Afvalwijzer

Overzicht van informatie voor het aanbieden van afval per fractie per adres.

Afvalwijzer

Overzicht van informatie voor het aanbieden van afval per fractie per adres.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id String Unieke aanduiding van het record.
straatnaam String Naam van de openbare ruimte
huisnummer Integer Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
huisletter String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken
huisnummertoevoeging String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter
postcode String De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters
woonplaatsnaam String Officiƫle naam woonplaats
status_adres String De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, ligplaats of staanplaats waarin het betreffende object zich bevindt
gebruiksdoel_woonfunctie Boolean Voor het gebruiksdoel 'woonfunctie' is de waarde TRUE voor alle andere gebruiksdoelen is de waarde FALSE
afvalwijzer_instructie String Instructie die aangeeft hoe het afval aangeboden mag wordden
afvalwijzer_basisroutetype_id String De primaire sleutel van het basisroutetype
afvalwijzer_routenaam String De naam van de basisroute
afvalwijzer_per_x_weken String Het interval in weken waarmee deze basisroute ingepland moet worden.
afvalwijzer_buitenzetten_vanaf_tot String Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden
afvalwijzer_buitenzetten_vanaf String Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden
afvalwijzer_buitenzetten_tot String Opmerking die aangeeft tot wannner de afval buiten mag gezet worden
afvalwijzer_afvalkalender_opmerking String Aanvullende opmerking over de manier van het aanbieden van het afval
afvalwijzer_afvalkalender_frequentie String De frequentie waarmee het afval opgehaald wordt.
afvalwijzer_fractie_naam String Het soort afval
afvalwijzer_fractie_code String De code van de afvalfractie
afvalwijzer_routetype_naam String De naam van de basisroute
afvalwijzer_ophaaldagen String De dagen waarop het afval wordt opgehaald
afvalwijzer_afvalkalender_melding String Aanvullende informatie over afwijkende ophaaldagen
afvalwijzer_afvalkalender_van Datetime Begindatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen
afvalwijzer_afvalkalender_tot Datetime Einddatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen
afvalwijzer_basisroutetype String Het type van de basisroute
afvalwijzer_basisroutetype_omschrijving String De omschrijving van het type van de basisroute
afvalwijzer_basisroutetype_code String De code van het type van de basisroute
afvalwijzer_geometrie Point Geometrie van het type POINT van het adres in RD stelsel (epsg:28992)
afvalwijzer_instructie_2 String Aanvullende ophaalinstructie
afvalwijzer_ophaaldagen_2 String Aanvullende informatie over de ophaaldagen
afvalwijzer_waar String Informatie over de plek waar het afval gezet mag worden.
afvalwijzer_buitenzetten String
afvalwijzer_buttontekst String
afvalwijzer_url String URL die verwijst naar externe of interne websites voor relevante informatie.
bag_nummeraanduiding_id String Identificatie nummeraanduiding
gbd_buurt_id String Unieke identificatie van het object
gbd_buurt_code String Unieke code (hierin zie je de Stadsdeel- en Wijkcode terug)
afvalwijzer_inzamelgebied_naam String De naam van het inzamelgebied
afvalwijzer_inzamelgebied_code String De code van het inzamelgebied

Zie ook