Nap

Features


Peilmerken

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

identificatie

String

Het peilmerknummer van het peilmerk.

hoogte_tov_nap

Number

Hoogte van het peilmerk t.o.v. NAP

jaar

Integer

Het jaar van waterpassing, behorende bij de hoogte.

merk_code

String

Merk van het referentiepunt code

merk_omschrijving

String

Merk van het referentiepunt omschrijving

omschrijving

String

Beschrijving van het object waarin het peilmerk zich bevindt.

windrichting

String

Windrichting

x_coordinaat_muurvlak

Number

X-coördinaat muurvlak

y_coordinaat_muurvlak

Number

Y-coördinaat muurvlak

rws_nummer

String

Nummer dat Rijkswaterstaat hanteert.

geometrie

Point

Geometrische ligging van de meetbout

status_code

Integer

Status van het referentiepunt (1=actueel, 2=niet te meten, 3=vervallen) code

status_omschrijving

String

Status van het referentiepunt (1=actueel, 2=niet te meten, 3=vervallen) omschrijving

vervaldatum

Date

Vervaldatum van het peilmerk.

ligt_in_gebieden_bouwblok.ligt_in_gebieden_bouwblok_identificatie

String

ligt_in_gebieden_bouwblok.ligt_in_gebieden_bouwblok_volgnummer

Integer

ligt_in_gebieden_bouwblok_id

Object

Het bouwblok waarbinnen het peilmerk ligt

ligt_in_gebieden_bouwblok.identificatie

String

Het bouwblok waarbinnen het peilmerk ligt

ligt_in_gebieden_bouwblok.volgnummer

Integer

datum_actueel_tot

Datetime

Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

publiceerbaar

Boolean

Publiceerbaar ja of nee

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

ligt_in_gebieden_bouwblok

gebieden/bouwblokken

Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg over het uitlezen van WFS servers.