aardgasverbruik

Data van Liander over Standaard Jaarverbruik (SJV) en aantal aansluitingen per postcode-range in de MRA. Het standaard jaarverbruik is het verwachte jaarverbruik voor gas op een aansluiting in een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden (standaardjaar). O&S heeft statistieken over deze data gegenereerd. Het aardgasverbruik van (delen van) enkele gemeentes in de MRA zit niet opgenomen in de gegevens van Liander, aangezien Stedin daar de regionale netbeheerder is van het aardgasnetwerk (Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort).

Endpoints

Tabellen

Mra liander

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke identificatie
dataDate Date Datum van de aangeleverde data
postcodeVanaf String Postcode vanaf (eerste postcode in postcoderange)
postcodeTotEnMet String Postcode t/m (laatste postcode in postcoderange)
maand Integer Maand waarin voorspelling standaard jaarverbruik is gedaan
jaar Integer Jaar waarin voorspelling standaard jaarverbruik is gedaan
aantalAansluitingen Integer Aantal aansluitingen
standaardJaarverbruik Integer Standaard Jaarverbruik. Het standaard jaarverbruik is het verwachte jaarverbruik voor gas op een aansluiting in een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden (standaardjaar).
segment String Liander hanteert bij het verbruik van aardgas drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).
insertDatetime Datetime
eindgeldigheid Datetime Selectie op eindgeldigheid is null geeft de laatst aangeleverde data.
gemeentecodePcVanaf String Gemeentecode gekoppeld op postcode vanaf
gemeentenaamPcVanaf String Gemeentenaam gekoppeld op postcode vanaf
gemeentecodePcTotEnMet String Gemeentecode gekoppeld op postcode t/m
gemeentenaamPcTotEnMet String Gemeentenaam gekoppeld op postcode t/m
gbdBrtCodePcVanaf String Buurt code gekoppeld op postcode vanaf
gbdBrtCodeCbsPcVanaf String CBS buurt code gekoppeld op postcode vanaf
gbdBrtNaamPcVanaf String Buurt naam gekoppeld op postcode vanaf
gbdBrtCodePcTotEnMet String Buurt code gekoppeld op postcode t/m
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet String CBS buurt code gekoppeld op postcode t/m
gbdBrtNaamPcTotEnMet String Buurt naam gekoppeld op postcode t/m
gbdWijkCodePcVanaf String Wijkcode gekoppeld op postcode vanaf
gbdWijkCodeCbsPcVanaf String CBS Wijkcode gekoppeld op postcode vanaf
gbdWijkNaamPcVanaf String Wijknaam gekoppeld op postcode vanaf
gbdWijkCodePcTotEnMet String Wijkcode gekoppeld op postcode t/m
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet String CBS Wijkcode gekoppeld op postcode t/m
gbdWijkNaamPcTotEnMet String Wijknaam gekoppeld op postcode t/m
gbdSdlCodePcVanaf String Stadsdeel code gekoppeld op postcode vanaf
gbdSdlNaamPcVanaf String Stadsdeel naam gekoppeld op postcode vanaf
gbdSdlCodePcTotEnMet String Stadsdeel code gekoppeld op postcode t/m
gbdSdlNaamPcTotEnMet String Stadsdeel naam gekoppeld op postcode t/m

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalAansluitingen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalAansluitingen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalAansluitingen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalAansluitingen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalAansluitingen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalAansluitingen[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalAansluitingen[gt] None Test op groter dan (>).
aantalAansluitingen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
dataDate yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
dataDate[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
dataDate[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
dataDate[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
dataDate[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
dataDate[lt] None Test op kleiner dan (<).
dataDate[gt] None Test op groter dan (>).
dataDate[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindgeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindgeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindgeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindgeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindgeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindgeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindgeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindgeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCodeCbsPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCodeCbsPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCodePcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCodePcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCodePcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCodePcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCodePcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCodePcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtCodePcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtCodePcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtCodePcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtCodePcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtCodePcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtCodePcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaamPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaamPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaamPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaamPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaamPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaamPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBrtNaamPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBrtNaamPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBrtNaamPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBrtNaamPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBrtNaamPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBrtNaamPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlCodePcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlCodePcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlCodePcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlCodePcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlCodePcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlCodePcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlCodePcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlCodePcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlCodePcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlCodePcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlCodePcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlCodePcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaamPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaamPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaamPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaamPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaamPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaamPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdSdlNaamPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdSdlNaamPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdSdlNaamPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdSdlNaamPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdSdlNaamPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdSdlNaamPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCodeCbsPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCodeCbsPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCodePcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCodePcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCodePcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCodePcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCodePcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCodePcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkCodePcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkCodePcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkCodePcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkCodePcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkCodePcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkCodePcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaamPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaamPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaamPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaamPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaamPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaamPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdWijkNaamPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdWijkNaamPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdWijkNaamPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdWijkNaamPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdWijkNaamPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdWijkNaamPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentecodePcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentecodePcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentecodePcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentecodePcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentecodePcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentecodePcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentecodePcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentecodePcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentecodePcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentecodePcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentecodePcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentecodePcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentenaamPcTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentenaamPcTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentenaamPcTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentenaamPcTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentenaamPcTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentenaamPcTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeentenaamPcVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeentenaamPcVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeentenaamPcVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeentenaamPcVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeentenaamPcVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeentenaamPcVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
insertDatetime yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
insertDatetime[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
insertDatetime[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
insertDatetime[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
insertDatetime[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
insertDatetime[lt] None Test op kleiner dan (<).
insertDatetime[gt] None Test op groter dan (>).
insertDatetime[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
jaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
jaar[gt] None Test op groter dan (>).
jaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maand Geheel getal Test op exacte waarde (==)
maand[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maand[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
maand[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
maand[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maand[lt] None Test op kleiner dan (<).
maand[gt] None Test op groter dan (>).
maand[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcodeTotEnMet Tekst Test op exacte waarde (==)
postcodeTotEnMet[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcodeTotEnMet[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcodeTotEnMet[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcodeTotEnMet[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcodeTotEnMet[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcodeVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
postcodeVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcodeVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcodeVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcodeVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcodeVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
segment Tekst Test op exacte waarde (==)
segment[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
segment[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
segment[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
segment[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
segment[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standaardJaarverbruik Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standaardJaarverbruik[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardJaarverbruik[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standaardJaarverbruik[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standaardJaarverbruik[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardJaarverbruik[lt] None Test op kleiner dan (<).
standaardJaarverbruik[gt] None Test op groter dan (>).
standaardJaarverbruik[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Mra statistieken pcranges

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke identificatie
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander String (relatie) Foreign key naar aardgasverbruik_mra_liander
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting Number Gemiddeld standaard jaarverbruik per aansluiting
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie Number Gemiddeld standaard jaarverbruik over historische jaren
standaardJaarverbruikHistorieJaar String De jaren waar het gemiddelde standaard jaarverbruik in kolom sjv_gemiddelde_his betrekking op heeft
veranderingFractie Number Verandering in standaard jaarverbruik ten opzichte van gemiddelde standaard jaarverbruik van historische jaren
postcodeArray Array Array met alle postcodes in postcoderange
postcoderangeGeometrie Geometry Geometrie van postcode ranges

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id Tekst Test op exacte waarde (==)
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting Getal Test op exacte waarde (==)
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[lt] None Test op kleiner dan (<).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[gt] None Test op groter dan (>).
gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcodeArray value1,value2 Test op exacte waarde (==)
postcodeArray[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
postcoderangeGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie Getal Test op exacte waarde (==)
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[lt] None Test op kleiner dan (<).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[gt] None Test op groter dan (>).
standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardJaarverbruikHistorieJaar Tekst Test op exacte waarde (==)
standaardJaarverbruikHistorieJaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standaardJaarverbruikHistorieJaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standaardJaarverbruikHistorieJaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standaardJaarverbruikHistorieJaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standaardJaarverbruikHistorieJaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
veranderingFractie Getal Test op exacte waarde (==)
veranderingFractie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
veranderingFractie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
veranderingFractie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
veranderingFractie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
veranderingFractie[lt] None Test op kleiner dan (<).
veranderingFractie[gt] None Test op groter dan (>).
veranderingFractie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
foreignKeyAardgasverbruikMraLiander aardgasverbruik:mraLiander