Technische achtergrond

Technische implementatie

De WFS server is gebouwd op basis van django-gisserver. Deze Django module ondersteunt het "Basic WFS" conformance level, en is getest op compatibiliteit met de CITE Teamengine Test Suite.

Beveiliging

De ingeladen features kunnen verschillen per gebruiker. De "feature type" die de server intern opbouwd bevat alleen de attributen waar een gebruiker toegang toe heeft. Het is daardoor niet mogelijk om te filteren op afgeschermde velden, simpelweg omdat de server deze velden niet herkent.

Embedding

De XML uitvoer van de WFS server verschilt bij het gebruik van ?embed={relatienaam},{...} en ?expand={relatienaam},{...}.

Deze embed logica is een uitbreiding op django-gisserver. Door het gebruik van ?embed en ?expand wordt er een andere feature-definitie geactiveerd in de server, die een geneste structuur oplevert. Hierdoor veranderd het gedrag en uitvoer van de server.

Bij een platgeslagen relatie worden alle veldnamen met een punt erin opgebouwd:

<app:buurt gml:id="buurt.03630000000078">
  <gml:name>00a</gml:name>
  <app:id>03630000000078</app:id>
  <app:code>00a</app:code>
  <app:naam>Kop Zeedijk</app:naam>
  <app:vollcode>A00a</app:vollcode>
  <app:geometrie>...
    <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992" gml:id="buurt.03630000000078.1">
      ...
    </gml:Polygon>
  </app:geometrie>
  <app:stadsdeel.id>03630000000018</app:stadsdeel.id>
  <app:stadsdeel.code>A</app:stadsdeel.code>
  <app:stadsdeel.naam>Centrum</app:stadsdeel.naam>
  <app:stadsdeel.vervallen xsi:nil="true" />
  <app:stadsdeel.date_modified>2020-07-28T22:25:24.197978+00:00</app:stadsdeel.date_modified>
  <app:stadsdeel.ingang_cyclus>2015-01-01</app:stadsdeel.ingang_cyclus>
  <app:stadsdeel.begin_geldigheid>2015-01-01</app:stadsdeel.begin_geldigheid>
  <app:stadsdeel.einde_geldigheid xsi:nil="true" />
  <app:stadsdeel.brondocument_naam>3B/2015/134</app:stadsdeel.brondocument_naam>
  <app:stadsdeel.brondocument_datum>2015-06-23</app:stadsdeel.brondocument_datum>
  <app:stadsdeel_id>03630000000018</app:stadsdeel_id>
  <app:vervallen xsi:nil="true" />
  <app:date_modified>2020-07-28T22:25:32.261814+00:00</app:date_modified>
  <app:ingang_cyclus>2006-06-12</app:ingang_cyclus>
  <app:begin_geldigheid>2006-06-12</app:begin_geldigheid>
  <app:buurtcombinatie_id>3630012052036</app:buurtcombinatie_id>
  <app:einde_geldigheid xsi:nil="true" />
  <app:brondocument_naam />
  <app:brondocument_datum xsi:nil="true" />
  <app:gebiedsgerichtwerken_id>DX01</app:gebiedsgerichtwerken_id>
</app:buurt>

Bij een "complex feature" gebruikt de XML uitvoer een eigen <app:stadsdeel> object:

<app:buurt gml:id="buurt.03630000000078">
  <gml:name>00a</gml:name>
  <app:id>03630000000078</app:id>
  <app:code>00a</app:code>
  <app:naam>Kop Zeedijk</app:naam>
  <app:vollcode>A00a</app:vollcode>
  <app:geometrie>...
    <gml:Polygon srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992" gml:id="buurt.03630000000078.1">
      ...
    </gml:Polygon>
  </app:geometrie>
  <app:stadsdeel>
    <app:id>03630000000018</app:id>
    <app:code>A</app:code>
    <app:naam>Centrum</app:naam>
    <app:vervallen xsi:nil="true" />
    <app:date_modified>2020-07-28T22:25:24.197978+00:00</app:date_modified>
    <app:ingang_cyclus>2015-01-01</app:ingang_cyclus>
    <app:begin_geldigheid>2015-01-01</app:begin_geldigheid>
    <app:einde_geldigheid xsi:nil="true" />
    <app:brondocument_naam>3B/2015/134</app:brondocument_naam>
    <app:brondocument_datum>2015-06-23</app:brondocument_datum>
  </app:stadsdeel>
  <app:stadsdeel_id>03630000000018</app:stadsdeel_id>
  <app:vervallen xsi:nil="true" />
  <app:date_modified>2020-07-28T22:25:32.261814+00:00</app:date_modified>
  <app:ingang_cyclus>2006-06-12</app:ingang_cyclus>
  <app:begin_geldigheid>2006-06-12</app:begin_geldigheid>
  <app:buurtcombinatie_id>3630012052036</app:buurtcombinatie_id>
  <app:einde_geldigheid xsi:nil="true" />
  <app:brondocument_naam></app:brondocument_naam>
  <app:brondocument_datum xsi:nil="true" />
  <app:gebiedsgerichtwerken_id>DX01</app:gebiedsgerichtwerken_id>
</app:buurt>