkeSnelheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
wettelijkeSnelheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wettelijkeSnelheid[gt] None Test op groter dan (>).
wettelijkeSnelheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Buiten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
geometry Multilinestring
id Integer unieke identificatie van het record.
linknummer Integer unieke identificatie voor elke opgedeelde wegennetwerk object.
straatnaam String straatnaam die van toepassing is op wegennetwerk object.
target Integer nummer van target node van edge.
source Integer nummer van source node van edge.
lengte Number lengte van de link in meters.
tijdskostenBeginEind Number tijdskosten om van begin naar eind van link te gaan in seconden.
tijdskostenEindBegin Number tijdskosten om van eind naar begin van link te gaan in seconden.
indicatieZoneAmsterdam Boolean indicator of link valt binnen of grotendeels binnen de gemeente Amsterdam.
indicatieZoneMilieu Boolean indicator Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam (Staatscourant 2020, 32736).
indicatieZoneZwaarVerkeer String indicator Verkeersbesluit Zone Zwaar Verkeer Amsterdam (Staatscourant 2021, 24726).
wegFunctie Integer functional road class; geeft de functie van weg.
beleidskaderAuto String beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.
beleidskaderOv String beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.
beleidskaderFiets String beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.
wettelijkeSnelheid Integer wettelijke Snelheid die toegestaan is op weg. Bij verschillende waarde voor de 2 rijrichtingen gaat het om maximum.
tunnelCategorie String een Europese categorisering voor tunnels met betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen.
tunnelNaam String naam van de tunnel.
percLijnInPolygoonWeg Number welke % van 'lijn lengte' binnen BGT polygonen liggen met een van de volgende functies: ('rijbaan regionale weg','rijbaan autoweg','OV-baan','rijbaan autosnelweg','woonerf','rijbaan lokale weg').
laadLosRegime String het type laden-en-lossen regime.
laadLosVenstertijden String toegestane tijdsperioden voor laden-en-lossen.
wegbeheerder String wegbeheerder die hoort bij de weg.
rijrichting Integer toegestane auto rijrichtingen van de weg.
gevaarlijkeStoffenRoute Boolean indicator voor een route voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen.
laadLosVerbodStilTeStaanTijden String dagen en tijden voor verbod laden-en-lossen en stilstaan.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beleidskaderAuto Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidskaderAuto[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidskaderAuto[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidskaderAuto[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidskaderAuto[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidskaderAuto[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beleidskaderFiets Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidskaderFiets[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidskaderFiets[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidskaderFiets[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidskaderFiets[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidskaderFiets[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beleidskaderOv Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidskaderOv[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidskaderOv[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidskaderOv[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidskaderOv[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidskaderOv[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometry GeoJSON of MULTILINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gevaarlijkeStoffenRoute true | false Test op exacte waarde (==)
gevaarlijkeStoffenRoute[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieZoneAmsterdam true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieZoneAmsterdam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZoneMilieu true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieZoneMilieu[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZoneZwaarVerkeer Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieZoneZwaarVerkeer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieZoneZwaarVerkeer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZoneZwaarVerkeer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieZoneZwaarVerkeer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieZoneZwaarVerkeer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laadLosRegime Tekst Test op exacte waarde (==)
laadLosRegime[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
laadLosRegime[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laadLosRegime[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laadLosRegime[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
laadLosRegime[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laadLosVenstertijden Tekst Test op exacte waarde (==)
laadLosVenstertijden[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
laadLosVenstertijden[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laadLosVenstertijden[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laadLosVenstertijden[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
laadLosVenstertijden[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laadLosVerbodStilTeStaanTijden Tekst Test op exacte waarde (==)
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengte Getal Test op exacte waarde (==)
lengte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lengte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengte[lt] None Test op kleiner dan (<).
lengte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengte[gt] None Test op groter dan (>).
lengte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
linknummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
linknummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
linknummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
linknummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
linknummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
linknummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
linknummer[gt] None Test op groter dan (>).
linknummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percLijnInPolygoonWeg Getal Test op exacte waarde (==)
percLijnInPolygoonWeg[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percLijnInPolygoonWeg[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percLijnInPolygoonWeg[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percLijnInPolygoonWeg[lt] None Test op kleiner dan (<).
percLijnInPolygoonWeg[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percLijnInPolygoonWeg[gt] None Test op groter dan (>).
percLijnInPolygoonWeg[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rijrichting Geheel getal Test op exacte waarde (==)
rijrichting[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rijrichting[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
rijrichting[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rijrichting[lt] None Test op kleiner dan (<).
rijrichting[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
rijrichting[gt] None Test op groter dan (>).
rijrichting[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
source Geheel getal Test op exacte waarde (==)
source[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
source[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
source[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
source[lt] None Test op kleiner dan (<).
source[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
source[gt] None Test op groter dan (>).
source[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
straatnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
target Geheel getal Test op exacte waarde (==)
target[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
target[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
target[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
target[lt] None Test op kleiner dan (<).
target[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
target[gt] None Test op groter dan (>).
target[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdskostenBeginEind Getal Test op exacte waarde (==)
tijdskostenBeginEind[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdskostenBeginEind[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdskostenBeginEind[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdskostenBeginEind[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdskostenBeginEind[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdskostenBeginEind[gt] None Test op groter dan (>).
tijdskostenBeginEind[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdskostenEindBegin Getal Test op exacte waarde (==)
tijdskostenEindBegin[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdskostenEindBegin[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdskostenEindBegin[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdskostenEindBegin[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdskostenEindBegin[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdskostenEindBegin[gt] None Test op groter dan (>).
tijdskostenEindBegin[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelCategorie Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelCategorie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelCategorie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tunnelCategorie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelCategorie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelCategorie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tunnelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegFunctie Geheel getal Test op exacte waarde (==)
wegFunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegFunctie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wegFunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegFunctie[lt] None Test op kleiner dan (<).
wegFunctie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wegFunctie[gt] None Test op groter dan (>).
wegFunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegbeheerder Tekst Test op exacte waarde (==)
wegbeheerder[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wegbeheerder[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegbeheerder[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegbeheerder[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wegbeheerder[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wettelijkeSnelheid Geheel getal Test op exacte waarde (==)
wettelijkeSnelheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wettelijkeSnelheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wettelijkeSnelheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wettelijkeSnelheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
wettelijkeSnelheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wettelijkeSnelheid[gt] None Test op groter dan (>).
wettelijkeSnelheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Breed opgezette wegen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
geometry Multilinestring
id Integer unieke identificatie van het record.
linknummer Integer unieke identificatie voor elke opgedeelde wegennetwerk object.
straatnaam String straatnaam die van toepassing is op wegennetwerk object.
target Integer nummer van target node van edge.
source Integer nummer van source node van edge.
lengte Number lengte van de link in meters.
tijdskostenBeginEind Number tijdskosten om van begin naar eind van link te gaan in seconden.
tijdskostenEindBegin Number tijdskosten om van eind naar begin van link te gaan in seconden.
indicatieZoneAmsterdam Boolean indicator of link valt binnen of grotendeels binnen de gemeente Amsterdam.
indicatieZoneMilieu Boolean indicator Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam (Staatscourant 2020, 32736).
indicatieZoneZwaarVerkeer String indicator Verkeersbesluit Zone Zwaar Verkeer Amsterdam (Staatscourant 2021, 24726).
wegFunctie Integer functional road class; geeft de functie van weg.
beleidskaderAuto String beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.
beleidskaderOv String beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.
beleidskaderFiets String beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.
wettelijkeSnelheid Integer wettelijke Snelheid die toegestaan is op weg. Bij verschillende waarde voor de 2 rijrichtingen gaat het om maximum.
tunnelCategorie String een Europese categorisering voor tunnels met betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen.
tunnelNaam String naam van de tunnel.
percLijnInPolygoonWeg Number welke % van 'lijn lengte' binnen BGT polygonen liggen met een van de volgende functies: ('rijbaan regionale weg','rijbaan autoweg','OV-baan','rijbaan autosnelweg','woonerf','rijbaan lokale weg').
laadLosRegime String het type laden-en-lossen regime.
laadLosVenstertijden String toegestane tijdsperioden voor laden-en-lossen.
wegbeheerder String wegbeheerder die hoort bij de weg.
rijrichting Integer toegestane auto rijrichtingen van de weg.
gevaarlijkeStoffenRoute Boolean indicator voor een route voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen.
laadLosVerbodStilTeStaanTijden String dagen en tijden voor verbod laden-en-lossen en stilstaan.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beleidskaderAuto Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidskaderAuto[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidskaderAuto[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidskaderAuto[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidskaderAuto[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidskaderAuto[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beleidskaderFiets Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidskaderFiets[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidskaderFiets[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidskaderFiets[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidskaderFiets[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidskaderFiets[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beleidskaderOv Tekst Test op exacte waarde (==)
beleidskaderOv[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beleidskaderOv[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beleidskaderOv[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beleidskaderOv[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beleidskaderOv[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometry GeoJSON of MULTILINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gevaarlijkeStoffenRoute true | false Test op exacte waarde (==)
gevaarlijkeStoffenRoute[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieZoneAmsterdam true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieZoneAmsterdam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZoneMilieu true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieZoneMilieu[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZoneZwaarVerkeer Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieZoneZwaarVerkeer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieZoneZwaarVerkeer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieZoneZwaarVerkeer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieZoneZwaarVerkeer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieZoneZwaarVerkeer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laadLosRegime Tekst Test op exacte waarde (==)
laadLosRegime[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
laadLosRegime[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laadLosRegime[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laadLosRegime[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
laadLosRegime[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laadLosVenstertijden Tekst Test op exacte waarde (==)
laadLosVenstertijden[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
laadLosVenstertijden[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laadLosVenstertijden[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laadLosVenstertijden[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
laadLosVenstertijden[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
laadLosVerbodStilTeStaanTijden Tekst Test op exacte waarde (==)
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
laadLosVerbodStilTeStaanTijden[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lengte Getal Test op exacte waarde (==)
lengte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lengte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lengte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lengte[lt] None Test op kleiner dan (<).
lengte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lengte[gt] None Test op groter dan (>).
lengte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
linknummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
linknummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
linknummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
linknummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
linknummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
linknummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
linknummer[gt] None Test op groter dan (>).
linknummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percLijnInPolygoonWeg Getal Test op exacte waarde (==)
percLijnInPolygoonWeg[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percLijnInPolygoonWeg[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percLijnInPolygoonWeg[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percLijnInPolygoonWeg[lt] None Test op kleiner dan (<).
percLijnInPolygoonWeg[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percLijnInPolygoonWeg[gt] None Test op groter dan (>).
percLijnInPolygoonWeg[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rijrichting Geheel getal Test op exacte waarde (==)
rijrichting[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rijrichting[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
rijrichting[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rijrichting[lt] None Test op kleiner dan (<).
rijrichting[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
rijrichting[gt] None Test op groter dan (>).
rijrichting[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
source Geheel getal Test op exacte waarde (==)
source[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
source[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
source[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
source[lt] None Test op kleiner dan (<).
source[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
source[gt] None Test op groter dan (>).
source[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
straatnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
target Geheel getal Test op exacte waarde (==)
target[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
target[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
target[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
target[lt] None Test op kleiner dan (<).
target[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
target[gt] None Test op groter dan (>).
target[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdskostenBeginEind Getal Test op exacte waarde (==)
tijdskostenBeginEind[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdskostenBeginEind[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdskostenBeginEind[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdskostenBeginEind[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdskostenBeginEind[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdskostenBeginEind[gt] None Test op groter dan (>).
tijdskostenBeginEind[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdskostenEindBegin Getal Test op exacte waarde (==)
tijdskostenEindBegin[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdskostenEindBegin[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdskostenEindBegin[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdskostenEindBegin[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdskostenEindBegin[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdskostenEindBegin[gt] None Test op groter dan (>).
tijdskostenEindBegin[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelCategorie Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelCategorie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelCategorie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tunnelCategorie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelCategorie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelCategorie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tunnelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegFunctie Geheel getal Test op exacte waarde (==)
wegFunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegFunctie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wegFunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegFunctie[lt] None Test op kleiner dan (<).
wegFunctie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wegFunctie[gt] None Test op groter dan (>).
wegFunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegbeheerder Tekst Test op exacte waarde (==)
wegbeheerder[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wegbeheerder[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegbeheerder[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegbeheerder[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wegbeheerder[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wettelijkeSnelheid Geheel getal Test op exacte waarde (==)
wettelijkeSnelheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wettelijkeSnelheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
wettelijkeSnelheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wettelijkeSnelheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
wettelijkeSnelheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
wettelijkeSnelheid[gt] None Test op groter dan (>).
wettelijkeSnelheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).