Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Aardgasverbruik

Data van Liander over Standaard Jaarverbruik (SJV) en aantal aansluitingen per postcode-range in de MRA. Het standaard jaarverbruik is het verwachte jaarverbruik voor gas op een aansluiting in een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden (standaardjaar). O&S heeft statistieken over deze data gegenereerd. Het aardgasverbruik van (delen van) enkele gemeentes in de MRA zit niet opgenomen in de gegevens van Liander, aangezien Stedin daar de regionale netbeheerder is van het aardgasnetwerk (Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort).

  • ID: aardgasverbruik

  • Versie: 1.0.0

  • Eigenaar: Liander / Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Basisstatistiek

  • Bronhouder: Onderzoek en Statistiek

  • Versie: 1.0.0

  • Endpoints:


Mra liander

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

String identificatie

Unieke identificatie

dataDate

Date

Datum van de aangeleverde data

postcodeVanaf

String

Postcode vanaf (eerste postcode in postcoderange)

postcodeTotEnMet

String

Postcode t/m (laatste postcode in postcoderange)

maand

Integer

Maand waarin voorspelling standaard jaarverbruik is gedaan

jaar

Integer

Jaar waarin voorspelling standaard jaarverbruik is gedaan

aantalAansluitingen

Integer

Aantal aansluitingen

standaardJaarverbruik

Integer

Standaard Jaarverbruik. Het standaard jaarverbruik is het verwachte jaarverbruik voor gas op een aansluiting in een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden (standaardjaar).

segment

String

Liander hanteert bij het verbruik van aardgas drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).

insertDatetime

Datetime

eindgeldigheid

Datetime

Selectie op eindgeldigheid is null geeft de laatst aangeleverde data.

gemeentecodePcVanaf

String

Gemeentecode gekoppeld op postcode vanaf

gemeentenaamPcVanaf

String

Gemeentenaam gekoppeld op postcode vanaf

gemeentecodePcTotEnMet

String

Gemeentecode gekoppeld op postcode t/m

gemeentenaamPcTotEnMet

String

Gemeentenaam gekoppeld op postcode t/m

gbdBrtCodePcVanaf

String

Buurt code gekoppeld op postcode vanaf

gbdBrtCodeCbsPcVanaf

String

CBS buurt code gekoppeld op postcode vanaf

gbdBrtNaamPcVanaf

String

Buurt naam gekoppeld op postcode vanaf

gbdBrtCodePcTotEnMet

String

Buurt code gekoppeld op postcode t/m

gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet

String

CBS buurt code gekoppeld op postcode t/m

gbdBrtNaamPcTotEnMet

String

Buurt naam gekoppeld op postcode t/m

gbdWijkCodePcVanaf

String

Wijkcode gekoppeld op postcode vanaf

gbdWijkCodeCbsPcVanaf

String

CBS Wijkcode gekoppeld op postcode vanaf

gbdWijkNaamPcVanaf

String

Wijknaam gekoppeld op postcode vanaf

gbdWijkCodePcTotEnMet

String

Wijkcode gekoppeld op postcode t/m

gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet

String

CBS Wijkcode gekoppeld op postcode t/m

gbdWijkNaamPcTotEnMet

String

Wijknaam gekoppeld op postcode t/m

gbdSdlCodePcVanaf

String

Stadsdeel code gekoppeld op postcode vanaf

gbdSdlNaamPcVanaf

String

Stadsdeel naam gekoppeld op postcode vanaf

gbdSdlCodePcTotEnMet

String

Stadsdeel code gekoppeld op postcode t/m

gbdSdlNaamPcTotEnMet

String

Stadsdeel naam gekoppeld op postcode t/m

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

dataDate=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

dataDate[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

dataDate[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

dataDate[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

dataDate[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

dataDate[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

dataDate[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

dataDate[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcodeVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

postcodeVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

postcodeVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

postcodeVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

postcodeVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcodeVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

postcodeTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

postcodeTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

postcodeTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

postcodeTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

postcodeTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcodeTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

maand=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

maand[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

maand[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

maand[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

maand[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

maand[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

maand[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

maand[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

jaar=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

jaar[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

jaar[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

jaar[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

jaar[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

jaar[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

jaar[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

jaar[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

aantalAansluitingen=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

aantalAansluitingen[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

aantalAansluitingen[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

aantalAansluitingen[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

aantalAansluitingen[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

aantalAansluitingen[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

aantalAansluitingen[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

aantalAansluitingen[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

standaardJaarverbruik=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

standaardJaarverbruik[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

standaardJaarverbruik[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

standaardJaarverbruik[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

standaardJaarverbruik[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

standaardJaarverbruik[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

standaardJaarverbruik[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

standaardJaarverbruik[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

segment=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

segment[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

segment[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

segment[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

segment[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

segment[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

insertDatetime=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

insertDatetime[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

insertDatetime[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

insertDatetime[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

insertDatetime[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

insertDatetime[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

insertDatetime[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

insertDatetime[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

eindgeldigheid=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

eindgeldigheid[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

eindgeldigheid[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

eindgeldigheid[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

eindgeldigheid[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

eindgeldigheid[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

eindgeldigheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

eindgeldigheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gemeentecodePcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gemeentecodePcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gemeentecodePcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gemeentecodePcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gemeentecodePcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gemeentecodePcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gemeentenaamPcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gemeentenaamPcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gemeentenaamPcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gemeentenaamPcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gemeentenaamPcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gemeentenaamPcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gemeentecodePcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gemeentecodePcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gemeentecodePcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gemeentecodePcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gemeentecodePcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gemeentecodePcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gemeentenaamPcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gemeentenaamPcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gemeentenaamPcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gemeentenaamPcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gemeentenaamPcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gemeentenaamPcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdBrtCodePcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdBrtCodePcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdBrtCodePcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdBrtCodePcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdBrtCodePcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdBrtCodePcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdBrtCodeCbsPcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdBrtCodeCbsPcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdBrtCodeCbsPcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdBrtCodeCbsPcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdBrtCodeCbsPcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdBrtCodeCbsPcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdBrtNaamPcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdBrtNaamPcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdBrtNaamPcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdBrtNaamPcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdBrtNaamPcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdBrtNaamPcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdBrtCodePcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdBrtCodePcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdBrtCodePcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdBrtCodePcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdBrtCodePcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdBrtCodePcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdBrtCodeCbsPcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdBrtNaamPcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdBrtNaamPcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdBrtNaamPcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdBrtNaamPcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdBrtNaamPcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdBrtNaamPcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdWijkCodePcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdWijkCodePcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdWijkCodePcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdWijkCodePcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdWijkCodePcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdWijkCodePcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdWijkCodeCbsPcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdWijkCodeCbsPcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdWijkCodeCbsPcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdWijkCodeCbsPcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdWijkCodeCbsPcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdWijkCodeCbsPcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdWijkNaamPcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdWijkNaamPcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdWijkNaamPcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdWijkNaamPcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdWijkNaamPcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdWijkNaamPcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdWijkCodePcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdWijkCodePcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdWijkCodePcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdWijkCodePcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdWijkCodePcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdWijkCodePcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdWijkCodeCbsPcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdWijkNaamPcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdWijkNaamPcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdWijkNaamPcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdWijkNaamPcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdWijkNaamPcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdWijkNaamPcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdSdlCodePcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdSdlCodePcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdSdlCodePcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdSdlCodePcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdSdlCodePcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdSdlCodePcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdSdlNaamPcVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdSdlNaamPcVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdSdlNaamPcVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdSdlNaamPcVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdSdlNaamPcVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdSdlNaamPcVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdSdlCodePcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdSdlCodePcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdSdlCodePcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdSdlCodePcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdSdlCodePcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdSdlCodePcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdSdlNaamPcTotEnMet=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdSdlNaamPcTotEnMet[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdSdlNaamPcTotEnMet[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdSdlNaamPcTotEnMet[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdSdlNaamPcTotEnMet[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdSdlNaamPcTotEnMet[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')


Mra statistieken pcranges

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

String identificatie

Unieke identificatie

foreignKeyAardgasverbruikMraLiander

String relatie

Foreign key naar aardgasverbruik_mra_liander

gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting

Number

Gemiddeld standaard jaarverbruik per aansluiting

standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie

Number

Gemiddeld standaard jaarverbruik over historische jaren

standaardJaarverbruikHistorieJaar

String

De jaren waar het gemiddelde standaard jaarverbruik in kolom sjv_gemiddelde_his betrekking op heeft

veranderingFractie

Number

Verandering in standaard jaarverbruik ten opzichte van gemiddelde standaard jaarverbruik van historische jaren

postcodeArray

Array

Array met alle postcodes in postcoderange

postcoderangeGeometrie

Geometry

Geometrie van postcode ranges

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

foreignKeyAardgasverbruikMraLiander.id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting=

Getal

Test op exacte waarde (==).

gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gemiddeldAardgasverbruikPerAansluiting[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie=

Getal

Test op exacte waarde (==).

standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

standaardJaarverbruikGemiddeldeHistorie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

standaardJaarverbruikHistorieJaar=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

standaardJaarverbruikHistorieJaar[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

standaardJaarverbruikHistorieJaar[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

standaardJaarverbruikHistorieJaar[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

standaardJaarverbruikHistorieJaar[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

standaardJaarverbruikHistorieJaar[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

veranderingFractie=

Getal

Test op exacte waarde (==).

veranderingFractie[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

veranderingFractie[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

veranderingFractie[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

veranderingFractie[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

veranderingFractie[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

veranderingFractie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

veranderingFractie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcodeArray=

value,value

Test op exacte waarde (==).

postcodeArray[contains]=

Comma gescheiden lijst

Test of er een intersectie is met de waarde.

postcoderangeGeometrie=

GeoJSON of GEOMETRY(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

foreignKeyAardgasverbruikMraLiander

aardgasverbruik:mraLiander

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.