Bag


Woonplaatsen

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Landelijke identificerende code woonplaats Amsterdam 3594 en woonplaats Weesp 3631.

volgnummer

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

woonplaats_ptt

String

VERWIJDEREN

naam

String

Officiële naam woonplaats.

geometrie

Multipolygon

Vorm en ligging woonplaats in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een WOONPLAATS in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument.

begin_geldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een WOONPLAATS.

eind_geldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een WOONPLAATS.

heeft_bag_onderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.identificatie

String

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.volgnummer

Integer

heeft_bag_onderzoeken.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_onderzoeken.eind_geldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

status_code

Integer

VERWIJDEREN

status

String

Levenscyclus van de woonplaats, Woonplaats aangewezen, Woonplaats ingetrokken.

ligt_in_brk_gemeente_id

String

De gemeente waarin de woonplaats ligt.

heeft_bag_dossier_id

String

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagproces_code

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

id

String

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeft_bag_dossier

bag/dossiers

heeft_bag_onderzoeken

bag/onderzoeken

ligt_in_brk_gemeente

brk/gemeentes

openbareruimtes

bagAzure/openbareruimtes/ligtInWoonplaats

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=heeft_bag_dossier,heeft_bag_onderzoeken


Onderzoeken

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:onderzoeken / onderzoeken
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Identificatie van de objectklasse Onderzoek voor intern gebruik.

volgnummer

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

object_identificatie

String

Identificerende nummer van het object dat in onderzoek is geplaatst.

objecttype

String

Geeft aan welk objectklasse in onderzoek staat.

kenmerk

String

De naam van het kenmerk van het object dat in onderzoek is geplaatst. Het kenmerk kan ook een relatie zijn met een ander object.

in_onderzoek

String

Indicatie of het kenmerk wel of niet in onderzoek staat.

begin_geldigheid

Datetime

De datum waarop het kenmerk of de relatie van een object bij de bronhouder in onderzoek is geplaatst.

eind_geldigheid

Datetime

De datum waarop het onderzoek naar het kenmerk of de relatie van een object door de bronhouder is afgerond.

documentdatum

Date

De datum waarop het document, waarin de grondslag van het onderzoek wordt vastgelegd, is vastgesteld.

documentnummer

String

Het nummer van het document waarin de grondslag van het onderzoek wordt vastgelegd.

tijdstip_registratie

Datetime

Het tijdstip waarop het onderzoek is geregistreerd bij de bronhouder.

eind_registratie

Datetime

Het tijdstip waarop de registratie van het onderzoek is beëindigd bij de bronhouder.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

id

String


Dossiers

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:dossiers / dossiers
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Verwijzing vanuit de overige objectklassen.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

heeft_bag_brondocumenten

Array

De brondocument(en) behorende bij het dossier.

heeft_bag_brondocumenten.documentnummer

String

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeft_bag_brondocumenten

bag/brondocumenten


Brondocumenten

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:brondocumenten / brondocumenten
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

documentnummer

String

Identificerende nummer van het document.

bronleverancier_code

String

VERWIJDEREN

bronleverancier

String

Verstrekker van brondocumenten en of gegevens voortkomend uit het uitoefenen of voorbereiden van een gemeentelijke bevoegdheid, die nodig zijn voor een registratie aan de bronhouder, conform vastgestelde aanleverspecificaties.

type_dossier_code

String

VERWIJDEREN

type_dossier

String

Het type dossier

type_brondocument_code

String

VERWIJDEREN

type_brondocument

String

Het type brondocument.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop het brondocument is opgeslagen in het register.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.


Panden

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een PAND in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).

geometrie

Polygon

Vorm en ligging van het pand in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

oorspronkelijk_bouwjaar

Integer

De aanduiding van het jaar waarin een pand oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd.

status_code

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een pand, waarin het betreffende pand zich bevindt.

begin_geldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een PAND.

eind_geldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een PAND.

heeft_bag_onderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.identificatie

String

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.volgnummer

Integer

heeft_bag_onderzoeken.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_onderzoeken.eind_geldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

naam

String

Naamgeving van een pand (bv. naam van metrostation of bijzonder gebouw).

ligging_code

Integer

VERWIJDEREN

ligging

String

Situering pand met verblijfsobject (vrijstaand, tussenwoning, etc.).

type_woonobject

String

Eén woning, Meerdere woningen.

ligt_in_gebieden_bouwblok.ligt_in_gebieden_bouwblok_identificatie

String

ligt_in_gebieden_bouwblok.ligt_in_gebieden_bouwblok_volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_bouwblok_id

Object

Het bouwblok waarin het pand ligt.

ligt_in_gebieden_bouwblok.identificatie

String

Het bouwblok waarin het pand ligt.

ligt_in_gebieden_bouwblok.volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_buurt.ligt_in_gebieden_buurt_identificatie

String

ligt_in_gebieden_buurt.ligt_in_gebieden_buurt_volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_buurt_id

Object

De buurt waarin het pand ligt.

ligt_in_gebieden_buurt.identificatie

String

De buurt waarin het pand ligt.

ligt_in_gebieden_buurt.volgnummer

Integer

aantal_bouwlagen

Integer

Aantal bouwlagen van een pand.

hoogste_bouwlaag

Integer

Hoogste bouwlaag van een pand.

laagste_bouwlaag

Integer

Laagste bouwlaag van een pand.

heeft_bag_dossier_id

String

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagproces_code

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

id

String

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

bevat_bag_verblijfsobjecten

bagAzure/verblijfsobjecten/ligtInBagPanden

heeft_bag_dossier

bag/dossiers

heeft_bag_onderzoeken

bag/onderzoeken

ligt_in_gebieden_bouwblok

gebieden/bouwblokken

ligt_in_gebieden_buurt

gebieden/buurten

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=bevat_bag_verblijfsobjecten,heeft_bag_dossier


Verblijfsobjecten

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Landelijke identificerende sleutel.

id

String

VERWIJDEREN

volgnummer

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

cbs_nummer

String

VERWIJDEREN

indicatie_woningvoorraad

String

VERWIJDEREN

financieringscode_code

Integer

VERWIJDEREN

financieringscode_omschrijving

String

VERWIJDEREN

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een VERBLIJFSOBJECT in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).

heeft_bag_hoofdadres.heeft_bag_hoofdadres_identificatie

String

heeft_bag_hoofdadres.heeft_bag_hoofdadres_volgnummer

Integer

heeft_bag_hoofdadres_id

Object

Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.

heeft_bag_hoofdadres.identificatie

String

Het HOOFDadres dat het verblijfsobject heeft.

heeft_bag_hoofdadres.volgnummer

Integer

heeft_bag_hoofdadres.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_hoofdadres.eind_geldigheid

Datetime

heeft_b_aag_nevenadres

Array

Het NEVENadres dat het verblijfsobject (optioneel) heeft.

heeft_b_aag_nevenadres.identificatie

String

Het NEVENadres dat het verblijfsobject (optioneel) heeft.

heeft_b_aag_nevenadres.volgnummer

Integer

heeft_b_aag_nevenadres.begin_geldigheid

Datetime

heeft_b_aag_nevenadres.eind_geldigheid

Datetime

geometrie

Point

De locatie van het verblijfsobject in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

gebruiksdoel

Array

Een categorisering van de gebruiksdoelen van het betreffende verblijfsobject, zoals dit door de overheid als zodanig is toegestaan.

oppervlakte

Integer

De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte.

status_code

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, waarin het betreffende VERBLIJFSOBJECT zich bevindt.

ligt_in_bag_panden

Array

De unieke landelijke aanduidingen van de panden waarvan het verblijfsobject onderdeel uitmaakt.

ligt_in_bag_panden.identificatie

String

De unieke landelijke aanduidingen van de panden waarvan het verblijfsobject onderdeel uitmaakt.

ligt_in_bag_panden.volgnummer

Integer

ligt_in_bag_panden.begin_geldigheid

Datetime

ligt_in_bag_panden.eind_geldigheid

Datetime

begin_geldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een VERBLIJFSOBJECT.

eind_geldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een VERBLIJFSOBJECT.

heeft_bag_onderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.identificatie

String

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.volgnummer

Integer

heeft_bag_onderzoeken.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_onderzoeken.eind_geldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

gebruiksdoel_woonfunctie_code

Integer

VERWIJDEREN

gebruiksdoel_woonfunctie

String

Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject.

gebruiksdoel_gezondheidszorgfunctie_code

Integer

VERWIJDEREN

gebruiksdoel_gezondheidszorgfunctie

String

Amsterdamse uitbreiding op Gebruiksdoel verblijfsobject.

aantal_eenheden_complex

Integer

Aantal eenheden complex per verblijfsobject (alléén bij een speciale woonfunctie of gezondheidszorgfunctie; zie gebruiksdoel-plus).

verdieping_toegang

Integer

Aanduiding op welke verdieping zich de toegang tot het verblijfsobject bevindt.

aantal_bouwlagen

Integer

Aantal bouwlagen van een verblijfsobject.

hoogste_bouwlaag

Integer

Hoogste bouwlaag van een verblijfsobject.

laagste_bouwlaag

Integer

Laagste bouwlaag van een verblijfsobject.

aantal_kamers

Integer

Geeft het aantal kamers aan binnen het verblijfsobject.

eigendomsverhouding_code

Integer

VERWIJDEREN

eigendomsverhouding

String

Geeft de eigendomsverhouding aan.

feitelijk_gebruik_code

Integer

VERWIJDEREN

deel_soort_object_code

String

VERWIJDEREN

toegang

Array

Plaats waar zich de toegang tot het verblijfsobject bevindt.

redenopvoer_code

Integer

VERWIJDEREN

redenopvoer

String

Reden van de opvoer van het verblijfsobject.

redenafvoer_code

Integer

VERWIJDEREN

redenafvoer

String

Reden van de afvoer van het verblijfsobject.

ligt_in_gebieden_buurt.ligt_in_gebieden_buurt_identificatie

String

ligt_in_gebieden_buurt.ligt_in_gebieden_buurt_volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_buurt_id

Object

Buurt waarin het verblijfsobject ligt.

ligt_in_gebieden_buurt.identificatie

String

Buurt waarin het verblijfsobject ligt.

ligt_in_gebieden_buurt.volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_buurt.begin_geldigheid

Date

ligt_in_gebieden_buurt.eind_geldigheid

Date

heeft_bag_dossier_id

String

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagproces_code

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

id

String

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeft_b_aag_nevenadres

bag/nummeraanduidingen

heeft_bag_dossier

bag/dossiers

heeft_bag_hoofdadres

bag/nummeraanduidingen

heeft_bag_onderzoeken

bag/onderzoeken

ligt_in_bag_panden

bag/panden

ligt_in_gebieden_buurt

gebieden/buurten

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=heeft_b_aag_nevenadres,heeft_bag_dossier


Nummeraanduidingen

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:nummeraanduidingen / nummeraanduidingen
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

huisnummer

Integer

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een gegeven in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N).

huisletter

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.

huisnummertoevoeging

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.

postcode

String

De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters (1234AB).

ligt_in_bag_woonplaats.ligt_in_bag_woonplaats_identificatie

String

ligt_in_bag_woonplaats.ligt_in_bag_woonplaats_volgnummer

Integer

ligt_in_bag_woonplaats_id

Object

De woonplaats (landelijke identificatie) waarin de nummeraanduiding ligt.

ligt_in_bag_woonplaats.identificatie

String

De woonplaats (landelijke identificatie) waarin de nummeraanduiding ligt.

ligt_in_bag_woonplaats.volgnummer

Integer

ligt_in_bag_woonplaats.begin_geldigheid

Datetime

ligt_in_bag_woonplaats.eind_geldigheid

Datetime

begin_geldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.

eind_geldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.

heeft_bag_onderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.identificatie

String

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.volgnummer

Integer

heeft_bag_onderzoeken.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_onderzoeken.eind_geldigheid

Datetime

ligt_aan_bag_openbareruimte.ligt_aan_bag_openbareruimte_identificatie

String

ligt_aan_bag_openbareruimte.ligt_aan_bag_openbareruimte_volgnummer

Integer

ligt_aan_bag_openbareruimte_id

Object

De openbare ruimte (landelijke identificatie) waaraan het betreffende adresseerbare object ligt.

ligt_aan_bag_openbareruimte.identificatie

String

De openbare ruimte (landelijke identificatie) waaraan het betreffende adresseerbare object ligt.

ligt_aan_bag_openbareruimte.volgnummer

Integer

ligt_aan_bag_openbareruimte.begin_geldigheid

Datetime

ligt_aan_bag_openbareruimte.eind_geldigheid

Datetime

type_adresseerbaar_object_code

Integer

VERWIJDEREN

type_adresseerbaar_object

String

Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend.

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

status_code

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een nummeraanduiding,waarin de betreffende nummeraanduiding zich bevindt. (Naamgeving uitgegeven, Naamgeving ingetrokken).

type_adres

String

Hiermee wordt aangegeven of het een relatie betreft vanuit een hoofdadres. Anders is er sprake van een nevenadres (Hoofdadres, Nevenadres).

adresseert_bag_verblijfsobject.adresseert_bag_verblijfsobject_identificatie

String

adresseert_bag_verblijfsobject.adresseert_bag_verblijfsobject_volgnummer

Integer

adresseert_bag_verblijfsobject_id

Object

Het verblijfsobject (landelijke identificatie) dat door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseert_bag_verblijfsobject.identificatie

String

Het verblijfsobject (landelijke identificatie) dat door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseert_bag_verblijfsobject.volgnummer

Integer

adresseert_bag_verblijfsobject.begin_geldigheid

Datetime

adresseert_bag_verblijfsobject.eind_geldigheid

Datetime

adresseert_bag_ligplaats.adresseert_bag_ligplaats_identificatie

String

adresseert_bag_ligplaats.adresseert_bag_ligplaats_volgnummer

Integer

adresseert_bag_ligplaats_id

Object

De ligplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseert_bag_ligplaats.identificatie

String

De ligplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseert_bag_ligplaats.volgnummer

Integer

adresseert_bag_ligplaats.begin_geldigheid

Datetime

adresseert_bag_ligplaats.eind_geldigheid

Datetime

adresseert_bag_standplaats.adresseert_bag_standplaats_identificatie

String

adresseert_bag_standplaats.adresseert_bag_standplaats_volgnummer

Integer

adresseert_bag_standplaats_id

Object

De standplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseert_bag_standplaats.identificatie

String

De standplaats (landelijke identificatie) die door de nummeraanduiding wordt aangeduid.

adresseert_bag_standplaats.volgnummer

Integer

adresseert_bag_standplaats.begin_geldigheid

Datetime

adresseert_bag_standplaats.eind_geldigheid

Datetime

heeft_bag_dossier_id

String

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagproces_code

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

id

String

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

adresseert_bag_ligplaats

bag/ligplaatsen

adresseert_bag_standplaats

bag/standplaatsen

adresseert_bag_verblijfsobject

bag/verblijfsobjecten

heeft_bag_dossier

bag/dossiers

heeft_bag_onderzoeken

bag/onderzoeken

ligt_aan_bag_openbareruimte

bag/openbareruimtes

ligt_in_bag_woonplaats

bag/woonplaatsen

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=adresseert_bag_ligplaats,adresseert_bag_standplaats


Openbareruimtes

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

straatcode

String

VERWIJDEREN

straatnaam_ptt

String

VERWIJDEREN.

status_code

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De status van de levenscyclus van een openbare ruimte (Naamgeving uitgegeven, Naamgeving ingetrokken).

begin_geldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een OPENBARE RUIMTE.

eind_geldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een OPENBARE RUIMTE.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een OPENBARE RUIMTE in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument (J/N)

heeft_bag_onderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.identificatie

String

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.volgnummer

Integer

heeft_bag_onderzoeken.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_onderzoeken.eind_geldigheid

Datetime

type_code

Integer

VERWIJDEREN

type

String

De aard van de zodanig benoemde openbare ruimte (Weg, Water, Spoorbaan, Terrein, Kunstwerk, Landschappelijk gebied, Administratief gebied)

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

naam

String

Officiële naam openbare ruimte (80 tekens).

naam_nen

String

Straatnaam volgens de inkortingsregels van NEN 5825 (24 tekens).

ligt_in_bag_woonplaats.ligt_in_bag_woonplaats_identificatie

String

ligt_in_bag_woonplaats.ligt_in_bag_woonplaats_volgnummer

Integer

ligt_in_bag_woonplaats_id

Object

De woonplaats (landelijke identificatie) waarin de openbare ruimte ligt.

ligt_in_bag_woonplaats.identificatie

String

De woonplaats (landelijke identificatie) waarin de openbare ruimte ligt.

ligt_in_bag_woonplaats.volgnummer

Integer

ligt_in_bag_woonplaats.begin_geldigheid

Datetime

ligt_in_bag_woonplaats.eind_geldigheid

Datetime

beschrijving_naam

String

Beschrijving van de openbare ruimte bijvoorbeeld: Vogel. Wereldwijd ……… grootste zeevogel ter wereld.

heeft_bag_dossier_id

String

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagproces_code

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

geometrie

Polygon

Zie inwinregels voor geometrie openbare ruimte.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

id

String

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeft_bag_dossier

bag/dossiers

heeft_bag_onderzoeken

bag/onderzoeken

ligt_in_bag_woonplaats

bag/woonplaatsen

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=heeft_bag_dossier,heeft_bag_onderzoeken


Ligplaatsen

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een LIGPLAATS in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument.

status_code

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een ligplaats, waarin de betreffende ligplaats zich bevindt, Plaats aangewezen, plaats ingetrokken.

heeft_bag_hoofdadres.heeft_bag_hoofdadres_identificatie

String

heeft_bag_hoofdadres.heeft_bag_hoofdadres_volgnummer

Integer

heeft_bag_hoofdadres_id

Object

Het HOOFDadres dat de ligplaats heeft.

heeft_bag_hoofdadres.identificatie

String

Het HOOFDadres dat de ligplaats heeft.

heeft_bag_hoofdadres.volgnummer

Integer

heeft_bag_hoofdadres.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_hoofdadres.eind_geldigheid

Datetime

heeft_bag_nevenadres

Array

Het NEVENadres dat de ligplaats (optioneel) heeft.

heeft_bag_nevenadres.identificatie

String

Het NEVENadres dat de ligplaats (optioneel) heeft.

heeft_bag_nevenadres.volgnummer

Integer

heeft_bag_nevenadres.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_nevenadres.eind_geldigheid

Datetime

geometrie

Polygon

Vorm en ligging van de ligplaats in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

gebruiksdoel

Array

Een categorisering van de gebruiksdoelen van de betreffende ligplaats, zoals dit door de overheid als zodanig is toegestaan.

gebruiksdoel.omschrijving

String

begin_geldigheid

Datetime

De begindatum van een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een ligplaats een wijziging hebben ondergaan.

eind_geldigheid

Datetime

De einddatum van een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een ligplaats een wijziging hebben ondergaan.

heeft_bag_onderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.identificatie

String

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.volgnummer

Integer

heeft_bag_onderzoeken.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_onderzoeken.eind_geldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

ligt_in_gebieden_buurt.ligt_in_gebieden_buurt_identificatie

String

ligt_in_gebieden_buurt.ligt_in_gebieden_buurt_volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_buurt_id

Object

De buurt waarin een ligplaats ligt.

ligt_in_gebieden_buurt.identificatie

String

De buurt waarin een ligplaats ligt.

ligt_in_gebieden_buurt.volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_buurt.begin_geldigheid

Date

ligt_in_gebieden_buurt.eind_geldigheid

Date

heeft_bag_dossier_id

String

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagproces_code

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

id

String

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeft_bag_dossier

bag/dossiers

heeft_bag_hoofdadres

bag/nummeraanduidingen

heeft_bag_nevenadres

bag/nummeraanduidingen

heeft_bag_onderzoeken

bag/onderzoeken

ligt_in_gebieden_buurt

gebieden/buurten

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=heeft_bag_dossier,heeft_bag_hoofdadres


Standplaatsen

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Landelijke identificerende sleutel.

volgnummer

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het object.

registratiedatum

Datetime

De datum waarop de toestand is geregistreerd.

geconstateerd

Boolean

Dit geeft aan dat een STANDPLAATS in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering en niet op basis van een regulier brondocument.

status_code

Integer

VERWIJDEREN

status

String

De fase van de levenscyclus van een standplaats, waarin de betreffende standplaats zich bevindt, Plaats aangewezen, plaats ingetrokken.

heeft_bag_hoofdadres.heeft_bag_hoofdadres_identificatie

String

heeft_bag_hoofdadres.heeft_bag_hoofdadres_volgnummer

Integer

heeft_bag_hoofdadres_id

Object

Het HOOFDadres dat de standplaats heeft.

heeft_bag_hoofdadres.identificatie

String

Het HOOFDadres dat de standplaats heeft.

heeft_bag_hoofdadres.volgnummer

Integer

heeft_bag_hoofdadres.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_hoofdadres.eind_geldigheid

Datetime

heeft_bag_nevenadres

Array

Het NEVENadres dat de standplaats (optioneel) heeft.

heeft_bag_nevenadres.identificatie

String

Het NEVENadres dat de standplaats (optioneel) heeft.

heeft_bag_nevenadres.volgnummer

Integer

heeft_bag_nevenadres.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_nevenadres.eind_geldigheid

Datetime

geometrie

Polygon

Vorm en ligging van de standplaats in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

gebruiksdoel

Array

Een categorisering van de gebruiksdoelen van de betreffende ligplaats, zoals dit door de overheid als zodanig is toegestaan.

gebruiksdoel.omschrijving

String

begin_geldigheid

Datetime

De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een STANDPLAATS.

eind_geldigheid

Datetime

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een STANDPLAATS.

heeft_bag_onderzoeken

Array

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.identificatie

String

Hiermee wordt aangegeven welke onderzoeken er worden uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object.

heeft_bag_onderzoeken.volgnummer

Integer

heeft_bag_onderzoeken.begin_geldigheid

Datetime

heeft_bag_onderzoeken.eind_geldigheid

Datetime

documentdatum

Date

De datum waarop het brondocument is vastgesteld.

documentnummer

String

Het unieke nummer van het brondocument.

ligt_in_gebieden_buurt.ligt_in_gebieden_buurt_identificatie

String

ligt_in_gebieden_buurt.ligt_in_gebieden_buurt_volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_buurt_id

Object

De buurt waarin een standplaats ligt.

ligt_in_gebieden_buurt.identificatie

String

De buurt waarin een standplaats ligt.

ligt_in_gebieden_buurt.volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_buurt.begin_geldigheid

Date

ligt_in_gebieden_buurt.eind_geldigheid

Date

heeft_bag_dossier_id

String

Het dossier op basis waarvan het object is toegevoegd aan de registratie.

bagproces_code

Integer

VERWIJDEREN

bagproces

String

Functionele handeling die ten grondslag ligt aan de gebeurtenis.

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

id

String

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

heeft_bag_dossier

bag/dossiers

heeft_bag_hoofdadres

bag/nummeraanduidingen

heeft_bag_nevenadres

bag/nummeraanduidingen

heeft_bag_onderzoeken

bag/onderzoeken

ligt_in_gebieden_buurt

gebieden/buurten

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=heeft_bag_dossier,heeft_bag_hoofdadres

Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg over het uitlezen van WFS servers.