Stand van de gegevens over bedrijven / vestigingen

stand op één bepaalde peildatum van gegevens in het domein van bedrijvigheid

Features


Vestigingen

Alle vestigingen met hun kenmerken en gebiedsindeling

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id (autorisatie: FP/MDW)

String

Uniek identificatie voor dit object op basis van peildatum en vestigingsnummer

mutatie_id (autorisatie: FP/MDW)

String

Uniek identificatie van de laatste mutatie voor deze vestiging voor de peildatum

peildatum (autorisatie: FP/MDW)

Date

Peildatum van de stand

kvknummer (autorisatie: FP/MDW)

String

Het dossiernummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting is ingeschreven in het Handelsregister

subdossiernummer (autorisatie: FP/MDW)

String

Het subdossiernummer is het volgnummer waaronder de vestiging, vereniging of stichting binnen het dossier is opgenomen

vestigingsnummer (autorisatie: FP/MDW)

String

Het vestigingsnummer is de unieke aanduiding van een vestiging binnen het Handelsregister

rsin (autorisatie: FP/MDW)

String

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer door het Kamer van Koophandel uitgegeven aan rechtspersonen

datum_inschrijving (autorisatie: FP/MDW)

Date

De datum waarop de vestiging, vereniging of stichting onder het betreffende dossiernummer is ingeschreven in het Handelsregister

datum_oprichting (autorisatie: FP/MDW)

Date

Formele datum van oprichting van de vestiging, vereniging of stichting

datum_opheffing (autorisatie: FP/MDW)

Date

Formele datum waarop de vestiging is opgeheven

handelsnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

De eerste naam waaronder de organisatie aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer deelneemt

va_straatnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële naam openbare ruimte van het vestigingsadres

va_huisnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Huisnummer van het vestigingsadres

va_huisletter (autorisatie: FP/MDW)

String

Huisletter van het vestigingsadres

va_huisnummertoevoeging (autorisatie: FP/MDW)

String

Huisnummertoevoeging van het vestigingsadres

va_postcode (autorisatie: FP/MDW)

String

Postcode van het vestigingsadres

va_woonplaatsnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële naam van de woonplaats van het vestigingsadres

va_gemeente_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de gemeente van het vestigingsadres

va_gemeentenaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Naam van de gemeente van het vestigingsadres

vsi_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de indicator die de soort mutatie op vestigingsniveau aangeeft

vsi_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de soort mutatie op vestigingsniveau aangeeft

ca_straatnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële naam openbare ruimte van het correspondentieadres

ca_huisnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Huisnummer van het correspondentieadres

ca_huisnummertoevoeging (autorisatie: FP/MDW)

String

Huisletter en/of huisnummertoevoeging van het correspondentieadres

ca_postcode (autorisatie: FP/MDW)

String

Postcode van het correspondentieadres

ca_woonplaatsnaam (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële naam van de woonplaats van het correspondentieadres

ca_gemeente_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de gemeente van het correspondentieadres

ca_gemeente_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

Naam van de gemeente van het correspondentieadres

reden_inschrijving_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die de reden van inschrijving onder het betreffende dossiernummer van de onderneming aangeeft

reden_inschrijving_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de reden van inschrijving onder het betreffende dossiernummer aangeeft

rechtsvorm_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die de rechtsvorm van de vestiging aangeeft

rechtsvorm_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de rechtsvorm aangeeft

sbi_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort

sbi_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de activiteit van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort

sbi_sectie_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort

sbi_sectie_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de sectie van de standaardbedrijfsgroepindeling waartoe de vestiging behoort

aantal_werkzamepersonen (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Het totaal aantal personen dat bij de vestiging werkzaam is

aantal_wp_fulltime (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Het totaal aantal personen dat fulltime bij de vestiging werkzaam is

aantal_wp_parttime (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Het totaal aantal personen dat parttime bij de vestiging werkzaam is

klasse_wp_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging

klasse_wp_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het totaal aantal werkzame personen bij de vestiging

klasse_wp_fulltime_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die de economische grootte klasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen bij de vestiging

klasse_wp_fulltime_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code die de economische grootte klasse aangeeft van het aantal fulltime werkzame personen bij de vestiging

peildatum_wp_vestiging (autorisatie: FP/MDW)

Date

De datum waarop het aantal werkzame personen van de vestiging is vastgesteld

ind_import (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie of de vestiging importeert

ind_export (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie of de vestiging exporteert

telefoonnummer (autorisatie: FP/MDW)

String

Het telefoonnummer van de vestiging

telefoonnummer_mobiel (autorisatie: FP/MDW)

String

Het mobiele telefoonnummer van de vestiging

email (autorisatie: FP/MDW)

String

Het email-adres van de vestiging

website (autorisatie: FP/MDW)

String

De door de vestiging, vereniging of stichting geregistreerde domeinnaam

ind_nonmailing (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie of vestigingen toestaan dat hun gegevens aan derden worden geleverd t.b.v. direct marketing activiteiten. Indien ja, dan is er geen toestemming.

hoofd_neven_vestiging_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft of de vestiging gekenmerkt is als hoofd- of nevenvestiging

hoofd_neven_vestiging_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de code of de vestiging gekenmerkt is als hoofd- of nevenvestiging

ind_economisch_actief (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie of de vestiging deelneemt aan het economisch verkeer

creatief_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de creatieve sector de vestiging actief is

creatief_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van de creatieve sector waarin de vestiging actief is

detailhandel_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de detailhandel de vestiging actief is

detailhandel_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van de detailhandel waarin de vestiging actief is

ict_sector_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van ICT de vestiging actief is

ict_sector_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van ICT waarin de vestiging actief is

toerisme_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van toerisme de vestiging actief is

toerisme_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van toerisme waarin de vestiging actief is

horeca_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code die aangeeft in welke bedrijfssector van de horeca de vestiging actief is

horeca_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving van de bedrijfssector van de horeca waarin de vestiging actief is

nag_id (autorisatie: FP/MDW)

String

Landelijke identificerende sleutel van de nummeraanduiding

nag_volgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van de nummeraanduiding

aot_id (autorisatie: FP/MDW)

String

Landelijke identificerende sleutel van adresseerbaar object (verblijfsobject, ligplaats, standplaats)

aot_volgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het adresseerbaar object

vot_oppervlakte (autorisatie: FP/MDW)

Integer

De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject waar de vestiging in is gevestigd conform hetgeen in NEN 2580 is vastgelegd omtrent gebruiksoppervlakte

geometrie (autorisatie: FP/MDW)

Point

Vorm en ligging van de vestiging in het Nationale Rijksdriehoekstelsel.

bagconform_code (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Code die aangeeft of het adres van de vestiging BAG-conform is

bagconform_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving of het adres van de vestiging BAG-conform is

brt_id (autorisatie: FP/MDW)

String

Unieke identificatie van de buurt

brt_volgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van de buurt

brt_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële code van de buurt

cbs_brt_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Code van de buurt, zoals gegeven door het CBS

brt_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

De naam van de buurt.

wijk_id (autorisatie: FP/MDW)

String

Unieke identificatie van de wijk

wijk_volgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van de wijk

wijk_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële code van de wijk

wijk_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

De naam van de wijk

ggw_id (autorisatie: FP/MDW)

String

Unieke identificatie van het gebiedsgericht werken gebied

ggw_volgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het gebiedsgericht werken gebied

ggw_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële code van het gebiedsgericht werken gebied

ggw_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

De naam van het gebiedsgericht werken gebied

sdl_id (autorisatie: FP/MDW)

String

Unieke identificatie van het stadsdeel

sdl_volgnummer (autorisatie: FP/MDW)

Integer

Uniek volgnummer van de toestand van het stadsdeel

sdl_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Officiële code van het stadsdeel

sdl_naam (autorisatie: FP/MDW)

String

De naam van het stadsdeel

ind_handmatig_opvoer (autorisatie: FP/MDW)

Boolean

Indicatie die aangeeft of een vestiging handmatig is toegevoegd aan het vestigingenregister in het programma VR-Beheer

type_mutatie_code (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving die aangeeft hoe de vestiging is gemuteerd ten opzichte van de vorige stand

type_mutatie_omschrijving (autorisatie: FP/MDW)

String

Omschrijving die aangeeft hoe de vestiging is gemuteerd ten opzichte van de vorige stand

peildatum_vorige_stand (autorisatie: FP/MDW)

Date

Peildatum van de vorige stand

Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg over het uitlezen van WFS servers.