Afvalwijzer

DEZE API BEVAT NOG TESTDATA. Overzicht van informatie voor het aanbieden van afval per fractie per adres.

Features


Afvalwijzer

DEZE API BEVAT NOG TESTDATA. Overzicht van informatie voor het aanbieden van afval per fractie per adres.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

String

Unieke aanduiding van het record.

straatnaam

String

Naam van de openbare ruimte

huisnummer

Integer

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.

huisletter

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken

huisnummertoevoeging

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter

postcode

String

De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters

woonplaatsnaam

String

Officiële naam woonplaats

status_adres

String

De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, ligplaats of staanplaats waarin het betreffende object zich bevindt

gebruiksdoel_woonfunctie

Boolean

Voor het gebruiksdoel 'woonfunctie' is de waarde TRUE voor alle andere gebruiksdoelen is de waarde FALSE

afvalwijzer_instructie

String

Instructie die aangeeft hoe het afval aangeboden mag wordden

afvalwijzer_basisroutetype_id

String

De primaire sleutel van het basisroutetype

afvalwijzer_routenaam

String

De naam van de basisroute

afvalwijzer_per_x_weken

String

Het interval in weken waarmee deze basisroute ingepland moet worden.

afvalwijzer_buitenzetten_vanaf_tot

String

Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden

afvalwijzer_buitenzetten_vanaf

String

Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden

afvalwijzer_buitenzetten_tot

String

Opmerking die aangeeft tot wannner de afval buiten mag gezet worden

afvalwijzer_afvalkalender_opmerking

String

Aanvullende opmerking over de manier van het aanbieden van het afval

afvalwijzer_afvalkalender_frequentie

String

De frequentie waarmee het afval opgehaald wordt.

afvalwijzer_fractie_naam

String

Het soort afval

afvalwijzer_fractie_code

String

De code van de afvalfractie

afvalwijzer_routetype_naam

String

De naam van de basisroute

afvalwijzer_ophaaldagen

String

De dagen waarop het afval wordt opgehaald

afvalwijzer_afvalkalender_melding

String

Aanvullende informatie over afwijkende ophaaldagen

afvalwijzer_afvalkalender_van

Datetime

Begindatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen

afvalwijzer_afvalkalender_tot

Datetime

Einddatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen

afvalwijzer_basisroutetype

String

Het type van de basisroute

afvalwijzer_basisroutetype_omschrijving

String

De omschrijving van het type van de basisroute

afvalwijzer_basisroutetype_code

String

De code van het type van de basisroute

afvalwijzer_geometrie

Point

Geometrie van het type POINT van het adres in RD stelsel (epsg:28992)

afvalwijzer_instructie_2

String

Aanvullende ophaalinstructie

afvalwijzer_ophaaldagen_2

String

Aanvullende informatie over de ophaaldagen

afvalwijzer_waar

String

Informatie over de plek waar het afval gezet mag worden.

afvalwijzer_buitenzetten

String

afvalwijzer_buttontekst

String

afvalwijzer_url

String

URL die verwijst naar externe of interne websites voor relevante informatie.

bag_nummeraanduiding_id

String

Identificatie nummeraanduiding

gbd_buurt_id

String

Unieke identificatie van het object

gbd_buurt_code

String

Unieke code (hierin zie je de Stadsdeel- en Wijkcode terug)

afvalwijzer_inzamelgebied_naam

String

De naam van het inzamelgebied

afvalwijzer_inzamelgebied_code

String

De code van het inzamelgebied

Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg over het uitlezen van WFS servers.