stand van de gegevens over bedrijven / vestigingen

stand op één bepaalde peildatum van gegevens in het domein van bedrijvigheid

Vestigingen

Alle vestigingen met hun kenmerken en gebiedsindeling

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id (autorisatie: FP/MDW) String Uniek identificatie voor dit object op basis van peildatum en vestigingsnummer
mutatie_id (autorisatie: FP/MDW) String Uniek identificatie van de laatste mutatie voor deze vestiging voor de peildatum
peildatum (autorisatie: FP/MDW) Date Peildatum van de stand
kvknummer (autorisatie: FP/MDW) String Het dossiernummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting is ingeschreven in het Handelsregister
subdossiernummer (autorisatie: FP/MDW) String Het subdossiernummer is het volgnummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting binnen het dossier is opgenomen
vestigingsnummer (autorisatie: FP/MDW) String Het vestigingsnummer is de unieke aanduiding van een vestiging binnen het Handelsregister
rsin (autorisatie: FP/MDW) String Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer door het Kamer van Koophandel uitgegeven aan rechtspersonen
datum_inschrijving (autorisatie: FP/MDW) Date De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is ingeschreven in het Handelsregister
datum_oprichting (autorisatie: FP/MDW) Date Formele datum van oprichting van de vestiging, vereniging of stichting
datum_opheffing (autorisatie: FP/MDW) Date Formele datum waarop de vestiging is opgeheven
handelsnaam (autorisatie: FP/MDW) String De eerste naam waaronder de organisatie aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer deelneemt
vestigingsadres_straatnaam (autorisatie: FP/MDW) String Officiële naam openbare ruimte van het vestigingsadres
vestigingsadres_huisnummer (autorisatie: FP/MDW) Integer Huisnummer van het vestigingsadres
vestigingsadres_huisletter (autorisatie: FP/MDW) String Huisletter van het vestigingsadres
vestigingsadres_huisnummertoevoeging (autorisatie: FP/MDW) String Huisnummertoevoeging van het vestigingsadres
vestigingsadres_postcode (autorisatie: FP/MDW) String Postcode van het vestigingsadres
vestigingsadres_woonplaats_naam (autorisatie: FP/MDW) String Officiële naam van de woonplaats van het vestigingsadres
vestigingsadres_gemeente_code (autorisatie: FP/MDW) String Code van de gemeente van het vestigingsadres
vestigingsadres_gemeente_naam (autorisatie: FP/MDW) String Naam van de gemeente van het vestigingsadres
vestigingsstatusindicator_code (autorisatie: FP/MDW) String Code van de indicator die de soort mutatie op vestigingsniveau aangeeft
vestigingsstatusindicator_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de code die de soort mutatie op vestigingsniveau aangeeft
correspondentieadres_straatnaam (autorisatie: FP/MDW) String Officiële naam openbare ruimte van het correspondentieadres
correspondentieadres_huisnummer (autorisatie: FP/MDW) Integer Huisnummer van het correspondentieadres
correspondentieadres_huisnummertoevoeging (autorisatie: FP/MDW) String Huisletter en/of huisnummertoevoeging van het correspondentieadres
correspondentieadres_postcode (autorisatie: FP/MDW) String Postcode van het correspondentieadres
correspondentieadres_woonplaats_naam (autorisatie: FP/MDW) String Officiële naam van de woonplaats van het correspondentieadres
correspondentieadres_gemeente_code (autorisatie: FP/MDW) String Code van de gemeente van het correspondentieadres
correspondentieadres_gemeente_naam (autorisatie: FP/MDW) String Naam van de gemeente van het correspondentieadres
reden_inschrijving_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die de reden van inschrijving onder het betreffende dossiernummer van de onderneming aangeeft
reden_inschrijving_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de code die de reden van inschrijving onder het betreffende dossiernummer aangeeft
rechtsvorm_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die de rechtsvorm van de vestiging aangeeft
rechtsvorm_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de code die de rechtsvorm aangeeft
standaardbedrijfsindeling_code (autorisatie: FP/MDW) String Code van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindeling_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindeling_sectie_code (autorisatie: FP/MDW) String Code van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindeling_sectie_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
aantal_werkzamepersonen (autorisatie: FP/MDW) Integer Het totaal aantal personen dat bij de vestiging werkzaam is
aantal_werkzamepersonen_fulltime (autorisatie: FP/MDW) Integer Het totaal aantal personen dat fulltime bij de vestiging werkzaam is
aantal_werkzamepersonen_parttime (autorisatie: FP/MDW) Integer Het totaal aantal personen dat parttime bij de vestiging werkzaam is
klasse_werkzamepersonen_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
klasse_werkzamepersonen_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
klasse_werkzamepersonen_fulltime_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die de economische grootte klasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen bij de vestiging
klasse_werkzamepersonen_fulltime_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen bij de vestiging
peildatum_werkzamepersonen_vestiging (autorisatie: FP/MDW) Date De datum waarop het aantal werkzame personen van de vestiging is vastgesteld
indicatie_import (autorisatie: FP/MDW) Boolean Indicatie of de vestiging importeert
indicatie_export (autorisatie: FP/MDW) Boolean Indicatie of de vestiging exporteert
telefoonnummer (autorisatie: FP/MDW) String Het telefoonnummer van de vestiging
telefoonnummer_mobiel (autorisatie: FP/MDW) String Het mobiele telefoonnummer van de vestiging
email (autorisatie: FP/MDW) String Het email-adres van de vestiging
website (autorisatie: FP/MDW) String De door de vestiging, vereniging of stichting geregistreerde domeinnaam
indicatie_nonmailing (autorisatie: FP/MDW) Boolean Indicatie of vestigingen toestaan dat hun gegevens aan derden worden geleverd t.b.v. direct marketing activiteiten. Indien ja, dan is er geen toestemming.
hoofd_neven_vestiging_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die aangeeft of de vestiging gekenmerkt is als hoofd- of nevenvestiging
hoofd_neven_vestiging_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de code of de vestiging gekenmerkt is als hoofd- of nevenvestiging
indicatie_economisch_actief (autorisatie: FP/MDW) Boolean Indicatie of de vestiging deelneemt aan het economisch verkeer
creatieve_sector_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de creatieve sector de vestiging actief is
creatieve_sector_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de bedrijfssector van de creatieve sector waarin de vestiging actief is
detailhandel_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de detailhandel de vestiging actief is
detailhandel_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de bedrijfssector van de detailhandel waarin de vestiging actief is
ict_sector_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van ICT de vestiging actief is
ict_sector_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de bedrijfssector van ICT waarin de vestiging actief is
toerisme_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van toerisme de vestiging actief is
toerisme_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de bedrijfssector van toerisme waarin de vestiging actief is
horeca_code (autorisatie: FP/MDW) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de horeca de vestiging actief is
horeca_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving van de bedrijfssector van de horeca waarin de vestiging actief is
winkelgebied_code (autorisatie: FP/MDW) Integer Naam van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
winkelgebied_naam (autorisatie: FP/MDW) String Naam van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerrein_code (autorisatie: FP/MDW) Integer Unieke sleutel van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerrein_naam (autorisatie: FP/MDW) String Naam van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
indicatie_starter (autorisatie: FP/MDW) Boolean Indicatie of betreffende vestiging is gestart ná de peildatum van de vorige stand
indicatie_zzp (autorisatie: FP/MDW) Boolean Indicatie of betreffende vestiging een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) betreft
indicatie_plint (autorisatie: FP/MDW) Boolean Indicatie of vestiging in de plint van het pand is gevestigd
nummeraanduiding_identificatie (autorisatie: FP/MDW) String Landelijke identificerende sleutel van de nummeraanduiding
nummeraanduiding_volgnummer (autorisatie: FP/MDW) Integer Uniek volgnummer van de toestand van de nummeraanduiding
adresseerbaarobject_identificatie (autorisatie: FP/MDW) String Landelijke identificerende sleutel van adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats)
adresseerbaarobject_volgnummer (autorisatie: FP/MDW) Integer Uniek volgnummer van de toestand van het adresseerbaar object
verblijfsobject_oppervlakte (autorisatie: FP/MDW) Integer De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject waar de vestiging in is gevestigd conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte
geometrie (autorisatie: FP/MDW) Point Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.
bagconform_code (autorisatie: FP/MDW) Integer Code die aangeeft of het adres van de vestiging BAG-conform is
bagconform_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving of het adres van de vestiging BAG-conform is
buurt_identificatie (autorisatie: FP/MDW) String Unieke identificatie van de buurt
buurt_volgnummer (autorisatie: FP/MDW) Integer Uniek volgnummer van de toestand van de buurt
buurt_code (autorisatie: FP/MDW) String Officiële code van de buurt
cbs_buurt_code (autorisatie: FP/MDW) String Code van de buurt, zoals gegeven door het CBS
buurt_naam (autorisatie: FP/MDW) String De naam van de buurt.
wijk_identificatie (autorisatie: FP/MDW) String Unieke identificatie van de wijk
wijk_volgnummer (autorisatie: FP/MDW) Integer Uniek volgnummer van de toestand van de wijk
wijk_code (autorisatie: FP/MDW) String Officiële code van de wijk
wijk_naam (autorisatie: FP/MDW) String De naam van de wijk
ggwgebied_identificatie (autorisatie: FP/MDW) String Unieke identificatie van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebied_volgnummer (autorisatie: FP/MDW) Integer Uniek volgnummer van de toestand van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebied_code (autorisatie: FP/MDW) String Officiële code van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebied_naam (autorisatie: FP/MDW) String De naam van het gebiedsgericht werken gebied
stadsdeel_identificatie (autorisatie: FP/MDW) String Unieke identificatie van het stadsdeel
stadsdeel_volgnummer (autorisatie: FP/MDW) Integer Uniek volgnummer van de toestand van het stadsdeel
stadsdeel_code (autorisatie: FP/MDW) String Officiële code van het stadsdeel
stadsdeel_naam (autorisatie: FP/MDW) String De naam van het stadsdeel
indicatie_handmatige_opvoer (autorisatie: FP/MDW) Boolean Indicatie die aangeeft of een vestiging handmatig is toegevoegd aan het vestigingenregister in het programma VR-Beheer
type_mutatie_code (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving die aangeeft hoe de vestiging is gemuteerd ten opzichte van de vorige stand
type_mutatie_omschrijving (autorisatie: FP/MDW) String Omschrijving die aangeeft hoe de vestiging is gemuteerd ten opzichte van de vorige stand
peildatum_vorige_stand (autorisatie: FP/MDW) Date Peildatum van de vorige stand

Zie ook