Statistieken

Gepubliceerde statistieken conform generiek model


Measures

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:measures / measures
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer

Unieke identificatie van de variabele

name

String

Naam van de variabele

description

String

Beschrijving / definitie / afleidingsregels van de variabele

datatype

String

Datatype van de variabele

unit

String

Eenheid van de variabele

decimals

String

Aantal decimalen van de variabele

source

String

Naam van bron dataset / attribuut waarop variabele is gebaseerd

version

String

Versienummer van definitie van de variabele

parent_id

Integer

Verwijzende identificatie naar bovenliggende variabele

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

parent

statistieken/measures


Observations

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:observations / observations
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer

Unieke identificatie van de variabele

measure_id

Integer

Verwijzende identificatie naar variabele

value

String

Waarde van de variabele, afgezet tegen één of meerdere indelingen

temporaldimension_id

Integer

Verwijzende identificatie naar tijdsindeling

spatialdimension_id

Integer

Verwijzende identificatie naar ruimtelijke indeling

thematicdimension_id

Integer

Verwijzende identificatie naar thematische indeling

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

measure

statistieken/measures

spatialdimension

statistieken/spatialdimensions

temporaldimension

statistieken/temporaldimensions

thematicdimension

statistieken/thematicdimensions

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=measure,spatialdimension


Spatialdimensions

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer

Unieke identificatie van ruimtelijke indeling

name

String

Naam van ruimtelijke indeling

code

String

Code van ruimtelijke indeling; gelijk aan bron dataset waarop indeling is gebaseerd

description

String

Beschrijving / definitie / herkomst van ruimtelijke indeling

type_id

Integer

Verwijzende identificatie naar type ruimtelijke indeling

source

String

Naam van bron dataset / objectklasse waarop indeling is gebaseerd

source_id

String

Unieke identificatie van object in bron dataset waarop indeling is gebaseerd

source_date

Datetime

Datum waarop ruimtelijke indeling van kracht is geworden

geometry

Geometry

Vorm en ligging van de ruimtelijke indeling

parent_id

Integer

Verwijzende identificatie naar bovenliggende ruimtelijke indeling

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

parent

statistieken/spatialdimensions

type

statistieken/spatialdimensionsType

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=parent,type


Spatialdimensions type

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:spatialdimensions_type / spatialdimensions_type
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer

Unieke identificatie van type ruimtelijke indeling

type

String

Type ruimtelijke indeling (buurt, wijk, stadsdeel etc…)


Temporaldimensions

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:temporaldimensions / temporaldimensions
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer

Unieke identificatie van tijdsindeling

name

String

Naam van tijdsindeling

description

String

Beschrijving / definitie / herkomst van tijdsindeling

type_id

Integer

Verwijzende identificatie naar type tijdsindeling

startdate

Datetime

Begindatum van de tijdsindeling

enddate

Datetime

Einddatum van de tijdsindeling

parent_id

Integer

Verwijzende identificatie naar bovenliggende tijdsindeling

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

parent

statistieken/temporaldimensions

type

statistieken/temporaldimensionsType

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=parent,type


Temporaldimensions type

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:temporaldimensions_type / temporaldimensions_type
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer

Unieke identificatie van type tijdsindeling

type

String

Type tijdsindeling (dag, maand, jaar, periode …)


Thematicdimensions

Notitie

Deze tabel heeft geen geometrie velden, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

 • Autorisatie: Geen, dit is openbare data.
 • Typename: app:thematicdimensions / thematicdimensions
 • WFS CSV Export: N.B.
 • WFS GeoJSON Export: N.B.

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer

Unieke identificatie van thematische indeling

name

String

Naam van thematische indeling

description

String

Beschrijving / definitie / herkomst van thematische indeling

source

String

Naam van bron dataset / attribuut waarop indeling is gebaseerd

version

String

Versienummer van definitie van de thematische indeling

parent_id

Integer

Verwijzende identificatie naar bovenliggende thematische indeling

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

parent

statistieken/thematicdimensions

Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg over het uitlezen van WFS servers.