Beheerobjecten openbare ruimte

Objecten in de openbare ruimte die beheerd worden door de Gemeente Amsterdam

Features


Verhardingen

Verharde lagen van een weglichaam, speel- en sportondergronden en onbegroeid terreindelen inclusief fundering.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek identificerend kenmerk van het object.

guid (autorisatie: FP/MDW)

String

Uniek nummer van het IMBOR-object (GUID)

imgeo_identificatie (autorisatie: FP/MDW)

String

Overerving van de geometrie van beheerobject uit bovenliggend informatiemodel of automatisch genereren.

aantal_deklagen (autorisatie: FP/MDW)

Number

Aantal deklagen bij asfaltverharding.

aantal_onderlagen (autorisatie: FP/MDW)

Number

Aantal onderlagen bij asfaltverharding.

aantal_tussenlagen (autorisatie: FP/MDW)

Number

Aantal tussenlagen bij asfaltverharding.

afmeting (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding voor de afmeting van een object in lengte, breedte en hoogte.

bag_openbareruimte_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in IMGeo of in de BAG, waarbinnen het beheerobject ligt.

bag_woonplaats_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de woonplaats waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.

begin_garantieperiode (autorisatie: FP/MDW)

Date

Jaar waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject begint.

bergend_vermogen (autorisatie: FP/MDW)

String

De hoeveelheid afvalwater die in de voorziening kan worden geborgen.

bgt_status (autorisatie: FP/MDW)

String

Binnen de BGT verplichte statusaanduiding gekoppeld aan de levenscyclus van het het BGT-object.

breedte (autorisatie: FP/MDW)

Number

Breedte van het beheerobject.

brk_gme_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

Naam van de gemeente waarbinnen het beheerobject ligt.

constructie (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de zwaarte van de constructie van het beheerobject.

datum_verwijderd (autorisatie: FP/MDW)

Date

Datum waarop het object is verwijderd (materiële historie).

datum_wijziging (autorisatie: FP/MDW)

Datetime

Datum waarop het object voor het laatst is gewijzigd.

deel_sportcomplex_objectnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

einde_garantieperiode (autorisatie: FP/MDW)

Date

Jaar (datum) waarin de garantieperiode van het opgeleverde beheerobject eindigt.

fabrikant (autorisatie: FP/MDW)

String

Fabrikant van het beheerobject.

formaat (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding voor het formaat van elementenverharding.

gbd_buurt_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de buurt waarbinnen het beheerobject ligt. (conform CBS-indeling)

gbd_stadsdeel_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van het stadsdeel waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met woonplaats- of stadsdeelgrenzen.

gbd_wijk_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van de wijk waarbinnen het beheerobject ligt. Overname uit IMGeo-bestand met wijkgrenzen.

gebruiksfunctie (autorisatie: FP/MDW)

String

Aanduiding van één of meer gebruiksfuncties van het beheerobject.

geluidsreducerend (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Registratie of een object een geluidsreducerend effect heeft.

geometrie (autorisatie: FP/MDW)

Geometry

Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992)

imbor_versie (autorisatie: FP/MDW)

String

Versie-aanduiding van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)

jaar_laatste_conservering (autorisatie: FP/MDW)

Number

Jaar waarin schade(s) aan het beheerobject is geconserveerd.

jaar_uitgevoerd_onderhoud (autorisatie: FP/MDW)

Number

Jaar waarin het onderhoud van het beheerobject is uitgevoerd.

jaar_van_aanleg (autorisatie: FP/MDW)

Number

Jaar waarin het beheerobject is aangelegd of aangeplant (kan ook voor de plaatsingsdatum gebruikt worden).

kleur (autorisatie: FP/MDW)

String

Kleur van het beheerobject.

lengte (autorisatie: FP/MDW)

Number

Lengte van het beheerobject.

lengte_gis (autorisatie: FP/MDW)

Number

Gis-lengte in meters van het beheerobject, wordt gebruikt bij lijnobjecten. Bij Vlakobjecten is de GIS-lengte de Omtrek van het object.

materiaal (autorisatie: FP/MDW)

String

Lijst met materialen waaruit het beheerobject opgebouwd is.

objecttype (autorisatie: FP/MDW)

String

Kleinste functionele eenheid (beheerobject of hulpobject).

omtrek (autorisatie: FP/MDW)

Number

Omtrek van het beheerobject.

onderhoudsplichtige (autorisatie: FP/MDW)

String

Organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het beheerobject.

opleverdatum (autorisatie: FP/MDW)

Date

Datum waarop het beheerobject daadwerkelijk opgeleverd is. Begin van de garantieperiode.

oppervlakte_gis (autorisatie: FP/MDW)

Number

Oppervlakte van het beheerobject, overname van BGT/IMGeo.

sportveld (autorisatie: FP/MDW)

String

GUID van het sportveld waartoe het object behoort.

theoretisch_eindjaar (autorisatie: FP/MDW)

Number

Jaar dat het beheerobject aan het theoretische einde van haar levensduur is.

type_object (autorisatie: FP/MDW)

String

Typering van het beheerobject.

type_beheerder (autorisatie: FP/MDW)

String

Een publiekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding van o.a. een object, kunstwerk of waterstaatswerk. De typen beheerder zijn conform de indeling in bronhouders (BGT).

type_beheerder_plus (autorisatie: FP/MDW)

String

Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.

type_fundering (autorisatie: FP/MDW)

String

Keuze uit lijst met funderingen van het beheerobject. Van toepassing bij wegobjecten en grassportvelden.

type_plus (autorisatie: FP/MDW)

String

Nadere typering van het type beheerobject.

type_plus_2 (autorisatie: FP/MDW)

String

Extra typering van het beheerobject, nadere typering van type gedetailleerd.

type_rijstrook (autorisatie: FP/MDW)

String

Begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor een rij van het voor dat gedeelte bestemde verkeer.

waterdoorlatendheid (autorisatie: FP/MDW)

String

Waterdoorlatendheid betreft de aanwezigheid van infiltratiebestrating. Bij infiltratiebestrating loopt water niet meer via kolken in het riool, maar door (waterdoorlatend) of langs (waterpasserend) de bestrating de grond in.

wegtype_bestaand (autorisatie: FP/MDW)

String

Indeling in wegtypen conform de CROW Systematiek Wegbeheer.

Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg over het uitlezen van WFS servers.