Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Mra liander

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke identificatie
dataDate Date Datum van de aangeleverde data
postcodeVanaf String Postcode vanaf (eerste postcode in postcoderange)
postcodeTotEnMet String Postcode t/m (laatste postcode in postcoderange)
maand Integer Maand waarin voorspelling standaard jaarverbruik is gedaan
jaar Integer Jaar waarin voorspelling standaard jaarverbruik is gedaan
aantalAansluitingen Integer Aantal aansluitingen
standaardJaarverbruik Integer Standaard Jaarverbruik. Het standaard jaarverbruik is het verwachte jaarverbruik voor gas op een aansluiting in een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden (standaardjaar).
segment String Liander hanteert bij het verbruik van aardgas drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).
insertDatetime Datetime
eindgeldigheid Datetime Selectie op eindgeldigheid is null geeft de laatst aangeleverde data.
gemeentecodePcVanaf String Gemeentecode gekoppeld op postcode vanaf
gemeentenaamPcVanaf String Gemeentenaam gekoppeld op postcode vanaf
gemeentecodePcTotEnMet String Gemeentecode gekoppeld op postcode t/m
gemeentenaamPcTotEnMet String Gemeentenaam gekoppeld op postcode t/m
gbdBrtCodePcVanaf String Buurt code gekoppeld op postcode vanaf
gbdBrtCodeCbsPcVanaf String CBS buurt code gekoppeld op postcode vanaf
gbdBrtNaamPcVanaf String Buurt naam gekoppeld op postcode vanaf
gbdBrtCodePcTotEnMet String Buurt code gekoppeld op postcode t/m
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet String CBS buurt code gekoppeld op postcode t/m
gbdBrtNaamPcTotEnMet String Buurt naam gekoppeld op postcode t/m
gbdWijkCodePcVanaf String Wijkcode gekoppeld op postcode vanaf
gbdWijkCodeCbsPcVanaf String CBS Wijkcode gekoppeld op postcode vanaf
gbdWijkNaamPcVanaf String Wijknaam gekoppeld op postcode vanaf
gbdWijkCodePcTotEnMet String Wijkcode gekoppeld op postcode t/m
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet String CBS Wijkcode gekoppeld op postcode t/m
gbdWijkNaamPcTotEnMet String Wijknaam gekoppeld op postcode t/m
gbdSdlCodePcVanaf String Stadsdeel code gekoppeld op postcode vanaf
gbdSdlNaamPcVanaf String Stadsdeel naam gekoppeld op postcode vanaf
gbdSdlCodePcTotEnMet String Stadsdeel code gekoppeld op postcode t/m
gbdSdlNaamPcTotEnMet String Stadsdeel naam gekoppeld op postcode t/m

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalAansluitingen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalAansluitingen[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalAansluitingen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalAansluitingen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalAansluitingen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalAansluitingen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalAansluitingen[gt] None Test op groter dan (>).
aantalAansluitingen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
dataDate yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
dataDate[lt] None Test op kleiner dan (<).
dataDate[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
dataDate[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dataDate[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dataDate[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dataDate[gt] None Test op groter dan (>).
dataDate[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindgeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindgeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindgeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindgeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindgeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindgeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindgeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindgeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCodeCbsPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCodePcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCodePcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCodePcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCodePcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCodePcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCodePcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCodePcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCodePcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCodePcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCodePcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCodePcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCodePcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaamPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaamPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaamPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaamPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaamPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaamPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaamPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaamPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaamPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaamPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaamPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaamPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlCodePcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlCodePcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlCodePcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlCodePcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlCodePcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlCodePcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlCodePcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlCodePcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlCodePcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlCodePcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlCodePcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlCodePcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaamPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaamPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaamPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaamPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaamPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaamPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaamPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaamPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaamPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaamPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaamPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaamPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCodeCbsPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCodePcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCodePcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCodePcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCodePcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCodePcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCodePcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCodePcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCodePcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCodePcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCodePcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCodePcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCodePcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaamPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaamPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaamPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaamPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaamPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaamPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaamPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaamPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaamPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaamPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaamPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaamPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentecodePcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentecodePcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentecodePcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentecodePcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentecodePcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentecodePcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentecodePcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentecodePcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentecodePcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentecodePcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentecodePcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentecodePcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentenaamPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentenaamPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentenaamPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentenaamPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentenaamPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentenaamPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentenaamPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentenaamPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentenaamPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentenaamPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentenaamPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentenaamPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
insertDatetime yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
insertDatetime[lt] None Test op kleiner dan (<).
insertDatetime[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
insertDatetime[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
insertDatetime[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
insertDatetime[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
insertDatetime[gt] None Test op groter dan (>).
insertDatetime[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
jaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaar[gt] None Test op groter dan (>).
jaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
maand Geheel getal Test op exacte waarde (==)
maand[lt] None Test op kleiner dan (<).
maand[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
maand[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maand[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maand[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maand[gt] None Test op groter dan (>).
maand[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
postcodeTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
postcodeTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcodeTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcodeTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcodeTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcodeTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcodeVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
postcodeVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcodeVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcodeVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcodeVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcodeVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
segment Tekst Test op exacte waarde (==)
segment[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
segment[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
segment[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
segment[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
segment[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardJaarverbruik Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standaardJaarverbruik[lt] None Test op kleiner dan (<).
standaardJaarverbruik[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standaardJaarverbruik[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardJaarverbruik[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardJaarverbruik[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardJaarverbruik[gt] None Test op groter dan (>).
standaardJaarverbruik[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).

Mra statistieken pcranges

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke identificatie
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander String (relatie) Foreign key naar aardgasverbruik_mra_liander
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting Number Gemiddeld standaard jaarverbruik per aansluiting
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie Number Gemiddeld standaard jaarverbruik over historische jaren
standaardJaarverbruikHistorieJaar String De jaren waar het gemiddelde standaard jaarverbruik in kolom sjv_gemiddelde_his betrekking op heeft
veranderingFractie Number Verandering in standaard jaarverbruik ten opzichte van gemiddelde standaard jaarverbruik van historische jaren
postcodeArray Array Array met alle postcodes in postcoderange
postcoderangeGeometrie Geometry Geometrie van postcode ranges

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id Tekst Test op exacte waarde (==)
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting Getal Test op exacte waarde (==)
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[lt] None Test op kleiner dan (<).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[gt] None Test op groter dan (>).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcodeArray value1,value2 Test op exacte waarde (==)
postcodeArray[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
postcoderangeGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie Getal Test op exacte waarde (==)
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[lt] None Test op kleiner dan (<).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[gt] None Test op groter dan (>).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standaardJaarverbruikHistorieJaar Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardJaarverbruikHistorieJaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardJaarverbruikHistorieJaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardJaarverbruikHistorieJaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardJaarverbruikHistorieJaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardJaarverbruikHistorieJaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
veranderingFractie Getal Test op exacte waarde (==)
veranderingFractie[lt] None Test op kleiner dan (<).
veranderingFractie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
veranderingFractie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
veranderingFractie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
veranderingFractie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
veranderingFractie[gt] None Test op groter dan (>).
veranderingFractie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander aardgasverbruik:mraLiander