Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Woz

  • ID: woz_azure

  • Versie: 0.0.2

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Basis- en Kernregistraties

  • Bronhouder: Belastingen

  • Versie: 0.0.2

  • Endpoints:


Wozobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

datumActueelTot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

wozobjectnummer

String identificatie

De unieke identificatie van een WOZ-object

gebruik

Object

Nadere aanduiding van het feitelijk gebruik van een WOZ-object zoals dat ten grondslag heeft gelegen aan de waardebepaling en voor zover relevant voor de afnemers

gebruik.code

Integer

gebruik.omschrijving

String

soortobjectCode

Object

Aanduiding van het soort object ten behoeve van een correcte bepaling van de waarde

soortobjectCode.code

Integer

soortobjectCode.omschrijving

String

beginGeldigheid

Date

De begindatum van een periode waarin één of meer gegevens die worden bijgehouden over een WOZ-object, een wijziging hebben ondergaan

eindGeldigheid

Date

De einddatum van een periode waarin één of meer gegevens die worden bijgehouden over een WOZ-object, een wijziging hebben ondergaan

bevatBrkKadastraalobject

Array

Relatie naar kadastraal object

bevatBrkKadastraalobject.identificatie

String

bevatBrkKadastraalobject.volgnummer

Integer relatie

bevatBrkKadastraalobject.beginGeldigheid

Date

bevatBrkKadastraalobject.eindGeldigheid

Date

bestaatUitWozWozdeelobjecten

Array

Relatie naar de deelobjecten

bestaatUitWozWozdeelobjecten.wozdeelobjectnummer

String

bestaatUitWozWozdeelobjecten.volgnummer

Integer relatie

bestaatUitWozWozdeelobjecten.beginGeldigheid

Date

bestaatUitWozWozdeelobjecten.eindGeldigheid

Date

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wozobjectnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wozobjectnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wozobjectnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wozobjectnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wozobjectnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wozobjectnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bevatBrkKadastraalobject=

value,value

Test op exacte waarde (==).

bevatBrkKadastraalobject[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

bestaatUitWozWozdeelobjecten=

value,value

Test op exacte waarde (==).

bestaatUitWozWozdeelobjecten[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

bestaatUitWozWozdeelobjecten

woz:wozdeelobjecten

bevatBrkKadastraalobject

brk:kadastraleobjecten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Wozdeelobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

volgnummer

Integer identificatie

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

datumActueelTot

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

wozdeelobjectnummer

String identificatie

De unieke identificatie van een WOZ-deelobject

deelnummer

String

Unieke identificatie WOZ-deelobject binnen het WOZ-object

wozobjectnummer

String

Van welk WOZ-object is dit WOZ-deelobject een onderdeel

soortobjectCode

Object

Nadere aanduiding van het feitelijk gebruik (SOC) van een WOZ-object zoals dat ten grondslag heeft gelegen aan de waardebepaling en voor zover relevant voor de afnemers

soortobjectCode.code

Integer

soortobjectCode.omschrijving

String

beginGeldigheid

Date

Een aanduiding op welk tijdstip het object is ontstaan

eindGeldigheid

Date

Een aanduiding op welk tijdstip het object is beëindigd

isVerbondenMetBagVerblijfsobjectId gaat vervallen

Object relatie

Aan welk verblijfsobject heeft het WOZ-deelobject een relatie

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.identificatie

String

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.volgnummer

Integer relatie

isVerbondenMetBagLigplaatsId gaat vervallen

Object relatie

Aan welk ligplaats heeft het WOZ-deelobject een relatie

isVerbondenMetBagLigplaats.identificatie

String

isVerbondenMetBagLigplaats.volgnummer

Integer relatie

isVerbondenMetBagStandplaatsId gaat vervallen

Object relatie

Aan welk standplaats heeft het WOZ-deelobject een relatie

isVerbondenMetBagStandplaats.identificatie

String

isVerbondenMetBagStandplaats.volgnummer

Integer relatie

heeftBagPandId gaat vervallen

Object relatie

Geeft aan of het WOZ-deelobject een (deel van een) pand is uit de BAG.

heeftBagPand.identificatie

String

heeftBagPand.volgnummer

Integer relatie

id

String

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

registratiedatum=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

registratiedatum[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

registratiedatum[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

registratiedatum[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

registratiedatum[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

registratiedatum[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

registratiedatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

registratiedatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumActueelTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

datumActueelTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

datumActueelTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumActueelTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

datumActueelTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumActueelTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumActueelTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumActueelTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wozdeelobjectnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wozdeelobjectnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wozdeelobjectnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wozdeelobjectnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wozdeelobjectnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wozdeelobjectnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

deelnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

deelnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

deelnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

deelnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

deelnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

deelnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

wozobjectnummer=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wozobjectnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wozobjectnummer[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wozobjectnummer[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wozobjectnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wozobjectnummer[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

beginGeldigheid=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

beginGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

beginGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

beginGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

beginGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

beginGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

beginGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

beginGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindGeldigheid=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

eindGeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

eindGeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindGeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

eindGeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindGeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindGeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindGeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isVerbondenMetBagVerblijfsobject.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagVerblijfsobjectId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

isVerbondenMetBagVerblijfsobjectId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isVerbondenMetBagVerblijfsobjectId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isVerbondenMetBagVerblijfsobjectId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagVerblijfsobjectId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isVerbondenMetBagVerblijfsobjectId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isVerbondenMetBagLigplaats.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

isVerbondenMetBagLigplaats.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isVerbondenMetBagLigplaats.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isVerbondenMetBagLigplaats.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isVerbondenMetBagLigplaats.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagLigplaats.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isVerbondenMetBagLigplaats.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

isVerbondenMetBagLigplaats.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

isVerbondenMetBagLigplaats.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

isVerbondenMetBagLigplaats.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

isVerbondenMetBagLigplaats.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

isVerbondenMetBagLigplaats.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isVerbondenMetBagLigplaats.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isVerbondenMetBagLigplaats.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagLigplaatsId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

isVerbondenMetBagLigplaatsId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isVerbondenMetBagLigplaatsId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isVerbondenMetBagLigplaatsId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagLigplaatsId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isVerbondenMetBagLigplaatsId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isVerbondenMetBagStandplaats.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

isVerbondenMetBagStandplaats.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isVerbondenMetBagStandplaats.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isVerbondenMetBagStandplaats.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isVerbondenMetBagStandplaats.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagStandplaats.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

isVerbondenMetBagStandplaats.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

isVerbondenMetBagStandplaats.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

isVerbondenMetBagStandplaats.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

isVerbondenMetBagStandplaats.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

isVerbondenMetBagStandplaats.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

isVerbondenMetBagStandplaats.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isVerbondenMetBagStandplaats.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isVerbondenMetBagStandplaats.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagStandplaatsId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

isVerbondenMetBagStandplaatsId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

isVerbondenMetBagStandplaatsId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

isVerbondenMetBagStandplaatsId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

isVerbondenMetBagStandplaatsId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

isVerbondenMetBagStandplaatsId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagPand.identificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

heeftBagPand.identificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagPand.identificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagPand.identificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagPand.identificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagPand.identificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

heeftBagPand.volgnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

heeftBagPand.volgnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

heeftBagPand.volgnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

heeftBagPand.volgnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

heeftBagPand.volgnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

heeftBagPand.volgnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagPand.volgnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagPand.volgnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagPandId= gaat vervallen

Test op exacte waarde (==).

heeftBagPandId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

heeftBagPandId[not]= gaat vervallen

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

heeftBagPandId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

heeftBagPandId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

heeftBagPandId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeftBagPand

bag:panden

isVerbondenMetBagLigplaats

bag:ligplaatsen

isVerbondenMetBagStandplaats

bag:standplaatsen

isVerbondenMetBagVerblijfsobject

bag:verblijfsobjecten

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.