Wegenbestand gemeente amsterdam

Wegen die al dan niet vallen onder zwaar verkeer zones waarvoor mogelijk ontheffing moet worden aangevraagd.


Binnen

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

geometry

Multilinestring

id

Integer

unieke identificatie van het record.

linknummer

Integer

unieke identificatie voor elke opgedeelde wegennetwerk object.

straatnaam

String

straatnaam die van toepassing is op wegennetwerk object.

target

Integer

nummer van target node van edge.

source

Integer

nummer van source node van edge.

lengte

Number

lengte van de link in meters.

tijdskosten_begin_eind

Number

tijdskosten om van begin naar eind van link te gaan in seconden.

tijdskosten_eind_begin

Number

tijdskosten om van eind naar begin van link te gaan in seconden.

indicatie_zone_amsterdam

Boolean

indicator of link valt binnen of grotendeels binnen de gemeente Amsterdam.

indicatie_zone_milieu

Boolean

indicator Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam (Staatscourant 2020, 32736).

indicatie_zone_zwaar_verkeer

String

indicator Verkeersbesluit Zone Zwaar Verkeer Amsterdam (Staatscourant 2021, 24726).

weg_functie

Integer

functional road class; geeft de functie van weg.

beleidskader_auto

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskader_ov

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskader_fiets

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

wettelijke_snelheid

Integer

wettelijke Snelheid die toegestaan is op weg. Bij verschillende waarde voor de 2 rijrichtingen gaat het om maximum.

tunnel_categorie

String

een Europese categorisering voor tunnels met betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

tunnel_naam

String

naam van de tunnel.

perc_lijn_in_polygoon_weg

Number

welke % van 'lijn lengte' binnen BGT polygonen liggen met een van de volgende functies: ('rijbaan regionale weg','rijbaan autoweg','OV-baan','rijbaan autosnelweg','woonerf','rijbaan lokale weg').

laad_los_regime

String

het type laden-en-lossen regime.

laad_los_venstertijden

String

toegestane tijdsperioden voor laden-en-lossen.

wegbeheerder

String

wegbeheerder die hoort bij de weg.

rijrichting

Integer

toegestane auto rijrichtingen van de weg.

gevaarlijke_stoffen_route

Boolean

indicator voor een route voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen.

laad_los_verbod_stil_te_staan_tijden

String

dagen en tijden voor verbod laden-en-lossen en stilstaan.


Buiten

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

geometry

Multilinestring

id

Integer

unieke identificatie van het record.

linknummer

Integer

unieke identificatie voor elke opgedeelde wegennetwerk object.

straatnaam

String

straatnaam die van toepassing is op wegennetwerk object.

target

Integer

nummer van target node van edge.

source

Integer

nummer van source node van edge.

lengte

Number

lengte van de link in meters.

tijdskosten_begin_eind

Number

tijdskosten om van begin naar eind van link te gaan in seconden.

tijdskosten_eind_begin

Number

tijdskosten om van eind naar begin van link te gaan in seconden.

indicatie_zone_amsterdam

Boolean

indicator of link valt binnen of grotendeels binnen de gemeente Amsterdam.

indicatie_zone_milieu

Boolean

indicator Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam (Staatscourant 2020, 32736).

indicatie_zone_zwaar_verkeer

String

indicator Verkeersbesluit Zone Zwaar Verkeer Amsterdam (Staatscourant 2021, 24726).

weg_functie

Integer

functional road class; geeft de functie van weg.

beleidskader_auto

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskader_ov

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskader_fiets

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

wettelijke_snelheid

Integer

wettelijke Snelheid die toegestaan is op weg. Bij verschillende waarde voor de 2 rijrichtingen gaat het om maximum.

tunnel_categorie

String

een Europese categorisering voor tunnels met betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

tunnel_naam

String

naam van de tunnel.

perc_lijn_in_polygoon_weg

Number

welke % van 'lijn lengte' binnen BGT polygonen liggen met een van de volgende functies: ('rijbaan regionale weg','rijbaan autoweg','OV-baan','rijbaan autosnelweg','woonerf','rijbaan lokale weg').

laad_los_regime

String

het type laden-en-lossen regime.

laad_los_venstertijden

String

toegestane tijdsperioden voor laden-en-lossen.

wegbeheerder

String

wegbeheerder die hoort bij de weg.

rijrichting

Integer

toegestane auto rijrichtingen van de weg.

gevaarlijke_stoffen_route

Boolean

indicator voor een route voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen.

laad_los_verbod_stil_te_staan_tijden

String

dagen en tijden voor verbod laden-en-lossen en stilstaan.


Breed opgezette wegen

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

geometry

Multilinestring

id

Integer

unieke identificatie van het record.

linknummer

Integer

unieke identificatie voor elke opgedeelde wegennetwerk object.

straatnaam

String

straatnaam die van toepassing is op wegennetwerk object.

target

Integer

nummer van target node van edge.

source

Integer

nummer van source node van edge.

lengte

Number

lengte van de link in meters.

tijdskosten_begin_eind

Number

tijdskosten om van begin naar eind van link te gaan in seconden.

tijdskosten_eind_begin

Number

tijdskosten om van eind naar begin van link te gaan in seconden.

indicatie_zone_amsterdam

Boolean

indicator of link valt binnen of grotendeels binnen de gemeente Amsterdam.

indicatie_zone_milieu

Boolean

indicator Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam (Staatscourant 2020, 32736).

indicatie_zone_zwaar_verkeer

String

indicator Verkeersbesluit Zone Zwaar Verkeer Amsterdam (Staatscourant 2021, 24726).

weg_functie

Integer

functional road class; geeft de functie van weg.

beleidskader_auto

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskader_ov

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

beleidskader_fiets

String

beleidsfunctie van weg conform Beleidskader Verkeersnetten Gemeente Amsterdam, 24 januari 2018.

wettelijke_snelheid

Integer

wettelijke Snelheid die toegestaan is op weg. Bij verschillende waarde voor de 2 rijrichtingen gaat het om maximum.

tunnel_categorie

String

een Europese categorisering voor tunnels met betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

tunnel_naam

String

naam van de tunnel.

perc_lijn_in_polygoon_weg

Number

welke % van 'lijn lengte' binnen BGT polygonen liggen met een van de volgende functies: ('rijbaan regionale weg','rijbaan autoweg','OV-baan','rijbaan autosnelweg','woonerf','rijbaan lokale weg').

laad_los_regime

String

het type laden-en-lossen regime.

laad_los_venstertijden

String

toegestane tijdsperioden voor laden-en-lossen.

wegbeheerder

String

wegbeheerder die hoort bij de weg.

rijrichting

Integer

toegestane auto rijrichtingen van de weg.

gevaarlijke_stoffen_route

Boolean

indicator voor een route voor transport van routeplichtige gevaarlijke stoffen.

laad_los_verbod_stil_te_staan_tijden

String

dagen en tijden voor verbod laden-en-lossen en stilstaan.

Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg over het uitlezen van WFS servers.