statistieken

Gepubliceerde statistieken conform generiek model

Measures

N.b.: Deze tabel heeft geen geometrieveld, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer Unieke identificatie van de variabele
name String Naam van de variabele
description String Beschrijving / definitie / afleidingsregels van de variabele
datatype String Datatype van de variabele
unit String Eenheid van de variabele
decimals String Aantal decimalen van de variabele
source String Naam van bron dataset / attribuut waarop variabele is gebaseerd
version String Versienummer van definitie van de variabele
parent Integer Verwijzende identificatie naar bovenliggende variabele
parent Integer Verwijzende identificatie naar bovenliggende variabele

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...:

RelatieTabelOmschrijving
parent statistieken:measures

Observations

N.b.: Deze tabel heeft geen geometrieveld, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer Unieke identificatie van de variabele
measure Integer Verwijzende identificatie naar variabele
measure Integer Verwijzende identificatie naar variabele
value String Waarde van de variabele, afgezet tegen één of meerdere indelingen
temporaldimension Integer Verwijzende identificatie naar tijdsindeling
temporaldimension Integer Verwijzende identificatie naar tijdsindeling
spatialdimension Integer Verwijzende identificatie naar ruimtelijke indeling
spatialdimension Integer Verwijzende identificatie naar ruimtelijke indeling
thematicdimension Integer Verwijzende identificatie naar thematische indeling
thematicdimension Integer Verwijzende identificatie naar thematische indeling

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...:

RelatieTabelOmschrijving
measure statistieken:measures
spatialdimension statistieken:spatialdimensions
temporaldimension statistieken:temporaldimensions
thematicdimension statistieken:thematicdimensions

Je kunt meerdere velden insluiten door te ze scheiden met komma's. Bijvoorbeeld: ?embed=measure,spatialdimension.

Spatialdimensions

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer Unieke identificatie van ruimtelijke indeling
name String Naam van ruimtelijke indeling
code String Code van ruimtelijke indeling; gelijk aan bron dataset waarop indeling is gebaseerd
description String Beschrijving / definitie / herkomst van ruimtelijke indeling
type Integer Verwijzende identificatie naar type ruimtelijke indeling
type Integer Verwijzende identificatie naar type ruimtelijke indeling
source String Naam van bron dataset / objectklasse waarop indeling is gebaseerd
source_id String Unieke identificatie van object in bron dataset waarop indeling is gebaseerd
source_date Datetime Datum waarop ruimtelijke indeling van kracht is geworden
geometry Geometry Vorm en ligging van de ruimtelijke indeling
parent Integer Verwijzende identificatie naar bovenliggende ruimtelijke indeling
parent Integer Verwijzende identificatie naar bovenliggende ruimtelijke indeling

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...:

RelatieTabelOmschrijving
parent statistieken:spatialdimensions
type statistieken:spatialdimensionsType

Je kunt meerdere velden insluiten door te ze scheiden met komma's. Bijvoorbeeld: ?embed=parent,type.

Spatialdimensions type

N.b.: Deze tabel heeft geen geometrieveld, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer Unieke identificatie van type ruimtelijke indeling
type String Type ruimtelijke indeling (buurt, wijk, stadsdeel etc...)

Temporaldimensions

N.b.: Deze tabel heeft geen geometrieveld, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer Unieke identificatie van tijdsindeling
name String Naam van tijdsindeling
description String Beschrijving / definitie / herkomst van tijdsindeling
type Integer Verwijzende identificatie naar type tijdsindeling
type Integer Verwijzende identificatie naar type tijdsindeling
startdate Datetime Begindatum van de tijdsindeling
enddate Datetime Einddatum van de tijdsindeling
parent Integer Verwijzende identificatie naar bovenliggende tijdsindeling
parent Integer Verwijzende identificatie naar bovenliggende tijdsindeling

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...:

RelatieTabelOmschrijving
parent statistieken:temporaldimensions
type statistieken:temporaldimensionsType

Je kunt meerdere velden insluiten door te ze scheiden met komma's. Bijvoorbeeld: ?embed=parent,type.

Temporaldimensions type

N.b.: Deze tabel heeft geen geometrieveld, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer Unieke identificatie van type tijdsindeling
type String Type tijdsindeling (dag, maand, jaar, periode ...)

Thematicdimensions

N.b.: Deze tabel heeft geen geometrieveld, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer Unieke identificatie van thematische indeling
name String Naam van thematische indeling
description String Beschrijving / definitie / herkomst van thematische indeling
source String Naam van bron dataset / attribuut waarop indeling is gebaseerd
version String Versienummer van definitie van de thematische indeling
parent Integer Verwijzende identificatie naar bovenliggende thematische indeling
parent Integer Verwijzende identificatie naar bovenliggende thematische indeling

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...:

RelatieTabelOmschrijving
parent statistieken:thematicdimensions

Zie ook