stand van de gegevens over bedrijven / vestigingen

stand op één bepaalde peildatum van gegevens in het domein van bedrijvigheid

Vestigingen

Alle vestigingen met hun kenmerken en gebiedsindeling

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Uniek identificatie voor dit object op basis van peildatum en vestigingsnummer
peildatum (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date Peildatum van de stand
kvknummer (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Het dossiernummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting is ingeschreven in het Handelsregister
vestigingsnummer (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Het vestigingsnummer is de unieke aanduiding van een vestiging binnen het Handelsregister
rsin (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer door het Kamer van Koophandel uitgegeven aan rechtspersonen
handelsnaam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String De eerste naam waaronder de organisatie aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer deelneemt
straatnaam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Officiële naam openbare ruimte van het vestigingsadres
huisnummer (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Huisnummer van het vestigingsadres
huisletter (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Huisletter van het vestigingsadres
huisnummertoevoeging (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Huisnummertoevoeging van het vestigingsadres
postcode (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Postcode van het vestigingsadres
woonplaats (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Officiële naam van de woonplaats van het vestigingsadres
gemeentecode (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code van de gemeente van het vestigingsadres
gemeentenaam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Naam van de gemeente van het vestigingsadres
standaardbedrijfsindeling_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindeling_omschrijving (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Omschrijving van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindeling_sectie_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
standaardbedrijfsindeling_sectie_omschrijving (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Omschrijving van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort
creatieve_sector_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de creatieve sector de vestiging actief is
creatieve_sector_omschrijving (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Omschrijving van de bedrijfssector van de creatieve sector waarin de vestiging actief is
detailhandel_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de detailhandel de vestiging actief is
detailhandel_omschrijving (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Omschrijving van de bedrijfssector van de detailhandel waarin de vestiging actief is
ict_sector_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van ICT de vestiging actief is
ict_sector_omschrijving (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Omschrijving van de bedrijfssector van ICT waarin de vestiging actief is
toerisme_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van toerisme de vestiging actief is
toerisme_omschrijving (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Omschrijving van de bedrijfssector van toerisme waarin de vestiging actief is
horeca_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de horeca de vestiging actief is
horeca_omschrijving (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Omschrijving van de bedrijfssector van de horeca waarin de vestiging actief is
aantal_werkzamepersonen (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Het totaal aantal personen dat bij de vestiging werkzaam is
aantal_werkzamepersonen_fulltime (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Het totaal aantal personen dat fulltime bij de vestiging werkzaam is
aantal_werkzamepersonen_parttime (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Het totaal aantal personen dat parttime bij de vestiging werkzaam is
klasse_werkzamepersonen_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
klasse_werkzamepersonen_omschrijving (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging
datum_start_vestiging (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is ingeschreven in het Handelsregister
datum_einde_vestiging (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is uitgeschreven uit het Handelsregister
datum_verwerking_enquete (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date Datum verwerking enquête
rechtsvorm_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code die de rechtsvorm van de vestiging aangeeft
rechtsvorm_omschrijving (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Omschrijving van de code die de rechtsvorm aangeeft
indicatie_zzp (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Boolean Indicatie of betreffende vestiging een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) betreft
indicatie_winkel (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Boolean Indicatie of betreffende vestiging een winkel is
geometrie (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Point Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.
verblijfsobject_oppervlakte (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject waar de vestiging in is gevestigd conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte
gebiedsdatum_winkel (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date Peildatum van de winkelgebieden vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
winkelgebied_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Unieke sleutel van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
winkelgebied_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Naam van het winkelgebied vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
gebiedsdatum_bedrijventerrein (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date Peildatum van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerrein_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Unieke sleutel van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerrein_thema (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Thema van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
bedrijventerrein_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Naam van het bedrijventerrein vastgesteld door Economische Zaken en Onderzoek & Statistiek
nummeraanduiding_identificatie (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Landelijke identificerende sleutel van de nummeraanduiding
nummeraanduiding_volgnummer (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Uniek volgnummer van de toestand van de nummeraanduiding
adresseerbaarobject_identificatie (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Landelijke identificerende sleutel van adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats)
adresseerbaarobject_volgnummer (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Uniek volgnummer van de toestand van het adresseerbaar object
gebiedsdatum_buurt (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date Peildatum van de gebruikte gebiedsindeling uit de Kernregistratie Gebieden
buurt_identificatie (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Unieke identificatie van de buurt
buurt_volgnummer (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Uniek volgnummer van de toestand van de buurt
buurt_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Officiële code van de buurt
buurt_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String De naam van de buurt.
wijk_identificatie (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Unieke identificatie van de wijk
wijk_volgnummer (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Uniek volgnummer van de toestand van de wijk
wijk_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Officiële code van de wijk
wijk_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String De naam van de wijk
ggwgebied_identificatie (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Unieke identificatie van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebied_volgnummer (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Uniek volgnummer van de toestand van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebied_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Officiële code van het gebiedsgericht werken gebied
ggwgebied_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String De naam van het gebiedsgericht werken gebied
stadsdeel_identificatie (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Unieke identificatie van het stadsdeel
stadsdeel_volgnummer (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Integer Uniek volgnummer van de toestand van het stadsdeel
stadsdeel_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Officiële code van het stadsdeel
stadsdeel_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String De naam van het stadsdeel
gebiedsdatum_altgebied (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date Peildatum van de gebruikte gebiedsindeling van de alternatieve gebiedsindeling
gbd_altgebied_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Officiële code van het alternatieve gebied
gbd_altgebied_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String De naam van het alternatieve gebied
gebiedsdatum_cbs (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date Peildatum van de gebruikte CBS wijk- en buurtindeling
cbs_buurt_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Officiële CBS-code van de buurt
cbs_buurt_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String De naam van de CBS-buurt
cbs_wijk_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Officiële CBS-code van de wijk
cbs_wijk_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String De naam van de CBS-wijk
gebiedsdatum_mradeelregio (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) Date Peildatum van de MRA-deelregio indeling
mradeelregio_code (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Code van de MRA-deelregio
mradeelregio_naam (autorisatie: BSK/BEDRIJVEN) String Naam van de MRA-deelregio

Zie ook